Michael Storåkers ny ordförande Operan 2024

Michael Storåkers

Michael Storåkers: När man läser detta pressmeddelande så får åtminstone jag det bestämda intrycket att Sverige och Stockholm kan se sig i månen efter ett nytt operahus i Stockholm! Det är bara att hoppas att jag inte kan läsa innantill längre för det känns inte bra att staten inte kan ta sig samman och göra det enda rätta nämligen att bygga ett nytt operahus!

Michael Storåkers ny ordförande Operan 2024

Han valdes idag till ny styrelseordförande för Kungliga Operan. Samtidigt valdes även Ingela Lind till ny ledamot i styrelsen.

Jag är hedrad och ödmjuk inför uppdraget. Jag hoppas att mina erfarenheter från kulturinstitutioner, näringsliv och politik, i samarbete med styrelsen och ledningen för verksamheten, kan vara till nytta och stärka Operans position som nationalscen«, säger han.

 

Bakgrund

Michael Storåkers, född 1972, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har en master- samt kandidatexamen i konstvetenskap från Uppsala universitet. Michael är sedan tidigare även styrelseordförande för CFHILL AB, Rodebjer AB och A Day´s March AB. Han har också haft styrelseuppdrag i bland annat Handelshögskolan, Acne Studios, Skönhetsrådet och i Moderna Museets Advisory Board.  Han har också varit vd för Bukowskis AB, McCann Nordic AB och Storåkers McCann AB.

Styrelseordförande

Han kliver in som styrelseordförande i Kungliga Operans mitt under en period av avgörande beslut kring Operahusets framtid. I förra veckan lämnade Statens Fastighetsverk in sin förstudie till regeringen med två olika alternativ för renovering, varav det ena förslaget innebär att Kungliga Hovkapellet inte längre skulle få plats i Operahuset efter renoveringen.

Den största utmaningen framåt är förstås renoveringen av själva operabyggnaden.  Det som gör Operan speciell, inklusive operaverksamheten, Kungliga Baletten, Kungliga Hovkapellet och Unga Operan, är att verksamheten består av människor av kött och blod som många gånger använder sina kroppar som instrument. Detta måste vara vägledande i ombyggnadsarbetet och huset, skapat för Operan, måste kunna inrymma en samlad operaverksamhet även efter ombyggnaden. En sammanhållen Opera är en förutsättning för att kunna fullgöra uppdraget som Sveriges nationalscen. Renoveringen, som medför en längre stängning, behöver säkerställa att den byggnad som verksamheten kommer tillbaks till är bättre än när vi lämnade, både för de anställda och de som besöker Operan, säger han

Kungliga Operan  kommer att bedriva sin verksamhet på annan plats under fem års tid, medan renoveringen pågår.

I grunden kommer inte Operans verksamhet att stängas under renoveringsperioden. Vi har ett uppdrag som nationalscen och Sveriges största institution för scenkonst behöver i allra högsta grad vara verksam även när själva byggnaden renoveras. Mina erfarenheter från Moderna Museets renovering i början av 2000-talet var att det temporärt gick att behålla höjden i verksamheten på andra platser och även möta nya målgrupper, särskilt med vetskapen om att vi därefter kommer tillbaka till något bättre än det vi lämnade, säger Michael Storåkers.

Vid stämman valdes även Ingela Lindh till ny ledamot i styrelsen. Hon är arkitekt och före detta stadsdirektör i Stockholm stad och ordförande för Musikhögskolan, samt nuvarande ordförande i Fastighetsägarna och ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Stockholms Universitets styrelse.

Stämman

Stämman röstade också för omval av ledamöterna Örjan Wikforss, Magnus Aspegren, Anders Bäck, Chrisoula Faniadis, Kasper Holten och Åsa Söderberg. Tidigare ordförande Lena Olving lämnade Kungliga Operans styrelse i samband med stämman, efter sex år.

Lena Olving

Lena Olving valde att inte stå till förfogande för omval. Aktiebolaget Kungliga Operan AB är ett helägt statligt bolag. Styrelsen består av åtta ledamöter samt tre arbetstagarrepresentanter.

Läs mer

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner