Mats Calvén tenoren från Helsingborg

Mats Calvén tenoren från Helsingborg

Mats Calvén född 1961 i Helsingborg, uppvuxen i Viken, numera bosatt i Örkel­ljunga. Verkar han som frilansande sångare i olika sammanhang: som operakorist sedan 1999 regelbundet i Malmö Opera och Musikteaters Kör. Med ett årslångt gästspel 2001 i Det Kongelige Operakor i Köpen­hamn.

Mats Calvén tenoren från Helsingborg

I ett flertal operauppsättningar på olika språk bland annat Verdis ”Aida” på Dalhallascenen. Operasolist vid ett antal sommaroperor såsom Skånska Operan, Ystad Operan och Musik i Blekinge. I roller som Kung Kaspar i Menottis ”Amahl och de nattliga besökarna” och Basilio i ”Figaros bröl­lop” av Mozart.

Kropps Pastorats musikalsatsningar som Petrus i Lloyd-Webbers ”Jesus Christ Superstar” och Herren Gud i den nyskrivna ”Mose i Tiden” av Bo Gustafsson och Olof Tholander. Malmö Opera och Musikteater som Office­ren i ”Ariadne auf Naxos” av Richard Strauss. Eller åter som operatenoren Piangi i Lloyd-Webbers ”Phantom of the Opera” på Det Ny Teater i Köpenhamn.  Kyrkotenorsolist i bland annat Lunds Domkyrka och Malmö S:t Petri i partier såsom Bachs ”Johannes­passion” och ”Magnificat”, Händels ”Messias”, Mozarts ”Missa Solennes de Confes­sore”, Rossinis ”Missa da Rimini” eller Bruckners ”Te deum”. Juloratorier och kammarkonserter med olika teman; som begravningssolist i Skåne; samt som konsert­sångare såväl i sakrala som profana samman­hang både i kyrka och konserthus.

Vikens kyrkokör

Calvén påbörjade sin musikaliska bana i Vikens kyrkokör utanför Helsingborg. Han började ta lektioner för musikdirektören och basen Assar Eng­ström som lärde honom sångens oumbärliga grunder. Han fortsatte sina studier som privatist för Dorothy Irving vid Musikhög­skolan i Malmö, för den numera tragiskt bortgångne professorn vid Sibelius­akademin i Helsing­fors, tenoren Peter Lind­roos, och senare för professorn vid Musikkonserva­toriet i War­szawa, den bulgariske tenoren Kaludi Kaludov under några hektiska veckor vid dennes gästspel på Malmöope­ran.

Han har medverkat i Malmö Operakör sedan 1999 i flertalet operauppsättningar bl a En Officer i Ariadne på Naxos i Ariadne på Naxos samt i Det Kongelige Operakor i Köpenhamn. Han har medverkat i ett antal sommaroperor såsom Skånska Operan, Ystadoperan och Musik i Blekinge, solistroller som Kung Kaspar i Menottis Amahl och de nattliga besökarna och som Basilio i Mozarts Figaros bröllop. Han har också engagerats som tenorsolist i bl a Lunds Domkyrka och S:t Petri Kyrka i Malmö i verk som Bachs Johannespassionen, Magnificat, Bruckners Te Deum, Mozarts Missa Solennes de confessore, Rossinis Missa di Rimini, Händels Messias, juloratorier samt olika kammarkonserter. Vidare solistroller i Kropps Patorats musikaluppsättningar: Jesus Christ Super Star och den nyskrivna musikalen Mose i Tiden av O. Tholander och Bo Gustafsson.

Upplevda föreställningar

Opera Roll Operahus Datum
Ariadne på Naxos En officer Malmö Opera 25.1.2003

Läs mer