Mozarts Requiem 1791 svensk text

Mozarts Requiem 1791 svensk text Målning av Barbara Kraft

Mozartz Requiem mässa i d-moll (K. 626) av Wolfgang Amadeus komponerades år 1791. Även om bara två tredjedelar stammar från Mozarts penna är det ett av hans mest kända och beundrade verk. Idag finns det flera färdigställda versioner av olika tonsättare. Den mest kända av dessa är Franz Xaver Süssmayrs version.

Mozarts Requiem 1791 svensk text

I. INTROITUS och REQUIEM – Kör och sopransolo

Giv dem, o Herre, den eviga vilan,

och må det eviga ljuset lysa för dem.

Dig hoves lovsång, du Sions Gud,

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem. Exaudi orationem meam. ad te omnis caro veniet.   II. KYRIE – Kör Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison   III. SEKVENS 1. DIES IRAE – Kör Dies irae, dies illa solvet saeclum in favilla. teste David cum Sibylla. Quantus tremor est futurus. quando iudex est venturus, cuncta stricte discussurus?

2. TUBA MIRUM – Solokvartett

Tuba mirum spargens sonum, per sepulchra regionum. coget omnes ante thronum.

och till Dig frambär man offer i Jerusalem.

Lyssna till mina ord.

må allt kött nalkas Dig.

II. KYRIE – Kör

Herre, förbarma dig.

Kriste, förbarma dig.

Herre, förbarma dig.

III. SEKVENS

1. DIES IRAE – Kör

Vredens dag, denna dag

upplöser människosläktet till glödande aska

så som förutsagts av David och Sibylla.

Hur stor skall inte skräcken vara

när domaren skall komma

för att i grund gå till rätta med världsalltet.

2. TUBA MIRUM – Solokvartett

När basunen sprider ett sällsamt ljud

över världen, nu ett gravfält,

församlar den alla inför tronen.

Döden och naturen skall stå förvånade

när skapelsen återuppstår

för att står till svars inför den dömande.

En bok skall bäras fram

i vilken allt skall finnas bevarat

på vars grund världen skall dömas.

När Domaren skall sitta till doms

skall därför allt som ligger dolt uppenbaras.

ingenting skall förbli ostraffat.

Vad skall jag olycklige då säga¤

Vem skall jag be försvara mig

när knappt den rättrådige kan vara trygg?

3. REX TREMENDAE MAJESTATIS – Kör

o Konung, fruktansvärd i majestät.

Du som för intet räddar dem som kan räddas.

rädda mig. Du Godhetens Källa.

4. RECORDARE, JESU PIE – Solokvartett

Minns, gode Jesu,

att jag är orsak till Din lidandes väg;

måtte Du inte låta mig gå förlorad på den dagen.

Genom att fråga efter mig förödde Du dina egna krafter.

Du återlöste mig men led döden på korset;

måtte så stor möda inte vara förgäves!

Hämndens Rättrådige Domare,

giv återlösningens gåva

inför räkenskapens dag!

Jag suckar som en anklagad.

mitt ansikte rodnar av skuld.

skona, o Gud, den bönfallande!

Du som förlät Maria

och lyssnade på rövaren.

har givit också mig hopp.

Mina böner är inte värdiga,

men Du, Du gode, var nådig

så att jag inte må brinna i evig eld.

Giv mig plats bland fåren.

och skilj mig från getterna

så att jag må stå på högra sidan!

5. CONFUTATIS MALEDICTIS – Kör

Sedan de fördömda blivit tillbakavisade

och dömts till brännande eld.

kalla då mig bland de välsignade.

Jag ber ödmjukt och på knä.

mitt hjärta är förkrossat som aska.

drag försorg om mitt beslut.

6. LACRYMOSA – Kör

Denna dag är full av tårar

då askan återuppstår

den anklagade människan för att dömas.

Skona därför denna, o Gud,

o gode Herre Jesu!

Giv dem vila! Amen!

IV. OFFERTORIUM

1. DOMINE JESU CHRISTE – Kör och solokvartett

Herre Jesu Kriste, ärans konung,

befria alla avlidna troendes själar

från dödsrikets straff

och från avgrundssjön.

befria dem från lejonsets gap,

att att icke underjorden må uppsluka dem.

att de icke må nedfalla i mörkret.

Men banerföraren, den helige Mikael,

må han föra dem fram till det heliga ljuset

som Du en gång har utlovat åt Abraham

och hans säd.

2. HOSTIAS ET PRECES TIBI – Kör

Offer och böner. Herre

frambära vi Dig till ära.

upptag dem till fromma för deras själar.

vilkas minne vi i dag fira:

för dem över, herre.

från döden till livet.

vilket Du en gång har utlovat åt Abraham

och hans säd.

v. SANCTUS – Kör

Helig, helig, helig

Gud Sebaot!

Fulla är himlarna och jorden av Din härlighet!

Hosianna i höjden!

VI. BENEDICTUS-Solokvartett och kör

Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn

Hosianna i höjden!

VII. AGNUS DEI – Kör

o Guds Lamm, som borttager världens synder,

giv dem vila

o Guds Lamm, som borttager världens synder,

giv dem vila

o Guds Lamm, som borttager världens synder.

giv dem evig vila.

VIII. COMMUNIO LUX AETERNA – Kör och sopransolo

Det eviga ljuset lyse dem. Herre,

och må det eviga ljuset lysa för dem.

tillika med Dina helgon i evighet.

för din godhets skull.

Medverkande

S:t Petri kyrkokör & Petri sångare

Capella Lundensis

Kristina Hellgren, sopran

Maria Streiffert, alt

Rickard Söderberg, tenor

Daniel Hällström, baryton

Dirigent: Alexander Einarson

Programblad S:t Petri Kyrka 25.11.2011

Mer att läsa

Operalogg