Mary von Sydows musikstipendier 2021

Mary von Sydows musikstipendier 2021

Stiftelsen Mary von Sydows donationsfonds årliga musikstipendier till stöd för GöteborgsOperan och Göteborgs symfoniker utdelades den 6 december.

Mary von Sydows musikstipendier 2021

Genom stipendierna vill stiftelsen främja den konstnärliga personalens utbildning och utveckling inom eller med anknytning till yrket.
Den långvariga pandemin har gjort att detta stöd även i år varit mycket efterfrågat. En del av stipendiesumman har riktats till omskolning vid slutet av den ursprungliga karriären, som för exempelvis dansare slutar ganska tidigt.

Summan av årets stipendier uppgår till 432 000 kronor och delades ut av Oscar von Sydow, sonson till stiftelsens grundare Mary von Sydow.
Stipendieutdelningen genomfördes med begränsat deltagande på grund av pandemirestriktionerna.

STIPENDIATER GÖTEBORGSOPERAN

Sångare

 • Ann-Kristin Jones, för bland annat lektioner i London för Paul Farrington.
 • Karin Fjellander och Amanda Elvin, för förkovran inom romanskonsten och utveckling som duo.
 • Tiina Markkanen och Anna-Sara Åberg, för studieresa till festivalen O. i Rotterdam maj 2022.

Dansare

 • Duncan C. Schultz, för mastersutbildning i Japanese Energetic Healing Technique of Usui Reiki.
 • Jesse Bechard, för kurs i Functional Range Systems.
 • Micol Mantini, för instruktörsutbildning i The Stott Pilates metod.
 • Valerija Kuzmica, för kompletterande utbildning i skådespeleri.

Musiker

 • David Bukovinszky för cellostämman, studieresa till Berlin och lektioner för Frans Helmerson.
 • Helga Hencz, för Greece’s Music Village Reveals 2022 Workshops.
 • Per Larsson, för utveckling av komponerande och fördjupning av kunskaper i olika musikprogram.
 • Viktor Stener, för studiebesök och kurs i balettpiano.

Andra yrkesgrupper

 • Therese Fredriksson, dansare som nu är lärling på mask- och perukavdelningen, bidrag till frisörutbildning.

STIPENDIATER GÖTEBORGS SYMFONIKER

Musiker

 • Alec Frank-Gemmill, för att tillsammans med andra musiker i Göteborg skapa konserter inom Odin Ensemble.
 • Marjolein Vermeeren, för studier i dirigering och ökade kunskaper om stråkinstrument.
 • Trombonstämman, studieresa inför anskaffande av bastrumpet.

Andra yrkesgrupper

 • Hilkka Ylinärä, sopran, för sånglektioner hos Marta Parkman i Göteborg.
 • Mats Kjelbye, producent, för studieresa till London för att ta del av bl a BBC:s producenters erfarenheter av att sända klassisk musik.

Läs mer