Mitridate Re di Ponto synopsis 1770

Mitridate Re di Ponto synopsis 1770

Mitridate Re di Ponto. Den ett år långa vistelsen i Italien präglade Mozart på ett avgörande sätt. I mitten av året fick han av Teatro Regio Ducale i Milano i uppdrag att skriva en opera seria: Mitridate. Operan var ett beställningsverk för karnevalssäsongen i Milano och blev enligt tidens sed skräddarsydd för sångarna, som i en rad virtuosa arior fick rika möjligheter att demonstrera sin skicklighet.

Mitridate Re di Ponto synopsis 1770

Tid och plats: I Pontus 63 f.Kr

Kungen av Pontus, Mitridate,har låtit sprida ut att han har fallit i strid mot romarna, för att därigenom pröva såväl sina båda söner, Sifare och Franace som sitt folk.Kungen tvingas inse att sönerna har förälskat sig i Aspasia, som är hans trolovade. Ännu värre är att hans son Farnace verkar ha blivit romarvän och därmed en politisk rival till fadern. Endast Sitare är beredd att strida mot romarna vid faderns sida.

När Aspasia erkänner att hon älskar Sitare, vill fadern döda sin båda söner. Aspasia vill begå självmord men räddas av Sifare, som sedan bistår fadern i striden mot romarna. När Mitridate tror att han är på väg att förlora slaget, störtar han sig på sitt svärd. Döende får han veta att hans son Farnace har tvingat romarna till återtåg. Han förlåter sina båda söner och utser Aspasia till Sitares gemål.

IN ENGLISH

Place: around the Crimean port of Nymphæum
Time: 63BC during the conflict between Rome and Pontus

Prologue 

Mitridate, having suffered a heavy defeat in battle, is presumed dead. This false news is passed by Arbate, the Governor, to Aspasia (Mitridate’s fiancée) and to Farnace and Sifare (Mitridate’s sons).

Act 1

Scene 1

Arbate, the governor of Nymphæum, welcomes Sifare. We learn that Sifare resents his brother, Farnace, because of his brother’s strong ties with their enemies, the Romans. Arbate pledges his loyalty to Sifare. Aspasia pleads for Sifare to help her against advances by Farnace. He accepts her plea and reveals his love for her.

Scene 2

Farnace makes his advances to Aspasia. She refuses, supported by Sifare, who protects her from his forceful brother. News arrives that Mitridate is alive and is approaching the city. Arbate urges the brothers to conceal their differences and greet their father. The brothers agree to hide their feelings for Aspasia. Farnace conspires with Marzio, Roman legionary officer, against Mitridate.

Scene 3

Mitridate arrives on the shores of Nymphæaum with Princess Ismene, daughter of his ally the King of Parthia. Mitridate wants Farnace to marry Ismene, his promised bride. Ismene is in love with Farnace but senses problems and is worried about her future. Arbate tells Mitridate that Farnace is pursuing Aspasia, not mentioning Sifare. The jealous Mitridate swears revenge on Farnace.

Act 2 

Scene 1

Farnace scorns and threatens Ismene. She tells Mitridate, who suggests that she should marry Sifare. Mitridate asks Aspasia for immediate marriage but she hesitates, proving to him that she is unfaithful. Aspasia confesses love to Sifare but they both agree to part to save their honour. Sifare plans to leave and Aspasia is troubled by the conflict between love and duty.

Scene 2

Mitridate is aware of Farnace’s plot against him with the Romans; he plans his revenge, despite Marzio’s offer of peace, and arrests Farnace to execute him. Ismene rescues the prince, who admits his treachery but implicates Sifare. Mitridate tricks Aspasia into admitting her love for Sifare and swears revenge. Aspasia and Sifare wish to die together, in fear of Mitridate’s threats.

Act 3

Scene 1

Ismene, still in love with Farnace, tries to convince Mitridate to forgive Aspasia. The Romans attack and Mitridate leaves for battle. Aspasia contemplates suicide by poison. Sifare also wants to die, and joins his father in the battle.

Scene 2

Marzio liberates Farnace and promises him the rule of Nymphæum. Farnace changes his mind, deciding to side with Mitridate.

Scene 3

Defeated, Mitridate commits suicide, avoiding captivity. Before he dies he gives his blessing to Sifare and Aspasia and forgives Farnace, who now agrees to marry Ismene. All four pledge to free the world from Rome.

UPPHOVSPERSONER

Musik: Wolfgang Amadeus Mozart Text Vittorio Amedeo Cigna-Santi efter Jean Baptiste Racines tragedi Mithradates

Premiär

Uruppförande 26 december 1770 på Teatro Regio Ducale i Milano.

Roller och rösttyper

Roll Rösttyp
Mitridates, kung av Pontos tenor
Aspasia, Mitridates trolovade, sopran
Sitare, Mitridates son, sopran
Farnace, Mitridates äldste son, alt
Ismene,Farnaces trolovade, sopran
Marzio, romersk tribun och Farnaces vän, tenor
Arbate, ståthållare, sopran

Libretto

Mer att läsa

Operalogg