Maria Stuart med Opera Vega

Maria Stuart blev bara några dagar gammal drottning av Skottland sedan hennes far, Jakob V, avlidit. Jakob V:s mor, Margareta Tudor, var syster till kung Henrik VIII av England, vilket kom att besegla Maria Stuarts öde.   Detta utspelade sig under reformationstiden, och det katolska partiet i England ansåg drottning Elisabet I som illegitim, eftersom hon var född i Henrik VIII:s andra äktenskap, ingånget efter en av påven ej tillåten annullering av hans första äktenskap. Maria Stuart skulle alltså vara Englands rättmätiga drottning, då hon var närmaste arvinge till Henrik VIII

Bakgrund

Beskrivning av händelseförloppet:

Den skotska drottningen Maria Stuart har efter ett uppror emot sig 1567 tagit sin tillflykt till England, där hon fängslats av sin nio år äldre släkting drottning Elisabet I. Den protestantiska Elisabet befarar att Maria, som är katolik, ska göra anspråk på den engelska tronen.

Akt 1

I Westminster Palace, London, antar Elisabet ett äktenskapsanbud från Frankrikes kung,trots att hon egentligen är förälskad i sin barndomsvän Leicester. Lord Cecil, Elisabets närmaste rådgivare, försöker övertyga henne om att avrätta Maria Stuart for att säkra tronen och makten. Talbot, som ar utsedd till Marias fångvaktare, pläderar för att Mana ska få leva. Leicester och Talbot påbörjar en plan att få till stånd ett möte mellan Elisabet och Maria. Leicester och Maria har ett hemligt förhållande, vilket Elisabet inte känner till. Leicester överlämnar ett brev från Maria till Elisabet och lyckas övertala henne att de ska mötas i hemlighet under en jakt vid slottet Fotheringhay.

Maria försöker se ljust på livet i sin fångenskap men känner en djup bitterhet och hat Maria mot sitt öde. Varför ska Skottlands drottning sitta i fängelse? Talbot försöker få henne att inse allvaret i sin situation. Leicester kommer dit och berättar om det kommande mötet han ordnat mellan Maria och Elisabet. Det här är kanske den sista chansen hon får att plädera för sin frihet och orättfärdigheten i sin fångenskap. Maria är tveksam men Leicester instruerar den rebelliska Maria hur hon ska agera för att inte reta upp Elisabet. Under jakten träffas de båda drottningarna i en laddad scen.

AKT II

Tillbaka i London försöker Cecil återigen övertyga Elisabet om att hon måste eliminera Mana for sm egen säkerhet och för Englands. Elisabet tvekar. Åsynen av Leicester tänder dock svartsjukan, och driver henne till att skriva under dödsdomen. Leicester ber förgäves för Marias liv. När Maria mottagit dödsdomen av Cecil, får hon själens rening av Talbot och folket. Maria förebereder sig på sitt oundvikliga öde. Leicester kommer dit, och den avgörande stunden närmar sig

Upphovspersoner

Musik: Gaetano Donizetti|Libretto: Giuseppe Bardari efter ett skådespel med samma namn av Schiller. Svensk text: Bearbetning av Anna Louise Johansson med Lasse Zilliacus översättning som grund

Libretto