Modest Musorgskij rysk kompositör 1839-81

Modest Musorgskij rysk kompositör 1839-81

Modest Musorgskij fick pianolektioner som barn men aldrig någon musikteoretisk utbildning. Ändå försökte han redan som 17-åring, medan han gick på kadettskolan i S:t Petersburg, att skriva en opera på en pjäs av Victor Hugo.

Modest Musorgskij rysk kompositör 1839-81

1857 blev Modest Musorgskij bekant med kompositörererna Dargomyzjskij, Cui och Balakirev och övertalade den sistnämnde att inviga honom i den musikaliska formläran. Året därpå tog han åter itu med ett operaprojekt, som han dock skrinlade efter två år. Efter att ha genomgått flera psykiska kriser läste han 1863 Flauberts Salammbô och började utarbeta ett libretto på detta stoff, men inte heller det projektet fullföljde han.
Samma år hade Modest Musorgskij varit tvungen att bli ämbetsman i S:t Petersburg för att kunna livnära sig, och där fick han tillfälle att höra Dargomyzjskijs opera Stengästen. Den inspirerade honom att börja med en opera, Zjenitba, på en komedi av Gogol, som även den stannade med första akten.

Litteratur- och musikkritikern Stasov hade emellertid fattat intresse för Musorgskijs operamödor och övertygade honom med stöd av historieprofessorn Nikolskij, om att det skulle vara en god idé att skriva en opera på Pusjkins Boris Godunov. Pjäsen hade varit förbjuden av censuren i 35 år.

”UrBoris”

Före utgången av 1869 hade Modest Musorgskij skrivit de sju scener som går under beteckningen ”UrBoris”. Efter ett års väntetid refuserades operan av Marinskijteaterns ledning, men Musorgskij började genast omarbeta den med Rimskij-Korsakov som handledare. Vid den tidpunkten delade de bostad. Men inte heller den andra versionen antogs, och först då enstaka scener hade uppförts på initiativ av olika sångare och andra vänner uruppfördes Boris Godunov 1874, dock i beskuren form.

Redan dessförinnan hade Stasov rekommenderat Musorgskij ett annat historiskt ämne, Hovansjtjina, som han arbetade på 1872-1880 men aldrig fullfordade. Samma öde fick den komiska operan Marknaden i Sorotjinsk efter Gogols novell, som han skrev på parallellt, trots att hans vänner 1880 erbjöd sig att betala honom ett årligt understöd för att fullborda operorna.Då var det för sent. Musorgskij avled 1881.

Rimskij- Korsakov

Efter Musorgskijs död åtog sig Rimskij-Korsakov att ge ut hans verk. Han skrev Chovansjtjina färdig och bearbetade Boris Godunov grundligt, första gången 1896 då han beskar den kraftigt, andra gången 1906-08 då han förde in det han strukit men behöll de många ändringarna han gjort i övrigt och även de passager han själv lagt in.

Under en människoålder var det Rimskij-Korsakovs version av Boris Godunov som uppfördes, men sedan Musorgskijs orginalversion blivit tillgänglig har den vunnit insteg på många operascener. även Chovansjtjina och Marknaden i Sorotjinsk finns nu i versioner som fullbordats med ledning av Musorgskijs egna manuskript.

Läs mer / Read more