Mary von Sydows Musikstipendier 2020

Maria Forsström svensk mezzosopran Maria Forström Foto: Jenny Blad

Stiftelsen Mary von Sydows donationsfond har under många år stött GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker genom stipendier, som skall användas för utbildning inom eller med anknytning till yrket. I år mer än någonsin behövs detta stöd. Stiftelsen har valt att nu satsa på tre projekt, som involverar i det ena fallet många dansare och i de två andra personal inom de scenrelaterade avdelningarna. Vidare beviljades tre musiker individuella stipendier.

Mary von Sydows Musikstipendier 2020

Summan av årets musikstipendier vid GöteborgsOperan uppgår till 182 600 kr.

Stipendiater GöteborgsOperan

 • Benjamin Behrends och the Temporary Collective för ett dansprojekt med produktioner av olika dansare
 • Jonas Albrektson för förkovran som instrumentmakare med barockoboe som specialitet samt anskaffning av material
 • Paulina Moberg för fortsatt sceniskt utvecklingsarbete
 • Viveca Rydén Mårtensson för fiollektioner och yoga
 • Vidare erhålls två stipendier för studieresor med personal från GöteborgsOperans verkstäder och GöteborgsOperans mask- och perukavdelning.

Årets stipendier vid Göteborgs Symfoniker uppgår till 192 000 kr och har tilldelats

 • Ole Kristian Dahl för studier av tillverkning samt utprovning av fagottrör.
 • Alec Frank-Gemmill för framförande av musik från 1800-talet och tidigt 1900-tal med en grupp musiker från Göteborgs Symfoniker och GöteborgsOperan
 • Antonio Hallongren för dirigentstudier i Köpenhamn för professor Giordano Bellincampi
 • Tuula Fleivik Nurmo för psykologistudier vid Universitetet i Jyväskylä
 • Terje Skomedal för violinstudier för violinisten Nikolaj Znajder i Köpenhamn
 • Maria Forsström för en ny modern version av Schuberts sångcykel ”Winterreise”

Under rådande omständigheter blir det inte någon fysisk stipendieutdelning detta år.

Läs mer

Operalogg