Maskeradbalen på Malmö Opera

Maskeradbalen - foto: Magnus Bergström

Scribe skrev ursprungligen sitt libretto om mordet på Gustav III till Rossini, men det var Auber som 1833 satte musik till den. 1857 började Verdi intressera sig för Scribes text och bad Somma bearbeta den efter Verdis egna föreskrifter. Kung Gustav III blev därför till hertig av Pommern och titeln ändrades till La vendetta in domino. Operan var tänkt för Teatro San Carlo i Neapel, men då Verdi kom dit i januari 1858 fick han stora problem med censurmyndigheterna, som efter italienaren Felice Orsinis attentatsförsök mot den franske kejsaren Napoleon III utanför operan i Paris, inte ville tillåta att man visade ett kungamord på scenen. Flera krav på ändringar ställdes: handlingen skulle förläggas till medeltiden då den inte fick utspelas i Sverige, huvudpersonen fick inte vara en kung, mördarens hustru måste göras om till hans syster. Festen som omramade mordet skulle strykas och titeln måste följaktligen också ändras. Luigi Alberti, chef för San Carloteatern, skrev ett nytt libretto: Adelia degli Adimari och förlade handlingen till Florens 1385. Verdi vägrade godkänna denna version och vände sig istället till operahuset i Rom, där operan tilläts om den utspelades utanför Europa. Efter olika idéer bestämde sig Verdi för 1600-talets Boston och arbetsnamnet på operan blev åter La vendetta in domino men ändrades slutligt till Un ballo in maschera. Kung Gustav blev greve Riccardo Warwick, guvernör i Massachusetts, och mördaren Anckarström blev guvernörens sekreterare Renato. “Bostonversionen” uruppfördes på Teatro Apollo i Rom den 17 februari 1859 och sattes därefter upp i New York 11 februari och i London 15 juni 1861.

Uvertyr: Sedan länge vänner: Gustav och Anckarström fäktas lekfullt medan Amelia målar av dem.

Akt I

Scen 1: I kungens audienssal visar konstnärer upp sina alster. På plats är också Horn och Ribbing, ledarna för en sammansvärjning mot kungen. Pagen Oscar överräcker gästlistan för maskeradbalen. På listan finns Amelia som kungen i hemlighet är förälskad i. Hon är gift med hans bäste vän Anckarström.

Denne varnar Gustav III för en spirande konspiration, något kungen avfärdar

Spåkvinnan Ulrica har dömts till landsflykt och kungen ombeds underteckna domen. Oscar tar Ulrica i försvar. Gustav blir nyfiken och bestämmer sig för att förklädd besöka henne.

Scen 2: Hos Ulrica vill många låta sig spås. En matros undrar om han kommer att belönas för sina år i kungens tjänst. Den förklädde Gustav sticker i smyg till honom en officersfullmakt. Plötsligt ber en adelsdam om företräde hos sierskan. Det är Amelia. Gustav lyssnar i smyg när hon säger sig hysa otillbörlig kärlek till en man och frågar Ulrica hur hon skall övervinna den. Ulrica råder henne att använda en ört som skänker glömska. Örten ska skördas på galgbacken i midnattstimman. Amelia bestämmer sig för att gå dit samma natt. Gustav, som inser att det är honom hon är förälskad i, bestämmer sig för att följa efter henne. Hovmän och sammansvurna kommer. Gustav låter sig spås av Ulrica: han kommer att mördas av den som först räcker honom handen. Alla i följet vägrar ta hans hand. När Anckarström kommer räcker han Gustav handen. Folket stämmer upp en lovsång till kungen. Ulrica varnar honom förgäves för att nonchalera spådomen.

 

Akt II

På galgbacken letar Amelia efter örten. Gustav har följt henne dit. Trots samvetskvalen båda lider av bekänner de sin kärlek för varandra. Anckarström har följt efter kungen för att varna honom för ett attentat. Han ger kungen sin mantel och följer damen, som nu beslöjat sig, tillbaka till staden. De sammansvurna tror att Amelias följeslagare är kungen och angriper honom. Amelia går emellan och avslöjar därmed sin identitet. Männen hånar den bedragne äkta mannen. Den svikne Anckarström ber Ribbing och Horn att möta honom nästa dag.

 

Akt III

Scen 1: Hemma hos Anckarströms vägrar maken tro sin hustru när hon bedyrar sin oskuld. Han vill döda henne. Hon vill först ta farväl av sin son. Fristen får Anckarström att vända sin vrede mot kungen. Han ansluter sig till Horn och Ribbing. Lotten att mörda kungen faller på Anckarström. Oscar kommer med en inbjudan till maskeradbalen. Amelia misstänker att balen kommer att bli kungens undergång.

Scen 2: I sitt arbetsrum beslutar Gustav sig för att avstå Amelia, ge vännen en hög befattning och sända honom och hustrun till Finland. I en anonym biljett varnar Amelia Gustav för det planerade attentatet. Återigen bryr sig kungen inte.

Scen 3: Maskeradbalen är i full gång. De sammansvurna blandar sig med gästerna.

Anckarström försöker med hjälp av Oscar få reda på bakom vilken mask kungen döljer sig. Amelia försöker förgäves varna honom. Gustav och Amelia tar avsked. Anckarström skjuter kungen. Döende svär Gustav på att inget otillbörligt har förekommit mellan honom och Amelia. Han förlåter sin mördare och dör.

Upphovspersoner

Musik:  Giuseppe Verdi. Libretto av Antonio Somma baserat på Eugène Scribes libretto till Daniel-Francois Aubers opera Gustave III ou le Bal masq.