Mellaneuropeisk operahistoria av Viveca Carleson

Mellaneuropeisk operahistoria av Viveca Carleson Europa karta

I min digitala resa i operans värld har nu turen kommit till Mellaneuropa. Resan började som sig bör i senrenässansens Italien med Operakonsten genom tiderna, fortsatte med Opera i Sverige respektive Opera i Norden och Baltikum. Därefter blev det Opera i Storbritannien/Irland, följt av Opera i Tyskland.

Viveca Carleson som sammanställt och redigerat. Anpassat till Operalogg.com av Mogens H Andersson

Mellaneuropeisk operahistoria av Viveca Carleson

De enskilda länderna:  Belgien, Holland, Luxemburg, Frankrike, Schweiz, Lichtenstein och  Österrike.

Varje land beskrivs med dessa rubriker:
*Historik
* Nationell opera
*Regionala operahus
/Festivaler
*Turnerande sällskap
*Konserthus med
operainslag
*Youtube – I anslutning till resp. operahus/ ensemble
*Operautbildning
*Statligt kulturansvar

Historik

Den mellaneuropeiska operahistorien har som i alla andra fall sitt ursprung i senrenässansens Italien. Därifrån spreds operakonsten norrut via gästspelande sällskap hos adeln och vid de olika europeiska hoven. Långt senare än i Italien byggdes speciella operahus, så att övriga befolkningen fick ta del.

Österrike har haft ett stort inflytande i världskulturen och förfogar över ett rikt kulturarv. Wien är en av de stora kulturstäderna i Europa. Under 1700-talet verkade här några klassiska musiker som Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven och Joseph Haydn. Andra berömda kompositörer som firade stora framgångar under 1800-talet var Franz Schubert, Gustav Mahler, Johann Strauss den äldre och valskungen Johann Strauss den yngre. Ännu idag vittnar många operahus, teatrar och orkestrar om denna storhetstid, liksom traditioner som Wienerfilharmonikernas nyårskonsert, gosskören Wiener Sängerknaben, Spanska ridskolan med sina vita lipizzanerhästar och många festspel runt om i landet. Nio österrikiska delstater, historiska anläggningar och landskap ingår i Unescos världsarvlista.

Utvecklingen av opera i Frankrike hade en annan form än den italienska. Italienska musiker som kom till landet, i samband med diverse högadliga bröllop och politiska visiter, hade med sig exempel på samtida italiensk operamusik. Luigi Rossis Orfeo sattes upp 1647 och Corneilles Andromède med avancerat scenmaskineri av florentiaren Torelli visades 1650. I Frankrike kom dock dansen och baletten att få det stora inflytandet på konstformen. Det bidragande var Ludvig XIV:s starka intresse för balett som hörsammades av tonsättaren Jean-Baptiste Lully och författaren Molière. På sikt kom även Jean-Philippe Rameau fortsätta i Lullys spår.

De olika intressena ledde till en långvarig (ända in på 1800-talet) inbördes skepticism mellan Italien och Frankrike med återkommande pamflettkrig och missförstånd. Skillnaderna ligger egentligen i att italienare prioriterade musiken medan fransmännen valde handling och balett. Lully var en florentinare som efter sin ankomst till Frankrike kom att dominera musiklivet i landet. Lullys samarbete med Molière ledde till verk inom så kallad Comédie-Ballet med sång, dans, komedi och upptåg: La Mariage forcé (1664), La Princesse d’Elide (1664) och Le Bourgeois Gentilhomme (1670). Lully utvecklade recitativ genom att modellera musiken på den franska språkmelodin med noggrann rytm och intonation. Lullys orkestrering utvecklades i en bravurform med femstämmig struktur – ving-quatre violons du Roi (kungens 24 violiner) vilket snart var standarden vid hovet. Andra instrument som oboe och flöjt eller trumpeter användes vid pastorala eller krigsscener. Omväxlande långsamma och snabba tempo med fugativo-form kom att beteckna en fransk uvertyr. Lullys operor kunde bestå av 32 scener. Rameau utvecklade harmoniken och byggde ut kören från en- till flerstämmig med kontrapunktspråk, samt uppnådde högre dramatik i musiken. Air som var fransk variant av italiensk aria var musikaliskt enklare och hade mindre vikt i operan och var aldrig lika dominerande som den italienska.

Medan Lully och Rameau dominerade hovmusiken, kom mellanklasserna och de lägre klasserna att uppskatta underhållning på marknadsplatserna. Det intressanta i sammanhanget var motståndet från etablerade balett-, teater- och musikinstitutioner som hade monopol på uppföranderätten. Det ledde till att former som kringgick de noggranna reglerna – istället för dialoger användes en narrator och mimande skådespelare, istället för att tala sjöng aktörerna; när även detta blev förbjudet ordnades allsång för publiken och även mimande skådespelare och hans eller hennes tal som text på en rullande banderoll, ungefär som undertexter på tv. Fenomenet kom att kallas opéra-comique och blev omåttligt populärt. I anslutning till Saint-Germain-marknaden 1715, uppstod opéra-comique française som gick ihop med comédienne-italienne och öppnade för nya utvecklingsmöjligheter. Pièces en vaudevilles – dramatisk handling med avbrott för populära melodier var huvudformen och pekade mot tyska Singspiel och framtida operetter.

Frankrike var först att anamma det nya, den franska kulturen var starkt knuten till Ludvig XIV:s hov. Ett viktigt hovnöje var de spektakulära ballet du cours (hovbaletter) – med handling och dans, sång och tal blandat. 1671 öppnade Académie Royal de Musique. Jean-Baptiste Lully (1632-87) fick genom kungligt privilegium kontroll över all musikdramatik i Frankrike. Hans operaideal kom att råda långt in på 1700-talet. Tillsammans med librettisten Philippe Quinault skapade Lully operastilen tragédie-lyrique. Förebild var det fransk-klassiska dramat där stor vikt lades vid trovärdighet.Formen: prolog (allegorisk hyllning till Ludvig XIV) plus fem akter. Lullys (och fransk överhuvudtaget) stil:

Komiska inslag saknades.

Fransk uvertyr: långsam-snabb-långsam

Recitativ, arioso, airs (korta arior) går i varandra

Utarbetade balettinslag, divertissements och storslagen scenteknik.

Stor variation i orkesterbehandling

Kastrater och kjolroller var bannlysta.

När operan i Paris blev befriad från hovet var det egentligen opéra-comique som vann, även om operan inte gav upp flärd och sensationer. Grand opera var en form av fem-aktsoperor i stort format med körer, baletter, mängder av statister och svulstiga historiska eller exotiska teman. Riktningen sattes upp av Aubers Den stumma från Portici,  och Meyerbeers Robert le Diable. Grand opéra har frambringat flera musikaliskt intressanta verk, som inte sätts upp speciellt ofta – Meyerbeers Afrikanskan, Profeten (Le Prophète) och Hugenotterna och Judinnan har satts upp under senaste åren och visar att de är klart hör- och sevärda.

Modifierad grand opéra-form, om än mindre svulstig, kom att dominera fransk opera under hela århundradet. Det finns en röd tråd från den ursprungliga grand opéran till Charles Gounods Faust (1859) och Romeo et Juliette, Ambroise Thomas med Mignon (1866) och Hamlet (1868), Camille Saint-Saëns med Simson och Delila (1877), Georges Bizet med Carmen (1875) och Les Pêcheurs de perles/Pärlfiskarna (1863), Jules Massenet med Werther, Le Cid, och inte minst Hector Berlioz med Béatrice et Bénédict (1862) och storformatoperan Les Troyens/Trojanerna (1858; uruppförd i helhet 1890), La Damnation de Faust/Fausts fördömelse (1846; numera uppförs oftast konsertant, det vill säga som ett oratorium) med flera.

Operorna som är mest representativa för 1800-talets Frankrike kan delas upp i:

 • grand opéra – fransk spektakulär operaform, med handling kring historiska händelser, representerad huvudsakligen av Auber och Meyerbeer. Även andra tonsättare som skrev grand opéra i yngre dagar: Rossini, Halévy, Spontini, Wagner och Verdi.
 • Franska romantiker: Gounod, Léo Delibes, Massenet, Ambroise Thomas
 • Fransk realism: Bizet, Massenet

Wikipedia    Wikipedia   Opera 1600-talet av Johanna Broman – Åkesson Fransk opera av Johanna Broman-Åkesson

Österrike

Parallellt med Wagners framgångar i Bayreuth blev Österrike känt för wieneroperetter speciellt Johann Strauss d.y och Läderlappen , men också andra tonsättare gjorde sig kända till exempel Karl Millöckers Tiggarstudenten och Karl Zellers Fågelhandlaren.   I  början av 1900-talet hade Franz Lehár stora framgångar med Glada Änkan och Greven av Luxemburg.

Entartete musik och atonal musik

Atonal musik är en musikgenre där musikens grundtoner har en underordnad betydelse.

Den atonala musiken växte fram under åren före första världskriget med Arnold Schönberg och den s.k. nya Wienskolan i spetsen. Under det föregående seklet hade harmoniken hos musiken blivit allt mer komplicerad och allt färre kompositörer följde det traditionella tonartssystemet. Schönberg brukar nämnas som den som först formaliserade denna nya frihet och som gav den ett teoretiskt ramverk i form avtolvtonstekniken.

I den tonala musiken betonas en grundton på alla andra toners bekostnad. Det kan man höra i och med att en melodi “hittat hem” om den slutar på denna grundton. Även i ackorden brukar denna “ledtonssträvan” prioriteras då man förutom grundtonen också alltid betonar grundtonens övertoner. I atonal musik undviker man sådana styrande strukturer. Man skiljer inte på konsonanser och dissonanser eller på melodiskt ochharmoniskt. Schönberg till exempel betonade vikten av en grundgestalt i musiken och insisterade på att all harmonik, alla teman och motiv i musiken skulle gå att härleda ur denna centralgestalt. Med melodik brukar man avse den horisontella strukturen mellan enskilda toner och med harmonik den horisontella strukturen mellan ackorden i ett musikstycke. Schönberg menade att det var fel att binda musiken vid vissa toner när man kunde använda sig av vilka toner som helst, bara man lät motivet hos grundgestalten framträda. Med andra ord var harmonik och melodik utbytbara.

Degenerate music (German: Entartete Musik, German pronunciation: [ɛntaʁtɛtə muziːk]) was a label applied in the 1930s by the Nazi government in Germany to certain forms of music that it considered to be harmful or decadent. The Nazi government’s concern for degenerate music was a part of its larger and more well-known campaign againstdegenerate art (‘Entartete Kunst’). In both cases, the government attempted to isolate, discredit, discourage, or ban the works. Their ideas drew on decades of anti-Semitic writing on music and on a debate on the relationship between music and mental illness.

Racist emphasis

The Nazi regime promoted the works of German composers, especially those of Richard Wagner who was also much admired by Adolf Hitler as well as many others. Special favourites were Rienzi and the Ring cycle with all its links to German mythology. Military marches were highly approved,[clarification needed] and widely used as in the films of Leni Riefenstahl such as Triumph of the Will.[citation needed] Jewish composers such as Felix Mendelssohn and Gustav Mahler were disparaged and condemned by the Nazis. In Leipzig, a bronze statue of Mendelssohn was removed. The regime commissioned music to replace his incidental music to A Midsummer Night’s Dream (Petit and Giner 2015,[page needed]). In addition, many other black performers and Jazz musicians were discredited and had their reputations destroyed, often Jazz musicians were called “Schwarzer” or “Gaëtano”, the first meaning black and the second meaning gypsy.[citation needed]

Discrimination

From the Nazi seizure of power onward, these composers found it increasingly difficult, and often impossible, to get work or have their music performed. Many went into exile (e.g., Arnold Schoenberg, Kurt Weill, Paul Hindemith, Berthold Goldschmidt); or retreated into ‘internal exile’ (e.g., Karl Amadeus Hartmann, Boris Blacher); or ended up in the concentration camps (e.g., Viktor Ullmann, or Erwin Schulhoff).

Like degenerate art, examples of degenerate music were displayed in public exhibits in Germany beginning in 1938. One of the first of these was organized in Düsseldorf byHans Severus Ziegler, at the time superintendent of the Weimar National Theatre, who explained in an opening speech that the decay of music was “due to the influence of Judaism and capitalism”. Ziegler’s exhibit was organized into seven sections, devoted to (1) the influence of Judaism, (2) Schoenberg, (3) Kurt Weill and Ernst Krenek, (4) “Minor Bolsheviks” (Schreker, Alban Berg, Ernst Toch, etc.), (5) Leo Kestenberg, director of musical education before 1933, (6) Hindemith’s operas and oratorios, and (7) Igor Stravinsky (Anon. 1938, 629).

From the mid-1990s the Decca Record Company released a series of recordings under the title ‘Entartete Musik: Music Suppressed by the Third Reich’, covering lesser-known works by several of the above-named composers.

Wikipedia   Wikipedia

Framtid

Opera and the future of Europe

Opera and the future of Europe by Bernard Foccroulle
At Opera Europa’s spring conference in Vienna, José Manuel Barroso, president of the European Commission, addressed European opera directors thus: ‘Over the centuries opera has been a cement that bound Europe together; today Europe needs artists and intellectuals to help us write a new page of its ‘history’. This begs several questions: How to identify the great lines of a common project that will develop over the next decades? What will art, and in particular opera, contribute?
Nowadays festival and opera directors are preoccupied with the consequences of a crisis the scope of which is probably deeper than we want to acknowledge. In addition to the difficult economic climate, they have to deal with the rapid degradation of the environment, social tensions and wars, as well as a growing difficulty to master everything at once. Should we still think of the ‘crisis’ as one that could possibly resolve and subsequently return us to a state comparable to what we have known before? Or should we not rather think of it as a period of profound mutation that demands we take risks and grab the opportunities it throws at us.

Kända sångare

Richard Tauber

Richard Tauber

Richard Tauber

Richard Tauber, född 16 maj 1891 i Linz, Österrike, död 8 januari 1948 i London, var en österrikisk operasångare Taubers föräldrar var ogifta och hans far var enligt uppgift ovetande om födelse när han turnerade i Nordamerika vid den aktuella tidpunkten.

Läs mer ›

Lisa Della Casa

Lisa Della Casa

Lisa Della Casa

Lisa Della Casa (2 February 1919 – 10 December 2012) was a Swiss soprano most admired for her interpretations of major heroines in operas by Wolfgang Amadeus Mozart and Richard Strauss, and of German lieder. She was also described as “the most beautiful woman on the operatic stage”.

Läs mer ›

Christa Ludwig

Christa Ludwig

Christa Ludwig 1928

Christa Ludwig  fick sin utbildning av sin mor den kända alten Eugenie Ludwig. 1946 debuterade hon som Orlofsky i Läderlappen på operan i Frankfurt där hon stannade till 1952. Efter några år i Darmstadt och Hannover kom hon till Wiener Staatsoper som blev centrum för hennes karriär.

Läs mer ›

Walter Berry

Walter Berry

Walter Berry 1929-2000

Han studerade i sin hemstad Wien där han 1950 fick engagemang vid Staatsoper. Från 1952 uppträdde han årligen vid festspelen i Salzburg,där han liksom i Wien i synnerhet sjöng Mozart och Strauss. Till hans glansroller hörde Leporello,Papageno,Figaro,Ochs och på senare år även Barak i Die Frau ohne Schatten,

Läs mer ›

ellyamelingElly Ameling 1933

Elisabeth Sara ”Elly” Ameling, född den 8 februari 1933 i Rotterdam, Nederländerna, är en nederländsk konsertsångerska (lyrisk sopran). Elly Ameling studerade sång för Bodi Rapp, Jo Bollekamp, Sem Dresden och Jacoba Dresden-Dhont, och senare fransk sång med Pierre Bernac. Hon vann första pris vid Vocal Concours ‘s-Hertogenbosch i Holland (1956) och Concours International de Musique i Genève (1958).

Läs mer ›

Gundula Janowitz

Gundula Janowitz

Gundula Janowitz 1937

Hon utbildade sig i Graz och Bayreuth,där hon 1960 debuterade som blomsterflicka i Parsifal.Samma år tog Karajan henne till Wien Staatsoper där hon har sjungit en rad stora partier som Fiordiligi i Cosi fan tutte, Pamina i Trollflöjten, Elizabeth i Tannhäuser,Desdemona i Otello, fältmarskalkinnan Rosenkavaljeren och kejsarinnan i Die Frau ohne Schatten.

Läs mer ›

Leonie Rysanek

Leonie Rysanek

Leonie Rysanek 1926-1988

Hon tog sånglektioner för Alfred Jerger i sin hemstad Wien och debuterade 1949 som Agathe i Friskytten på Landestheater i Innsbruck. Redan 1951 väckte hon uppseende som Sieglinde i Valkyrian i Bayreuth där hon i många år sjöng alla de stora sopranpartierna i Wagners operor. Efter engagemang i Saarbrücken och München kom hon 1954 till Wiener Staatsoper.

Läs mer ›

Hilde Güden

Hilde Güden

Hilde Gueden

Hilde Güden  1917 – 87

Hilde Güden (* 15. September 1917 in Wien; † 17. September 1988 in Klosterneuburg, Niederösterreich), geboren als Hulda Geiringer, war eine österreichische lyrische und Koloratursopranistin sowie Kammersängerin. Güden debütierte 1937 an der Wiener Volksoper, 1938 in Zürich, 1939 an der Wiener Staatsoper,

Läs mer

Edith Mathis

Edith Mathis

Edith Mathis 1938

Born: February 11, 1938 – Lucerne, Switzerland The admired Swiss soprano, Edith Mathis, received her musical training at the Lucerne Conservatory, and from Elisabeth Bosshart in Zürich. In 1956 Edith Mathis made her operatic debut as the 2nd boy in Die Zauberflöte in Lucerne.

Läs mer ›

Jose van Dam

Jose van Dam

José van Dam 1940

Born: August 25, 1940 – Brussels, Belgium The Belgian bass, José Van Dam (real name Christened Joseph van Damme), entered the Brussels Royal Conservatory at the age of 17, and studied with Frederic Anspach. A year later, he graduated with diplomas and first prizes in voice and opera performance.

Läs mer ›

René Jacobs

René Jacobs

René Jacobs

René Jacobs, född 30 oktober 1946 i Gent är en flamländsk sångare (countertenor) och dirigent. Jacobs, René (1985) (på franska). La controverse sur le timbre du contre-ténor. Arles: Actes sud. Libris 6539069. ISBN 2-86869-043-2 Heijne Ingemar von,

Läs mer ›

Nathalie Stutzmann

Nathalie Stutzmann

Nathalie Stutzmann

Nathalie Stutzmann is a contemporary French classical and opera singer, renowned for her contralto voice, and a notable orchestral conductor. Born in Suresnes, France, 1965, she first studied with her mother (soprano Christiane Stutzmann), then at Nancy Conservatoire and later at the Ecole d’Art Lyrique de l’Opéra de Paris,

Läs mer ›

Natalie Dessay

Natalie Dessay

Natalie Dessay

Natalie Dessay, ursprungligen Nathalie Dessaix, född den 19 april 1965 i Lyon, är en fransk koloratursopran. Dessay var först skådespelerska men uppmuntrades att studera sång, bland annat vid Conservatoire national de région de Bordeaux. Hon vann tävlingen Les Voix Nouvelles som anordnades av France Telecom och studerade därefter vid Parisoperans École d’Art Lyrique.

Läs mer ›

Sandrine Piau

Sandrine Piau

Sandrine Piau

Sandrine Piau, född 5 juni 1965 i Issy-les-Moulineaux, är en fransk operasopran. Från början utbildade Piau sig till harpist. Senare studerade hon sång vid Collège Lamartine och Conservatoire National Supérieur de Musique i Paris. Hon är mest känd för sin förmåga att sjunga barockopera.

Läs mer ›

Roberto Alagna

Roberto Alagna

Roberto Alagna

Alagna är född i Frankrike, men hans familj kom ursprungligen från Sicilien. Han är i huvudsak självlärd och influerad av Mario Lanza. Han vann Luciano Pavarotti Voice Competition occh debuterade professionellt 1988 som Alfredo Germont i La traviata med Glyndebournes turnésällskap.Detta ledde till olika engagemang i Frankrike och Italien.

Läs mer ›

Eva Maria Westbroek

Eva Maria Westbroek

Eva Maria Westbroek

Eva-Maria Westbroek has become one of the most acclaimed and widely-recognized classical singers in the world today. She has appeared in nearly all of the great opera houses and festivals in the world including the Bayreuth and Aix en Provence Festivals, Covent Garden, Royal Opera,

Läs mer ›

Patricia Petibon

Patricia Petibon

Patricia Petibon 1970

Patricia Petibon (born 27 February 1970) is a French Ligera coloratura soprano acclaimed for her interpretations of French Baroque music. Born in Montargis, Loiret, she initially studied plastic arts, then studied at the Conservatoire de Paris after earning a bachelor’s degree in musicology,

Läs mer ›

 

Anna Netrebko

Anna Netrebko

Anna Netrebko 1971

Anna Netrebko (ryska Анна Юрьевна Нетребко), född 18 september 1971 i Krasnodar, är en rysk-österrikisk sopran som räknas till de ledande yngre sångarna idag. Anna Netrebko har sedan mars 2006 österrikiskt medborgarskap och är bosatt i Salzburg och Wien. Hon upptäcktes av dirigenten och operachefen Valerij Gergiev och debuterade 1994 som Susanna i Mozarts Figaros bröllop på Mariinskijteatern i Sankt Petersburg.

Läs mer ›

Max Emanuel Cencic

Max Emanuel Cencic

Max Emanuel Cenčić 1976

Max Emanuel Cenčić (born September 21, 1976) is a countertenor, currently based in Austria. Early career as a boy soprano. Born in Zagreb, Cenčić started singing at a very early age, earning fame in his native Croatia at the age of six after singing the Queen of the Night’s coloratura showpiece aria ‘Der Hölle Rache’

Läs mer ›

Philippe Jarossky

Philippe Jarossky

Philippe Jaroussky 1978

Philippe Jaroussky, född 13 februari 1978, är en fransk countertenor. Han tillhör den nya lovande generationen countertenorer som klarar av att sjunga de mer svåra partierna (skrivna för kastratsångare som Senesino och Farinelli) och hans röst sträcker sig från g³ till b⁵ (sopranstämma). Han är känd för sin sublima röst och sin förmåga att sjunga melismer och koloraturer.

Läs mer ›

Kompositörer

Jean - Baptiste Lully

Jean – Baptiste Lully

Jean-Baptiste Lully 1632-1687

Jean-Baptiste Lully (Franska: [ʒã.ba.tist ly.li]), född Giovanni Battista Lulli den 28 november 1632 i Florens, Storhertigdömet Toscana i Italien, död 22 mars 1687 i Paris,Frankrike, var en italiensk-fransk tonsättare. Lully upptäcktes i Florens av Charles av Guise som förde honom till Frankrike där Lully trädde i tjänst hos La Grande Mademoiselle,

Läs mer ›

Marc - Antoine Charpentier

Marc – Antoine Charpentier

Marc-Antoine Charpentier 1643–1704

Marc-Antoine Charpentier, född 1634 i Paris, död 24 februari 1704 i Paris, var en fransk tonsättare. Han var elev till Giacomo Carissimi i Rom och blev slutligenkapellmästare vid Sainte-Chapelle i Paris. Hans opera Medea trycktes 1694, motetter jämte symfonier 1709. Nationalbiblioteket i Paris förvarar av honom 28 folioband manuskript och flera kartonger,

Läs mer ›

 

Jean-Philippe Rameau

Jean-Philippe Rameau

Jean-Philippe Rameau 1683-1764

Jean-Philippe Rameau, född 1683 (döpt den 25 september) i Dijon, död 12 september 1764 i Paris, var en fransk kompositör inom barockmusik samt en inflytelserik musikteoretiker.[1] Han ersatte Jean-Baptiste Lully som den dominerande kompositören inom fransk opera, och blev attackerad av dem som föredrog Lullys stil.

Läs mer ›

Joseph Haydn

Joseph Haydn

Joseph Haydn 1732-1809

Joseph Haydn framstår som skaparen av den wienklassiska symfonin och stråkkvartten men arbetade också intensivt med opera under vissa skeden av sitt liv. Som pojke var han körsångare i Wien och kom efter några år i tjänst hos furst Nicola Porpora, därefter hos greve Morzin och 1761 hos furst Esterházy som kapellmästare.

Läs mer ›

 

André Gretry

André Gretry

André Grétry 1741–1813

André Ernest Modeste Grétry, född 8 februari 1741 i Liège, död 24 september 1813 på Rousseaus eremitage i Montmorency vid Paris, var en belgisk-fransk kompositör.

Av domkapitlet i Liège fick Grétry 1759 tillfälle att resa till Rom, där han under fem år var elev till Casali.

Läs mer ›

Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791

Wolfgang Amadeus Mozart, skrev i alla sin tids genrer men hade hela livet stora ambitioner som operakompositör. På sina många resor som barn och ung stiftade han bekantskap med de olika ländernas stilarter, som han på ett enastående sätt tillägnade sig och satte sin personliga prägel på,

Läs mer ›

Ludwig van Beethoven 1770–1827

Daniel-Francois Aubert

Daniel-Francois Aubert

Daniel-François-Esprit Auber 1782–1871

Daniel-François-Esprit Auber, född 29 januari 1782 i Caen i Normandie, död 13 maj 1871 i Paris, var en fransk kompositör. Auber var av sin far bestämd för handelsyrket och ägnade sig i början åt musiken endast som tidsfördriv. Han gjorde sig i enskilda kretsar känd genom komposition av romanser,

Läs mer ›

 

Giacomo Meyerbeer

Giacomo Meyerbeer

Giacomo Meyerbeer 1791–1864

Giacomo Meyerbeer, från början Jakob Liebmann Beer, var en tysk-fransk tonsättare och pianist, född 5 september 1791 nära Vogelsdorf öster om Berlin, död 2 maj 1864 i Paris. Han växte upp i ett rikt judiskt hem som var samlingspunkt för Berlins kulturelit: hans mor,

Läs mer ›

Jacques Fromental Halévy

Jacques Fromental Halévy

Jacques Fromental Halévy 1799–1862

Jacques Fromental Elie Halévy, född den 27 maj 1799 i Paris i en judisk familj (hans ursprungliga namn var Elias Lévy), död den 17 mars 1862 i Nice, var en fransk tonsättare. Han var bror till Léon Halévy samt farbror till Lucien-Anatole Prévost-Paradol och Ludovic Halévy.

Läs mer ›

 

Adam Adolphe

Adam Adolphe

Adolphe Adam 1803-1856

Adolphe Adam, fullständigt namn Adolphe Charles Adam, född 24 juli 1803 i Paris, död där 3 maj 1856, var en fransk kompositör, son till Louis Adam. Hans sång Adams julsång, mest känd som O helga natt (Originaltitel: Cantique de noël),

Läs mer ›

 

Hector Berlioz

Hector Berlioz

Hector Berlioz 1803–1869

Louis Hector Berlioz, född 11 december 1803 i La Côte-Saint-André, Isère, död 8 mars 1869 i Paris, var en fransk klassisk kompositör under romantiken. Hans mest kända verk är möjligen Symphonie fantastique uruppförd 1830, samt Grande Messe des morts (Requiem) uruppförd 1837.

Läs mer ›

 

Ambroise Thomas

Ambroise Thomas

Ambroise Thomas 1811–1896

Ambroise Thomas, fransk tonsättare, född den 5 augusti 1811 i Metz, död den 12 februari 1896 i Paris.Hans mest kända opera ”Mignon” hade uppförts mer än 2 000 gånger fram till andra världskrigets utbrott. Numera spelas den mer sällan. En annan av hans operor,

Läs mer ›

 

Charles Gounod

Charles Gounod

Charles Gounod 1818–1893

Gounod fick en grundlig utbildning redan innan han kom till konservatoriet i Paris som elev till Halèvy och Le Sueur. Han fick det eftertraktade Rompriset och tog varaktiga intryck av den klassiska vokalpolyfonin medan han vistades i Rom, liksom han också träffade flera personer som fick betydelse för hans framtid.

Läs mer

Jacques Offenbach

Jacques Offenbach

Jacques Offenbach 1819–1880

Jacques Offenbach, född Jakob Levy Eberst den 20 juni 1819 i Köln, död den 5 oktober 1880 i Paris, var en tyskfödd kompositör av judisk börd verksam i Paris. Offenbach föddes i Köln men begav sig till Paris där han blev elev bl.a till Halévy.

Läs mer ›

 

Camille Saint-Saens

Camille Saint-Saens

Camille Saint-Saëns 1835–1921

Charles Camille Saint-Saëns, född i Paris 9 oktober 1835, död 16 december 1921 i Alger, var en fransk tonsättare och pianist.Saint-Saëns var ett musikaliskt underbarn och debuterade officiellt som pianist vid tio års ålder. Två år senare kom han in på konservatoriet i Paris där han studerade komposition för Halévy och även orgel.

Läs mer

 

Leo Delibes

Leo Delibes

Léo Delibes 1836–1891

Léo Delibes, född 21 februari 1836, död 16 januari 1891 var en fransk tonsättare. Delibes utbildade sig vid Pariskonservatoriet. Han var från 1853 organist vid kyrkan S:t Jean et S:t François i Paris och ackompanjatör vid Théâtre Lyrique. 1865 blev han körledare vid stora operan och 1881 kompositionslärare vid konservatoriet.

Läs mer

Georges Bizet

Georges Bizet

Georges Bizet 1838-1875

En av Bizets första lärare var Gounod, som gav honom möjlighet att tjäna pengar genom att låta honom arrangera några av hans verk. Gounod gjorde ett outplånligt intryck intryck på den unge Bizet. Senare fick han Halévy som lärare i komposition, och dessa båda lade säkert grunden till Bizets önskan att skriva för teatern.

Läs mer ›

Gustave Charpentier

Gustave Charpentier

Gustave Charpentier 1860–1956

Gustave Charpentier, född 25 juni 1860 i Dieuze i Alsace-Lorraine, död 18 februari 1956, var en fransk tonsättare, mest känd för sin opera Louise. Charpentier studerade musik först i Lille och därefter i Paris, bland annat för Jules Massenet. År 1887 vann han Prix de Rome i komposition för sin kantat Didon.

Läs mer ›

Claude DebussyClaude Debussy (1862–1918)

Claude Debussy, fullständigt namn Achille-Claude Debussy, född 22 augusti 1862 i Saint-Germain-en-Laye, Yvelines, död 25 mars 1918 i Paris, var en fransk kompositör som arbetade inom genren impressionistisk musik, en term som han själv avfärdade. Hans musik representerar övergången mellan den senromantiska musiken och 1900-talets moderna musik.

Läs mer ›

 

Arnold Schönberg

Arnold Schönberg

Arnold Schoenberg (1874–1951)

Arnold Schönberg (uttal: [ˈaːrnɔlt ˈʃøːnbɛrk]), född 13 september 1874 i Wien, död 13 juli 1951 i Los Angeles, var en österrikisk tonsättare, främst förknippad med expressionismen inom den tyska poesin och konsten och ledare av den så kallade Andra Wienskolan. Han flyttade till USA 1934 och ändrade då stavningen av sitt namn till Schoenberg.

Läs mer ›

Maurice Ravel

Maurice Ravel

Maurice Ravel (1875–1937)

Maurice Ravel, född 7 mars 1875 i Ciboure, Pyrénées-Atlantiques, död 28 december 1937 i Paris, var en fransk tonsättare. Fadern var ingenjör och uppfinnare från Schweiz och modern var från Baskien.Ravel studerade i flera perioder på konservatoriet i Paris, särskilt för Fauré, men blev avstängd eftersom han aldrig klarade något examensprov.

Läs mer ›

 

Alban Bertg

Alban Bertg

Alban Berg (1885–1935)

Berg, Alban, 1885-1935. Österrikisk kompositör. Berg som var elev och nära vän till Schönberg, skrev knappt ett tiotal verk utöver de många sånger han komponerade som helt ung. Bland hans mogna arbeten finns dock två av 1900-talets viktigaste musikdramatiska verk, Wozzeck (1925) och Lulu(1935/1979).

Läs mer ›

 

Erich Wolfgang Korngold

Erich Wolfgang Korngold

Erich Wolfgang Korngold 1897-1957

Erich Wolfgang Korngold, född 29 maj 1897 i Brno i dåvarande Österrike-Ungern, död 29 november 1957 i Los Angeles, Kalifornien. Son till musikkritikern Julius Korngold som förde fram honom som ett underbarn. När han var elva år skrev han en balett som uppfördes på hovoperan i Wien och vid 19-års ålder fick han sina båda enaktare Der Ring des Polykrates (1916) och Violanta (1916) uppförda i München.

Läs mer ›

 

Francis Poulenc

Francis Poulenc

Francis Poulenc 1899-1962

Francis Poulenc, född 7 januari 1899 i Paris, död 30 januari 1963 i Paris, var en fransk tonsättare och pianist.Poulenc växte upp i ett musikaliskt hem där han tidigt fick musikundervisning. Han hade redan anslutit sig till gruppen Les Six då han blev elev till Koechlin,

Läs mer ›

 

Ernst Krenek

Ernst Krenek

Ernst Krenek 1900-1991

Ernst Krenek, född 23 augusti 1900 i Wien, Österrike-Ungern, död 22 december 1991 i Palm Springs, Kalifornien, var en nordamerikansk kompositör av böhmiskt ursprung. Krenek kom att bli en av 1900-talsmodernismens främsta företrädare. Krenek studerade för Franz Schreker i Wien och flyttade 1920 till Berlin när Schreker blev professor där.

Läs mer ›

Franz Lehár

Franz Lehár

Franz Lehár

Franz Lehár (ungerska: Lehár Ferenc), född 30 april 1870 i Komárom/Komárno i dåvarande Österrike-Ungern (nuvarande Slovakien), död 24 oktober 1948 i Bad Ischl i Österrike, var en österrikisk-ungersk tonsättare, främst känd för sina operetter. Lehár var son till en militärkapellmästare och satt redan vid 5 års ålder med i orkestern under repetitionerna.

Läs mer ›

Johann Strauss d y

Johann Strauss d y

Johann Strauss den yngre 

Johann Strauss den yngre, född 25 oktober 1825 i Wien, död 3 juni 1899,[1] var en österrikisk tonsättare, dirigent och violinist. Han var son till Johann Strauss den äldre.

År 1872 slutade han som dirigent och började i stället ägna sig åt att komponera.

Läs mer ›

Jules Massenet

Jules Massenet

Jules Massenet

Massenet studerade för Ambroise Thomas och fick 1863 Rompriset. Under vistelsen i Rom lärde kan känna Liszt. Vid sin hemkomst fick han sin första opéra comique. La grand´tante (1867), uppförd men fransk-tyska kriget avbröt hans karriär. Först 1872 fick han återigen en opera, Don César de bazan,

Läs mer ›

Franska operatonsättare

Holland

Karta över Holland

Karta över Holland

Historik

Opera in the Dutch-language is a minor tradition in the opera history of the Netherlands. Since the earliest operas were staged in the Netherlands in the 17th Century the preference has always been for original Italian, French and German versions, or occasionally French translations of Italian and German works.The 1680s saw the first pastoral semi-operas in Dutch, De triomfeerende Min (1678) and Bacchus, Ceres en Venus (1686). The 18th century saw development of the zangspel (singspiel), such as Zemire en Azor (1784), but these failed to establish a vernacular opera tradition.[1] With a few notable exceptions – such as the 1834 Dutch-language opera Saffo by Johannes Bernardus van Bree to a libretto by Jacob van Lennep (1802–1868), the 19th century saw no major Dutch-language operas. While there continued to be a tradition of art song and choral compositions in Dutch, in the 20th and 21st century original Dutch language opera compositions were to remain rare, and such as in the case of Willem Pijper’s Halewijn (1932–34, after the tale of Heer Halewijn) not always well received. Dutch-language translations of Italian standards were produced from 1886 by the Dutch Opera Company of Johannes George de Groot starting a minor strand in opera performance which persisted, with closures and openings of various opera companies, until World War I, and again in the inter-war years. A revived attempt to produce operas sung in Dutch was made by De Nederlandse Opera in the years following World War II.

Wikipedia

Nationell opera

Operahuset i Amsterdam

Operahuset i Amsterdam

Dutch National Opera, DNO (formerly De Nederlandse Opera, now De Nationale Opera in Dutch) is a Dutch opera company based in Amsterdam, Netherlands. Its present home base is the Dutch National Opera & Ballet, a modern building designed by Cees Dam and Wilhelm Holzbauer which opened in 1986. DNO was established shortly after the end of World War II as a repertory company with a permanent ensemble. In the postwar period, it toured extensively in the Netherlands. In 1986, the company moved to the new Stopera building, which it shares with the Dutch National Ballet, and thereafter became known as De Nederlandse Opera (DNO). In 2014 its name was changed to Dutch National Opera.[1] For many years, the June production has been organized as part of the Holland Festival and includes the participation of the Royal Concertgebouw Orchestra. DNO has lent its productions to foreign companies, such as the Metropolitan Opera, the Brooklyn Academy of Music, and the Lincoln Center Festival in New York, as well as the Adelaide Festival in Australia.

Wikipedia In EnglishYoutube

Holland Festival

Holland Festival

Holland Festival

Wikipedia In EnglishYoutubeOpera Forward Festival

Since 1947 the Holland Festival is the leading international performing arts festival in the Netherlands. The festival offers a broad scope of international performing arts with a mix of performances and concerts from all corners of the world. The festival features established names as well as new talent, showing innovation in art and exploring new types of venue and forms of theatre. The Holland Festival’s tradition of innovation is further expanded by opening the festival up, for instance by staging performances, concerts and events in public spaces.

Prinsengracht Consert

Prinsengracht Consert

Prinsengracht Concert in Amsterdam
This open air classical music concert has a long tradition; it used to be called The Pulitzer Concert, because it is staged on pontoons floating on water just in front of the Pulitzer Hotel. Many spectators of Prinsengracht Concert arrive on boats, while scores of of them are sitting and standing on the canal’s banks. The music sounds marvelous in these open, full of water surroundings. The most attractive is late evening, when the stage and its surroundings are illuminated by strong reflectors, creating a truly unique atmosphere. While listening to the concert is free, if you intend to get there on a boat, you are going to have a special pass to get close to the stage. Also a limited number of ticketed seats are built around the podium.

Youtube

Regionala operahus/Festivaler

Based in The Hague, OPERA2DAY is a performing arts company that focuses on the production of opera and music theatre. OPERA2DAY takes an enthusiasm for the tradition of opera and embeds it within the time and setting of the modern day (‘2day’). Thereby, it aims to win the hearts of a broad range of audiences for the genre of opera and to expand the development of the life of opera in The Hague and the surrounding region. OPERA2DAY on Youtube

 

B.O.O.M Opera on the move

B.O.O.M Opera on the move

B.O.O.M! Bold Opera On the Move is an ensemble of young opera professionals, including opera singers Meneka Senn, Andreas Goetze, Bibi van den Dijk, Ella Rombouts, Arash Roozbehi, Amanda Key, João Luís Paixão, Berend Eijkhout, Maaike Bakker, Jorne van Bergeijk, and pianist Sunghee Jo, who have finished their conservatory studies and have already begun their professional opera careers.

 

Youtube

 

 

Opera Trionfo

Opera Trionfo

Opera Trionfo

In 2013 Floris Visser directed the Dutch premiere of Benjamin Britten’s Owen Wingrave for Opera Trionfo. Subsequently he was awarded the Charlotte Köhler Theatre Award 2013 by the Prince Bernhard Culture Fund. The same year he was appointed artistic director of the Dutch touring company Opera Trionfo. His aim is to develop Trionfo into an international platform that coproduces with orchestras, theatres, and other opera houses at home and abroad. A diverse and engaged programming shall form its signature, where opera classics are rethought, unfamiliar gems rediscovered, and world premieres realized.

Youtube

 

Opera Zuid

Opera Zuid

2015 – Opera Zuid is celebrating its 25th anniversary and kicks off the season with the Italian masterpiece Rigoletto by Verdi.The story of the Duke of Mantua and his servant Rigoletto offers love, hate, revenge, anti-heroes, bad guys, misuse of power, immorality and a crime of passion. It is directed by Stefán Baldursson and conducted by Per-Otto Johansson. Anders Larsson is Rigoletto and Anna Emelianova his daughter Gilda.

Youtube

 

 

Theater aan het Vrijthof

Theater aan het Vrijthof

Theater aan het Vrijthof opened in 1992 and continuously strives to play an important role in Maastricht and in the (Eu)region. Located in the heart of the city, at the well-known Vrijthof square, Theater aan het Vrijthof is the cultural hub for performances, concerts, and other activities that stimulate cultural debate. Our programs are not limited to our main stage. We also expand our shows to external stages such as AINSI, historical churches, and other locations within the Maastricht area.
2010 in Februar – Vier Tage Musik und Theater. Zum dritten Mal veranstalten die Opera Zuid und das Theater aan het Vrijthof in Maastricht das „Euregionale Opern- und Musiktheaterfestival.“

 

 

OT Rotterdam

OT Rotterdam

OT Rotterdam is een theaterinitiatief van Gerrit Timmers en Mirjam Koen, voorheen artistiek leiders van O.T. Theater & Opera O.T. (Onafhankelijk Toneel). De zakelijke leiding van OT rotterdam is sinds juni 2015 in handen van Sjoukje Vermeer. Zij heeft het stokje overgenomen van Ineke Lindner die ruim twee jaar zakelijk leider is geweest vanaf juni 2013. Wij zijn gevestigd in Rotterdam en hebben een eigen werkruimte aan de Coolhaven 96-98.
OT rotterdam brengt toneelvoorstellingen, muziektheater, workshops en instant activiteiten. We maken producties die te zien zijn in de eigen werkruimte of in de theaters in het land. Daarnaast nodigen wij incidenteel artists in residence uit met wie we ons verbonden voelen. Youtube

 

 

 

Operadagen Rotterdam

Operadagen Rotterdam

“Find out how, over the last ten years, Rotterdam has become the beating heart of contemporary opera and music theatre. Rotterdam is a city with a fascinating operatic tradition, even though it does not possess an opera house. The city was named as the cultural capital of Europe for 2001; since then a number of organisations producing and presenting opera have worked closely together. Opera Rotterdam was the title of the original combined body made up of eight Rotterdam arts organisations, which in 2005 became Operadagen Rotterdam, a contemporary opera and music theatre festival. The tenth edition of Operadagen took place from 22-31 May 2015. Operadagen is a unique form of collaboration that it’s an inspiration to other cities in Europe.”  Youtube

 

 

Voi - Z

Voi – Z

Het KamerOpera Festival zal voortaan door het leven gaan als Voi-Z, festival voor opera, muziektheater en alles wat daarbij hoort. Het festival vond het predikaat ‘kameropera’ te beperkt, omdat het festijn inmiddels veel meer omvat.

 

 

 

 

 

 

Nationaal Operafestival

Nationaal Operafestival

Het Nationaal Opera Festival is een nieuw jaarlijks terugkerend initiatief dat Nederlands opera-talent de kans biedt zich in aansprekende en laagdrempelige opera producties aan een breed publiek te presenteren.

 

 

 

 

 

Holland Opera

Holland Opera

Holland opera maakt nieuwe opera – en muziektheatervoorstellingen voor jong en oud. Het theater in de Veerensmederij is de thuisbasis van Holland Opera. De producties van Holland Opera zijn voor alle leeftijden: kinderen, ouders, grootouders, maar ook voor jongeren en studenten. Gemiddeld worden drie producties per seizoen gespeeld: een kerstvoorstelling in de Veerensmederij in Amersfoort; één reizende productie voor de kleine zaal, en een opera op een bijzondere locatie, zoals op Fort Rijnauwen. De artistieke leiding is in handen van Joke Hoolboom (regisseur) en Niek Idelenburg (dirigent). Holland Opera speelt ook voorstellingen in het theater voor én met het basis- en voortgezet onderwijs.

Youtube

 

 

Opera in de Maastunnel

Opera in de Maastunnel

De Opera op Locatie wordt in andere steden gespeeld als onderdeel van concertseries of festivals. Bijvoorbeeld bij Opera aan Zee Te Noordwijk en voor Stichting Kasteelconcerten. Opera Minora is verheugd dat zowel de grote als kleine fondsen de Opera’s op Locatie financieel ondersteunen.

Youtube

 

 

 

Opera Comique Maastricht

Opera Comique Maastricht

Opéra Comique Maastricht brengt opera met een vrolijke noot, zoals de Franse ‘Opéra Comique’ en de Engelse ‘Light Opera’. OCM dient als podium voor beginnende solisten. Daarom werken we intensief samen met het Conservatorium Maastricht. Onze voorstellingen worden in de oorspronkelijke taal gezongen, terwijl de gesproken tekst in het Nederlands is, zodat het publiek de lijn van het verhaal gemakkelijk kan volgen. Toegankelijke opera dus, met humor en aanstekelijke enthousiasme gebracht.  Youtube

 

 

Barok Opera Amsterdam

Barok Opera Amsterdam

Barokopera Amsterdam shapes its performances based on its own personal point of view regarding authentic musical theater. The productions, uniting early music from the 17th, 18th, and 19th centuries with contemporary theater, aim for a broad audience of theater and music-lovers.
Barokopera Amsterdam’s musicians play on original instruments or copies thereof and are all members of renowned baroque and romantic period ensembles. Young soloists and musicians, graduates of conservatories from around the world, are given the opportunity to perform under the protective wings of experienced colleagues, conductor, and director.
The productions of Barokopera Amsterdam take their inspiration from the Early Music performance practice. A thorough study of music and theater science from the period of each of the works guarantees a responsible contemporary interpretation.
The result is modern musical theater productions, such as the successful tour of the Netherlands’ theaters with the Purcell Gala. Youtube
Opera Aandeschie
Hoe is Opera aan de Schie begonnen?
“Het begon toen we met de Stichting Cultureel Forum Schiedam naar een muzikale omlijsting van de Open Monumentendag zochten. Omdat ik verslingerd was aan opera, stelde ik voor om daar wat mee te doen. We organiseerden toen een korenmiddag. In de jaren daarna is het steeds verder gegroeid en vorig jaar hadden we 35 solisten en 12 pianisten die op 9 locaties optredens gaven. En dan heb ik de koren met hun leden nog niet meegeteld. Youtube

 

Opera Piccola

Opera Piccola

Mezzo-sopraan Ariane Kievits en pianiste Caecilia Boschman laten beroemde en beruchte
vrouwen uit de geschiedenis van opera tot leven komen en maken u op stijlvolle wijze
deelgenoot van het lief en leed van deze personages.
Door het brengen van Drama in Pocketformaat aan de hand van eenakters en fragmenten van
opera’s, laat OPERA PICCOLA u op verrassende wijze genieten van opera! Youtube

 

 

 

 

Muziektheater Tinto

Muziektheater Tinto

Muziektheater Tinto! bestaat uit 6 enthousiaste dames/moeders/levensgenieters met een ‘talent voor drama’. De start van een Muziektheateropleiding in Sneek (2012) en de passie voor zingen en acteren heeft hen bij elkaar gebracht. Tijdens en na de tweejarige opleiding hebben de dames aan diverse producties mee gewerkt: Cesilia Tan (2013), Openingsevenement IJlst 750 jaar (2014), Kerstdiner Lionsclub Sneek (2014), Poiesz Revue (2015). Klik hier voor meer informatie over deze voorstellingen. Deze fantastische ervaringen heeft hen ertoe gebracht in september 2014 hun eigen muziektheatergroep op te richten onder de naam Muziektheater Tinto! Deze naam staat synoniem voor hun gezamenlijke passie en enthousiasme voor muziektheater.

 

 

Opera Tutti per Tutti

Youtube
Opera per Tutti De groep werd in 2007 opgericht door mezzosopraan Mylou Mazali uit Baarn. Na bariton Sinan Vural sloten meerdere Nederlandse en buitenlandse operazangers zich aan bij Opera per Tutti. De groep werkt samen met de conservatoria van Amsterdam en Den Haag om jong talent van de de Dutch National Opera Academy (een samenwerkingsverband van het Conservatorium van Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium Den Haag) en Opera Studio Nederland een podium te bieden bij haar concerten.

 

operaspangaFoundation Spanga, the Verona of Weststellingwerf
Since 1989 the foundation known as Spanga, the Verona of Weststellingwerf (OPERA SPANGA) has been producing its own unique brand of opera in the Frisian hamlet of Spanga. It is committed to the goal of invigorating the art of opera and taking it off the pedestal it occupies in culture land and putting it where it belongs – in peoples’ hearts. Corina van Eijk, the artistic director, along with the conductor and her permanent team of designers, makes thorough preparations since she believes that a work can only be interpreted after it has been studied and understood down to the minutest detail. These time-consuming preparations, along with the extended rehearsal period with singers who consider good acting to be just as important as good singing, have borne their fruit. The process has led to performances with a warm beating heart.

In 2009 voerde de Vereniging Bossche Opera als laatste complete opera La Sonnambula op van Bellini  Youtube

 

Bossche Opera

Bossche Opera

In 1961 werd op initiatief van dirigent Coen Ruivekamp een eerste aanzet gegeven voor de oprichting van een amateur-operakoor in de stad ‘s-Hertogenbosch. Met groot enthousiasme en inzet op allerlei fronten lukte het hem om op 9 december 1962 de opera “Der Freischutz”, van von Weber, op de planken te zetten in de toenmalige schouwburg “het Casino te ‘s-Hertogenbosch. Ruivekamp was dirigent, regisseur, decorontwerper en productieleider tegelijk. De uitvoering werd goed ontvangen en in 1963 werd de Vereniging Bossche Opera officieel opgericht en notarieel vastgelegd. De jaren daarna nam het enthousiasme alleen maar toe, zeker ook omdat de kwaliteit van het gebodene aanzienlijk groeide.

 

 

 

Osse Opera

Osse Opera

De Vereniging Osse Opera is in 1932 opgericht en heeft in 2012 het 80-jarige jubileum gevierd met de productie Tachtig Prachtig! Veel bekende, maar ook onbekende opera’s zijn de afgelopen jaren voor het voetlicht gebracht. Bij het 75-jarig bestaan ontving de vereniging de Koninklijke Erepenning. Ter gelegenheid van dit jubileum is ook het boek ‘Barst los dan, choralen, in juichende toon’ uitgegeven. Hierin staat het verleden en de toekomst van de vereniging prachtig beschreven. Bezoek ook eens ons digitale archief, en bekijk de producties van de laatste jaren die het koor al heeft uitgevoerd. Youtube

 

 

 

Schat Kameropera

Schat Kameropera

De Stichting SchatKamerOpera vindt het belangrijk kameropera op een manier te presenteren die de gangbare afstand tussen uitvoerenden en publiek verkleint. In haar producties van 2005 en 2007 was dit aspect van essentieel belang. Een relatief klein publiek bewoog zich tussen de musici door. Er werd niet, zittend op een rij comfortabele stoelen, van een afstand toegekeken, maar het publiek maakte deel uit van de handeling. Zittend op het gras werd men omgeven door muziek, wandelend door een bos werd men verrast door een groep muzikanten, fietsend door het landschap kwam het publiek terecht aan de oever van een rivier waar vanuit een roeibootje een prachtig lied van Schubert gezongen werd, etend en drinkend aan grote tafels was men getuige en zelfs onderdeel van een gezongen verhaal. Youtube

 

 

 

Opera op Zak

Opera op Zak

Opera op Zak maakt toegankelijke opera- en muziektheater voorstellingen, het liefst in het Nederlands en op bijzondere locaties. Er wordt daarbij gestreefd naar onbekend repertoire in kleine bezetting op muzikaal hoog niveau. De artistieke leiding is in handen van regisseur Elsina Jansen.
Opera op Zak produceerde sinds 2004, met succes, zeven voorstellingen. Een groot deel daarvan in samenwerking met Museum Van Loon en het Grachtenfestival. YoutubeYoutube

 

 

 

Opera con Costa Concordia

Opera con Costa Concordia

De stichting stelt zich ten doel: Het maken van muziekdramatische voorstellingen met professionals en amateurs voor het geven van (familie-)voorstellingen. Het doen herleven van oude Hollandse verhalen, volkssprookjes en andere oude vertellingen in muziekdramatische gestalte. Het toegankelijk maken van klassieke muziek en opera voor een breder publiek van alle leeftijden. Amateurmusici de mogelijkheid bieden om kwalitatief hoogstaande muziekproducties tot stand te brengen en uit te voeren. De stichting tracht haar doel te bereiken door Muziekdramatische producties te schrijven, in te studeren en uit te voeren. Hierin actief samenwerking te zoeken met andere instanties en personen zoals muziekscholen en professionele musici en amateurmusici verder te ontwikkelen.  Youtube

 

 

 

Haarlemse Opera

Haarlemse Opera

De stichting Haarlemse Opera is in 2011 opgericht met als doel om toegankelijke opera te brengen voor een breed publiek in Haarlem en omstreken. Om te voorzien in de behoefte van het publiek aan groots meeslepend muziektheater brengt de Haarlemse Opera jaarlijks een nieuw operafeestje voor jong en oud. Geschikt voor zowel de operaliefhebber als de Haarlemmer die een aangenaam avondje uit wil. Doel is het bieden van een laagdrempelige voorstelling van hoge kwaliteit. De voorstelling wordt gezongen en gespeeld door professionele operazangers en jonge talenten in samenwerking met Haarlemse amateurzangers en koren. Youtube

 

 

 

Opera con della casa

Opera con della casa

Opera della Casa bestaat uit zangeressen Angelique Wardenier en Marlies de Waard, begeleid door pianiste Ineke Geleijns. Alledrie zijn we professioneel geschoold. Tijdens onze optredens speelt ieder van ons een rol. Marlies de dominante Tilly Talsma, Angelique de Hongaarse Diva Irina Mutsikôva en Ineke de onbevangen Dolores van den Broek. Inmiddels treden wij sinds 20 jaar met veel succes op in binnen- en buitenland. Meestal voor besloten gezelschappen, met een programma op maat. afgestemd op het publiek. Hierin zingen we bekende en onbekende opera en operette aria’s, klassieke liederen en duetten.  Youtube

 

 

 

Holland Opera

Holland Opera

Holland Opera – formally known as Xynix Opera (XX) – was founded in 1994 and produces new opera for children and youngsters. Since 2005 the company (under the name Holland Opera) has taken the artistic challenge, besides making new productions and scouting young talents, to produce site specifics on a large scale. In 2010 Holland Opera has settled in a historic industrial building in Amersfoort, ‘de Veerensmederij’.
It’s the aim of Holland Opera not only to attract an audience by opera, but also to move, overwhelm and win this audience for life. Most of the time the opera’s are newly written and sometimes rather experimental, but they always reach a large audience.  Youtube

Turnerande sällskap

 

Nederlandse Reisopera

Nederlandse Reisopera

De Nederlandse Reisopera is de erfgenaam ven het reizend operagezelschap Opera Forum, dat werd opgericht in 1955. Opera Forum werd in 1982 gedwongen te fuseren met het Overijssels Philharmonisch Orkest in het kader van een bezuinigingsoperatie en heette sindsdien Opera Forum Filharmonisch. Na weer een bezuinigingsronde werd Opera Forum Filharmonisch in 1992 opgeheven. Het orkest ging toen zelfstandig door als Orkest van het Oosten. Toen na protesten in 1993 toch weer een nieuw reizend operagezelschap werd opgericht, werd de situatie eigenlijk weer hetzelfde als in de periode 1955-1982, toen Opera Forum en het Overijssels Philharmonisch Orkest naast elkaar bestonden. Op 17 februari 2014 veranderde de naam van Nationale in Nederlandse Reisopera.  WikipediaYoutube

 

 

Konserthus med operainslag

Concertgebouw

Concertgebouw

Concertgebouw är ett konserthus i Amsterdam i Holland. Det holländska ordet “concertgebouw” betyder på svenska “konsertbyggnad”. I fråga om akustik, anses Concertgebouw vara ett av de tre bästa konserthusen i världen jämte Bostons Symphony Hall och Musikverein i Wien.[1] Arkitekt för byggnaden var Adolf Leonard van Gendt, som bl.a. var inspirerad av Neue Gewandhaus i Leipzig, som byggdes två år tidigare (och ödelades 1943). Bygget började 1883 på en plats som på den tiden låg utanför Amsterdam. Huset öppnades den 11 april 1888, med en öppningskonsert där 120 musiker och en kör med 500 sångare framförde verk av Wagner, Händel, Bach och Beethoven. Concertgebouw är hemvist för Koninklijk Concertgebouworkest, som gav sin första konsert i byggnaden den 3 november 1888.  WikipediaYoutube

 

 

Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival

Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival

The Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival in a nutshell.When Valery Gergiev became Principal Conductor in 1995 he and the Rotterdam Philharmonic Orchestra decided to hold an ambitious multi-day musical event. One year later, they presented the Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival.  Youtube Youtube

 

 

 

 

Operautbildning

Opera Academy

Vocal students who have finished their bachelor’s degree programme, have the possibility to study opera at the Dutch National Opera Academy, a joint effort undertaken by the Conservatorium van Amsterdam and the Royal Conservatoire in The Hague. The Royal Conservatoire and the Royal Academy of Art were merged into the Academy of Fine Arts, Music and Dance on January 1 1990. In 2010 the name was changed to University of the Arts The Hague. The Royal Conservatoire is the faculty of Music and Dance and the Royal Academy of Art is the faculty of Fine Arts and Design in The Hague. Together the faculties host the Interfaculty ArtScience and the School for Young Talent.

Statligt kulturansvar

The Council for Culture is the legal adviser of the government in the fields of the arts, culture and media. The Council provides recommendations regarding the cultural policy in the Netherlands, whether it is requested of them or not. Usually, the Council provides a recommendation at the request of the Minister of the OCW (Ministry of Education, Culture and Science). Every four years, the Council presents its recommendations on the perennial, government-subsidised, cultural institutions. The recommendation is not binding; the Minister has the final decision about which institutes are eligible for subsidy.

The Performing Arts Fund NL is the most important culture fund for music, music theatre, dance and theatre in the Netherlands and provides support on behalf of the government to every form of the professional performing arts. To be able to apply for a grant at the Performing Arts Fund, the applying person or organisation must be residing in the Netherlands, with the exception of applications for the grant for composition or libretto commission and for presentations of Dutch performing arts abroad at the invitation of prominent international festivals and venues.

 

Belgien

Karta över Belgien

Karta över Belgien

Historik

Opera Fuels Belgian Revolution
On the evening of 25 August 1830, the Theatre Royal de la Monnaie in Brussels—now the capital of Belgium, but then just a city in the south of the United Kingdom of the Netherlands—hosted a very special performance of Daniel Auber’s opera La Muette de Portici (The Mute Girl of Portici) to honour the birthday of King William I.
This nationalistic tale had resonated powerfully with the rebels of the July Revolution in France that summer, and it also lit a patriotic fire in the hearts of its audience in the Netherlands. As Richard Wagner wrote in his 1871 book Reminiscences of Auber, “The opera was recognised as an obvious precursor of the July Revolution, and seldom has an artistic product stood in closer connection to a world event.”
As soon as the show was over, the excited audience poured out into the streets and started occupying government buildings as well as destroying factories. In the days afterwards they designed a flag for Belgian independence—they even attached it to their standard with their shoelaces and used it to lead a charge against William I’s royal army—and attracted a lot of support from Brussels’ downtrodden underclass. In September, the city fell into bloody street battles between the military and the rebels, who were eventually victorious. They drafted a Declaration of Independence on 4 October, and on 20 December the London Conference declared that the United Kingdom of the Netherlands was dissolved. Soon afterwards it confirmed that Belgium was now an independent country.
Belgium as a country may have been created in 1830, but it is not reasonable to take the view that cultural life did not begin until then, any more than it is possible to isolate the Belgian federal State, let alone each of its three constituent Communities (French, Flemish and German-speaking), from the rest of the world.
For example, Belgium’s great emblematic cultural institutions (such as the Museums of Fine Arts, Art and History and the Opera) predate the creation of the Belgian State. These institutions proliferated and developed through the 19th and 20th centuries, and remained under the umbrella of the federal State when responsibilities were divided between the federal State and the federated bodies in 1970.

Nationell opera

 

Theatre Royal La Monnaie

Theatre Royal La Monnaie

De Munt/La Monnaie (franska Théâtre Royal de la Monnaie, respektive nederländska Koninklijke Muntschouwburg för “Kungliga Myntteatern”), är Belgiens nationalopera och främsta operahus beläget i centrala Bryssel.

De tre senaste decennierna har De Munt/La Monnaie återtagit sin plats som ett av Europas mest framträdande operahus främst tack vare operacheferna Gérard Mortier och Bernard Foccroulle och chefsdirigenten Antonio Pappano.

Den första teatern byggdes mellan 1695 och 1700. Den nuvarande byggnaden är den tredje teatern på samma plats. Fasaden till dagens operahus är kvar från 1818, medan omfattande renoveringar gjorts både 1856 och 1986.

De Munt/La Monnaie spelade en viktig roll vid bildandet av kungadömet Belgien. Den 25 augusti 1830 framfördes Aubers romantiska opera La Muette de Portici (franska för “Den stumme i Portici”). Arian “Den heliga kärleken till fosterlandet” fick ett sådant gensvar att publiken reste sig och gick ut på torget utanför operan, där man startade ett demonstrationståg mot kungen Vilhelm I av Nederländerna under ropet “Leve friheten”. Det blev en avgörande fas i det Belgiska upproret, som till slut ledde till bildandet av en ny oberoende nation i Europa.

1695: Gio Paolo Bombarda, owner of the theatre at the Hooikaai, banker and financial counsellor to Maximilian II Emmanuel of Bavaria and governor of the Spanish Netherlands, decided to build a public theatre for opera, theatre and ballet performances.
1700: This theatre was built by the architects Paolo and Pietro Bezzi on the site of the former ‘Herberge van Oistervant’ mint (‘La Monnaie’ is the French word for ‘coins’). It was considered one of the most beautiful theatres outside Italy.
1800: Napoleon decided to build a new theatre.
1819: Inauguration of the new theatre designed by the French architect Louis Damesme.
1830: King William of the Spanish Netherlands lifted the prohibition on the staging of Auber’s opera The Mute of Portici. This work played an important part in Belgium’s struggle for independence.
1853: Repertoire restricted to opera and dance.
1855: The interior of the theatre was destroyed by fire. Only the pediment (Eugene Simonis ‘Harmony of Human Passions’), the colonnade and the outside walls were left intact.
1856: Inauguration of the third theatre by architect Joseph Poelaert.
1876: Gédéon Bordiau added an extra floor and installed the building’s first sophisticated air-conditioning system.
1963: ‘La Monnaie’ became a national institution, having first been run as a private concession and then by the City of Brussels.
1985: The Department of Public Works decided to renovate the building for technical, safety and aesthetic reasons.
1986: Inauguration of the restored building.
1998: To mark the 300th anniversary of La Monnaie, the stage organ was restored and the restored paintings on canvas were reinstalled on the cupola of the auditorium.
2000: Inauguration of the New Monnaie workshops in the ancient Vanderborght buildings and the neo-classical building at no. 23 Leopoldstraat just behind La Monnaie. An exhibition entitled «Opera. Tangible Emotion» was mounted in the renovated buildings. Youtube

Regionala operahus/Festivaler

 

Opera Vlaanderen, Antverpen

Opera Vlaanderen, Antverpen

The Vlaamse Opera (Flemish Opera) is an opera company in Belgium directed by Aviel Cahn which operates in two different opera houses in two Flemish cities, the Vlaamse Opera Antwerpen and the Vlaamse Opera Ghent. However, the company shares one orchestra, choir, technical team, etc. The organization is mainly financed by the Flemish government and the city councils of Antwerp and Ghent. In its current form, the company was created in 1996 as a successor to the Flemish Opera Foundation (Vlaamse Opera Stichting, which had existed since 1988), and the Opera for Flanders (Opera voor Vlaanderen, which had existed since 1981). Both former institutions were similar fusions between the former opera houses of Antwerp and Ghent. Since the fusion in 1981, the company has been giving performances in two different historic theatres. The first public opera performances in Antwerp date back to 1661. Performances took place on the stage of the Schouwburgh van de Oude Voetboog (Theatre of the Guild of Crossbowmen) at the Grote Markt. The theatre gradually lost its popular Flemish character as French artists were engaged and the performances were no longer performed in the local (Dutch) language, but in French, the adopted language of the Flemish elite. The new theatre opened after the Belgian revolution in 1834. (This building is now known as the Bourlaschouwburg and is used today for regular theatre performances.) The French repertoire (and, to a lesser extent, the Italian repertoire in French translation) continued to dominate. Wikipedia In EnglishYoutube

 

Muziektheater Transparant

Muziektheater Transparant

Music Theatre Transparant

Going from the artistic and social topicality, production house Muziektheater Transparant enters into an intensive dialogue with artists from various disciplines and wants to create, renew and present musical-theatre in its entire diversity for a wide audience. The voice is placed firmly at the centre of the projects, and it continually blends the old and the new. Also other disciplines like visual arts, film, video, graphics are integrated in the productions. The company pays particular attention to offering contemporary musicians the chance to develop and try new work. It works with composers like Wim Henderickx, Jan Van Outryve and Annelies Van Parys. Transparant is internationally active and it has performed at many festivals, including the Salzburger Festspiele, Edinburgh International Festival, the Holland Festival, the KunstenfestivaldesArts and at several European Capitals of Culture. This variety of shows, artists and production methods gives Muziektheater Transparant a unique national and international character.

 

 

Zoomer Opera

Zoomer Opera

In 2016 Alden Biesen Zomeropera organises its 19th edition of the yearly opera festival. Nineteen years ago, Zomeropera originated from the idea to bring fully staged opera: * Closer to the population of the region* Ataffordable prices * in an understandable way * at an unexpected unique location Today, this still is our priority. We extended the idea to a public of children for whom we create an opera adaptation suitable for their age and translated into Dutch. The other topics of our mission statement involve the offering of a platform to young artists who can at the same time benefit from the experience of the team and the valorization of the cultural heritage of the Landcommandery Alden Biesen. Our festival has become one of the most important classical socio-cultural events and attracts a wide audience from the Euroregion and further away.

 

Walpurgis Muziektheater

Walpurgis Muziektheater

WALPURGIS is a dynamic and multi-voiced company of singers, actors, musicians and other artists. We create, stimulate and present contemporary music theatre that surprises, sparks the imagination, moves and puts one in a pensive mood. We explore the musical power of theatre and the theatrical power of music. Our repertoire is surprisingly varied, and the language we are developing has many layers. Driven by a great curiosity regarding the unknown, and thus constantly ‘learning and discovering’, on the one hand we build bridges between various artistic and non-artistic worlds and practices, and on the other between different generations and audience groups. We also extend this beyond the national boundaries. Our integrated operations are a reflection of the society we dream of: generous, sustainable, in constant motion and not afraid of contrasts and extremes.
WALPURGIS was founded in 1987 and since 1993 has received operational subsidies from the Flemish Authorities.
At the end of September the WALPURGIS musical-theatre company will be holding the FENIKS FESTIVAL, international platform for adventurous and experimental music theatre. The festival takes place at deFENIKS, the home base and workplace of the company in Mortsel (Antwerp).

 

Opéra Royal de Wallonie

Opéra Royal de Wallonie

Opéra Royal de Wallonie

1818: The laying of the first stone of Liège’s seventh theatre, in the presence of the celebrated actress Mademoiselle Mars. The theatre was inaugurated two years later, on 4 November 1820, with Zémire and Azor de Grétry. During the 1789, numerous churches were destroyed – and the Théâtre Royal was built using materials salvaged, notably, from Saint Lambert cathedral and the Chartreux convent (for the columns on the façade). 2009 > 2012: The building underwent a new transformation accompanied by full restoration both inside and out. As a result its magnificent Italian-style auditorium (capacity 1041 seats) rediscovered its former glory and the stage machinery was perfectly adapted to modern techniques, making the theatre one of the most modern in the world. The building also saw an enlargement – upwards – and was equipped with a multifunction room to accommodate both smaller shows and rehearsals or even meetings, conferences, training events, and more. Founded in 1967, the Opéra Royal de Wallonie is, to a large extent, subsidised by the Communauté Française de Belgique (Fédération Wallonie-Bruxelles) [French community of Belgium] and the City and Province of Liège. It is one of the three major opera houses in Belgium. Since its origin, the institution has occupied the Théâtre Royal, magnificent building on loan from the City of Liège (inaugurated on 4 November 1820).

Youtube

Pantalone

Pantalone

Pantalone maakt muziektheater voor kinderen en hun ouders, grootouders en verzorgers.
We brengen kunstenaars samen die betrokken, aandachtig, liefdevol, scherpzinnig, eenvoudig en minzaam aan een betere wereld bouwen, met bijzondere aandacht voor de allerkleinsten en voor kinderen die getroffen zijn door ziekte, beperking, armoede of trauma.
Pantalone prikkelt en streelt je oren, ogen en hart met muziek, poëzie, kleur, vorm, beweging en spel.

 

 

 

Operautbildning

 

Royal Conservatorie i Bryssel

Royal Conservatorie i Bryssel

Conservatorie Royal de Brussels

Starting its activity in 1813, the Royal Conservatory of Brussels (Conservatoire royal de Bruxelles) received its official name in 1832. Since, Royal Conservatory of Brussels is the main drama and music college in Belgium. An academy for acting and the arts, it has been attended by many of the top actors and actresses in Belgium such as Josse De Pauw, Luk van Mello and Luk De Konink. Adolphe Sax, inventor of the saxophone, also studied at the Brussels Conservatory. In 1967, the institution split into two separate entities: the Koninklijk Conservatorium Brussel, which teaches in Dutch, and the Conservatoire Royal de Bruxelles, which continued teaching in French.  Wikipedia In English

 

 

 

Conservatorie de Royal Liege

Conservatorie de Royal Liege

The Royal Conservatoire of Liège (RCL) (Dutch Koninklijk Conservatorium Luik, French Conservatoire royal de Liège) is one of four conservatories in the French Community of Belgium that offers higher education courses in music and theatre. Located at 29 Piercot Forgeur in the city of Liège, the school’s principal building was built in 1887 using a neoclassical design by architects Louis Boonen and Laurent Demany. Inside the building is a large concert hall, the Salle philharmonique de Liège, which has recently been entirely renovated. The hall is the major performance venue for the Orchestre Philharmonique de Liège. The RCL was founded in 1826 by William I of the Netherlands. Joseph Daussoigne-Méhul served as the school’s first director from 1827-1862.[1] was director of the conservatory from 1872-1911. Wikipedia In English

 

 

Statligt kulturansvar

 

Conseil de Europe

Conseil de Europe

In Belgium, cultural policy instruments mostly take the form of subsidies to non-governmental associations, generally set up on a non-profit basis. In fact the main cultural policies are governed by what is known as the principle of subsidiarity. This is based on the principle that the State’s role is not to intervene directly in cultural matters, other than by way of general regulations and subsidies. It leaves the initiative for action with the operators and associations.
While this approach does chime with the international context in which culture develops, where it was important to react to the fascism of the wartime years, in order to establish a distance from the Communist countries (with their State culture) and the United States (where culture is governed by the market and not the State). The Ministry of National Education and Culture (these being responsibilities already covered by two different ministries, one French and one Flemish): mainly, support for artistic creation, professional artists and the big cultural institutions (the General Directorate of Arts and Letters), but also support for cultural dissemination and activities at the emerging local level (General Directorate of Youth and Leisure).

 

Luxemburg

Karta över Luxemburg

Karta över Luxemburg

Historik

Luxemburg uppstod som ett grevskap under borgen Luxemburg eller Lützelburg under 900-talet. Namnet förekommer första gången i ett dokument från 963. Under 1200-talets slut nådde grevarna av Luxemburg stort inflytande, och 1308 blev en av dem som Henrik VII tysk kung. Vid delningen av huset Habsburgs besittningar tillföll Luxemburg 1555 den spanska, senare den österrikiska grenen. 1795-1815 tillhörde Luxemburg Frankrike.[6]1815 fick Vilhelm I av Nederländerna storhertigdömet Luxemburg, vilket ingick i det tyska förbundet. Vid revolutionen i Belgien 1830 anslöt sig Luxemburg till den nya statsbildningen. Större delen av landet förblev en belgisk provins, men en mindre del erkände Vilhelm av Nederländerna som sin kung. Den nederländska delen ingick 1842 i det tyska fullförbundet men stod utanför bildandet det nordtyska förbundet 1866 och Tyska riket 1871. När den nederländska kungahuset 1890 utslocknade på manssida, upplöste Luxemburg sin union med Nederländerna, och blev en suverän stat.[6]Storhertig av Luxemburg blev Adolf av Luxemburg, tidigare hertig av Nassau. Han efterträddes 1905 av sin son Vilhelm, och denne 1912 av sin äldsta dotter Marie-Adélaïde.[6]Under första världskriget besattes Luxemburg av tyska trupper. 1919 lämnade Luxemburg den tyska tullunionen. Luxemburg förblev en självständig stat, men knöts mot Luxemburg var ockuperat av tyska trupper även under andra världskriget. År 1945 blev Luxemburg medlem i Förenta nationerna. Luxemburg övergav även sin neutralitet, som gällt från 1867, och blev medlem i Nato 1949. Luxemburg var efter andra världskriget ett av de drivande länderna inom Europasamarbetet. År 1952 blev Luxemburg säte för Europeiska kol- och stålgemenskapen och Luxemburg var en av grundarna av dagens EU genom Romfördraget 1957. Luxemburg är helt eller delvis säte för ett antal av Europeiska unionens institutioner.Luxemburg övergick till euro-valutan 1999

Nationell opera

Theatres de la ville de Luxembourg

Theatres de la ville de Luxembourg

Theatres de la ville de Luxembourg A first 500 seat theatre converted from the Capuchin church opened in 1869. Its capacity proving insufficient, a new theatre was built and opened to the public on 15 April 1964. Essential renovation work was started in 1998, closing the venue for 5 years. The work provided an opportunity to modernise the theatre’s technical facilities, providing convenience (surtitling), safety and greater flexibility, especially by converting the small auditorium into a studio. The large auditorium is equipped to create a huge variety of sophisticated, high-tech stage sets. The programme of the Grand Théâtre covers all the performing arts: ballet, theatre and opera, all with but a single watchword – excellence.

Wikipedia In EnglishYoutube

 

 

Regionala operahus/Festivaler

 

Echternach- festivalen

Echternach- festivalen

Every year since 1975, Echternach, which is situated in the Grand-Duchy of Luxembourg, has been hosting the internationally renowned festival. Famous names like Benny Goodman, Mstislav Rostropovitch, Anne-Sophie Mutter, Gidon Kremer, Krystian Zimerman, George Benson, Dee Dee Bridgewater or Gregory Porter have performed at the festival as well as young talents and award winners from the country and abroad. Many pieces were performed for the first time in Echternach, ordered by the festival with the aim to promote young talented composers. The historic and cultural atmosphere of Echternach with its more than 1200-year-old history ad its many architectural jewels is the perfect scenery for the concerts which take place in the Basilica and the Peter and Paul Church. In April 2008, a modern concert hall in the new culture and conference centre called “TRIFOLION” was added to the scene. Musically speaking the Festival ranges classic music to jazz and world music.  Wikipedia In EnglishYoutube

 

Festival de Wiltz

Festival de Wiltz

Since 1953, Wiltz Castle has been the venue of an international music festival attracting artists and orchestras of international repute. Not only classical music but also jazz and rock is included in the festival which runs for three weeks from late June to mid-July. In 1991, a removable roof was installed, covering most of the stage and sheltering the hundreds of spectators who would otherwise have been bothered by bad weather.   Youtube

 

 

 

 

Konserthus med operainslag

Philharmoine de Luxembourg

Philharmoine de Luxembourg

The Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte Concert Hall (French: Salle de concerts grande-duchesse Joséphine-Charlotte, German: Konzertsaal Großherzogin Joséphine-Charlotte) is a concert hall located on the Kirchberg plateau in the City of Luxembourg. Opened in 2005, it now plays host to 400 performances each year and is one of the main concert halls in Europe.   Wikipedia In English

Operautbildning

Conservatoire de la Ville de Luxembourg

Conservatorie de uxembourg

Conservatorie de uxembourg

L’origine légale du Conservatoire remonte à la loi du 22 mai 1902, concernant la création d’un tel établissement à Luxembourg. Ce n’est qu’en 1906 que l’institut fut créé, suite à une donation d’une généreuse mécène, Madame Eugénie DUTREUX-PESCATORE. Le bâtiment se situait aux 14-16 rue du St Esprit et suffisait amplement aux quelques 300 à 400 élèves. C’est en 1984 que l’actuel conservatoire situé rue Charles Martel fut inauguré.  Youtube

 

 

 

Conservatorie de Musique

Conservatorie de Musique

Conservatoire de Musique, Esch-sur-Alzette Depuis toujours, Esch-sur-Alzette est une ville mélomane. Une “École de Musique” voit le jour en 1926. Au fil des ans, celle-ci ne va cesser de se développer et de prendre de l’envergure pour, en 1969, devenir officiellement le “Conservatoire de Musique”.
It is the two conservatories alone that offer the professional track with programs leading to the upper division and the award of the ‘prix de capacité’ after two years of study. These full-time professional courses begin after completion of twelve years of secondary schooling, entry being based on audition and tests of general musicianship. One further level – the ‘interregional division’, the result of agreements with higher level conservatories in neighbouring countries – may then be taken, leading to the ‘premier prix interrégional’ after a further two years of study. Normally, however, students wishing to reach the highest levels of performance are expected to travel to France, Germany or other neighbouring countries.

Statligt kulturansvar

Fonds Culturel National de Luxemburg 
1982, l’année de la création du Fonds culturel national au Luxembourg, est une date charnière. Le Fonds culturel national était en effet la concrétisation d’une nouvelle politique culturelle, initiée dès les années 1970 avec l’objectif de faire la part belle à la création artistique indépendante.Aujourd’hui, le Luxembourg peut se prévaloir d’une offre culturelle et artistique importante et diversifiée. Elle a connu un essor prodigieux dès 1995 – autre date marquante dans l’histoire culturelle nationale -, lorsque le Luxembourg a été capitale européenne de la culture. Cet essor a eu lieu sur un terrain fertile, grâce à l’engagement et à l’action pionnière du Fonds culturel national qui a permis à plusieurs générations de jeunes (et de moins jeunes) créatifs de créer, de concevoir, de produire, de diffuser et de partager.

Frankrike

Karta över Frankrike

Karta över Frankrike

Historik

Lully´s opera Armide

Lully´s opera Armide in Salle du Palais Royal 1761

Utvecklingen av opera i Frankrike hade en annan form än den italienska. Italienska musiker som kom till landet, i samband med diverse högadliga bröllop och politiska visiter, hade med sig exempel på samtida italiensk operamusik. Luigi Rossis Orfeo sattes upp 1647 och Corneilles Andromède med avancerat scenmaskineri av florentiaren Torelli visades 1650. I Frankrike kom dock dansen och baletten att få det stora inflytandet på konstformen. Det bidragande var Ludvig XIV:s starka intresse för balett som hörsammades av tonsättaren Jean-Baptiste Lully och författaren Molière. På sikt kom även Jean-Philippe Rameau fortsätta i Lullys spår.

De olika intressena ledde till en långvarig (ända in på 1800-talet) inbördes skepticism mellan Italien och Frankrike med återkommande pamflettkrig och missförstånd. Skillnaderna ligger egentligen i att italienare prioriterade musiken medan fransmännen valde handling och balett. Lully var en florentinare som efter sin ankomst till Frankrike kom att dominera musiklivet i landet. Lullys samarbete med Molière ledde till verk inom så kallad Comédie-Ballet med sång, dans, komedi och upptåg: La Mariage forcé (1664), La Princesse d’Elide (1664) och Le Bourgeois Gentilhomme (1670). Lully utvecklade recitativ genom att modellera musiken på den franska språkmelodin med noggrann rytm och intonation. Lullys orkestrering utvecklades i en bravurform med femstämmig struktur – ving-quatre violons du Roi (kungens 24 violiner) vilket snart var standarden vid hovet. Andra instrument som oboe och flöjt eller trumpeter användes vid pastorala eller krigsscener. Omväxlande långsamma och snabba tempo med fugativo-form kom att beteckna en fransk uvertyr. Lullys operor kunde bestå av 32 scener. Rameau utvecklade harmoniken och byggde ut kören från en- till flerstämmig med kontrapunktspråk, samt uppnådde högre dramatik i musiken. Air som var fransk variant av italiensk aria var musikaliskt enklare och hade mindre vikt i operan och var aldrig lika dominerande som den italienska.

Medan Lully och Rameau dominerade hovmusiken, kom mellanklasserna och de lägre klasserna att uppskatta underhållning på marknadsplatserna. Det intressanta i sammanhanget var motståndet från etablerade balett-, teater- och musikinstitutioner som hade monopol på uppföranderätten. Det ledde till att former som kringgick de noggranna reglerna – istället för dialoger användes en narrator och mimande skådespelare, istället för att tala sjöng aktörerna; när även detta blev förbjudet ordnades allsång för publiken och även mimande skådespelare och hans eller hennes tal som text på en rullande banderoll, ungefär som undertexter på tv. Fenomenet kom att kallas opéra-comique och blev omåttligt populärt. I anslutning till Saint-Germain-marknaden 1715, uppstod opéra-comique française som gick ihop med comédienne-italienne och öppnade för nya utvecklingsmöjligheter. Pièces en vaudevilles – dramatisk handling med avbrott för populära melodier var huvudformen och pekade mot tyska Singspiel och framtida operetter.

När operan i Paris blev befriad från hovet var det egentligen opéra-comique som vann, även om operan inte gav upp flärd och sensationer. Grand opera var en form av femaktsoperor i stort format med körer, baletter, mängder av statister och svulstiga historiska eller exotiska teman. Riktningen sattes upp av Aubers Den stumma från Portici, Rossinis Wilhelm Tell och Meyerbeers Robert le Diable. Den storslagna teatern attraherade även tonsättare som vi idag inte direkt förknippar med genren, som till exempel Richard Wagner och Giuseppe Verdi. Wagner blev senare stark motståndare till grand opera men kontakten påverkade ett par av hans operor och bidrog till hans musikaliska utveckling. Grand opéra har frambringat flera musikaliskt intressanta verk, som inte sätts upp speciellt ofta – Meyerbeers Afrikanskan, Profeten (Le Prophète) Halevys Judinnan och Hugenotterna har satts upp under senaste åren och visar att de är klart hör- och sevärda.

Modifierad grand opéra-form, om än mindre svulstig, kom att dominera fransk opera under hela århundradet. Det finns en röd tråd från den ursprungliga grand opéran till Charles Gounods Faust (1859) och Romeo et Juliette, Ambroise Thomas med Mignon (1866), Camille Saint-Saëns med Simson och Delila (1877), Georges Bizet med Carmen (1875) och Les Pêcheurs de perles/Pärlfiskarna (1863), Jules Massenet med Werther, Le Cid, och inte minst Hector Berlioz med Béatrice et Bénédict (1862) och storformatoperan Les Troyens/Trojanerna (1858; uruppförd i helhet 1890), La Damnation de Faust/Fausts fördömelse (1846; numera uppförs oftast konsertant, det vill säga som ett oratorium) med mera.

Det var Paris som växte fram som operans huvudstad under första halvan av 1800-talet. Rossini, Donizetti, Verdi och franska förmågor som Charles Gounod och Jules Massenet jobbade här allihop. Ett annat välkänt namn, om än bara på grund av ett par operor, är Georges Bizet. Fransmannens Carmen är en av operavärldens största klassiker.

I Frankrike impressionisten Claude Debussy inspirerad av Wagner skrev sin egen version av Tristan och Isolde i form av operan Pelléas och Mélisande (opera, Debussy) (1902). Arthur Honeggers Judith (1925) och Antigone (1927) vid sidan av ett par oratorier, och några operor av Darius Milhaud var milstenar i scenmusikens utveckling. Francis Poulenc gjorde några uppmärksammade försök inom opera med Karmelitsystrarna (1957) och La Voix Humaine (Vox humana) (1958).

Wikipedia

Nationell opera

Palais Garnier

Palais Garnier

Opéra National de Paris, 120 rue de Lyon, 75012 Paris,
Phone:+33 1 43 43 96 96; Fax:+33 1 43 73 13 74;

Opera Bastille i Paris

Opera Bastille i Paris

Paris operahus, även kallat L’Opéra Garnier eller Palais Garnier, är det äldre av Paris två nuvarande operahus.

Operahuset ritades av den franske arkitekten Charles Garnier och uppfördes mellan 1857 och 1874. Det invigdes den 15 januari 1875 och ersatte det äldre operahuset Théâtre de l’Académie Royale de Musique som förstörts i en brand. Stilen är monumental nybarock. Garnier fick dock kritik för den överdrivna ornamentiken. I Paris operahus utspelas den klassiska varianten av Fantomen på Operan.

Idag har all operaverksamhet flyttats till den nya operan, Opéra Bastille, men det gamla operahuset använts fortfarande för Parisoperans balettuppsättningar.

 WikipediaWikipedia In English

Regionala operahus/Festivaler

aix-en-provenceAix-en-Provence

The Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence is an annual international music festival which takes place each summer in Aix-en-Provence, principally in the month of July. Devoted mainly to opera, it also includes concerts of orchestral, chamber, vocal and solo instrumental music.

Establishment

The first festival took place in July 1948. It was founded by Countess Lily Pastré, who covered the entire costs in 1948.[1][2][3][4] It was made up of three or four concerts in the cour de l’Archevêché, a concert in the Saint-Sauveur cathedral, and six further concerts and recitals in various locations throughout the town. An opera was added to these concerts, Mozart’s Così fan tutte, a work practically unknown by the French public at the time. However, it was not until 1949 that the festival became a success with its production of Don Giovanni.

From inception until 1974, the festival was directed by Gabriel Dussurget who devoted much attention to the artistic and detailed aspects of the productions, which in turn attracted much attention to the festival.

In 1970, Mstislav Rostropovich premiered Henri Dutilleux’s Tout un monde lointain…, now considered as one of the most important additions to the cello repertoire of the 20th century,[5] at the festival.

Under the direction of Bernard Lefort from 1974 to 1982, the Festival became devoted to bel canto opera and, in general, a celebration of the voice. Performances of 19th century operas by Verdi and Donizetti were given by the reigning stars of bel canto such as Montserrat Caballé, José Carreras, Marilyn Horne, and Katia Ricciarelli, and the Festival spread throughout the town.

From 1982, a broadening of the repertoire to include baroque to modern operas (Britten and Prokofiev, in particular) characterized the era of director Louis Erlo, who gave preference to Mozart by staging new productions of his most famous works, but also the early operas written in the composer’s youth.

In 1998 Stéphane Lissner took over the Festival, accomplishing a complete renovation of the Théâtre de l’Archevêché and thus making it the heart of the Festival. New operas were commissioned, most recently the 2005 production of Julie by the Belgian composer Philippe Boesmans, based on Strindberg’s Miss Julie.

In 2006, it featured concerts and operas as well as master classes. These included Wagner’s Das Rheingold conducted by Sir Simon Rattle with Sir Willard White as Wotan; Mozart’s The Magic Flute, conducted by Daniel Harding; Rossini’s The Italian Girl in Algiers; the Berlin Philharmonic playing Mahler’s 5th Symphony; and Pierre Boulez, conducting and on the piano and works by Henry Purcell.

Performances are given in a variety of locations, including:

 • the Théâtre de l’Archevêché, in the courtyard of the former archibshop’s palace;
 • the Grand Théâtre de Provence, opened in 2007;
 • the Jeu de Paumes, a restored 18th century theatre;
 • the courtyard of the Hôtel Maynier d’Oppède;
 • the Théâtre du Grand Saint-Jean, in the grounds of a chateau near Aix.

Wikipedia In English

 

 

Aix -les -Bains - Operette

Aix -les -Bains – Operette

Aix-les-Bains Festival d’Operettes Aix-les-Bains,

 

L’histoire de ce festival commence en 1988 quand Pierre Sybil propose de monter en co-production entre Grenoble et Chambéry “L’Auberge du Cheval Blanc”.

Les représentations à Chambéry ne pouvant se faire, Pierre Sybil se tourne alors vers la ville voisine, Aix-les-Bains.
Le maire de l’époque propose alors de monter un festival pour l’été suivant, car il s’était aperçu qu’il existait un public d’opérette dans la cité thermale. Et voilà comment naquît cette manifestation il y a plus de 25 ans.

Tous les spectacles sont présentés sur la scène du Casino Grand Cercle d’Aix-les-Bains.

Nous avons répertorié ici l’ensemble des oeuvres données lors du Festival de l’Opérette d’Aix-les-Bains.

 

 

 

Festival d`Ambronay

Festival d`Ambronay

Festival d`Ambronay

Le Festival d’Ambronay est un festival de musiques anciennes, qui se déroule chaque année, à Ambronay dans l’Ain.

Le festival a lieu en octobre depuis sa création en 1980.

Il est fortement lié au Centre Culturel de Rencontre d’Ambronay. depuis sa création en 2003
Production musicale
L’une de ces vocations est de produire des enregistrements. Dans les premières années, via par exemple le label Auvidis. Durant cette période, le musicien et chef de chœur Jordi Savall a été particulièrement impliqué dans les productions enregistrées au festival d’Ambronay.

Depuis 2005, le festival produit sous son propre label.

Les lieux des concerts

Article détaillé : Abbaye Notre-Dame d’Ambronay.

Le principal lieu utilisé au cours du festival est l’Abbaye Notre-Dame d’Ambronay reconnue pour son acoustique exceptionnelle3. Certains concerts se déroulent en dehors du village d’Ambronay, comme au Théâtre de Bourg-en-Bresse, au Monastère royal de Brou également à Bourg-en-Bresse, au Théâtre des Augustins de Montluel, à la Basilique Saint-Martin d’Ainay de Lyon, ou encore à la Cathédrale Saint-Jean de Belley.

Les éditions

2010

Cette édition a célébré la jeune génération : Marco Mencoboni et Cantar Lontano, Fabio Biondi, Manfredo Kraemer, Jean-Christophe Spinosi, Geoffroy Jourdain et les Cris de Paris, l’Ensemble Amarillis, Emmanuel Bardon et Canticum Novum, Sébastien d’Hérin (clavecin) et Leonardo García Alarcón.

2009

Le festival célèbre sa 30e édition et la consacre à la musique baroque. William Christie dirige Susanna de Haendel.

Wikipedia On Francais

 

 

 

Nantes-Anger Opéra

Nantes-Anger Opéra

Angers Nantes Opéra, Grand Théâtre d’Angers, Maison des Arts, 26 Avenue Montaigne, 49100 Angers,
Phone:+33 2 41 25 32 22; Fax:+33 2 41 25 32 23;

L’EDITO DU DIRECTEUR GENERAL

Peut-être parce que l’année 2015 a dû survivre à la haine, la saison que je vous présente aujourd’hui est pleine d’amour. Baroque, classique, romantique, contemporain, il est dans tous les registres, parcourt siècles et styles. Sur tous les tons. Comme si les artistes que j’ai choisis s’étaient donné le mot pour nous sauver malgré nous d’une actualité froide et brutale, de ces folies fanatiques qui nous terrorisent auxquelles répondent des surenchères sécuritaires qui ne nous rassurent pas. Est-ce de l’inconscience, de l’indifférence aux détresses humaines ? Sûrement pas. Tout juste le profond désir, le fol espoir, comme le prône Olivier Balazuc dans Little Nemo, son opéra jeune public dont nous coproduisons la création cette saison, de « réenchanter » le monde.
Cela peut sembler vain, cela m’interroge comme cela interroge bon nombre d’autres directeurs d’établissements culturels. Rien ne peut effacer le sang qui a coulé, qui macule encore la une des journaux. Rien ne peut faire oublier le quotidien difficile, parfois tragique, de ces millions de Français qu’une vague de pauvreté a submergés, de ces millions de migrants qui, partis sur les routes de la liberté, se retrouvent pris au piège à peine camouflé que les pays européens leur tendent. Que pouvons-nous faire, nous, théâtres, opéras, artistes, intellectuels, contre ces violences qui veulent nous précipiter en plein obscurantisme ? Serions-nous comme ces musiciens qui jouèrent sans discontinuer tandis que coulait le Titanic ?
Notre belle et historique exception culturelle française en a souffert, en souffre davantage chaque jour. C’est que, dans ce pays où Voltaire pouvait, au siècle des Lumières, vanter « le superflu, chose très nécessaire », le nécessaire est de plus en plus considéré comme superflu par des politiques gestionnaires où la peur du déficit, des sondages, sacrifie toute ambition. Il suffit pourtant de voir comment des barbares détruisent d’antiques statues comme ils tranchent des têtes, comment des dictatures bâillonnent expression et création dans l’urgence, comment des chevaliers de la droite extrême pourfendent la dispendieuse culture avec la même ardeur que certains tristes sires des années 1930 condamnaient l’art dégénéré, pour réaliser que l’art et la culture n’ont rien d’une frivolité qu’on peut effacer d’un coup de gomme comptable. Il est triste, navrant, de constater que ce sont ceux qui mettent en danger la démocratie qui nous rappellent de quoi elle est faite.
Alors oui, notre saison sera pleine d’amour. On va rire, s’étreindre, courir et se languir comme jamais sur nos planches, pour rappeler que nous ne sommes pas des machines à sous, que nous sommes avant tout des êtres de chair et de sang, avec une liberté de vivre et de créer qui n’est pas négociable. Nous le devons au public qui trouve aux spectacles de quoi mieux être ensemble, de quoi mieux être lui-même, de quoi marcher tête haute et pensées nobles dans un monde hostile. Que l’on croit ou non en Dieu, l’art et la culture restent l’âme de nos villes, de notre société, des citoyens, cette braise qui s’obstine à couver sous le désespoir. Va-t-on vraiment leur demander de s’excuser d’exister ?
Jean-Paul Davois
Directeur général

Anthea Antibes

Anthea Antibes

Antibes Musiques au coeur d’Antibes, 260 avenue Jules Grec , 06600 Antibes,
Phone:+33 483 76 13 13;

 

 

 

 

Festival de Royamont

Festival de Royamont

Saison Musicale de Royaumont, 95270 Asnières-sur-Oise, FRANCE

Abbaye édifiée il y a près de 800 ans, Fondation créée il y a 50 ans, Royaumont vous raconte ici ses histoires, vous invite à découvrir ses activités, ses événements publics et à partager son actualité.
Nous vous remercions pour votre visite virtuelle, dans l’attente de vous accueillir dans les espaces et les jardins de Royaumont à l’occasion des événements à venir, d’un séminaire, ou pour une visite.
Nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter pour être tenus informés de l’actualité et des nouveautés.

 

Opera Grand Avignon

Opera Grand Avignon

Opéra Grand Avignon, Regie Municipale BP 111, 84007 Avignon,

Phone:+33 4 90 82 42 42; Fax:+33 4 90 85 04 23;

L’Opéra d’Avignon, dit initialement Théâtre municipal puis actuellement Opéra Grand Avignon est une salle de spectacle, située sur la place de l’Horloge et construite au cours du XIXe siècle.

Historique

En 1824, lors des travaux d’aménagement de la place de l’Horloge, le conseil municipal d’Avignon, demanda à Ange-Alexandre Bondon et Alexandre Frary, architectes de la ville, de faire déblayer les ruines de l’ancienne abbaye des bénédictines de Saint-Laurent, qui jouxtaient l’Hôtel de Ville, et d’y édifier un nouveau théâtre2.

Ils firent construire un édifice à la façade de style gréco-romain ornée de deux colonnades superposées. Elles étaient couronnées par une rangée de statuettes allégoriques qui représentaient Apollon et les Muses, œuvre des sculpteurs Baussan et Lacroix. La première représentation fut donnée le .

Ce nouveau théâtre brûla le . La municipalité décida de le faire reconstruire sur le même emplacement. Elle fit appel aux architectes Théodore Charpentier, de Lyon, et Léon Feuchère, de Nîmes. Les travaux s’étalèrent de 1846 à 1847. Sur le devant de l’édifice se dressaient les statues de Molière et de Pierre Corneille, dues aux ciseaux de Jean-Louis Brian et de son frère ainé, Joseph. Mais le matériau choisi ne résista pas. Elles furent refaites à l’identique par le sculpteur Jean-Pierre Gras et les deux originaux relégués devant la mairie du Thor . Dans des médaillons sur la façade, bustes en bas-relief du Roi René et de Pétrarque, par le sculpteur Jean-Baptiste-Jules Klagmann (1810-1867)

Dans son ouvrage sur Avignon, André Hallays est dithyrambique « La façade est d’un goût très sûr et élégant, la décoration sculpturale, sans lourdeur ni trivialité, On a repris souvent, mais avec moins de bonheur, l’idée de la grande façade qui occupe tout le premier étage ». Quant à Joseph Girard, il affirme « Ce théâtre est le plus gracieux et le mieux compris des édifices bâtis à Avignon au XIXe siècle » .

Wikipedia on Francais

 

Opéra de Baugé

Opéra de Baugé

Opéra de Baugé, Les Capucins, 49150 Baugé, France
Phone:+33 2 41 89 75 40;
23 Jul-3 Aug (2016).

Opéra de Baugé is an opera festival held each summer near the Loire town of Baugé, 40 kilometres east of Angers, France.

From 2003 to 2011 the festival was held in the gardens of Les Capucins (pictured), a private house and former convent. In 2016 the festival returns to Les Capucins after 4 years in a theatre in the centre of the town.

The festival is modelled on England’s Glyndebourne Festival Opera, and performances feature 90-minute intervals during which members of the audience picnic or dine in the attached restaurant. Most of the cast and orchestra are English, and the performances are surtitled in both English and French. In recent years the festival has drawn an audience of 2,500-3,000 to the town, including large numbers who travel from England.

The 2015 season featured performances of Così fan tutte (Mozart), The Bear (Walton) and Façade (Walton). The works presented in 2016 are L’incoronazione di Poppea (Monteverdi), Albert Herring (Britten) and La Périchole (Offenbach).

The opera is noted for its authentic performances, with a full orchestra and chorus in support of fully staged productions. While the cast remains largely English and French, the festival has increasingly attracted soloists from across Europe and beyond. Singers have gone on to win prizes including the Kathleen Ferrier Award and positions in the Young Artists Programme at Covent Garden.

Bernadette Grimmett has been artistic director of the festival since its inception.

 

Beaune Operafestival

Beaune Operafestival

Festival International d’Opéra Baroque de Beaune,

The Festival de Beaune: Festival international d’opéra baroque is a month-long annual summer festival of baroque opera in Beaune, France. It is notable for revivals of many baroque operas and performances of Mozart on original instruments.

More recently the town has also become host, in a different week, to the Festival international du film policier de Beaune – a festival of detective films.

Founded in 1982, the Baroque Music Festival of Beaune has presented over 80 operas, over 30 of them significant revivals and world, European or French premières; over 100 oratorio and sacred music concerts, including 5 revivals or premières. In addition to recitals by individual performers. The festival also runs classes and voice workshops, the Académie de Chant baroque. The concerts take place in the Hospices de Beaune, 15th century, and in the Collégiale Notre-Dame de Beaune, 12th century, over four weekends in July.

Wikipedia In English

Bell -Ile Festival Lyrique

Bell -Ile Festival Lyrique

Belle-Ile Festival Lyrique

Lyrique en Mer/Festival de Belle île är västra Frankrikes största operafestival. Den grundades 1998 av den amerikanska operasångaren Richard Cowan. Varje sommar sätts två operor upp. Det ges också kyrkomusik konserter i samtliga öns fyra historiska kyrkor och dessutom många mindre konserter. Lyrique en Mer har stort stöd från både Frankrikes näringsliv och olika offentliga instanser.

En del av äventyrsromanen Mannen med järnmasken av den franska 1800-talsförfattaren Alexandre Dumas d.ä. utspelas på Belle-Île-en-Mer. Ön är också platsen där Porthos, en av gestalterna i Dumas De tre musketörerna, dör nära Locmaria.

Under 1870- och 1880-talet målade den franska impressionisten Claude Monet den franska landsbygden och dramatiska scenerier så som klipporna på Belle-île-en-Mer. Monets svit med målningar av klipporna på ön mottogs mycket positivt av Paris konstvärld när han visade dem för första gången 1887.  Första gången Auguste Rodin såg havet vid Bretagnes kust utropade han: “Det är en Monet.”

Wikipedia

 

Justiiiana Ensemble

Justiiiana Ensemble

Besançon Ensemble Justiniana, 74 Grande-Rue, 25000 Besançon,

« Si cétait à refaire, je commencerais par la culture. »
Cette phrase attribuée à Robert Schuman, considéré comme lun des pères de lEurope, nous laisse bien songeurs. Imaginons un peu : un passeport européen de la musique, de la poésie ; aux frontières quelques pas de danse, un poème de Rimbaud, Quichotte en échange de Tartuffe…Qui sait alors avec quelle formidable humanité cette monnaie nous aurait construits ?
Et bien en 2015, Justiniana a fait son pas de fourmi en ce sens. Notre projet dernier-né est européen, il se nomme « Voix denfants, Espace scénique », il grandira dans quatre pays : la France, la Belgique, le Portugal et lItalie. On peut dire que les muses se sont penchées sur son berceau !
Ce qui ne fut pas le cas pour « Des enfants à croquer », nés eux aussi en 2015 : aucune muse alentour ! Dans cette fable féroce et drôle, on assiste, sidérés, au combat sans merci des enfants pauvres menacés par une monstrueuse combine de riches industriels… quils sauront déjouer pour notre plus grand bonheur.
En 2016 Justiniana entretiendra ses sauts de frontières, et cette fois encore docéan, en poursuivant le lien musical établi avec le Mexique depuis de nombreuses années. A loccasion des 30 ans de jumelage de la Haute Saône et du Mexique, un nouveau projet permettra léchange de compositeurs et de jeunes musiciens dharmonie des deux pays. En 2016 aussi, la Petite Renarde Rusée et Hansel & Gretel, deux uvres joyeuses et chères à nos curs, reviendront sur le devant des scènes dopéra ou champêtres, recréées pour loccasion avec de toutes nouvelles équipes de jeunes chanteurs lyriques.
En 2016 enfin, nous aurons aussi le grand plaisir de travailler en tant quartiste associé à la Scène Nationale de Besançon.
Au su de ces alléchants événements, il ne me reste plus quà vous souhaiter, au nom de toute léquipe de Justiniana, une très belle année de musique, de chanson et dopéra.

Claude Wernert,
Présidente

 

Opera National Bordeaux

Opera National Bordeaux

Opéra National de Bordeaux, Place de la Comedie, BP 95, 33025 Bordeaux Cedex,

Phone:+33 5 56 00 85 20; Fax:+33 5 56 81 93 66;

Grand Théâtre de Bordeaux, is a theatre in Bordeaux, France, first inaugurated on 17 April 1780. It was in this theatre that the ballet La Fille Mal Gardée premiered in 1789, and where a young Marius Petipa staged some of his first ballets.

History

The theatre was designed by the architect Victor Louis (1731–1800). Louis later designed the galleries surrounding the gardens of the Palais Royal, and the Théâtre Français in Paris.

The Grand Théâtre de Bordeaux was conceived as a temple of the Arts and Light, with a neo-classical facade. It has a portico of 12 Corinthian style colossal columns which support an entablature on which stand 12 statues that represent the nine Muses and three goddesses (Juno, Venus and Minerva). Pierre-François Berruer made four of the statues, and his assistant Van den Drix carved the others from Berruer’s models.

In 1871 the theatre was briefly the National Assembly for the French Parliament.

The inside of the theatre was restored in 1991, and once again has its original colours of blue and gold. The Grand Théâtre de Bordeaux is one of the oldest wooden frame opera houses in Europe not to have burnt or required rebuilding.

Today the theatre is home to the Opéra National de Bordeaux, as well as the Ballet National de Bordeaux which has many international dancers such as Igor Yebra from Spain and Kase Craig from New Zealand.

Wikipedia In English

 

Ensemble Matheus

Ensemble Matheus

Ensemble Matheus, Le Quartz, 60 rue du Château, 29210 Brest Cedex 1, Brest

Phone:+33 2 98 33 95 03; Fax:+33 2 98 33 95 01;

Depuis sa création en 1991, l’Ensemble Matheus s’est illustré dans tous les répertoires avec un dynamisme et une ferveur sans faille qui font toute son originalité. L’Ensemble Matheus ne cesse de partager sa passion avec le plus grand nombre, n’hésitant pas à bousculer les traditions le tout sous la direction de son chef, Jean-Christophe Spinosi.

 

 

 

Festival de la Vezere

Festival de la Vezere

Festival de la Vézère, 11 place Jean Marie Dauzier, Brive
Phone:+33 (5) 55 23 25 09; Fax:+33 (5) 55 84 83 28;

Le Festival de la Vézère est un festival de musique classique qui se déroule chaque été, pendant les mois de juillet et août, sur tout le département de la Corrèze dans la région de la “Nouvelle Aquitaine” en France. Il accueille des artistes de renommée internationale notamment Barbara Hendricks, Philippe Jaroussky, le chœur Accentus… dans de hauts lieux du patrimoine corrèzien.

Historique
Le Festival de la Vézère a été créé en 1981, par Guy et Isabelle de Lasteyrie du Saillant autour d’une ancienne grange bénéficiant d’une acoustique de grande qualité1 pouvant contenir jusqu’à 400 personnes, dans les dépendances du château du Saillant. Le violoncelliste Roland Pidoux, sollicité pour juger des qualités acoustiques du lieu, a été séduit et participa avec le trio Pasquier à la première édition du festival .

Au fil du temps et de l’eau, les villages des bords de la Corrèze et de la Vézère se sont associés au château du Saillant pour accueillir des soirées musicales de très grande qualité artistique .

Depuis sa création, le festival s’est déjà tenu sur vingt-cinq communes corréziennes telles que Aubazine, Turenne et Vigeois, tout en restant, pour chaque édition, toujours fidèle au domaine du château du Saillant .

En 2015, la fréquentation du festival atteint six mille spectateurs  .

Wikipedia on Francais

 

 

Caen Theatre

Caen Theatre

Théâtre de Caen, 135 Bd du Maréchal Leclerc, BP 71, 14007 Caen Cedex,
Phone:+33 2 31 30 48 20; Fax:+33 2 31 30 48 29;

1765 et 1838 : les deux premiers théâtres de Caen

Les étudiants sont à l’origine des premières représentations théâtrales à Caen. Dès 1492, il est fait mention d’une farce : La Farce des pates ouintes contestant le pouvoir central, donnée sur le Pré-aux-Ebats (actuelle Place de la République), un espace idyllique du loisir décrit par Monsieur de Bras. Au XVIIe siècle, les représentations théâtrales ont lieu au Collège des Jésuites et dans les loges de la Foire de Pâques.
Le premier théâtre, la “Salle de la comédie”, fut construit en 1765 pour le Sieur François Crescent de Bernault (entrepreneur de spectacles et directeur du Théâtre de Rouen), dans le champ de foire de la Ville de Caen, qui comptait alors 34 000 habitants. En 1773, la façade est transformée et la direction du théâtre est accordée à Mademoiselle Montansier, célèbre courtisane, déjà à la tête des Théâtres de Nantes et de Rouen. Cette salle de 600 places était située à l’emplacement de l’actuel Temple protestant et du parking de la rue Melingue, et devint après son abandon en 1838 Entrepôt des tabacs.
C’est le 28 avril 1838 que sera inauguré le Grand Théâtre de Caen conçu par l’architecte de la ville M. Guy. Derrière sa façade néoclassique, il offrait une salle à l’italienne de 1 000 places. Il brûlera, lors des bombardements des 15 et 16 juin 1944.

1945-1962 : “Le Tonneau”

À l’automne 1945, Edouard Colin, directeur de l’Office municipal de la jeunesse, engage un “responsable des veillées et jeux dramatiques”, Jo Tréhard, autodidacte de 23 ans. Dès juin 1947, il se préoccupe d’aménager un vrai lieu théâtral dans la ville en reconstruction. Ce sera “Le Tonneau”, officiellement “Salle municipale des Beaux-arts” – grand baraquement militaire en tôle ondulé du type Rowney. L’architecte Lempereur y aménage une salle de 620 places dont le décor est confié au peintre Yvonne Guégan. Charles Dullin dans L’Avare (1949), Gérard Philippe dans Le Cid (1951) et les concerts d’Edith Piaf, Yves Montand et Maurice Chevalier marquent les grandes heures de cette salle.

1955-1963 : la construction de l’actuel théâtre de Caen

En 1955 la municipalité d’Yves Guillou lance un concours d’architecture pour la reconstruction du théâtre de Caen dont le financement est assuré en partie par les dommages de guerre. En 1956, à l’issue de ce concours, la Ville de Caen opte pour le projet de l’architecte Alain Bourbonnais, mais refuse son projet de façade vitrée, et confie l’architecture extérieure à François Carpentier, avec le concours du scénographe Camille Demangeat.
Alain Bourbonnais (1925-1988) conçoit donc la salle et les espaces intérieurs du théâtre. La salle, avec ses deux balcons en demi-cercle, s’inspire et conserve l’esprit des “théâtres à l’italienne” dont elle reprend la forme en “fer à cheval”, l’évolution des techniques de construction permettant dans cette configuration l’inclinaison du parterre et la suppression des colonnades au bord des balcons. À cette même époque, cet architecte réalise également le Théâtre du Millénaire à Luxembourg, et par la suite, la station “Nation” du réseau RER, l’église Stella-Matutina de Saint-Cloud et la Bibliothèque municipale d’Auxerre.
Le Théâtre est inauguré le 24 avril 1963, sous le nom de T.M.C. (Théâtre Maison de la Culture), et Jo Tréhard est nommé à sa direction. À son invitation, Antoine Vitez, alors comédien, y réalisera ses premières mises en scènes de 1964 à 1967. En 1968, Jo Tréhard quitte la direction du théâtre de Caen. Le théâtre traversera une longue période qui se terminera en 1989 où il n’aura ni directeur artistique général, ni projet culturel global.

1989 : un nouveau projet artistique pour le théâtre de Caen

En 1989, la Ville de Caen souhaite renforcer l’identité du théâtre qu’elle jugeait trop morcelée. Elle en confie la direction à François-Xavier Hauville, avec pour mission de rendre au théâtre un rôle phare dans la vie culturelle locale et régionale.
Dans cet esprit, une convention est passée en 1990 entre la Ville et le chef d’orchestre William Christie et son ensemble instrumental et vocal, Les Arts Florissants. Cette convention appuyée par un financement du Conseil Régional de Basse-Normandie permet une programmation musicale et l’accueil de productions lyriques de très haut niveau en collaboration avec l’Opéra de Paris, l’Opéra Comique, le Théâtre du Châtelet ou le Festival d’Aix-en-Provence. Partenaire privilégié du Centre Chorégraphique National de Caen/Basse-Normandie dirigé par Karine Saporta, le théâtre de Caen accueille et coproduit ses créations. Il met le théâtre à sa disposition pour les répétitions (cinquante à soixante jours par saison) et réalise dans ses ateliers la construction des décors. La Maîtrise de Caen, dirigée par Robert Weddle, et les Rencontres pour Lire de François de Cornière, implantées au théâtre de Caen, bénéficient de son soutien et de sa logistique pour y développer l’ensemble de leurs activités.
La réouverture du théâtre, en novembre 1991, à l’issue de sa rénovation, affirme un nouveau projet artistique et une nouvelle dynamique culturelle pour la Ville de Caen.

1991 : la rénovation du théâtre de Caen

Près de trente ans après son inauguration, le théâtre de Caen présentait des signes d’usure qui nécessitaient une réhabilitation intérieure, une rénovation des façades et une mise aux normes des installations électriques. Cette rénovation est confiée à Walter Zbinden, architecte franco-suisse, principal collaborateur de Renzo Piano et Richard Rogers lors de la conception du Centre Georges Pompidou et de l’IRCAM.
Dépouillement et luminosité vont guider son projet. Il choisit de décliner deux couleurs, le rouge et le gris, et va apporter quelques aménagements :
– L’entrée principale est élargie pour laisser entrer davantage la lumière naturelle. Le soir venu, un grand auvent en téflon, tendu vers l’extérieur, réfléchit une lumière artificielle pour créer un halo lumineux, conçu comme une invitation à entrer dans les halls.
– Les halls sont réorganisés, et les espaces de service (billetterie et café) sont ouverts désormais sur l’esplanade. Ils peuvent ainsi fonctionner indépendamment du théâtre.
– Les foyers sont dépouillés de tout ce qui avait pu se greffer sur l’architecture et la décoration d’origine. Un plancher est installé dans le grand foyer, et des vélums fixés sur les murs de façades permettent de remodeler la lumière et l’acoustique en fonction des expositions ou des concerts qui y sont organisés.
– La salle voit la mise en place d’un éclairage unique en Europe (au monde ?). Par un procédé de fibres optiques, plus de 1 060 points lumineux – autant que de fauteuils – constellent le plafond original (qui a été conservé et repeint dans une couleur sombre) et donnent l’illusion d’un ciel étoilé. Symboliquement, il s’agit de dire que chaque spectateur assis dans la salle a sa bonne étoile au dessus de sa tête.
Les fauteuils sont une création originale, spécialement dessinés pour le théâtre de Caen. Leur dos en bois permet de créer une surface de résonance acoustique plus favorable qu’une masse en tissu.
Le rideau, rouge vif, renoue avec la tradition théâtrale.
Les murs et les sols sont retraités dans des nuances de rouge et de gris.
– La façade, traitée en profondeur, a perdu son faux aspect de pierre de Caen au bénéfice du beige d’Etavaux, de la teinte des gravillons de la carrière d’Etavaux (près de Saint-André-sur-Orne). Cette nuance mêle le rouge et le gris de la décoration intérieure.

Le théâtre de Caen aujourd’hui

Le théâtre de Caen est dirigé depuis 2001 par Patrick Foll qui développe la dimension “théâtre musical” du projet artistique en multipliant les formes et les passerelles entre les différentes facettes du spectacle vivant. Le théâtre de Caen s’impose aujourd’hui comme la principale scène de spectacle vivant en Basse-Normandie. Tous les genres y sont présentés: opéra – le théâtre de Caen est l’unique scène lyrique de Basse-Normandie –, théâtre, danse, concerts, théâtre musical, ciné-concert, nouveau cirque, jazz et cultures du monde. Confiance et adhésion s’est emparé du public. La fréquentation du théâtre de Caen augmente un peu plus chaque saison (doublée en 12 ans).  135 000 spectateurs ont fréquenté le théâtre de Caen en 2012/2013. Pour sa saison 2013/2014, il connait une importante phase de travaux. La plus importante depuis son inauguration.

Champigny Ensemble2e2m

Champigny Ensemble2e2m

Champigny-sur-Marne

Ensemble 2e2m, 15 Bd Gabriel Péri, F-94500, Champigny-sur-Marne,
Phone:+33 1 47 06 17 76; Fax:+33 1 48 82 26 45;

The Ensemble 2e2m is one of the oldest and most distinguished French ensembles dedicated to today’s musical creation. The initials that characterize it and wich mean « etudes et expressions des modes musicaux » (“studies and expressions of musical modes”) have become an acronym, a guarantee of pluralism and open- mindedness. It is needless to say that for over forty years the Ensemble has been aware of all musical practices.

The Ensemble has premiered more than six hundred pieces. Before any other ensemble, 2e2m introduces composers to the public, and many pieces of its repertoire become major milestones. Although the home town of 2e2m has been Champigny-sur-Marne, the outstanding performances of the Ensemble are acknowledged domestically and overseas. 2e2m not only tackles a whole range of styles – classical, modern and recent – but it also aims at being the main agent of new mixed art forms.

 

Centre Lyrique Clermont - Ferrand

Centre Lyrique Clermont – Ferrand

 Centre lyrique Clermont-Auvergne, Maison de la culture, Rue Abbé de l’Epéé, 63000 Clermont-Ferrand,

Phone:+33 4 73 29 23 44; Fax:+33 4 73 93 94 22;  Opéra-Théâtre : 600 place Maison de la Culture : 1400 places

Éclairage historique 1894 | Complète rénovation : 2013  architecte: Jean-Joseph Teillard

 

 

 

Compiegne Theatre Impérial

Compiegne Theatre Impérial

Théâtre Imperial, 3 rue Othenin, 60200 Compiègne,

Phone:+33 344 40 17 10; Fax:+33 344 40 44 04;

Cette saison, je vous propose de commencer par une fête pour célébrer les 25 ans d’un théâtre unique ! 25 ans ? Le Théâtre Impérial a certes été construit entre 1867 et 1870, à la demande de Napoléon III, mais ce n’est qu’en 1991, après avoir été redécouvert et réhabilité par Pierre Jourdan, qu’il fut inauguré avec Henry VIII de Camille Saint-Saëns. Comment ne pas être subjugué par ce lieu enchanteur qui, même sans peinture, dorure ou tenture, nous impressionne toujours par la beauté de ses formes et la clarté de son acoustique, « l’une des plus parfaites du monde », comme le soulignait le célèbre chef d’orchestre Carlo Maria Giulini ?
Le Théâtre Impérial s’est imposé comme une scène lyrique désormais incontournable et dont la notoriété dépasse nos frontières. Pour lui et pour son public, j’ai conçu un projet qui, depuis 2009, l’a ouvert à la diversité du répertoire et des esthétiques, du baroque à la création, et a favorisé les résidences et l’accompagnement des jeunes talents, en réservant toujours une place particulière à la musique française.
Cette nouvelle saison conforte notre projet. Je l’ai préparée avec les artistes, notamment avec les artistes en résidence, plus nombreux cette année, afin de vous proposer non pas une simple succession de spectacles mais un ensemble de rendez-vous conçus à la fois dans leur individualité et dans les liens qui les unissent. Ainsi, à l’Ensemble Aedes et au Balcon, se joindront Les Frivolités Parisiennes, le Quatuor Debussy et trois jeunes artistes : le ténor Enguerrand de Hys, le pianiste Paul Beynet et la clarinettiste Élodie Roudet. Ils vont créer des spectacles à Compiègne, être présents auprès des publics de l’Oise et des établissements scolaires, et bien évidemment sur la scène du Théâtre Impérial. Précisons par ailleurs que Les Frivolités Parisiennes et le Théâtre Impérial vont s’associer pour initier les jeunes chanteurs, dans le cadre d’une Académie, aux spécificités de l’opéra-comique et de l’opéra bouffe français.
Cinq opéras ou spectacles lyriques, dont une création mondiale, seront présentés cette saison, pour la plupart en coproduction. Soulignons en particulier notre nouvelle initiative dans le cadre du collectif appelé la Co[opéra]tive : l’irrésistible Gianni Schicchi de Puccini. Sans oublier la danse avec le spectacle Ombre et Lumière que nous avons coproduit, qui associe la danseuse Étoile Agnès Letestu, des solistes du Ballet de l’Opéra national de Paris, et la pianiste Edna Stern.
Tout au long de l’année, de nombreux artistes interviendront régulièrement sur le territoire pour sensibiliser à la musique et à l’art lyrique et notamment les élèves et étudiants, dans le cadre de différents ateliers ou projets d’éducation artistique et culturelle.
Lieu d’exception, ce théâtre est un joyau national qui ne brille qu’à la lumière du projet qui l’habite. Avec nos partenaires publics et privés, nous avons l’ardente responsabilité de le faire rayonner toujours davantage au bénéfice de son public, de sa région ainsi que des créateurs qui y travaillent.

Le Théâtre Impérial est une fête. Soyons gourmands !

Eric Rouchaud
Directeur

 

Opéra de Dijon

Opéra de Dijon

Opéra de Dijon, 11 boulevard de Verdun, 21000 Dijon,

Phone:+33 3 80 48 82 60;

introduction

Installé au cœur d’un des patrimoines historiques les plus riches d’Europe, le grand théâtre occupe une place prépondérante dans la vie culturelle de la cité. Construit en 1828, sa dernière rénovation date de 2005. Il offre des conditions d’écoute et de visibilité excellentes, dans le cadre intime d’une salle à l’italienne de dimension humaine. L’opéra, le théâtre mais aussi la danse y trouvent leur lieu d’expression naturel.

architecture

Inspiré de l’Antiquité classique, en vogue sous le 1er Empire, le Grand Théâtre est construit sur un plan rectangulaire, avec une façade en péristyle formé de huit colonnes corinthiennes qui supportent un entablement surmonté d’un attique.

La décoration fut exécutée en 1828 par Moench. Les armes de la famille de Courtivron furent placées aux tympans du vestibule et répétées, avec leurs compas, aux frises du foyer. L’ornementation intérieure et les rideaux de scène furent confiés à Ciceri, célèbre décorateur de l’Opéra de Paris. Le mobilier du foyer, en frêne ronceux, avait été commandé à Werner, tapissier du roi, et la corniche serait due au talent de Devosge.

Le Théâtre mesure 61m de longueur, 22m de largeur et environ 17m de hauteur. Il est doté d’une salle à l’italienne semi-circulaire, avec 3 étages de galeries et des loges d’avant-scène. Il bénéficie cependant d’équipements modernes : climatisation, détection automatique d’incendie par œil électronique, sonorisation et télévision en circuit fermé… Il offre 692 places.

Les lustres sont en cristal de Murano et datent de 1900. Celui du plafond de la salle mesure 2,70m de diamètre sur 1m de hauteur, il pèse 700kg, 2000 tubes en verre de Venise le composent. Celui du vestibule d’entrée mesure 1,75m de diamètre sur 80cm de hauteur et comprend 860 éléments. Ceux du foyer du 1er étage mesurent 1,60m de hauteur sur 1,40m de diamètre. Ils comprennent chacun 150 éléments et pèsent 350 kg. 29 appliques aux balcons terminent l’éclairage de la salle.
La décoration du plafond de la salle est due à Ciceri.

Dans le hall se trouvent des allégories représentant les arts (anges danseurs, musiciens…) de chaque côté du hall avec le blason de l’architecte d’un côté et celui de la ville de Dijon de l’autre.

historique

La première salle de spectacle dijonnaise apparaît au XVIIIe siècle. Avant cette date, les différentes troupes itinérantes qui passaient par la ville donnaient leurs représentations dans les tripots, notamment dans celui de la Poissonnerie, célèbre pour avoir abrité en 1630 les réunions de la Mère Folle. En 1717, la municipalité fait l’acquisition d’un de ces tripots, celui des Barres, situé rue du Grand Potet – l’actuelle rue Buffon – pour le transformer en Salle de Comédie. Les conditions de représentation sont évidemment à l’époque très éloignées de celles que nous connaissons. Ainsi, c’est seulement en 1817 que la possibilité de s’asseoir est offerte aux dijonnais : jusque là, les représentations avaient lieu devant un public debout.

La ville songeait cependant à se doter d’un Grand Théâtre digne de ce nom. En 1802, la destruction de la Sainte Chapelle et de son cloître libère un espace suffisamment important pour permettre ce projet. L’ancien emplacement du cloître est choisi pour accueillir la nouvelle salle, celui de la sainte chapelle devenant alors la Place de la Comédie – aujourd’hui Place de la Sainte Chapelle. L’architecte dijonnais Jacques Cellerier est invité dès 1803 à soumettre ses propositions, et le Conseil Municipal du 18 novembre 1809 adopte ses plans.

Le 2 décembre 1810, M. Lecoulteux, Préfet du Département, et M. Durande, Maire de Dijon procèdent à la pose de la première pierre. Mais en raison des événements politiques – la chute de l’empire – les travaux sont suspendus en 1814.

Ils ne furent repris qu’en 1823, sous l’administration municipale de M. le Marquis Le Compasseur de Courtivron. Jacques Cellerier étant décédé entre temps, c’est l’architecte parisien Valût qui prend la direction des travaux, toujours d’après les plans de son prédécesseur, avec les aménagements intérieurs indispensables. La construction dure 5 ans, jusqu’en 1828.

C’est au poète dijonnais Charles Briffaut, membre de l’Académie Française, que le Conseil Municipal confia le soin d’écrire une pièce, Les déguisements, ou une folie de grands hommes, pour l’inauguration fixée au 4 novembre 1828, jour de la fête du roi.

 

 

 

Soires Lyriques de Gigondas

Soires Lyriques de Gigondas

Les Soirées Lyriques de Gigondas, Hôtel de Ville, 84190 Gigondas, France
Phone:+33 684 16 43 10;

Les Soirées lyriques de Gigondas sont un festival d’art lyrique qui se déroule à Gigondas dans le Vaucluse, en France, chaque année durant la première semaine d’août dans l’enceinte du Théâtre de Verdure.

Histoire

Le festival a été créé en 1993  par Paul-Emile Fourny, directeur de production à l’opéra de Nice, Roland Gaudin, maire de Gigondas et Christian Meffre, conseiller municipal chargé de la culture, qui souhaitaient mettre en valeur le Théâtre de Verdure . Il a lieu chaque année durant la première semaine d’août .

Depuis la création des Soirées, Gigondas vit au rythme de l’opéra . Spécialisé dans l’opéra de poche de Mozart, après Don Giovanni, en 2010, La flûte enchantée, en 2012, a accueilli Cosi Fan Tutte, en 2013

Les grandes orientations des Soirées restent identiques depuis leur création  :

 • découvrir et encourager de jeunes talents de l’art lyrique  ;
 • faire évoluer la programmation  ;
 • proposer des récitals avec la participation d’artistes confirmés .

Wikipedia on Francais

 

Les Musiciens de Louvre

Les Musiciens de Louvre

Les Musiciens du Louvre, 1 rue du Vieux Temple, 38816 Grenoble,

Phone:+33 (0)4 76 42 43 09; Fax:+33 (0)4 76 51 55 30;

Les Musiciens du Louvre (literally The Musicians of the Louvre) is a French period instrument ensemble, formed in 1982. Originally based in Paris, since 1996 it has been based in the Couvent des Minimes in Grenoble. The Guardian considers it one of the best orchestras in the world.

History

Founded by Marc Minkowski in 1982, the ensemble was originally based in Paris. From 1987 it gained an international reputation as one of the best Baroque and classical ensembles. It has also made successful forays into the works of Offenbach, Berlioz and Bizet. In 1992 it inaugurated the Baroque music festival at the Palace of Versailles with Armide by Gluck, then in 1993 took part in the inauguration of the Opéra Nouvel de Lyon with Phaëton by Lully. 1993 also saw it win a Gramophone Award for Best Baroque Vocal Recording for its recording of San Giovanni Battista by Stradella. On its move to Grenoble in 1996 it merged with the Ensemble instrumental de Grenoble.

In 1999, the ensemble collaborated with photographer William Klein on Messiah, a film performance of Handel’s celebrated oratorio with accompanying photographs and filmed images shot or assembled by director.

In 2004, on the reopening of the Maison de la Culture de Grenoble (renamed MC2) Les Musiciens du Louvre set up an ‘atelier de création’. In 2005 they were the first French ensemble invited to play at the Salzburg Festival (Mitridate, reprised in the Mozart complete works festival in 2006). In 2005, Marc Minkowski decided to set up the Atelier des musiciens du louvre, a workshop aiming to increase partnership with regional artists and cultural figures and to increase public access to the orchestra’s concerts via teaching and education projects, especially to the young.

Activities

Les Musiciens du Louvre-Grenoble supports the renewal of Baroque music in France and more generally the use of period instruments and period style. The projet des Musiciens du Louvre-Grenoble proposes a progressive and lyrical re-evaluation, from baroque music to modern music, and programming certain works which have been neglected for unjustifiable or obscure reasons. This project makes the ensemble one of the most evolved, inventive and original music groups in the world.

It is also well known for its rediscovery of works by Handel (its contribution to the Handelian repertoire is recognised as one of the most important in the world), Henry Purcell and Jean-Philippe Rameau, as well as by Haydn and Mozart, to mention the most important. This path has naturally led to later and later repertoire, favouring 19th century French music. It has participated in projects around Berlioz (Symphonie Fantastique, Nuit d’été, Harold en Italie) and Jacques Offenbach in particular (La Belle Hélène, La Grande Duchesse de Gérolstein), but also around Georges Bizet (Carmen and the music from L’Arlésienne) and Gabriel Fauré (Musique de Théâtre). The 2008-2009 season also saw even later composers such as Wagner, Pyotr Ilyich Tchaikovsky and Stravinski.

Opera quickly took a major role in the orchestra’s repertoire right from its foundation – they have won critical acclaim for their productions of Monteverdi ( The Coronation of Poppaea in 2000 at the Festival d’Aix-en-Provence), Gluck (Armide in 1992), Mozart (The Magic Flute at the Ruhr Triennale, The Abduction from the Seraglio at the Festival d’Aix-en-Provence, Mitridate in 2005 for their first Salzburg Festival appearance) but above all their productions of Iphigénie en Tauride by Gluck at the Opéra de Paris, Carmen by Bizet (May 2007), Die Feen by Wagner (March 2009) at the Théâtre du Châtelet and The Marriage of Figaro by Mozart at the Théâtre des Champs Elysées. It has also toured in Eastern Europe, Asia, North America, South America and (in 2009) to Japan.

Wikipedia In English

 

Chateau La Coste Pierre Cardin

Chateau La Coste Pierre Cardin

Festival de Lacoste, Château du Marquis de Sade, 84480 Lacoste en Lubéron,

Phone:+33 4 90 75 93 12;

Le château de Lacoste, y compris les cours et les fossés secs, a fait l’objet d’une inscription aux Monuments Historiques par arrêté du 21 août 1992.

HISTORIQUE

Divers objets retrouvés sur le site qu’il occupe, certains datant de la préhistoire, du néolithique et de l’époque gallo-romaine, attestent que l’éperon rocheux qui lui sert d’assise était habité. Barrière naturelle d’un côté, la construction d’ un mur de pierres de l’autre suffisait à le sécuriser.
Dominant le village de Lacoste, le château servait essentiellement à sa défense.
Au IXème siècle, le fief de Lacoste est la propriété des Varac-Farald passant, dès le XIIIème siècle, à la puissante seigneurie d’Agoult qui devint ensuite la seigneurie de Simiane.
Resté aux Simiane jusqu’au XVIIIème, le château est légué en 1716 par Isabelle Simiane à son cousin Gaspard François de Sade, Seigneur de Saumane et de Mazan, également grand-père du divin Marquis, Louis-Aldonse Donatien.

En 1766, Sade entrepend la restauration et l’embellissement de l’édifice mais ne fait que de brèves visites à Lacoste.

” Il y séjourna de 1769 à 1772, entre le scandale d’Arcueil et celui de Marseille, puis après celui-ci et sa fuite en Italie, s’y réfugia jusqu’à son incarcération au donjon de Vincennes en 1777. Évadé lors de son transfert à Aix, il s’y réfugiera une dernière fois du 16 juillet au 7 septembre 1778 avant d’être reconduit à Vincennes. C’est en 1772 qu’il fit ici son plus long séjour, au cours duquel il se fit construire dans son château un théâtre pouvant accueillir 120 spectateurs à chaque représentation.” (1)

Pillé et détruit en grande partie à la Révolution, ce dernier est vendu au Marquis de Rovère. En 1816, sa veuve vend le château en ruine, sans portes, fenêtres, ni fers et partiellement couvert de toiture, à Pierre Grégoire, agriculteur et celui-ci à un maçon de Lacoste, Cyrpien Jean. Le château est alors démoli et ses matériaux réutilisés dans certaines maisons du village.

De 1952 jusqu’à sa mort, André Bouer, professeur des collèges, en devient propriétaire et consacre sa vie à sa restauration.

En 2001, Pierre Cardin achète le château et entreprend un grand travail de consolidation et de sécurisation du site.

Depuis, la cour du château et ses carrières attenantes accueillent, chaque année, un Festival de musique et de théâtre.

Festival Operettes

Festival Operettes

Festival d’Opérettes de Lamalou, Théâtre du Casino, 26 avenue Charcot, 34240 Lamalou les Bains,

Phone:+33 4 67 95 67 35; Fax:+33 4 67 95 67 35;

C’est une longue tradition lyrique que défend Lamalou-les-Bains, puisque les premières représentations ont été données au Théâtre en 1878 !

Ainsi, alors que depuis 1949, sous la direction artistique de Maurice Cazals, Fernand L’Huillier met en scène de nombreux spectacles lors des saisons lyriques de Lamalou les Bains, ce dernier crée en 1975 le “Festival de Lamalou-les-Bains”

Frédéric L’Huillier prend la succession de la direction artistique et défend l’institution qu’est le “Festival de Lamalou”. Il y présente de l’Opéra, de l’Opérette et de la Comédie musicale pendant les 6 semaines de son festival d’été qui, chaque année, accueille plus de 8000 spectateurs.

Il renoue avec la tradition de la création d’une troupe sédentaire qui présente les nombreux spectacles du festival.

Outre le festival d’été, sous l’impulsion de son directeur Frédéric L’Huillier, Lamalou les Bains voit naître en 2003 son Festival d’hiver qui connaît un franc succès avec ses spectacles, concerts, conférences et projections de films musicaux.

Ce sont donc chaque année plus de 25 spectacles lyriques qui sont présentés au Théâtre du Casino et qui sont repris dans de nombreux théâtres lyriques Français et Belges.

Opéra de Lille

Opéra de Lille

Opéra de Lille, 2 rue des Bons Enfants, F-59001 Lille,

Phone:+33 3 28 38 40 50; Fax:+33 3 28 38 40 54;

The Opéra de Lille is a neo-classical opera house, built from 1907 to 1913 and officially inaugurated in 1923. In 1903 fire destroyed the previous Lille opera house, which had been designed by Lille architect Michael Joseph Lequeux and built in 1785. For the replacement city officials chose architect Louis Marie Cordonnier by competition. Cordonnier’s Belle Époque design features an elaborate pediment relief by sculptor Hippolyte Lefèbvre, and two flanking bas-relief panels Alphonse-Amédée Cordonnier and Hector Lemaire. The interior includes work by sculptor Edgar-Henri Boutry. In July 1914, while not quite completed, the Germans occupied the city during World War I and commandeered much of the furniture and equipment of the Opéra to furnish the other opera in Lille, the Theatre Sebastopol. After four years of occupation, the building was restored and opened its doors again in 1923 for a rededication as the Grand Theatre and a “première française”. In 1998 the theatre’s physical condition required an emergency closure, in mid-season. Renovations evolved into a more ambitious project to improve the building’s functional capabilities for the public and for performing artists. This project was complete in time for Lille’s year as European Capital of Culture in 2004.

Wikipedia In English

 

Opéra de Limoges

Opéra de Limoges

Limoges Grand Théâtre, 48, Avenue Jean Jaurès, 87000 Limoges,

Phone:+33 5 55 45 95 00; Fax:+33 5 55 45 95 96;

L’opéra de Limoges, initialement nommé Grand théâtre de Limoges puis Opéra-théâtre de Limoges et renommé Opéra de Limoges depuis janvier 2016, est une salle de spectacle située dans le centre-ville de Limoges, place Stalingrad. Il est accolé au Conservatoire à rayonnement régional de Limoges. Des spectacles lyriques (opéras, concerts de l’Orchestre de Limoges et du Limousin (OLIM), concerts de musique de chambre, ballets) y sont donnés, mais aussi d’autres spectacles non lyriques (pièces de théâtre, concerts de musiques actuelles, de chanson française, spectacles humoristiques et manifestations liées à des festivals (comme le Festival des Francophonies en Limousin).

Le bâtiment construit en lieu et place du Cirque-Théâtre, ouvert en 1919, a été conçu par Pierre Sonrel et inauguré en 1963 en présence de Louis Longequeue, maire de Limoges, Michel Maurice-Bokanowski et Gaëtan Picon. Sa capacité maximale est de 1484 places ; la salle possède un plafond mobile que l’on peut descendre afin de réduire la jauge à 939 places.

Conjointement aux grands travaux qui affectent le Conservatoire, la façade a subi en 2008 une légère modification, avec notamment la construction d’un nouvel escalier de secours.

Wikipedia on Francais

 

 

Grame Lyon

Grame Lyon

Lyon Biennale Musiques en Scène, Grame, centre national de création musicale, Grame, centre national de création musicale, 9 rue du Garet, BP 1185
Phone:+33 4 72 07 37 00; Fax:+33 4 72 07 37 01;

Grame présente, depuis 1992, «Musiques en Scène», manifestation pluridisciplinaire sur la création musicale, devenue biennale à partir de 2002. En portant un regard attentif au développement des nouveaux outils de création et des lutheries informatiques, la Biennale Musiques en Scène, fait largement état des «zones de perturbations « et de rapprochements entre les territoires artistiques. Depuis 1992, ce sont 605 compositeurs joués, 125 plasticiens et artistes en art sonore invités, environ 1658 œuvres présentées (dont 259 créations mondiales, 62 créations françaises et 129 commandes), 758 manifestations publiques (concerts, spectacles et autres événements). Une grande exposition d’art sonore est présentée chaque année, depuis 1998 jusqu’en 2006, avec le Musée d’Art Contemporain de Lyon.

Musiques en Scène 2000 traitait des espaces sonores jusque dans le tissu urbain, l’édition 2002 a placé la création musicale au croisement des cultures, celle de 2004 était au cœur des corrélations entre geste, mouvement et écriture musicale. Avec l’apport des nouvelles technologies, les musiques d’aujourd’hui s’incarnent, plus que jamais, par le geste, le mouvement des corps et en 2008 la mobilité des sons. En 2006, la Biennale a confirmé ces orientations en privilégiant des parcours autour des compositeurs Claudio Ambrosini, Jonathan Harvey, Philippe Manoury, Rebecca Saunders et de la compagnie Sphota. En 2012, la Biennale invite le compositeur Michael Jarrell, suite aux invitations en 2008 du compositeur et chef d’orchestre hongrois Peter Eötvös et en 2010 de la compositrice Kaija Saariaho. Heiner Goebbels a été l’artiste invité de la Biennale 2014 dont la thématique était le « Cloud computing ».

La Biennale Musiques en Scène 2016 s’est déroulée du 1er au 27 mars, sur le thème du divertissement à l’ère du numérique. Le compositeur et artiste multidisciplinaire hollandais Michel Van der Aa en a été l’artiste invité ; la Biennale a reflété la diversité de son univers, mêlant installation, spectacle multimédia et œuvres de concert.

Grame

 

 

Opera de Lyon

Opera de Lyon

Opéra de Lyon, 1 Place de la Comédie, 69001 Lyon,
Phone:+33 472 00 45 00; Fax:+33 472 00 45 01;

Opéra de Lyon, intill stadshuset i Lyon, invigdes 1831 och kallas sedan 1983 ibland lokalt l’Opéra Nouvel efter en genomgripande ombyggnad, skapad av den franske stjärnarkitekten Jean Nouvel. Arkitekten behöll bara de fyra ytterväggarna och publikfoajén. Länge var ombyggnaden hårt kritiserad, särskilt utformningen av det välvda taket med mycket glas, varunder en stor dansstudio inrättades. Den nästan uteslutande svartmålade interiören i stora salongen ansågs visserligen elegant, men gav ett dystert intryck. Så småningom har Lyonborna mer och mer accepterat den vågade förändringen av en äldre byggnad. Dock anses operan med sina 1100 åskådarplatser vara alldeles för liten för en stad av Lyons storlek.

1996 fick Lyonoperan status som fransk nationalopera. Operachef är Serge Domy. Bland bemärkta chefsdirigenter finns John Eliot Gardiner 1983 – 1988, Kent Nagano 1988 – 1998 och Louis Langrée 1998 – 2000. Bland gästdirigenterna märks William Christie, Emmanuel Krivine, Evelino Pido och Kazushi Ono.

Bland svenska sångare som på senare år har sjungit på Lyon-operan finns Malin Byström, Tove Dahlberg och Ann Hallenberg.

Wikipedia

 

Cala Theatre Musical de Lyon

Cala Theatre Musical de Lyon

Lyon Théâtre d’Opérette de Lyon, Place Louis Pradel, 69001 Lyon,

Phone:+33 4 72 07 98 58;

 

 

 

 

 

Nuits Lyriques de Marmande

Nuits Lyriques de Marmande

Marmande Nuits Lyriques en Marmandais, 18 boulevard Fourcade, 47200 Marmande, France
Phone:+33 5 53 89 68 75; Fax:+33 5 53 89 68 75;

A l’origine (1988), Marmande accueillait durant l’été, une longue programmation musicale sous la direction de Mr Jean Léquipé, alors Régisseur des Choeurs de l’Opéra de Paris. De ces programmations, émergea l’idée du Concours de Chant, avec, à la présidence de la première édition, Jean Giraudeau, grand artiste lyrique et éminent pédagogue.

Sous l’impulsion de ce dernier, le Concours prend de plus en plus d’ampleur et le Festival décide de produire des oeuvres lyriques (Flûte Enchantée, Carmen, Pays du Sourire, etc.). Ces ouvrages étaient accompagnés par deux pianos, mis en scène par Jean Giraudeau qui en assurait aussi la direction musicale.

En 1995, après la disparition de Jean Giraudeau, Michèle Herbé, accepte la lourde charge de la mise en scène, et Philippe Mestres, alors Directeur de l’Ecole de Musique agréée de Marmande, ajoute à son rôle de Président, la casquette de Directeur Musical.

Le Festival se cale sur la deuxième quinzaine d’août, afin de se situer en complémentarité avec les autres manifestations estivales du Département et dès le début, décentralise ses spectacles. Ainsi, depuis 27 ans il rayonne en Marmandais avec des concerts à Virazeil, Fourques, Meilhan, Gontaud, Tonneins, Couthures, Sainte-Bazeille, Beaupuy, Cocumont, Le Mas d’Agenais…

En 1995, La création de l’ « Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine » constitue un tournant, en offrant aux spectacles, une vraie cohérence et une dimension artistique certaine. Le Festival voit son rayonnement et sa notoriété augmenter (spectacles vendus à Mérignac, Dax, etc).

La construction par la Municipalité de Marmande d’une Fosse d’Orchestre, ainsi que l’installation d’une climatisation au Théâtre Comoedia, donnent aux désormais Nuits Lyriques en Marmandais, le Confort et le professionnalisme qu’attendait le public.

Le Concours International de Voix attire de 180 à 210 chanteurs de 30 nationalités ou plus, 15 directeurs de théâtres, et devient un événement phare du monde lyrique, véritable ballon d’oxygène pour les jeunes artistes lyriques au seuil de leur carrière.

En 2015, tout en restant ancré sur la Communauté de Commune Val de Garonne, ce festival, prend le nom de « Nuits Lyriques de Marmande » afin de rester en phase avec l’appellation du Concours International « de Marmande ».

 

Opera de Marseilles

Opera de Marseilles

Opéra Municipal de Marseille, 2 Rue Molière, 13001 Marseille,

Phone:+33 4 91 55 21 12 ; Fax:+33 4 91 55 21 65;

L’Opéra de Marseille, known today as the Opéra Municipal, is an opera company located in Marseille, France. In 1685, the city was the second in France after Bordeaux to have an opera house which was erected on a tennis court.

However, the first real theatre, the Grand-Théâtre or Salle Bauveau was constructed in 1787. During its period of great opulence following the Revolution, it was the site of many major opera presentations, including Verdi’s Rigoletto and Il Trovatore in 1860 and performances in 1866 of Lucia di Lammermoor and Il Barbiere di Siviglia by the famous soprano, Adelina Patti. Also, French premieres of major operatic works were given in the theatre: these include Aida (1877), La Fanciulla del West (1912), and an historic performance by Dame Nellie Melba in Ambroise Thomas’ Hamlet in 1890. Some years following the installation of electricity, in November 1919 a fire destroyed the 18th century theatre, leaving only its shell and an exterior stone colonnade.

The present day opera house, the Opéra Municipal de Marseille, dates from its opening on 4 December 1924. It seats 1,800. It features a classic urn-shaped auditorium, three rings of boxes, two balconies and a gallery. A large sculpted frieze by sculptor Antoine Bourdelle frames the stage.

Designed by the three architects Ebrard, Castel, and Raymond, the theatre preserved the stone colonnade and, located the surviving original box office in the centre of the entrance hall, up from which led two staircases to the elegant main foyer. Beauvert describes it as “an Art Deco temple”, the “soul mate” of the Théâtre des Champs-Elysées in Paris.

Many well-known contemporary singers made their French debuts in this opera house. Among them are Alfredo Kraus, Plácido Domingo, and Renata Scotto. The house has a reputation for its very critical audience, especially those members seated in the top gallery, “the gods”. Past music directors of the company have included János Fürst.

After World War II the Marseille opera house staged Sigurd by Ernest Reyer in 1963 and 1995.

Wikipedia In English

 

Opéra de Massy

Opéra de Massy

 Opéra de Massy, 1 Place de France, 91300 Massy Cedex,

Phone:+33 1 60 13 14 14; Fax:+33 1 60 13 14 05;

 

L’Opéra de Massy est un opéra situé dans la commune française de Massy, dans le département de l’Essonne et la région Île-de-France. Elle est la première structure labellisée « scène conventionnée lyrique » par le ministère de la Culture. L’Opéra de Massy est membre de la ROF (Réunion des opéras de France), de RESEO (Réseau européen pour la sensibilisation à l’opéra et à la danse) et d’Opera Europa.

L’opéra, surnommé « opéra au milieu des HLM », est implanté dans le quartier du Grand ensemble de Massy-Antony, à proximité du centre commercial des Franciades conçu par l’architecte Jean Balladur. Il est rendu facilement accessible par la présence à quelques kilomètres de l’intersection entre la route nationale 20 et l’autoroute A10 et par l’accès RER de la Gare des Baconnets.

Le bâtiment s’intègre au sein d’un vaste centre culturel de quatorze mille deux cents mètres carrés1 comprenant aussi la médiathèque Jean-Cocteau proposant cent cinq mille documents2, le centre culturel Paul-B.3, le cinéma municipal Cinmémassy et le conservatoire de musique à rayonnement communal.

Plusieurs salles équipent l’opéra. La salle principale, d’une capacité de huit cent places assises dispose d’un plateau de cinq cent mètres carrés, d’une régie sons et lumières, d’équipement de projection et de loges pour cent quatre-vingt-dix personnes. L’auditorium accueille cent trente places assises et dispose d’un plateau de cent mètres carrés. La salle Messiaen de deux cents mètres carrés sert aux répétitions, elle est complétée par deux studios de danse. Trois salles de réception sont disponibles, le hall principal de six cent cinquante mètres carrés, la mezzanine bar de cent soixante-dix mètres carrés et la mezzanine d’exposition de deux cents mètres carrés .

Depuis 1989, l’Orchestre de l’Opéra de Massy a pour chef permanent Dominique Rouits.L’opéra fut inauguré le . Cependant, un rapport de la Cour des comptes pointa le coût excessif de sa construction pour une ville moyenne comme Massy (172 000 000 francs au lieu des 72 000 000 initialement prévus) .  Wikipedia  On Francais

Le Pin Galant

Le Pin Galant

 Le Pin Galant,  34 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33698 MERIGNAC Cedex,

Phone:+33 5 56 97 00 51; Fax:+33 5 56 47 45 11;

 

 

 

 

Opera Theatre Metropole Metz

Opera Theatre Metropole Metz

Opéra-Théâtre de Metz Métropole, 4-5 Place de la Comédie, 57000 Metz,
Phone:+33 387 15 60 50/51; Fax:+33 387 31 32 37;

The Opéra-Théâtre de Metz Métropole is an 750-seat opera house and theatre located on the Petit-Saulcy island in Metz, capital of the Lorraine region, France. It is the oldest opera house working in France and one of the oldest in Europe. It is also one of the last possessing its own costume ateliers in France.

In 1732, Duke de Belle-Isle, governor of the Three Bishoprics and benefactor of Metz, decided the urban planning of the Petit-Saulcy island (then used to stock firewoods, and occasionally for horse-fairs), in order built in Metz a modern square in a context of the Enlightenment. The island was drained and the embankments and four bridges were built, connecting the medieval town to the island. The edification of the opera house was conducted by Messin architect Jacques Oger. Adjacent to the opera house, the urban planning included also the construction of the Royal Intendant palace by architect Barthélemy Bourdet.

The construction of the opera house extended from 1732 to 1752, the War of the Austrian Succession interrupting the works during 8 years. The Tuscany-influenced neo-Classical building is finally inaugurated with a public ball on February 3, 1752. The duke of Belle-Isle described it as “one of the most beautiful France’s opera-theater” at his time, seating 1,382.

During the French Revolution, the guillotine for the executions was erected on the parvise of the opera house, the Comedy Square. In 1858, local sculptor Charles Pêtre, then member of the School of Metz artistic movement, adorned its facade with allegories of the Tragedy, the Inspiration, the Lyric Poetry, the Comedy, and the Music. The most recent restoration took place between 1981 and 1982 remodeling the interior of the opera house to improve comfort and sightlines. The performance hall had been reduced to 750 seats in 1963.

Wikipedia In English

 

Festival Montpellier

Festival Montpellier

Festival de Montpellier, Le Corum, BP 9214, 34043 Montpellier cedex 1,

Phone:+33 4 67 02 02 01; Fax:+33 4 67 61 66 82;
Le Festival de Radio France et Montpellier Occitanie est un festival annuel qui se déroule au mois de juillet dans la ville de Montpellier, les villages de la Métropole montpelliéraine et plusieurs communes de la grande région Occitanie Pyrénées Méditerranée

Le festival est créé en 1985 à l’initiative de Radio France et de la Ville de Montpellier et confié à la direction de René Koering, pour :

« concilier classique et inattendu, grands interprètes et jeunes espoirs, accents anciens et sonorités de demain… dans la grande tradition du service public… qui, seul, peut offrir un si grand choix »

— Jean-Noël Jeanneney, président-directeur général de Radio France – 1985

La région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est aujourd’hui le premier et principal soutien du Festival, avec le concours de la Ville et de la Métropole de Montpellier et de Radio France.

Le goût de la découverte de son directeur a conduit le Festival à de nombreuses recréations lyriques (de Henry VIII de Saint-Saëns à Cyrano de Bergerac d’Alfano, et en 2006 Fiesque de Lalo), mais aussi à proposer des formes inusitées de concerts (piano itinérant, concert match) et la découverte de musiques d’aujourd’hui (jeunes compositeurs, musique électro-acoustique).

Il est resté directeur du Festival jusqu’en 2011. Jean-Pierre Le Pavec a pris sa succession pour les éditions 2012, 2013 et 2014. Depuis le 1er septembre 2014, la direction du Festival a été confiée à Jean-Pierre Rousseau.

À partir de 2016, le festival est co-présidé par Carole Delga et Mathieu Gallet.

Le festival organise environ 200 manifestations musicales variées, dont 90 % sont gratuites. De nombreux concerts sont retransmis en direct sur les antennes de Radio France. En 2015 le Festival a accueilli plus de 120.750 spectateurs. Du 11 au 26 juillet 2016, #FestivalRF16 propose le Voyage d’Orient

Wikipedia On Francais

 

Opéra de Montpellier

Opéra de Montpellier

Opéra National de Montpellier, 11 Boulevard Victor Hugo, 34000 Montpellier,

Phone:+33 467 60 19 80; Fax:+33 467 60 19 90;

The Opéra national de Montpellier Languedoc-Roussillon is an opera company located in the Place de la Comédie in Montpellier, France. The company was established in 1755 and was granted the status of “National Opera” in 2002 by the French Ministry of Culture.

The company uses two main buildings for its performances. The Opéra Comédie, built in the Italian style and opened in 1888, houses a 1200-seat main auditorium and the 350-seat Salle Molière concert hall. Since 1990, the company has also performed at the 2000-seat Opéra Berlioz in the Le Corum arts complex.

The orchestra of the opera is the Orchestre national de Montpellier Languedoc-Roussillon.

Wikipedia In English

 

Opera National de Lorraine, Nancy

Opera National de Lorraine, Nancy

 Opéra National de Nancy et de Lorraine, 1 rue Sainte-Catherine, 54000 Nancy,

Phone:+33 3 83 85 33 20; Fax:+33 3 83 85 30 66;

Opéra national de Lorraine is an opera company and opera house located in the city of Nancy in the French province of Lorraine. Formerly named the Opéra de Nancy et de Lorraine, it was given the status of “national opera” in 2006.

The company’s original theatre was constructed during the reign of the King of Poland and Duke of Lorraine, Stanislas Leszczyński in 1758. This theatre, located behind the Museum of Fine Arts, was destroyed by fire in October 1905 and a new opera house was constructed in its present location on the Place Stanislas by Joseph Hornecker and was inaugurated in 1919.

Joseph Hornecker, a member of the “School of Nancy,” created the opera house in the classical style combined with characteristics of “art nouveau”. The work done in Nancy made it a center of art and architecture that rivaled Paris and helped give the city the nickname “Capitale de l’Est.”

The opera house underwent restoration in 1994.

All productions are accompanied by the Orchestre symphonique et lyrique de Nancy.

Wikipedia In English

 

Operan i Nantes

Operan i Nantes

Nantes Opéra, Théâtre Graslin, 1 rue Molière, BP 10929, 44009 Nantes Cedex,

Phone:+33 240 89 84 00; Fax:+33 240 89 84 22;

Angers-Nantes Opéra a été créé en janvier 2003, par les villes d’Angers et de Nantes, qui se sont associées au sein d’un syndicat mixte, afin de donner un nouvel élan au rayonnement de l’opéra dans les Pays de la Loire, et plus généralement dans tout l’Ouest de la France.

Angers-Nantes Opéra a pour mission, de produire et de créer des opéras, ainsi que de révéler des œuvres et des talents.

L’administration est partagée entre les deux villes, chacune d’elles accueillant les représentations lyriques dans des salles distinctes.

À Angers les représentations se déroulent1 au Grand Théâtre, à l’auditorium du centre de congrès d’Angers, au Quai et à la cathédrale Saint-Maurice d’Angers. À Nantes elles se déroulent au théâtre Graslin, à la cité internationale des congrès de Nantes, au Grand T.

Wikipedia On Francais

Nantes Printemps des Arts de Nantes

Phone:+33 (2) 40 20 17 92;

 

Opéra Nice Cote d´Azur

Opéra Nice Cote d´Azur

Opéra Nice Côte d’Azur, 4-6 rue Saint François de Paule, 06364 Nice Cedex 4, France

Phone:+33 492 17 40 00; Fax:+33 493 80 34 83;

The Opéra de Nice is the principal opera venue in Nice, France.

It offers three types of performances: operas, ballets and classical concerts ; and houses the Ballet Nice Méditerrannée and the Nice Philharmonic Orchestra.

The “petit théâtre en bois” was first created in 1776 by Marquess Alli-Maccarani. Sold in 1787, it reopened in 1790 under the name “Théâtre Royal”.

In 1826, the city of Nice, encouraged by King Charles Félix, bought it from its owners and had it destroyed and rebuilt. It was inaugurated in 1828 with Giovanni Pacini’s Il Barone di Bolsheim.

In 1856, a great ball was organized in the honour of King Victor Emmanuel II.

In 1860, Napoleon III was invited to attend an evening at the Théâtre Royal. For this exceptional occasion, Johann Strauss himself led the orchestra. The same year, the theatre became the “Théâtre Impérial”. In 1864, Napoleon III came back with Tsar Alexander II of Russia. In 1868, Louis II, Duke of Bavaria attended a performance of Cendrillon.

The Théâtre Royal was renamed “Théâtre Municipal” in 1870.

On Wednesday, March 23rd 1881, as the opera Lucia di Lammermoor began, a gas leak started a huge fire. The fire was controlled the next day but there was nothing left of the theatre. Three siblings of Marjory Kennedy-Fraser died in the fire: Lizzie, Kate and James (soprano, contralto and baritone respectively). The city of Nice immediately decided to rebuild another theatre on the same spot. It was imagined by architect François Aune with the approval of Charles Garnier. On February 7th 1885, the Théâtre Municipal re-opened with Verdi’s Aida.

In 1902, it was named Opéra de Nice and is today referred to as Opéra Nice Côte d’Azur.

From 2001 to 2009 the director-general was the Belgian producer Paul-Émile Fourny. He was succeeded by Jacques Hédouin, with a policy of closer working with the Opéra de Monte-Carlo, as well as closer collaboration with the two regional orchestras, the Orchestre Philharmonique de Nice and the Orchestre régional de Cannes-Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

In November 2012, Marc Adam became the new artistic director of the opera. The same month tenor Jonas Kaufmann performed there.

The Diacosmie is the workshop of the Opéra de Nice, where everything from costumes to sets is created. The building also houses rehearsal rooms for the Nice Philharmonic Orchestra and the Ballet Nice Méditerrannée.

Wikipedia In English

 

 

Choregies d´Orange

Choregies d´Orange

Chorégies d’Orange, BP 205, F-84107 Orange Cedex, France
Phone:+33 4 90 51 83 83; Fax:+33 4 90 34 87 67;

The Chorégies d’Orange is a summer opera festival held each August in Orange located about 21 kilometres north of Avignon in southern France. Performances are presented in the ancient Roman theatre, the Théâtre Antique d’Orange, the original stage wall of which has remained intact, creating a semi-circular auditorium which seats 9,000.

A festival began in Orange in 1860 and was held periodically, but it was only after the Roman theatre was restored in 1869 that it became the location of a popular “Roman Festival” which celebrated the glory of Rome and included a performance of Méhul’s opera, Joseph. All the major players of the French classical stage appeared in the Orange festivals, including Sarah Bernhardt who played “Phèdre” in 1903.

In 1902, the festival was given a new name, the “Chorégies”, and it was planned to take place annually. The name comes from the Greek χορηγός khorêgós “choir leader”. Until 1969, the Chorégies consisted of plays, alternating with musical works, opera and symphonies. However, after that date, Orange became solely an opera festival and theatrical works were performed at Avignon.

In 1971, the “New Chorégies” began, with a format not unlike the present one where only about six performances are given during the month-long festival, typically two performances of two operas along with a recital or concert. It quickly became an international success with many major international singers appearing.

Wikipedia In English

 

Athénée Theatre Louis Jouvet

Athénée Theatre Louis Jouvet

Paris Athénée Théâtre Louis-Jouvet, 24 rue de Caumartin, 75009 Paris,

Phone:+33 153 05 19 00; Fax:+33 153 05 19 01;

Aux richesses architecturales de l’Athénée s’ajoute un inestimable patrimoine artistique : la figure de Louis Jouvet qui dirigea ce théâtre de 1934 à 1951, date de sa mort, a profondément marqué un lieu qui lui rend hommage en portant son nom. Ce grand acteur populaire, chéri du cinéma, était avant tout un homme de théâtre.
De cet art, avant de devenir le metteur en scène et le comédien que l’on sait, il aura exploré tous les recoins : machiniste, costumier, accessoiriste, peintre et éclairagiste. Rien d’étonnant de la part de celui qui se plaisait à dire que « l’humble connaissance de la pratique est le chemin le plus sûr pour aller à la vérité ». La leçon d’exigence d’une personnalité sans concession, qui aura su défendre tant la création contemporaine (Giraudoux) que la redécouverte des classiques (Molière, Corneille.), et dont l’ombre habite toujours la salle à l’italienne qu’il aima entre toutes. Sa rencontre avec cette salle est pour lui une expérience forte qui lui permit un renouvellement de son art dramatique. Le rapport intime qu’offre une salle à l’italienne entre la scène et les spectateurs aura influencé sa manière de faire du théâtre. Conscient des limites de l’« ordre shakespearien », il s’extasie sur les vertus de l’« ordre italien » et plus particulièrement sur la mécanique de cette puissante machine à décors. Il créa notamment L’Ecole des femmes avec la complicité de l’artiste plasticien Christian Bérard qui inventa le décor des « murs ouvrants » permettant de représenter à la fois les murs de la maison d’Agnès et le jardin et la place publique où se déroule une bonne partie de l’action.
Dans les années qui suivent la disparition de Louis Jouvet, d’autres grandes personnalités ont investi, l’espace d’un ou plusieurs spectacles, le plateau de l’Athénée : Peter Brook, Jean Vilar, Claude Régy, Matthias Langhoff, et des acteurs comme Pierre Brasseur, Maria Casarès et Jeanne Moreau.

Puis, la direction novatrice et éclectique de Pierre Bergé, entre 1977 et 1981, voit l’ouverture, sous les combles de l’Athénée, d’une petite salle baptisée du nom de Christian Bérard et consacrée principalement au théâtre d’essai. Avec les Lundis Musicaux, il donne à entendre les plus belles voix lyriques de notre temps. Plus de 250 soirées prestigieuses pour des récitals de : Ruggero Raimondi, Felicity Lott, Barbara Hendricks, José Van Dam, Jessye Norman, Kiri Te Kanawa, Montserrat Caballe…
Côté théâtre il reçoit Antoine Vitez, Jean Marais, Pierre Dux, Delphine Seyrig, Sami Frey.

Historique

 

Cité de la Musique

Cité de la Musique

Cité de la musique, 221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris,

Phone:+33 1 44 84 45 00;

The Cité de la Musique (City of Music), renamed Philharmonie 2 in 2015, is a group of institutions dedicated to music and situated in the Parc de la Villette, 19th arrondissement, Paris, France. It was designed by the architect Christian de Portzamparc and opened in 1995. It consists of an amphitheater, a concert hall that can accommodate an audience of 800–1,000, a music museum containing an important collection of classical music instruments dating mainly from the fifteenth- to twentieth-century, and exhibition halls, workshops and archives. Part of François Mitterrand’s Grands Projets, the Cité de la Musique reinvented La Villette – the former slaughterhouse district.

The Paris Philharmonic (Philharmonie de Paris), a complex formed by a new 2400-seat symphony hall, is a project whose construction had been postponed for about twenty years, to complete the Cité de la Musique.

On 6 March 2006 the French minister of Culture and communication Renaud Donnedieu de Vabres, the mayor of Paris Bertrand Delanoë, and the director of the Cité de la Musique, Laurent Bayle, announced the beginning of the construction at a press conference concerning the reopening of the Salle Pleyel, now associated with the Museum.

The cost of construction was expected to be 170 million euros, and will be shared by the national government (45 per cent), the Ville de Paris (45 per cent), and the Région Île-de-France (10 per cent). But the cost in the end is expected to be €381 million ($505 million) 

In April 2007 Jean Nouvel won the design competition for the auditorium. He brought in Brigitte Métra as his partner, along with Marshall Day Acoustics (room acoustics design) and Nagata Acoustics (peer-review and scale model study).

The hall opened on 14 January 2015 with a performance by the Orchestre de Paris of Faure’s Requiem, played to honour the victims of the Charlie Hebdo shootings which took place in the city a week earlier. The opening concert was attended by François Hollande, the President of France.

The first season of the Philharmonie de Paris started in January 2015. The purpose of this season is clearly to reach out to new audiences by providing musical creation and varied repertory in classical music, dance, jazz, world music and contemporary music. On weekends, diverse program of affordably-priced events and activities would be offer structured around a theme(such as the Love Stories weekend in February, David Bowie in early March or Paco de Lucia tribute weekend in May).  The Musée de la Musique features a collection of about 8,350 items, comprising around 4,400 musical instruments, 1,100 instrument elements or 950 pieces of art (paintings, sculptures, etc.) collected by the Conservatoire de Paris since 1793 as well as some archives and a library of 110,000 written and audiovisual documents. The museum’s collection, which opened to the public in 1864 and was relocated at the Cité de la musique in 1997, contains instruments used in classical and popular music from the sixteenth century to the present time including lutes, archlutes, almost 200 classical guitars,[9] violins by Italian luthiers Antonio Stradivari, the Guarneri family, Nicolò Amati; French and Flemish harpsichords; pianos by French piano-makers Erard and Ignaz Pleyel; saxophones by Adolph Sax, etc.

The instruments are exhibited by period and by type. Audio devices are provided at the entrance allowing visitors to hear commentary and excerpts of music played on the instruments.

 

Saint Denis Festival

Saint Denis Festival

Festival de Saint-Denis, 16 rue de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis, France

Phone:+33 1 48 13 12 10;

 

 

 

 

Les Arts Florissants

Les Arts Florissants

Les Arts Florissants, 2 rue de Saint Pétersbourg, 75008 Paris,

Phone:+33 1 43 87 98 88; Fax:+33 1 43 87 37 31;

An ensemble of singers and instrumentalists specialized in the performance of Baroque music on period instruments, Les Arts Florissants are renowned the world over. Founded in 1979 by the Franco-American harpsichordist and conductor William Christie, the Ensemble, named for a short opera by Marc-Antoine Charpentier, has played a pioneering role in the revival of a Baroque repertoire that had long been neglected (including the rediscovery of countless treasures in the collections of the Bibliothèque Nationale de France). Today that repertoire is widely performed and admired: not only French music from the reign of Louis XIV, but also more generally European music of the 17th and 18th centuries. The Ensemble is directed by William Christie who, since 2007, has regularly passed the conductor’s baton over to British tenor Paul Agnew.

Each season Les Arts Florissants give around 100 concerts and opera performances in France—at the Philharmonie de Paris, where they are artists in residence, the Théâtre de Caen, the Opéra Comique, the Théâtre des Champs-Élysées, the Château de Versailles, as well as at numerous festivals—and are an active ambassador for French culture abroad, being regularly invited to New York, London, Edinburgh, Brussels, Vienna, Salzburg, Madrid, Barcelona, Moscow, and elsewhere.

 

 

 

Talens Lyriques Christopher Rousset

Talens Lyriques Christopher Rousset

Les Talens Lyriques, 11 Passage de la Boule Blanche, 75012 Paris,
Phone:+33 1 53 46 64 64; Fax:+33 1 53 46 64 69;
Paris MC93 Bobigny, 1 boulevard Lénine, 93002 Bobigny Cedex, Paris,
Phone:+33 1 41 60 72 60; Fax:+33 1 41 60 72 61;
Paris

The French musical ensemble Les Talens Lyriques was created twenty years ago by the harpsichordist and orchestral conductor Christophe Rousset. This instrumental and vocal formation derives its name from the subtitle of one of Rameau’s operas : Les Fêtes d’Hébé (1739).

Les Talens Lyriques thus range from Monteverdi (L’Incoronazione di Poppea, Il Ritorno d’Ulisse in patria, L’Orfeo), Francesco Cavalli (La Didone, La Calisto) to Haendel (Scipione, Riccardo Primo, Rinaldo, Admeto, Giulio Cesare, Serse, Arianna, Tamerlano, Ariodante, Semele, Alcina), taking in on the way Jean-Baptiste Lully (Persée, Roland, Bellérophon, Phaéton, Amadis, Armide), Henri Desmarest (Vénus et Adonis), Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (Les Fêtes de Paphos), Cimarosa (Il Mercato di Malmantile, Il Matrimonio segreto), Tommaso Traetta (Antigona, Ippolito ed Aricia), Jommelli (Armida abbandonata), Martin y Soler (La Capricciosa Corretta, Il Tutore burlato), Mozart (Mitridate, Die Entführung aus dem Serail, Cosi fan tutte), Salieri (La Grotta di Trofonio, Les Danaïdes), Rameau (Zoroastre, Castor et Pollux, Les Indes galantes, Platée), Gluck (Bauci e Filemone) and Beethoven, and not forgetting Cherubini (Médée), García (Il Califfo di Bagdad), Berlioz, Massenet and Saint-Saëns.

The revival of such scores goes hand in hand with close collaboration with stage directors and choreographers such as Pierre Audi, Jean-Marie Villégier, David McVicar, Eric Vigner, Ludovic Lagarde, Mariame Clément, Jean-Pierre Vincent, Macha Makeïeff, Laura Scozzi, Marcial di Fonzo Bo, Claus Guth, Robert Carsen or David Hermann.

In addition to the lyrical repertoire, the ensemble also explores other musical genres such as the madrigal, the cantata, the Air de cour, the symphony and the vast repertoire of sacred music (masses, motets, oratorios, Leçons de Ténèbres and much else), leading Les Talens Lyriques to perform everywhere in the world with forces varying from a handful of musicians to over sixty from all generations.

In the 2015-2016 season the music of France’s Grand Siècle will have pride of place with the presentation to audiences of Armide, one of Lully’s greatest masterpieces (Beaune, Philharmonie de Paris and Theater an der Wien), along with a programme in a more intimate style, “Musiciens de la chambre du Roi” with Judith van Wanroij, Marc-Antoine Charpentier’s Noels (Versailles and Gdansk) and the programme devoted to Marin Marais and Antoine Forqueray, which will bring together two viola players alongside Christophe Rousset on the harpsichord. Among the season’s other highlights we can point to the revival for Viennese audiences at the Wiener Staatsoper of Gluck’s Alceste (Gluck) in Christof Loy’s staging, a collaborative programme with Ian Bostridge with performances of the great arias of the French and English Baroque (Théâtre des Champs-Élysées and Opéra de Dijon), two new programmes with Ann Hallenberg (“Farinelli primo uomo assoluto” and “Cantates arcadiennes de Rome à Venise”), plus a tribute to Shakespeare (for the 400th anniversary of his death) with Maria Grazia Schiavo.

The discography of Les Talens Lyriques comprises around forty titles on numerous labels: Erato, Fnac Music, Auvidis, Decca, Naïve, Ambroisie, Virgin Classics and now Aparté. The ensemble is also responsible for the much-acclaimed soundtrack of the film Farinelli (film) (1994).

Since 2007 Les Talens Lyriques have been devoting some of their time to introducing secondary school pupils to the world of music with a programme of workshops and teaching residencies, leading a practical orchestral class and, from 2014, developing new and innovative technological resources designed to help young people discover and appreciate the Baroque repertoire.

Les Talens Lyriques have the support of the French Ministry of Culture and Communication and the City of Paris. They also enjoy that of the Patrons Circle and the Annenberg Foundation / GRoW – Gregory and Regina Annenberg Weingarten.

Les Talens Lyriques are founding members of FEVIS and PROFEDIM.

Wikipedia In English

 

Opera Eclate

Opera Eclate

Opéra Éclaté, 34 rue Vivienne, 75002 Paris,
Phone:+33 1 40 41 91 37; Fax:+33 1 40 41 91 38;

 

 

 

 

Opéra Comique Paris

Opéra Comique Paris

Opéra-Comique, 5 rue Favart, 75002 Paris,

Phone:+33 1 42 44 45 45; Fax:+33 1 42 86 85 78;
2014/15 ; 2014/15 ;
Paris Péniche Opéra, Bassin de la Villette, Face au 46 Quai de la Loire, 75019 Paris,
Phone:+33 01 53 35 07 76;

Opéra-Comique är ett operahus i Paris, beläget nära Boulevard des Italiens i andra arrondissementets nordvästra hörn. Företaget Opéra-Comique skapades 1714 för att erbjuda fransk opera som ett alternativ till den italienska operan som dominerade på kontinenten.

Stora Operan i Paris som led av konkurrensen lyckades 1745 få den stängd men den återöppandes dock 1752 och förenades 1762 med Comédie-Italienne. Den nuvarande Opéra-Comique skapades genom en sammanslagning med Théâtre Feydeau 1801, då man även övertog den senares lokaler. Där huserade man fram till 1870 varpå man överflyttade till Théâtre Favart, som brann 1887.

Den nuvarande teaterbyggnaden uppfördes av Louis Bernier på den gamla teaterns plats och invigdes 1898.

Wikipedia

 

Salle Pleyel Paris

Salle Pleyel Paris

Salle Pleyel, 252 rue du faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France

The Salle Pleyel (French: Pleyel Hall) is a concert hall in the 8th arrondissement of Paris, France.  The resident ensembles are the Orchestre de Paris and the Orchestre Philharmonique de Radio France.

An earlier salle Pleyel seating 300 opened in December 1839 at nº 22 rue Rochechouart; it saw the premieres of many important works, including the second (1868) and fifth (1896) piano concertos by Saint-Saëns, and Ravel’s Pavane pour une infante défunte and Jeux d’eau (April 5, 1902) and Sonata for Violin and Cello (April 6, 1922).

A replacement 3,000-seat hall was commissioned in 1927  by piano manufacturer Pleyel et Cie and designed by Gustave Lion.  The inauguration concert by the Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, with Robert Casadesus as soloist and Igor Stravinsky, Maurice Ravel, and Philippe Gaubert as conductors, included music by Wagner, Manuel de Falla, Igor Stravinsky, Paul Dukas, Debussy, and Ravel.  A fire ravaged the interior of the hall on 28 June 1928  and the renovation cost made it impossible to repay the loan to Crédit Lyonnais bank, which eventually took over the property and reduced the seats to 2,400.  They in turn sold the hall to Hubert Martigny in 1998.

Stravinsky returned to Paris to conduct the French premiere of Agon in 1957, and of Threni in 1958.

From 2002 to 2006, the hall underwent major renovation.  The acoustics of the hall and the public and service areas were improved, and seating decreased from the post-fire 2,400 seats to 1,913.

The Salle Pleyel has been owned by the Cité de la Musique since 2009. Its status as a classical music venue effectively ended in January 2015, when its programming was transferred to the newly-opened Philharmonie de Paris concert hall.

Wikipedia In English

 

Theatre des Champs Elysees

Theatre des Champs Elysees

Théâtre des Champs-Elysées, 15 Avenue Montaigne, 75008 Paris,

The Théâtre des Champs-Élysées is a theatre at 15 avenue Montaigne in Paris. The theater is named not after the famed Avenue des Champs-Élysées, but rather after the neighborhood which it is situated in, the Quartier des Champs-Élysées.

Opened in 1913, it was designed by French architect Auguste Perret  and founded by journalist and impresario Gabriel Astruc to provide a venue suitable for contemporary music, dance and opera, in contrast to traditional, more conservative, institutions like the Paris Opera. It hosted the Ballets Russes for its first season, staging the world première of the Rite of Spring on Thursday May 29, 1913, thus becoming the celebrated location of one of the most famous of all classical music riots.

Finished in 1913, the venue is one of few major examples of Art Deco in the city.  Perret’s building was significant as an early landmark of reinforced concrete construction  and, at the time, shockingly plain in appearance.

The building’s concrete construction was not merely a stylistic choice. Subsoil conditions and the site’s proximity to the Seine made concrete necessary. Henry van de Velde was the initial architect, resigning when it was clear that the contractors, the Perret brothers, had a far deeper understanding of the project than he did—although the Perrets were not licensed architects and had another designer, Roger Bouvard, sign their plans.

The building includes an exterior bas relief by Antoine Bourdelle, a dome by Maurice Denis, paintings by Édouard Vuillard and Jacqueline Marval, and a stage curtain by Ker-Xavier Roussel. The building houses two smaller stages, the Comédie des Champs-Élysées theatre on the 3rd floor, and the Studio des Champs-Élysées on the 5th floor.

Although Astruc was soon financially overextended, the first season was extraordinary. The theatre opened on April 2, 1913, with a gala concert featuring five of France’s most renowned composers conducting their own works: Claude Debussy (Prélude à l’après-midi d’un faune), Paul Dukas (L’apprenti sorcier), Gabriel Fauré (La naissance de Vénus), Vincent d’Indy (Le camp from Wallenstein), and Camille Saint-Saëns (Phaeton and excerpts from his choral work La lyre et la harpe). This was followed the next day with a performance of Hector Berlioz’s opera Benvenuto Cellini conducted by Felix Weingartner which included a “dance spectacular” by Anna Pavlova. Later there was a series of concerts devoted to Beethoven conducted by Weingartner and featuring the pianists Alfred Cortot and Louis Diémer, and the soprano Lilli Lehmann. The Royal Concertgebouw Orchestra of Amsterdam conducted by Willem Mengelberg gave two concerts: Beethoven’s Ninth Symphony and the Paris premiere of Fauré’s opera Pénélope (May 10).

Sergei Diaghilev’s Ballets Russes presented the company’s fifth season, although their first in the new theatre, opening on May 15 with Igor Stravinsky’s The Firebird, Nikolai Rimsky-Korsakov’s Scheherazade (as choreographed by Michel Fokine), and the world premiere of Debussy’s Jeux (with choreography by Vaslav Nijinsky and designs by Léon Bakst). Some in the audiences had been offended by the depiction on stage of a tennis game in Jeux, but this was nothing compared to the reaction to the ritual sacrifice in Stravinsky’s Rite of Spring on May 29.[7] Carl Van Vechten described the scene as follows:

“A certain part of the audience was thrilled by what it considered to be a blasphemous attempt to destroy music as an art, and, swept away with wrath, began very soon after the rise of the curtain, to make cat-calls and to offer audible suggestions as to how the performance should proceed. The orchestra played unheard, except occasionally when a slight lull occurred. The young man seated behind me in the box stood up during the course of the ballet to enable himself to see more clearly. The intense excitement under which he was labouring betrayed itself presently when he began to beat rhythmically on top of my head with his fists. My emotion was so great that I did not feel the blows for some time”.

Marie Rambert heard someone in the gallery call out: “Un docteur … un dentiste … deux docteurs….”  The second performance (June 4) was fortunately less eventful, and, according to Maurice Ravel, the entire work could actually be heard.

The first season ended on June 26, 1913, with a performance of Pénélope, and the new one opened on October 2 with the same work. On October 9 d’Indy conducted Carl Maria von Weber’s opera Der Freischütz. On October 15 Debussy conducted the Ibéria section from his orchestral triptych Images pour orchestre, and a week later he conducted his cantata La damoiselle élue. By November 20 Astruc was out of money and was ejected from the theatre, and the sets and costumes were impounded. The following season consisted of operas presented by Covent Garden and the Boston Opera Company. The theatre closed during World War I but reopened in 1919 for a short season presented by Pavlova’s ballet company.

The theatre was purchased by Madame Ganna Walska (Mrs. Harold Fowler McCormick) in 1922. From 1923 the smaller Comédie stage upstage was the home of Louis Jouvet’s long-running medical satire, Dr. Knock, and in late 1924 the theatre also premiered the Ballets suédois production of Francis Picabia’s “instantaneist” ballet Relâche, with music by Erik Satie.

Three of Jean Giraudoux’s plays premiered here: Siegfried in 1928, Amphitryon 38 in 1929, and Intermezzo in 1933.

The theatre shows about three staged opera productions a year, mostly baroque or chamber works, suited to the modest size of its stage and orchestra pit. In addition, it houses an important concert season. It is home to two orchestras: the Orchestre National de France and Orchestre Lamoureux, as well as the French base of the Vienna Philharmonic Orchestra. The Orchestre Philharmonique de Radio France and Ensemble orchestral de Paris play most of their concerts here too, along with other dance, chamber music, recital and pop events.

Although the theatre is privately owned, it is supported by the Caisse des Dépôts et Consignations, which has owned the building since 1970.

Yasmina Reza’s ‘Art’ premiered on the Comédie stage in 1994, winning two Molière awards.

Prices can be expensive for the main stage, and vary widely even for a particular event, from €5 for restricted visibility to €150 for the best seats (April 2006).

The theater, both outside and inside, was featured in the 1973 French espionage movie Le Silencieux (in a role somewhat similar to the one played by the Royal Albert Hall in Hitchcock’s The Man Who Knew Too Much). Most recently it appears in Jan Kounen’s “Igor Stravinsky and Coco Chanel” (released in the U.S in the summer of 2010), starring Mads Mikkelsen and Anna Mougalis in the title roles. The film begins with a brief exterior shot followed by an extensive recreation of the original staging of the “Rite of Spring” and the resulting commotion in the audience.

Wikipedia In English

 

Theatre du Chatelet

Theatre du Chatelet

Théâtre du Châtelet, 2 rue Edouard Colonne, 75001 Paris,

Phone:+33 1 40 28 28 28; Fax:+33 1 42 36 89 75;

The Théâtre du Châtelet (French pronunciation: [teɑtʁ dy ʃatlɛ]) is a theatre and opera house, located in the place du Châtelet in the 1st arrondissement of Paris, France.

One of two theatres (the other being the Théâtre de la Ville) built on the site of a châtelet, a small castle or fortress, it was designed by Gabriel Davioud at the request of Baron Haussmann between 1860 and 1862. Originally built with 3,000 seats, it was named the Théâtre Impérial du Châtelet, but has undergone remodeling and name changes over the years. Currently it seats 2,500 people.

The theatre is one of two apparent twins constructed along the quays of the Seine, facing each other across the open Place du Châtelet and its ornate fountain. The other is the Théâtre de la Ville (previously the Sarah Bernhardt). Their external architecture is essentially Palladian entrances under arcades, although their interior layouts differ considerably. At the centre of the plaza is a sphinx-endowed fountain, erected in 1808, which commemorates Napoleon’s victory in Egypt.

The Théâtre du Châtelet was originally used for drama performances. Notably, beginning in April 1876, the stage version of Jules Verne’s Around the World in Eighty Days, adapted by Verne and Adolphe d’Ennery, began a run spanning sixty-four years and 2,195 performances (although not continuously). It was only the Nazi occupation of Paris in May 1940 that closed this production permanently.[1]

Into the 20th Century, the theatre was used for operettas, variety and ballet performances, for classical and popular music concerts. It was also, for a time, a cinema. Regular seasons of opera and ballet were presented by a variety of impresarios, among them Gabriel Astruc, who introduced Diaghilev’s Ballets Russes here. Igor Stravinsky’s Petrouchka received its premiere in the theatre on 13 June 1911, as did Erik Satie and Jean Cocteau’s Parade on 18 May 1917. In addition, many foreign composers and conductors made appearances in the theatre, including Tchaikovsky, Gustav Mahler and Richard Strauss.

Since 1979, it has been operated by the City of Paris, and, after undergoing a major restoration, re-opened under the name of the Théâtre Musical de Paris in 1980. It was acoustically re-modeled again in 1989 and reverted to the Théâtre du Châtelet name. It is currently mainly used for opera performances and concerts.

Under the direction of Stéphane Lissner for four years from 1995, the theatre received additional improvements in acoustics and sightlines.

In recent years, the theatre has become the home of the Orchestre de Paris and the Orchestre Philharmonique de Radio France. Since 1993 the Philharmonia Orchestra of London has an annual residency period. Shirley Horn recorded her 1992 live album I Love You, Paris at the Théâtre du Châtelet.

Wikipedia In English

 

 

 

Theatre de Cornouaille

Theatre de Cornouaille

Théâtre de Cornouaille, Centre de Création Musicale / Scène Nationale de Quimper, 1 Esplanade François Mitterrand, 29337 Quimper Cedex,
Phone:+33 2 98 55 98 98;

Le Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper, est une salle de théâtre située sur l’esplanade François Mitterrand à Quimper (Finistère).

En 1994, le Théâtre de Quimper obtient le label Scène nationale. Michel Rostain, musicien et metteur en scène, est alors nommé à la tête de cette nouvelle Scène Nationale avec pour mission de constituer un pôle d’excellence théâtrale, musicale et chorégraphique. Sa Compagnie de création théâtrale et musicale « Un Théâtre pour la Musique » est associée à la vie du Théâtre dès 1995. De septembre 1996 à mai 1998, la construction du nouveau Théâtre de Cornouaille a constitué le plus grand chantier du Finistère1. Cet établissement de 700 places dessiné par les architectes Nicolas Michelin et Finn Geipel a pris le relais du Théâtre Max-Jacob. Le noyau de béton (25 m de large, 45 m de long, 20 m de hauteur) accueille la salle principale, la salle de répétition et la cage de scène. Il est enveloppé d’une structure moins haute, recouverte de panneaux d’ipé, comprenant les bureaux, les loges, l’accueil du public, les foyers et les circulations. L’architecture est un dialogue entre passé et présent : alternant bois, béton et acier, les matériaux marient chaleur et modernité. Bien que résolument contemporain, le théâtre s’intègre harmonieusement à son environnement immédiat, le bâtiment a été habillé d’une couronne d’ipé, bois du Brésil2. Il comporte un parking souterrain de 452 places3. L’orchestre ou parterre compte 524 places et le balcon compte 159 places plus quelques « places-paradis » pour les retardataires4. La salle polyvalente “L’Atelier” contient 120 places assises en gradin et des chaises sur praticables

 En 2005, lors de la venue du Ministre de la Culture, la Scène Nationale de Quimper se voit confirmée dans ses missions de Création Musicale. Entre 1995 et 2009, une soixantaine d’ouvrages de théâtre lyrique et musical sont créés à la Scène Nationale de Quimper. Au cours des six dernières années, ces spectacles ont donné lieu à plus de 634 représentations en tournée en France et à l’étranger (Canada, Espagne, Japon, etc.) rencontrant ainsi plus de 175 000 spectateurs. En 2009, Franck Becker est nommé directeur du Théâtre de Cornouaille – Centre de Création Musicale – Scène Nationale de Quimper.

Avec près de 50 000 spectateurs accueillis chaque année, toutes manifestations confondues, le Théâtre de Cornouaille-Scène Nationale de Quimper connaît depuis sa création un succès constant au fil des saisons. Le nombre d’abonnés dépasse les 4 700. Le Théâtre de Cornouaille est subventionné par la Ville de Quimper, l’État (Ministère de la culture et de la communication – Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne), et le Conseil général du Finistère.

Wikipedia On Francais

 

Opéra de Reims

Opéra de Reims

Grand Théâtre, 13 rue Chanzy, 51100 Reims,

Phone:+33 3 26 50 31 00; Fax:+33 3 26 84 90 02;

Le Grand Théâtre de Reims est construit par l’architecte rémois Alphonse Gosset et inauguré en 1873 .

Théâtre à l’italienne comptant initialement 1 200 places, puis agrandi de 100 places lors de sa restauration en 1931, c’est l’un des plus beaux de France, doté d’un somptueux plafond tout en luminosité et d’une frise circulaire ayant pour thème les arts du théâtre. Bien que l’architecture du bâtiment soit de style néo-classique, toutes la décoration intérieure est de style Art déco (bas-reliefs, ferronneries, lustres, peintures,…). Cette décoration est due à la réfection des destructions de la Première Guerre mondiale, elle se fit dans l’esprit art-déco du théâtre des Champs Elysées par Marcelle Sollier. Les ferronneries sont d’Edgard Brandt et les verres sont de Jacques Simon, la fresque sommitale de Rousseau-Desselle (dans la salle de spectacle).

Les teintes chaudes et lumineuses ainsi que les balcons gracieux confèrent au lieu une convivialité sans pareil. La salle est rénovée au début des années 1970, puis fait l’objet d’un audit sur sécurité 1997, de travaux2 en 1999 qui intègrent l’ancienne caserne des pompiers et ramènent le nombre de places à 790.

Avec trois niveaux sous la scène accueillant notamment les machineries et quatre niveaux derrière la scène destinés aux nombreuses loges, la logistique du théâtre de Reims est des plus imposantes.

En 2010, l’édifice est rebaptisé Opéra de Reims .

Wikipedia On Francais

Opéra de Rennes

Opéra de Rennes

Opéra de Rennes, Place de l’Hôtel de Ville, F-35000 Rennes,
Phone:+33 (2) 99 78 48 68; Fax:+33 (2) 99 78 48 65;

L’opéra de Rennes a été dessiné par Charles Millardet et bâti par Pierre Louise. Il se situe place de la Mairie, place dont il constitue l’essentiel du côté oriental ; face à l’hôtel de ville.

Situé sur la place centrale de la ville, son originalité est d’être inséré dans un projet immobilier comprenant logements et galeries à fonction marchande et protégés par une verrière, à l’arrière de l’opéra. Son autre originalité est de s’adapter à la forme de l’hôtel de ville de Rennes : l’avancée de l’opéra répond au creux de la mairie dessiné par Jacques V Gabriel.

Doté d’une salle à l’italienne de 642 places, c’est un des plus petits opéras de France1. Principalement axé sur l’art lyrique, sa fréquentation est proche des 100 % .

Le plafond de la salle est réalisé par Jean-Julien Lemordant en 19142. Une fresque d’un salon est attribuée par Denise Delouche, au peintre Camille Godet.Inauguré le 29 février 1836 après que sa construction eut démarré en 1832 sous de nombreuses polémiques2, il subit un incendie en 1856.

Cet ensemble fait l’objet de protections au titre des monuments historiques.

 L’Opéra, alors appelé « Théâtre », photographié au début du XXe siècle, avec une rame du tramway de Rennes.

La façade et ses toitures donnant sur la place de la mairie, ainsi que les souches de cheminées de l’immeuble du 11 Galerie du Théâtre font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le .

La façade et la toiture de l’opéra, ainsi que plusieurs éléments intérieurs, tels que le décor du plafond de la salle font l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le .

Les façades et les toitures donnant sur la place de la Mairie, la rue de Brillac et la rue de Coëtquen et les éléments non-protégés du passage dit de la Galerie du théâtre font l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le .

L’opéra a été restauré en 1997-1998.

Wikipedia On Francais

 

 

Opéra de Rouen

Opéra de Rouen

Opéra de Rouen Haute-Normandie, 7 rue du docteur Rambert, 76000 Rouen,
Phone:+33 2 35 98 50 98; Fax:+33 2 35 15 33 49;

Le Théâtre des Arts ou Opéra de Rouen Normandie est un ensemble de salles de théâtre situé dans la ville de Rouen (Seine Maritime) en Normandie. L’Orchestre de l’opéra de Rouen Normandie y est en résidence.

Ce site est desservi par la station de métro Théâtre des Arts ainsi que par la station Cy’clic du même nom.

Le premier Théâtre des Arts est construit par l’architecte François Guéroult entre 1774 et 17761. Il occupe alors un terrain situé à l’emplacement des rues Grand-Pont et Charrettes actuelles2. Celui-ci est inauguré le avec Le Cid de Corneille1. Le théâtre est détruit par un incendie le 1.

Un bâtiment neuf est construit sur les plans de l’architecte Louis Sauvageot. Il est inauguré en 1882 sur les ruines du précédent2. Il brûle de nouveau, partiellement, dans l’incendie du quartier au moment de la prise de la ville par l’armée allemande le . Les représentations continuèrent pendant la guerre jusqu’à son entière destruction par le bombardement américain du , pendant le tour de chant de Cécile Sorel.

La ville de Rouen décide la démolition totale et définitive du théâtre Sauvageot et sa reconstruction au bas de la rue Jeanne-d’Arc rive droite. La reconstruction d’un nouveau théâtre doit attendre la signature de la convention des « dommages de guerre » pour que commencent les études. Construit entre 1952 et 1962 à un emplacement différent assuré par les architectes Jean Maillard et Robert Levasseur, en collaboration avec le scénographe Pierre Sonrel et l’entreprise Lanfry. Interrompus en 1954 à cause des réductions de crédits, les travaux ne reprennent qu’en 1958. Le projet d’origine est toutefois considérablement modifié : les plans sont revus et voient la suppression d’une grande salle de musique de 500 places au-dessus du foyer. L’inauguration a lieu le en présence du maire Bernard Tissot et de son adjoint aux Beaux-Arts le docteur Rambert2.

Sur le parvis se trouve depuis 1962 la statue en bronze de Corneille par David d’Angers3. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, cette œuvre se trouvait à l’extrémité de l’île Lacroix, au pied du pont Corneille. C’est une des seules statues de bronze de la ville avec celles de Napoléon et de Jean-Baptiste de La Salle de Falguière à n’avoir pas été fondue par les nazis pendant la seconde guerre pour en récupérer le métal. En effet, le palan, destiné à enlever l’œuvre de son emplacement initial, a cédé et la statue est tombée dans la vase au pied du pont. On l’a découpée pour l’évacuer, puis remontée, mais le camion destiné à l’emmener est tombé en panne. La fin de la guerre est arrivée, ne nécessitant plus son transfert.

En 2012, l’Opéra de Rouen Normandie célèbre le cinquantenaire de la construction du bâtiment. À cette occasion, un appel à témoin est lancé afin de récolter des archives (images, films, programmes…)

Wikipedia On Francais

 

Ville de Sable-sur-Sarthe

Ville de Sable-sur-Sarthe

Festival de Sablé sur Sarthe, Centre Culturel Joël Le Theule, BP 177, 72300 – Sablé cédex,

Phone:+33 (2) 43 62 22 22; Fax:+33 (2) 43 62 22 23;
20-24 Aug (2013).

 

 

 

 

Festival Saint - Cere

Festival Saint – Cere

Festival Lyrique de Saint-Céré, L’usine 18, avenue du Dr Roux, 46400 Saint-Céré, France
Phone:+33 5 65 38 29 08; Fax:+33 5 65 38 35 94;
30 Jul-15 Aug (2015).

 

 

 

 

Opera Theatre Saint Etienne

Opera Theatre Saint Etienne

Opéra Théâtre de Saint-Étienne, Jardin des Plantes, 42013 Saint-Etienne Cédex 2,
Phone:+33 77 47 83 40; Fax:+33 77 47 83 69;

 

 

 

 

 

Soirees Lyriques Sanxay

Soirees Lyriques Sanxay

Sanxay Soirées Lyriques de Sanxay, 21 Grand-Rue, 86600 Sanxay, France
Phone:+33 (5) 49 53 57 43; Fax:+33 (5) 49 51 12 67;
10-14 Aug (2015).

 

 

 

 

Opéra des Landes Soustons

Opéra des Landes Soustons

Opéra des Landes, 17 résidence La Féria, 40140 Soustons, France
Phone:+33 6 08 77 30 40;
9-26 Jul (2015).

 

 

 

 

 

Festival Musica Strasbourg

Festival Musica Strasbourg

Musica, 1 place Dauphine, 67065 Strasbourg, France
Phone:+33 3 88 23 46 46; Fax:+33 3 88 23 46 47;
17 Sep-3 Oct (2015).

 

 

 

 

 

Opéra National du Rhin

Opéra National du Rhin

Opéra National du Rhin, Théâtre Municipal, 19 Pl.Broglie, 67008 Strasbourg Cedex,
Phone:+33 3 88 75 48 00; Fax:+33 3 88 24 09 34;

L’Opéra national du Rhin is an opera company which performs in Alsace, eastern France, and which includes the Opéra in Strasbourg, the company’s ballet in Mulhouse (a national centre for choreography since 1985), and the “Opéra Studio” (formerly the “Jeunes Voix du Rhin”), a training centre for young singers, in Colmar. A reflection of its importance is the status of “national opera” which it has held since 1997. Performances of seven or eight operas per season are given in Strasbourg, Mulhouse and Colmar.

The first opera house opened in Strasbourg in 1701 in a converted granary. After a fire and temporary locations, a new Théâtre municipal opened in the Place Broglie in 1821. This building was virtually gutted during the German bombardment of 1870, but it was rebuilt in identical style, re-opening in 1873.[1]

During the German era up to 1919, several eminent conductors held posts at the Strasbourg opera: Hans Pfitzner (1910–19), Wilhelm Furtwängler (1910–11), Otto Klemperer (1914–17) and George Szell (1917–1919). From 1919-38 Paul Bastide was musical director; he returned after the Second World War with notable stagings of Béatrice et Bénédict (first French staging), and Martine by Rabaud (premiere).[1]

From 1948-53, under Roger Lalande, the theatre saw the first French productions of Peter Grimes (1949), Mathis der Maler (1951), and The Rake’s Progress (1952). The spirit of innovation continued under Frédéric Adam, director from 1955-72 – a Ring with Birgit Nilsson and French premieres of Il prigioniero, Oedipus rex, Jenůfa, Die Frau ohne Schatten and Dalibor; there was also a production of Les Troyens.

The merger to form the Opéra du Rhin took place in 1972 under the conductor Alain Lombard, with the Orchestre philharmonique de Strasbourg and the Orchestre symphonique de Mulhouse being the performance orchestras in those locations. In the early years, Lombard attempted to revive the repertoire, as well as attract big names such as Birgit Nilsson and Montserrat Caballé.[2]At the end of the 1970s Lombard was succeeded by René Terrasson, a former singer and architect, who also produced some works himself.[2] Since that time, directors have included Laurent Spielman (1991-1997), Rudolf Berger (1997-2003), and Nicholas Snowman (2003-2009). Since 2009, the current director is Marc Clémeur.

Wikipedia In English

 

Opéra de Toulon

Opéra de Toulon

Opéra de Toulon, Boulevard de Strasbourg, 83000 Toulon,

Phone:+33 4 94 93 03 76; Fax:+33 4 94 09 30 29;

L’opéra de Toulon est un bâtiment spécialement conçu pour la représentation des opéras. Il est situé dans la ville de Toulon en France.

Cet opéra fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le .En 1770, la ville de Toulon disposait jusqu’alors de la Salle de la Comédie, un outil pas encore centenaire mais très vétuste, exiguë et inconfortable selon les dires de la bonne société toulonnaise. L’agrandissement de la ville décrété en 1853 et le report de ses remparts plus au nord de la ville rend possible la construction d’une nouvelle salle. Après deux ans de travaux commencés le 5 mars 1860 sur les plans de l’architecte Léon Feuchère, l’opéra de Toulon sera inauguré le 1er octobre 1862 soit treize ans avant l’Opéra Garnier (Paris disposait de salles antérieurement à la construction de ce dernier, notamment l’opéra Le Peletier).Depuis le 1er janvier 2003, la Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée assure la gestion de l’opéra.

Ce bâtiment imposant qui constitue le plus important opéra de province se situe au cœur de la ville de Toulon. Il possède deux entrées, la première, ouverte aux spectateurs durant les spectacles, sur la place Victor Hugo (place du Théâtre), la seconde, située au nord, s’ouvrant sur l’artère principale de Toulon, le boulevard de Strasbourg.

L’opéra de Toulon peut accueillir jusqu’à 1 329 spectateurs assis. Jouissant d’une acoustique exceptionnelle, ce lieu culturel accueille chaque année plus de 50 000 personnes.

Wikipedia On Francais

 

Concours International de Chant de Toulouse

Concours International de Chant de Toulouse

Toulouse Concours International de Chant, Théâtre du Capitole, BP 41408, F-31014 Toulouse Cedex 06

Le 3 mai 1324, s’est déroulé dans la ville rose ce qui peut-être considéré comme le premier concours de chant. Regroupés au sein du Consistoire du Gai savoir, des troubadours à la fois poètes, chanteurs et musiciens s’affrontent en déclamant leurs vers. Cette compétition perdura sous le titre de Jeux Floraux. La chronique rapporte qu’en cas d’égalité, la qualité des voix était déterminante.
En mai 1954, la Ville de Toulouse a décidé de renouer avec sa tradition en créant le Concours International de Chant.
Il est aujourd’hui un des rares concours a être organisé par une grande scène lyrique.

 

 

Theatre du Capitole

Theatre du Capitole

Théâtre du Capitole, Pl.du Capitole, 31014 Toulouse Cedex 6,

Phone:+33 5 61 22 29 22; Fax:+33 5 61 62 70 77;

The Théâtre du Capitole de Toulouse is an opera house and ballet company located within the main administration buildings, the Capitole, of the city of Toulouse in south-west France.

The first performance space, a salle du jeu de spectacle, was created in the building in 1736 by Guillaume Cammas. Following a period of neglect, the current space was created during the rebuild of 1818. The theatre suffered fire damage in 1917, but was restored in 1923. The front of house areas were modernised in 1996. The current capacity is 1156 seats.

Michel Plasson was responsible for the artistic direction of the company from 1973. He was followed by Jacques Doucet in 1981, by Nicolas Joel in 1991, and by Frédéric Chambert in 2009, after Joel’s move to the Opéra national de Paris. Chambert’s first season was marked by the use of alternate spaces while the theatre was renovated, and the theatre was re-opened for the beginning of the 2010-11 season.

The opera company is a member of the Réunion des Opéras de France.

Wikipedia In English

 

Atelier Lyrique

Atelier Lyrique

Atelier Lyrique de Tourcoing, 82 Boulevard Gambetta, 59200 Tourcoing,

Phone:+33 3 20 26 66 03; Fax:+33 3 20 27 91 19;

 

 

 

 

 

Opéra de Tours

Opéra de Tours

Opéra de Tours, 34 rue de la Scellerie, 37000 Tours,
Phone:+33 2 47 60 20 00; Fax:+33 2 47 60 20 40;

Le Grand Théâtre de Tours est un bâtiment municipal classé monument historique situé rue de la Scellerie à Tours. Doté d’une salle de spectacle de plus de neuf cent places, il est le siège de l’Opéra de Tours qui dispose d’un chœur permanent et abrite aussi l’Orchestre symphonique région Centre-Val de Loire-Tours

Le Grand Théâtre de Tours est construit sur l’ancienne église des Cordeliers. Dès 1796, cette église est convertie en théâtre de 800 places par un particulier, le citoyen Bûcheron. En 1867, la salle est rachetée par la municipalité qui la fait démolir et remplacer par un nouvel ensemble inspiré de l’Opéra Garnier et conçu par l’architecte Léon Rohard. L’inauguration a lieu le 8 août 1872 .

En 1883, un incendie détruit une grande partie de l’édifice (seuls la façade et les quatre murs subsistent). Jean-Marie Hardion, architecte, est choisi pour entreprendre la reconstruction, puis remplacé par Stanislas Loison. La décoration est confiée à Georges Clairin. Ce second et actuel théâtre est finalement inauguré en 1889 . Il est inscrit sur la liste des monuments historiques en 1994, puis classé depuis 2000 .

D’une capacité de 913 places, le Grand Théâtre de Tours est dirigé par Jean-Yves Ossonce depuis 1999.

Wikipedia On Francais

 

 

 

Chateau de Versailles

Chateau de Versailles

Opéra Royal de Versailles, Château de Versailles, Place d’Armes, 78000 Versailles,

The Royal Opera of Versailles (French: Opéra royal de Versailles) is the main theatre and opera house of the Palace of Versailles. Designed by Ange-Jacques Gabriel, it is also known as the Théâtre Gabriel.  The interior decoration by Augustin Pajou is constructed almost entirely of wood, painted to resemble marble in a technique known as faux marble. The excellent acoustics of the opera house are at least partly due to its wooden interior.

The house is located at the northern extremity of the north wing of the palace. General public access to the theater is gained through the two-story vestibule. Some parts of the Opéra, such as the King’s Loge and the King’s Boudoir represent some of the earliest expressions of what would become known as Louis XVI style.

Lully’s Persée — written in 1682, the year Louis XIV moved into the palace — inaugurated the Opéra on 16 May 1770 in celebration of the marriage of the dauphin — the future Louis XVI — to Marie-Antoinette.

The Opéra Royal can serve either as a theater for opera, stage plays, or orchestral events, when it can accommodate an audience of 712, or as a ballroom, when the floor of the orchestra level of the auditorium can be raised to the level of the stage. On these occasions, the Opéra can accommodate 1,200.

Originally used only for royal ceremonies and extraordinary performances,  this pinnacle of the Gabriel family’s work began to be used less and less because of the immense cost to stage productions there. During the period of its usage, however, it was a beautiful example of royal lavishness and love for theatrical performances, and the fact that attending opera was once again the fashionable thing to do for the upper class, thanks in part to Queen Marie Antoinette’s patronage, should not be underestimated.

When the royal family left Versailles in October 1789, the château and the Opéra were closed. While the château did see some activity under Napoléon I (redecoration of the parts of the queen’s apartment for the empress Marie-Louise) and Louis XVIII, the Opéra did not reopen again until 1837, when Louis-Philippe redecorated the theater and presented Molière’s Le Misanthrope. During the state visit of Queen Victoria and Prince Albert the Opéra Royal was converted into a banquet room for a gala dinner on 25 August 1855.  This was to be one of the most elaborate events staged at Versailles during the Second Empire.

In 1872, during the Commune de Paris, the Opéra was converted by Edmond de Joly for use by the Assemblée nationale, who used the Opéra until 1876; between 1876 and 1879, the Sénat convened here.

1952-1957 witnessed major restoration of the Opéra – generally considered one of the finest restoration projects undertaken at Versailles – when it was restored under the direction of André Japy to its 1770 state (Verlet, p. 384). The Opéra officially reopened on 9 April 1957 in the presence of Queen Elizabeth II of the United Kingdom, with a presentation of Act II of Rameau’s Les Indes Galantes. Since its restoration, the Opéra has been used for state functions as well as a variety of operatic and musical events (Langlois, 1958).

The Opéra was most recently closed in June of 2007 for an extensive two year renovation to bring the backstage and production areas up to safety standards. During this latest renovation, led by chief architect of Historical Monuments Frédéric Didiera, a new firewall was installed, the downstage timberframe stairs were restored to their original purpose, stage and lighting equipment were modernized, the technical grid was redone, dressing rooms were moved and brought up to modern standards, and adjacent spaces formerly given over to the Sénat, including the Actor’s Building, were reclaimed to once again accommodate the needs of performers, workshops, and offices. The Opéra reopened its doors in September of 2009, and has since carried out an expanded and ambitious regular series of operatic, balletic, and concert performances, especially celebrating the works of the Baroque and Classical periods most closely associated with the Opéra and the Palace of Versailles.

Today, with its superb acoustics and magnificent décor, the Opéra represents one of the finest 18th century opera houses in Europe. The importance of the Opéra Royal is directly linked to the history of the many theatres at Versailles and the history of theatrical stagings in 17th and 18th century France.

Wikipedia In English

 

I Love Vichy

I Love Vichy

Opéra de Vichy, Palais des Congrès, 5 rue du Casino, 03200 Vichy,

Phone:+33 4 70 30 50 30; Fax:+33 4 70 30 50 26;

L’opéra de Vichy est un opéra situé à Vichy dans le département de l’Allier. Il peut accueillir plus de 1 450 personnes.

Plusieurs représentations sont assurées en été (« Une saison en été ») et en hiver (« Une saison en hiver »).

Le premier casino fut construit à la demande de Napoléon III en 1864-1865 par l’architecte Badger1. Il est inauguré le . Étendu au début du XXe siècle, à l’emplacement du kiosque à musique de 1866 déplacé sur la place de la République, lequel sera détruit en 1935 pour la construction de la Poste. Aïda, de Verdi, était le premier opéra donné en inauguration du théâtre. Inauguré d’abord le , l’intégralité de cet édifice ne le sera que le , après l’achèvement des décorations intérieures de l’opéra, avec l’appui des architectes français Charles Le Cœur et belge Lucien Woog.

La salle, de style Art nouveau, d’une capacité de 1 483 sièges, est décorée par le peintre polonais Léon Rudnicki. La voûte de la coupole du dôme est ornée de visages d’artistes : Sarah Bernhardt, Réjane, Coquelin, Cléo de Mérode, Mounet-Sully. Les ferronneries, les trois portes, balustrades et rampes, sont d’Émile Robert.

L’édifice est inscrit aux monuments historiques le notamment pour le hall d’entrée et la grande galerie1 et classé le pour la salle du théâtre avec les galeries et le vestibule, les salles et les déambulatoires de l’ancienne salle de jeux1.

Ce monument est le seul théâtre « Art nouveau » en France.

Vichy était connue entre 1901 et 1964 sous le nom de « capitale d’été de la musique ».

Dans les années 1930, plus de 90 représentations étaient données chaque été. En juillet 1940, le gouvernement Pétain s’installe à Vichy et la salle de l’opéra est le théâtre du vote des pleins pouvoirs par les parlementaires, sauf 80 d’entre eux qui s’y opposent .

Dans la seconde moitié du XXe siècle, outre le déclin du thermalisme, l’activité de l’opéra va aussi diminuer, avec la disparition des orchestres et des troupes en résidence.

Un incendie ravage l’opéra en 1986. La ville de Vichy acquiert l’édifice l’année suivante et le restaure en 1995.

Le Palais des Congrès est inauguré le . S’étendant sur 18 000 m2, de nouvelles salles sont creusées dans les sous-sols : la salle Albert-Londres avec un mur de lumière de Mickaël Prentice et l’espace Sévigné de 1 200 m2 et 1 000 couverts s’avançant sous la terrasse. Le théâtre d’origine est reconstruit sous le nom d’auditorium Eugénie (496 places). Le salon Berlioz (verrière de Francis Chigot) reçoit 400 couverts et le salon Napoléon 270 couverts. La construction a duré dix mois, avec 150 à 210 ouvriers sur le chantier. Propriétaire des lieux depuis 1987, la municipalité donne le nom de « Palais des Congrès-Opéra ».

L’office de tourisme organise, depuis 2005, des visites guidées.

Wikipedia On Francais

Operahus i Frankrike

Operascener

Opera- och musikfestivaler

Festivalen i Aix-en-Provence
Ambronay Festival
Les Azuriales Opera Festival, Cap Ferrat (Nice), France
Chorégies d’Orange
Massenet Festival
Théâtre Antique d’Orange
Festival de Radio France et Montpellier
Festival International d’Opéra Baroque de Beaune

 

Schweiz

Karta över Schweiz

Karta över Schweiz

Historik

Nationell opera

Stadttheater Bern

Stadttheater Bern

Stadttheater Bern

Regionala operahus/Festivaler

Avenches Opera

Avenches Opera

Festival d’Opéra Avenches, Place du Montauban 1, CH-1580 Avenches, Switzerland
Phone:+41 26 676 06 00; Fax:+41 26 676 06 04;

Bern Stadttheater Bern, Postfach 609, CH-3000 Bern 7, Switzerland
Phone:+41 31 329 51 11; Fax:+41 31 329 51 22;

 

 

 

Biel Solothurn Orchestre Theater

Biel Solothurn Orchestre Theater

Biel Theater Orchester  Solothurn, Schmiedengasse 1, CH-2500 Biel 3,

Phone:+41 32 328 89 69;

 

 

 

 

 

Avantscene

Avantscene

Colombier L’Avant-Scène Opéra, Rue Haute 20, 2013 Colombier,

Phone:+41 32 841 44 11; Fax:+41 32 841 44 11;

Opera de Fribourg

Opera de Fribourg

Opéra de Fribourg, Bd de Pérolles 5, 1701 Fribourg,
Phone:+41 (26) 322 57 52; Fax:+41 (26) 323 17 68;

Grand Theatre Geneve

Grand Theatre Geneve

Genève Opéra, 11 Bd du Théâtre, CH-1211 Genève 11,
Phone:+41 22 322 50 00; Fax:+41 22 322 50 01;

Opera de Chambre Geneve

Opera de Chambre Geneve

Opéra de Chambre de Genève, Ch. de Carabot 25 A, 1233 Bernex,
Phone:+41 22 757 30 73;

Opera Studio Geneve

Opera Studio Geneve

Opéra-Studio de Genève, Pont Rouge 20, CH-1213 Petit-Lancy,

 

 

 

 

Hombrechtikon Operettenbühne

Hombrechtikon Operettenbühne

Operettenbühne Hombrechtikon, Postfach 231, 8634 Hombrechtikon, Switzerland
Phone:+41 55 244 39 76;

 

 

 

 

Opera de Lausanne

Opera de Lausanne

Opéra de Lausanne, Avenue du Théâtre 12, CH-1002 Lausanne,
Phone:+41 21 315 40 40; Fax:+41 21 315 40 90;

VIDY Theatre de Lausanne

VIDY Theatre de Lausanne

Théâtre Vidy-Lausanne, av. E.-Jaques Dalcroze 5, 1007 Lausanne,
Phone:+41 21 619 45 44; Fax:+41 21 619 45 10;

 

 

Lucerne Festival

Lucerne Festival

Internationale Musikfestwochen Luzern, Hirschmattstrasse 13, Postfach, CH-6002 Luzern, Switzerland

Phone:+41 (41) 226 44 00; Fax:+41 (41) 226 44 60;
12 Aug-11 Sep (2016).
Luzerner Osterfestspiele, Hirschmattstrasse 13, Postfach, CH-6002 Luzern, Switzerland
Phone:+41 (41) 226 44 00; Fax:+41 (41) 226 44 60;
12-20 Mar (2016).

Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, CH-6002 Luzern,
Phone:+41 (41) 228 14 44; Fax:+41 (41) 228 14 40;

Festival Stand ete

Festival Stand ete

 

Festival Stand’été, Rue du Stand, 2740 Moutier, Switzerland
Phone:+41 32 466 2309;

 

 

 

Lyrica Opera

Lyrica Opera

Neuchatel Lyrica, Av Beauregard 59b, CH 2036 Cormondrèche,
Pfäffikon

 

 

 

 

 

Festival La Perla, Mettlenstrasse 10, CH-8330 Pfäffikon ZH, Switzerland
Phone:+41-43-444 97 00; Fax:+41-43-444 97 30;

Musiksommer am Zürichsee, Fischmarktplatz 1, 8640 Rapperswil,
Phone: information@rapperswil.ch; Fax:+41 55 / 220 57 57;

 

Oper Schenkenberg

Oper Schenkenberg

Oper Schenkenberg, Postfach 1, CH -5107 Schinznach-Dorf, Switzerland
Phone:+41 844 13 13 13;
11-27 Aug (2016).

 

 

 

 

Solothurn Classics, Hans Roth-Str. 15, 4500 Solothurn,
Phone:+41 (32) 622 30 70; Fax:+41 (32) 621 63 02;

Konzert Theater St Gallen

Konzert Theater St Gallen

St Galler Festspiele, Theater St Gallen, Museumstrasse 1/24, CH-9004 St Gallen, Switzerland
Phone:+41 (71) 242 05 05;

 

 

 

 

 

St Gallen logos

St Gallen logos

Stadttheater St Gallen, Museumstrasse 1/24, CH-9004 St Gallen,
Phone:+41 (71) 242 05 05;

 

Engadin Festival

Engadin Festival

Opernfestival Engadin, Stötzlistrasse 60, CH-8707 Uetikon,
Phone:+41 (0) 44 920 44 88; Fax:+41 (0) 44 920 44 48;

 

 

 

 

Verbier Festival

Verbier Festival

Verbier Festival, 4 rue Jean-Jacques-Rousseau, 1800 Vevey, Switzerland
Phone:+41 (21) 925 90 60; Fax:+41 (21) 925 90 68;

 

 

 

 

Festspiele Zürich

Festspiele Zürich

, Rämistrasse 4, 8001 Zürich, Switzerland
Phone:+41 44 269 90 90; Fax:+41 44 269 90 99;

 

 

 

 

Nimrod Opera  Zürich,

Zürich Oper im Knopfloch,
Zurich

Opernhaus Zürich

Opernhaus Zürich

Opernhaus Zürich, Falkenstrasse 1, CH-8008 Zürich,
Phone:+41 (44) 268 64 00; Fax:+41 (44) 268 64 01;

 

 

 

 

 

Operahus i Schweiz

Stadttheater Bern

Grand Theatre i Genève

Operan i Zürich

Länklista

Grand Théâtre de Genève, Genève, Suisse
Opéra-Studio de Genève, Genève, Suisse
Theater Basel, Basel, Schweiz
Opéra de Lausanne, Lausanne, [ Suisse ] Switzerland
StadtTheater Bern, Bern, [ Schweiz ] Switzerland
Opernhaus Zürich, Zürich
Stadttheater Luzern, Lucerne
Theater Biel-Solothurn, Biel/Bienne–Solothurn
Theater St. Gallen, St. Gallen
Lucerne Festival
Lucerne Culture and Congress Centre
Verbier Festival and Academy Salle Médran 

Operastäder  i Schweiz

Operan i Basel

Stadttheater Bern

Grand Theatre i Genève

Operan i Fribourg

Operan i Lausanne

Luzerner Theater

Stadttheater i Sankt Gallen

Operan i Zürich

 

Lichtenstein

Liechtenstein

Liechtenstein

Historik
Nationell opera

Operan i Vaduz, Liechtenstein

Opernverein

Opernverein

Vaduz Opernverein Vaduz, Langgasse 2, FL-9495 Triesen, Liechtenstein
Phone:+423 392 28 35;
Operahus i Liechtenstein

Vaduz Operettenbühne Vaduz, Präsident Bangarten 14, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
Phone:+423 232 56 43;

Österrike

Karta över Österrike

Karta över Österrike

Historik

Österrike har haft ett stort inflytande i världskulturen och förfogar över ett rikt kulturarv. Wien är en av de stora kulturstäderna i Europa. Under 1700-talet verkade här några klassiska musiker som Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven och Joseph Haydn. Andra berömda kompositörer som firade stora framgångar under 1800-talet var Franz Schubert, Gustav Mahler, Johann Strauss den äldre och valskungen Johann Strauss den yngre. Ännu idag vittnar många operahus, teatrar och orkestrar om denna storhetstid, liksom traditioner som Wienerfilharmonikernas nyårskonsert, gosskören Wiener Sängerknaben, Spanska ridskolan med sina vita lipizzanerhästar och många festspel runt om i landet.

Wikipedia  

Nationell opera

Wien Staatsoper

Wien Staatsoper

Regionala operahus/Festivaler

Bregenzer Festspiele

Bregenzer Festspiele

Bregenzer Festspiele 

Bregenzer Festspiele (Bregenz Festival) is a performing arts festival which is held every July and August in Bregenz, Austria.
Founded in 1946, the festival presents a wide variety of musical and theatrical events in several venues:
Seebühne (or floating stage), with its 7,000 seat open-air amphitheatre , is the location for large-scale opera or musical performances on a stage over water on the shores of Lake Constance.
Festspielhaus presents performances of rarely performed opera and concerts.
Werkstattbühne presents performances of contemporary theatre and opera.
Theater am Kornmarkt presents operetta and drama performances.
Shed8/Theater Kosmos venue for drama and cross culture performances.

Bregenz Bregenz Festival, Postfach 311, A-6901 Bregenz,
Phone:+43 5574 407-6; Fax:+43 5574 407-400;

WikipediaYoutube

Lehár- festival

Lehár- festival

Lehár Festival Bad Ischl, Kurhausstraße 8, A-4820 Bad Ischl, Austria
Phone:+43 (6132) 238 39; Fax:+43 (6132) 238 39-39;
16 Jul-3 Sep (2016).
Baden bei Wien Stadttheater Baden, Theaterplatz 7, A-2500 Baden bei Wien,
Phone:+43 (2252) 253253; Fax:+43 (2252) 253253 – 220;

 

 

 

Vorarlberg Landestheater

Vorarlberg Landestheater

Vorarlberger Landestheater, Seestraße 2, A 6900 Bregenz,
Phone:+43 5574 42 870; Fax:+43 5574 48 366;

 

 

 

 

 

Haydn Festspiele i Eisenstadt

Haydn Festspiele i Eisenstadt

Eisenstadt Haydn Festival Eisenstadt, Schloss Esterházy, A-7000 Eisenstadt, Austria
Phone:+43 2682-61 866; Fax:+43 2682-61 805;
8-18 Sep (2016).

 

 

 

 

Tirolerfestspiele i Erl

Tirolerfestspiele i Erl

Tiroler Festspiele Erl, Adamgasse 1, A-6020 Innsbruck, Austria
Phone:+43 (512) 57 88 88 – 11; Fax:+43 (512) 56 09 98;

 

 

 

 

Operaburg Gars

Operaburg Gars

Opern Air Gars, Am Schlossberg, 3571 Gars am Kamp, Thunau, Austria
Phone:+43 2985 33000; Fax:+43 2985 33000-89;
15 Jul-6 Aug (2016).

 

 

 

Oper Graz

Oper Graz

Oper Graz, Kaiser Josef Platz 10, A-8010 Graz,
Phone:+43 316 8008 1716; Fax:+43 316 8008 1565;

 

 

 

Steirischer Herbst

Steirischer Herbst

Steirischer Herbst, Sackstrasse 17, A-8010 Graz, Austria
Phone:+43 316 823 007; Fax:+43.316.823 007 77;

 

 

 

 

Styriarte

Styriarte

Styriarte, Sackstrasse 17, A-8010 Graz, Austria
Phone:+43 316 825 000; Fax:+43 316 825 000-15;

 

 

 

Donau Festwochen

Donau Festwochen

Donau Festwochen, Kulturforum Donauland-Strudengau, Stadtplatz 5, 4360 Grein, Austria
Phone:+43 (0)7268 26857;

 

 

 

 

Innsbruck Festspiele alte musik

Innsbruck Festspiele alte musik

Festwochen der Alten Musik, Herzog-Friedrich-Str. 21/1, A-6020 Innsbruck, Austria
Phone:+43 (512) 57 10 32; Fax:+43 (512) 56 31 42;
19 Jul-27 Aug (2016).

 

 

 

Tiroler Landestheater

Tiroler Landestheater

 

Tiroler Landestheater, Rennweg 2, A-6020 Innsbruck,

Phone:+43 512 52 0744; Fax:+43 512 52 0743 33;

 

 

Jennersdorff Festival Sommer

Jennersdorff Festival Sommer

Jennersdorf Festivalsommer, Eisenstädter Straße 11, 8380 Jennersdorf, Austria
Phone:+43/3329/43037; Fax:+43/3329/4868/34;
4-14 Aug (2016).

 

 

Klassik Schlossfestival Kirchstetten

Klassik Schlossfestival Kirchstetten

Klassik Festival Schloss Kirchstetten, Kirchstetten 1, 2135 Neudorf, Austria
Phone:+43 2523 8314 15;
23 Jul-25 Sep (2016).

 

 

 

Stadttheater Klagenfurt

Stadttheater Klagenfurt

Stadttheater Klagenfurt, Theaterplatz 4, 9020 Klagenfurt,
Phone:+43 (463) 55 2 66; Fax:+43 (463) 55 2 66 724;

 

 

 

operklostenneuburgOper Klosterneuburg, Rathausplatz 25, A-3400 Klosterneuburg, Austria
Phone:+43 (2243) 444-424;
9 Jul-5 Aug (2016).

Schlossfestspiele Langenlois

Schlossfestspiele Langenlois

Schlossfestspiele Langenlois, Rathausstraße 2, A-3550 Langenlois, Austria
Phone:+43 2734/3450; Fax:+43 2734/3450-15;
21 Jul-13 Aug (2016).

 

 

 

Brucknerfest i Linz

Brucknerfest i Linz

Brucknerfest Linz, Untere Donaulände 7, A-4010 Linz, Austria
Phone:+43 732 77 52 30; Fax:+43 732 76 12-2170;
15 Aug-7 Oct (2015).

 

 

 

 

Landestheater Linz

Landestheater Linz

Landestheater Linz, Musiktheater am Volksgarten, Am Volksgarten 1, A-4020 Linz,
Phone:+43 (732) 76 11 0; Fax:+43 (732) 76 11 308;

 

 

 

 

Seefestspiele Moerbisch

Seefestspiele Moerbisch

Seefestspiele Moerbisch, Joseph Haydngasse 40/1, A-7000 Eisenstadt, Austria
Phone:+43 2682 662 10-0; Fax:+43 2682 662 10-14;
7 Jul-20 Aug (2016).

 

 

 

Carintische Sommer

Carintische Sommer

Carinthischer Sommer, Ossiach-Villach Gumpfendorfer Str. 76, A-1060 Wien, Austria
Phone:+43 (1) 596 8198; Fax:+43 (1) 597 1236;
9 Jul-26 Aug (2015).

 

 

Festival Retz

Festival Retz

Festival Retz, 2070 Retz, Austria
Phone:+43 2942 / 22 23-52; Fax:+43 2942 / 22 23-11;

 

 

 

 

Mozarteum

Mozarteum

Mozarteum Salzburg, Schwarzstraße 26, A-5020 Salzburg, Austria
Phone:+43/662/88940-30; Fax:+43/662/88940-36;
22-31 Jan (2016).

 

 

 

Påskspelen i Salzburg

Påskspelen i Salzburg

Salzburg Osterfestspiele, Herbert-von-Karajan-Platz 9, A-5020 Salzburg, Austria
Phone:+43 662 8045 361; Fax:+43 662 8045 790;
19-28 Mar (2016).

 

 

 

 

salzburgerfestspieleSalzburg Pfingstfestspiele, Hofstallgasse 1, A-5020 Salzburg, Austria
Phone:+43 662 8045 0;

 

 

 

Salzburger Festspiele

Salzburger Festspiele

Salzburger Festspiele, Hofstallgasse 1, A-5020 Salzburg, Austria
Phone:+43 662 8045 0;

 

 

 

 

Salzburger Landestheater

Salzburger Landestheater

Salzburger Landestheater, Schwarzstrasse 22, 5020 Salzburg,
Phone:+43 662 87 15 12; Fax:+43 662 87 15 12 190;

 

 

St Margarethen Opernfestspiele

St Margarethen Opernfestspiele

Opernfestspiele St Margarethen, Kirchengasse 20, A-7062 Sankt Margarethen in Burgenland, Austria
Phone:+43 2680 2100; Fax:+43 2680 21004;
6 Jul-19 Aug (2016).

 

 

 

 

Wagner Festival i Wels

Wagner Festival i Wels

Richard Wagner Festival Wels, Theater im Greif, Wels, Austria

 

 

 

 

Hans Gabor Belvedere Singing Competition

Hans Gabor Belvedere Singing Competition

Hans Gabor Belvedere Singing Competition, A-1070 Wien, AUSTRIA

Wien Musikwerkstatt Wien, Speisingerstrasse 149/1, A-1230 Wien,
Phone:+43 676 5223668; Fax:+43 1 889 1996;

 

 

 

 

Netzzeit, Sandwirtgasse 16, 1060 Wien,
Phone:+43 224 33 68 59;

Neu Oper Wien

Neu Oper Wien

Neue Oper Wien, Herminengasse 10/23, A-1020 Wien,
Phone:+43 (1) 21 82 567 ; Fax:+43 (1) 21 82 567;

 

 

 

Osterklang

Osterklang

OsterKlang Wien, Linke Wienzeile 6, 1060 Wien,
Phone:+43 1 588 30-660; Fax:+43 1 588 30-650;

Theater an der Wien

Theater an der Wien

Theater an der Wien, Linke Wienzeile 6, 1060 Wien,
Phone:+43 1 58830-660; Fax:+43 1 58830-650;

 

 

Volksoper Wien

Volksoper Wien

Volksoper Wien, Währinger Str. 78, 1090 Wien,

Phone:+43 1-51444-30;

 

 

 

 

Wien Modern

Wien Modern

Wien Modern, Lothringerstraße 20, 1030 Wien,
Phone:+43 1 24200;

 

 

 

 

Wiener Festwochen

Wiener Festwochen

Wiener Festwochen, Lehargasse 11, A-1060 Wien, Austria
Phone:+43 (1) 589 22-0; Fax:+43 (1) 589 22-49;

 

 

Theater an der Wien

Theater an der Wien

Wiener Kammeroper, Fleishmarkt 24, A-1010 Wien,
Phone:+43 1 512 01 00 0; Fax:+43 1 512 01 00 30;

 

 

Wien Staatsoper

Wien Staatsoper

Wiener Staatsoper, Opern-Ring 2, A-1015 Wien,
Phone:+43 1-51 444 2960; Fax:x2250 for perf info;

 

 

 

 

Taschenoper

Taschenoper

Wiener Taschenoper, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Phone:+43 1 522 31 90; Fax:+43 1 522 31 99;

 

 

sireneoperntheaterSirene Operntheater, Währingerstrasse 15, 1090 Wien,
Phone:+43 1 9460174; Fax:+43 1 9460174;

Operahus i Österrike

Operahus och operafestivaler  i Österrike

Bregenzer Festspiele

Haydnfestival

Grazer Oper

Operan i Linz

Neue Oper Wien

Operan i Linz

Opernfestspiele St Margarethen

Salzburg Festival

Tiroler Festspiele Erl

Wiener Festwochen

Richard Wagner Festival Wels

Wien Kammaropera

Schloss Schönbrunn

Wiener Volksoper

Wien Staatsoper

Bühnen Graz,

Landestheater Linz

Musiktheater Linz

Theater Klagenfurt

Schönbrunn Schlosstheater

Theater an der Wien

Wiener Kammeroper

Theater am Kärntnertor

Festivaler

Bregenzer Festspiele

Haydnfestival

Opernfestspiele St Margarethen

Salzburg Festival

Tiroler Festspiele Erl

Wiener Festwochen

Richard Wagner Festival Wels

Osterfestspiele Salzburg

Sirene Operntheater

Tiroler Landestheater

Innsbrucker Festwochen der Alten Musik

Jugendstiltheater – Neue Oper 

OpernAir Gars, Gars/Kamptal

Osterfestspiele Salzburg

Operastäder  i Österrike

Baden bei Wien

Bregenzer Festspiele

Grazer Oper

Operan i Innsbruck

Operan i Klagenfurt

Operan i Linz

Salzburg Festival

Wiener Festwochen

Operahus i Wien