Odysseus hemkomst på Barockfestivalen i Malmö – synopsis

La Gioconda at Metropolitan Opera Metplayer - synopsis

Odysseus hemkomst på Barockfestivalen i Malmö – synopsis

Kompositör och librettist

Musik: Claudio Monteverdi|Text: Giacomo Badoaro

Premiär

Uruppförande på Teatro di San Cassiano år 1640 i Venedig.Sett föreställningen: 20.8.1992 Swedish Baroque-festival Malmö Carolinahallen Malmö

Prolog

Nu var det redan tidigt sextonhundratal och vår handling tar sin början i Venedig. Lille Claudio blir lämnad hemma med sin mor då fadern ger sig ut i vad som ska komma att bli Det Stora 30-åriga kriget. Den femårige pojken längtar efter sin far. Han vill se mor och far återförenade och på nätterna drömmer han om faderns hemkomst….

Han drömmer att han är prins telemaco, son till kung Ulisse och drottning Penelope. Han drömmer…att gudarna Tempo, Amor och Fortuna är ledsna och arga över att halvguden Ulisse av kärlek till den vackra Penelope vill lämna dem för att bli en vanlig dödlig människa. De försöker få honom att förstå hur bräcklig mänskligheten är men Ulisse står emot deras övertalningsförsök.

Han drömmer om hur drottningen längtar efter sin make som givit sig av till Troja och Det Stora Kriget. Längtar efter en man som varit borta i tjugo år. Amman Ericlea försöker trösta henne. Slavinnan Melantho intresserar sig för Telemaco.

Melantho och prins Telemaco träffas i parken. Slavinnan försöker ha minst sagt goda relationer med många betydelsefulla människor. Telemaco är bara en av dem. Kung Anfinomo är en annan.

Och kung Eurimaco en tredje. Eurimaco som likt Anfinomo är en av Penelopes friare försöker använda sig av slavinnan som diplomatiskt redskap. De kommer överens om en plan i avsikt att förmå drottningen att gifta om sig.

Nettuno blåser Ulisse fram och tillbaka på havet. Havsguden är vred över att Ulisse stuckit ut ögat på gudens son Cyclopen. Det Fajakiska folket uppsätter den strandsatte Ulisse och hjälper honom till ön Ithaka. Nettuno som blir avbruten i sin hämnd kallar på Giove, den högste av alla gudar och ber om rättvisa. Giove ger honom handlingsfrihet och havsguden skingrar det fajakiska folket som sandkorn för vinden.

Gudinnan Minerva finner sin skyddsling Ulisse på stranden. Hon väcker honom och berättar för honom att han befinner sig på sin egen ö. Hon avslöjar sin rätta identitet och manar honom till hämnd mot alla de kungliga friare som sedan många år bebor hans hus, äter hans mat och åtrår hans maka Penelope. Minerva förklär med hjälp av två havsväsen Ulisse till gammal man och skickar iväg honom uppför den klippiga strandkanten med uppdraget att bege sig till svinaherden Eumete, en av de få som ännu är den försvunne kung Ulisse trogen.

Kung Anfinomo letar förgäves efter Penelope. Men Melantho finner henne och försöker övertyga drottningen om att Ulisse aldrig kommer tillbaka.

Svinaherden Eumete får oönskat besök av tiggaren Iro. Tiggaren brukar springa friarpartiets ärenden – något Eumete ogillar. Så dyker Ulisse upp och berättar för svinaherden att kungen lever. Ulisse väljer dock att tiga om sin rätta och kungliga identitet.

Telemaca har varit i Sparta och träffat Den Sköna Helena. På väg hem lägger sig friarna, Anfinomo, Eurimaco och kung Pisandro i bakhåll men med Minervas hjälp tar sig prinsen förbi alla hinder! Minerva ber prinsen att bege sig till svinaherden Eumete. Telemaco anländer till svinaherdens hus och möte av sin förtrogne Eumete och av den till gamling förklädde Ulisse. Telemaco sänder Eumete till palatset för att denne ska berätta för Penelope om sonens lyckliga hemkomst. Ulisse väljer nu att avslöja sin rätta identitet för sin son. Telemaco har plötsligt fått sin far tillbaka…

I palatset berättar Melantho för kung Eurimaco om Penelopes ståndaktighet. Plötsligt övveraskar drottningen de bägge konspiratörerna. Då gör de andra friarna entré. Där finns en kung Anfinomo, en Pisandro och en partiets ledare – kung Antinoo. De försöker med olika medel förmå drottningen att välja sig en ny make – ur deras skara.

Plötsligt dyker svinaherden upp och berättar för drottningen om prinsens lyckliga hemkomst. Friarna beslutar sig för att röja tronaarvingen ur vägen men Minerva varnar dem för att sätta planerna i verket.

Utanför svinaherdens hus tvivlar Ulisse på den förestående hämnden mot friarna. Minerva (som tycks vara överallt samtidigt) ingjuter kämpamod i kungens kropp och själ.

Telemaco berättar för sin mor om Helenas skönhet men Penelope vill inte lyssna,

Fest i Penelopes palats! Dukade bord och vimmel. Tiggare och ädlingar. Och in kommer svinaherden Eumete tillsammans med en för sällskapet okänd tiggargamling vilket retar kung Antinoo. Tiggaren Iro ser sin näring hotad och utmanar gamlingen på kämpastrid. vad Iro inte vet är att den till gamling förklädde Ulisse har kvar sin ungdoms kraft i arm och bringa. Nu efter många år av väntan på sin make och efter oerhörda påtryckningar från friarna föreslår Penelope att den som kan spänna Ulisses gamla pilbåge vinner Penelope till maka. Friarna försöker men ingen lyckas… utom gamlingen som avslöjar sin rätta identitet för Telemaco och Eumete och tar en gruvlig hämnd på de snyltande friarna! Melantho som gått friarpartiets ärenden kämpar för att få behålla sitt liv, men drottningen lyfter inte ett finger då Telemaco kommer för att hämta slavinnan till den väntande galgen.

Svinaherden och Telemaco försöker övertyga Penelope om att gamlingen som utförde mordet på friarna verkligen är Ulisse, hennes make. Men drottningen vågar inte tor det hon redan anat.

Minerva kallar på övergudinnan Giunone och ber henne ordna så att Ulisse kan återförenas med sin hustru. Giunone ber sin make Giove om hjälp och han stillar Nettunos vrede. Försoningens timme är slagen.

Amman Ericlea upptäcker att Ulisse verkligen är den han utger sig för att vara men Ulisse hindrar henne från att berätta det för drottningen ty han vill själv vara den som berättar det för sin maka. Amman slits mellan sina lojaliteter.

Ulisse träffar sin maka Penelope och lyckas till sist övertyga henne om att han har kommit tillbaka efter tjugo års frånvaro. Telemacco ser sin mor och far återförenade. … och Claudio vaknar upp ur sin dröm. Vi är åter i Venedig…

Related posts

Kommentera