Novi Sad stad i Serbien med operahus

Novi Sad

Novi Sad stad i Serbien med operahus

Novi Sad  är Serbiens näst största stad samt huvudstad i den autonoma provinsen Vojvodina i norra Serbien på 45,25° nord, 19,85° öst. Staden är ett industriellt och kulturellt centrum. Namnet betyder “ny plantering” på serbiska. Folkmängden i kommunen uppgick till cirka 341 625 invånare vid folkräkningen 2011, varav centralorten hade 231 798 invånare.

Majoriteten av invånarna är serber (75,5%). Novi Sad är även hemstad för många nationella minoriteter, till exempel ungrare, slovaker, kroater och montenegriner. Därav har Novi Sad fyra officiella språk: serbiska, ungerska, slovakiska och rusinska.

I samband med Kosovokriget år 1999 och internationell intervention i konflikten flygbombades Serbien av NATO. Novi Sad bombades med bland annat bombkapslar och stadens tre broar förstördes. Staden blev utan kommunikationer, vatten och elektricitet. NATO-alliansen bombande även stadens oljeraffinaderi vilket orsakade stora miljöproblem.

Novi Sad grundades år 1694 som en serbisk koloni i dåvarande Habsburgska monarkin. Staden skulle förbli en habsburgsk, sedermera österrikisk och österrikisk-ungersk stad fram till Österrike-Ungerns upplösning år 1918 då staden liksom merparten av provinsen Vojvodina tillföll det nyskapade Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike (sedermera kungariket Jugoslavien). Från andra hälften av 1800-talet anses Novi Sad ha utgjort serbernas kulturhuvudstad och har av denna anledning av serber fått smeknamnet “det serbiska Aten” (Srpska Atina)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Novi Sad  is the second largest city in Serbia , the capital of the province of Vojvodina and the administrative seat of the South Bačka District. It is located in the southern part of the Pannonian Plain, on the border of the Bačka and Srem regions, on the banks of the Danube river, facing the northern slopes of Fruška Gora mountain.

According to the 2011 census, the city has a population of 250,439,  while the urban area of Novi Sad (with the adjacent urban settlements of Petrovaradin and Sremska Kamenica) has 277,522 inhabitants. The population of the administrative area of the city stands at 341,625 people.

Novi Sad was founded in 1694, when Serb merchants formed a colony across the Danube from the Petrovaradin fortress, a Habsburg strategic military post. In the 18th and 19th centuries, it became an important trading and manufacturing centre, as well as a centre of Serbian culture of that period, earning the nickname of the Serbian Athens.  The city was heavily devastated in the 1848 Revolution, but it was subsequently restored. Today, Novi Sad is an industrial and financial center of the Serbian economy, as well as a major cultural center.

Läs mer/read more

In English

Travel Guide

Länk till operahuset

Related posts