Nabucco synopsis

Nabucco synopsis

“På vägen kände jag ett slags oförklarligt obehag, en väldig trötthet, en smärta, som nästan sprängde hjärtat. När jag väl kommit hem, kastade jag med en häftig rörelse från mig manuskriptet på bordet och blev stående framför det försjunken i tankar. Textboken hade slagits upp av stöten; min blick föll, jag vet inte hur längre hur, på den sida som låg uppslagen framför mig. Och jag läste: ‘Va, pensiero, sull’alli dorate…’ Jag ögnade också igenom de följande verserna, som gjorde djupt intryck på mig, desto mer eftersom de var hämtade nästan direkt från Bibeln, som jag alltid mycket gärna hade velat läsa.

Nabucco synopsis

Jag läser ett stycke, jag läser två. Men sedan, med den förnyade föresatsen att aldrig mer komponera, slöt jag textboken och gick till sängs. Men ‘Nabucco’ hemsöker mitt huvud! Sömnen vill inte infinna sig, jag går upp, läser librettot, inte bara en gång, nej, två, tre, flera gånger; på morgonen, kan jag säga, kunde jag den utantill.”

Tid och plats: Jerusalem och Babylon 586-587 f.Kr. och därefter.

Akt 1

Nebukadnessar står i Jerusalem efter att ha besegrat israeliterna som dock har tagit hans dotter Fenena till fånga. Hon älskas av den unge officeren Ismaela som hon hjälpt att fly då han satt som fånge i Babylon, och nu vill han göra henne samma tjänst tillbaka. Innan han hinner genomföra planen kommer Fenenas syster Abigaille, vars kärlek Ismaele har avvisat, instormande i templet i spetsen för en skara babylonska soldater.Hon lovar rädda honom om han vill älska henne, men han säger nej. Då Nebukadnessar vanhelgar templet genom att rida in i täten för sina soldater hotar profeten Zaccaria med att döda Fenena, men Ismaele sliter kniven ur handen på honom. Nebukadnessar befaller att templet skall plundras och brännas.

Akt 2

Nebukadnessar har fört israeliterna som fångar till Babylon och satt in Fenena som regent medan han är ute på nya fälttåg.Abigaille har kommit underfund med att hon inte är Nebukadnessars dotter utan en slavinna som han har tagit sig an, så när hon får höra att Fenena ämnar att frige israeliterna, och översteprästen samtidigt sprider ut ryktet att Nebukadnessar är död, griper hon makten med hjälp av översteprästens hjälp. Zaccaria tror tror att han är utvald till att omvända Fenena till judendomen. Ismaele framhåller förgäves för prästerna och Zaccaria att han har räddat Fenena, men de öser sin avsky över honom, i deras ögon en förrädare.

Då berättar Zaccarias syster Anna att Fenena har övergått till deras tro. I detsamma meddelar Abdallo att Abigaille har gripit makten, men just när hon kräver att Fenena skall överlämna kronan till henne träder Nebukadnessar in,sätter den på sitt eget huvud och utropar sig samtidigt till Gud. Zaccaria protesterar och säger att det är hädelse, varpå Nebukadnessar ger order om att alla israeliter skall avrättas.Han upprepar att han är Gud, och då lyfts kronan från hans huvud av en osynlig hand och han grips av vansinne. Zaccaria triumferar men Abigaille bemäktigar sig kronan.

Akt 3

Baals överstepräst råder Abigaille att döda israeliterna och Fenena, men i det ögonblicket kommer den vansinnige Nebukadnessar in. Abigaille skickar ut alla och låter honom veta att det nu är hon som härskar. Han får befallning att underteckna israeliternas dödsdom, men då hon också fordrar att Fenena skall avrättas avslöjar Nebukadnessar att Abigaille bara är en slavinna. Abigaille har stulit dokumentet och river sönder det samtidigt som hon ger order om att dödsdomarna skall verkställas . Vid Eufrat stränder begråter israeliterna sitt fosterland, men Zaccaria tröstar dem med att han har fått en uppenbarelse om att de skall befrias och Babylon läggas öde.

Akt 4

Från sitt fönster ser Nebukadnessar att Fenena förs bort för att avrättas. Han försöker komma ut , men dörren är låst. Då faller han på knä, och ber till judarnas Gud och lovar att tro på honom. Han återvinner förståndet, och tillsammans med Abdallo skyndar han ut för att rädda sin dotter.

I de hängande trädgårdarna är Baals överstepräst just beredd att avrätta Fenena då Nebukadnessar kommer med lyftat svärd och befaller att avgudabilden av Baal skall förstöras. I samma ögonblick störtar den till marken, och alla lovprisar underverket. Nebukadnesar ger order om att israeliterna skall få återvända och bygga ett nytt tempel i Jerusalem, och Abigaille, som har tagit gift, ber honom i sin sista stund att förena Ismaele och Fenena.

Upphovspersoner

Musik: Giuseppe Verdi
Text: Temistocle Solera efter Auguste Anicet-Bourgois och Francis Cornus skådespel Nabuchodonosor (1836)

Libretto

Läs mer