Oslo

oslowiki
Oslo

Oslo

Oslo, från 1624 till 1925 Kristiania, är Norges huvudstad och administrativt är Oslo by ett eget fylke, med lite mer än 600 000 invånare.

Oslo

Oslo – Turistinformation

DNO Opera & Balett

Den Norske Opera & Ballett er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon, og skal presentere opera, ballett og konserter av høyeste kunstnerisk kvalitet. DNO&B består av kompaniene Nasjonalballetten og Nasjonaloperaen, foruten Operaorkestret, Operakoret, Barnekoret og Ballettskolen.

Den Norske Opera & Ballett ledes av administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø og en ledergruppe bestående av operasjef, ballettsjef, musikksjef, stabsdirektør, markeds- og kommunikasjonsdirektør og teknisk direktør. Den Norske Opera & Ballett skal presentere opera, ballett og konserter av høy kunstnerisk kvalitet, innenfor et stort register av uttrykk, og tilgjengelig for et bredest mulig publikum. Som eneste nasjonale og riksdekkende institusjon innen sine kunstarter skal organisasjonen bidra til å videreutvikle den skapende og produserende opera- og ballettvirksomheten i landet. Styreleder i Den Norske Opera & Ballett er Anne Carine Tanum, og styret er satt sammen av representanter utnevnt av Kulturdepartementet.

Økonomi

Den Norske Opera & Ballett er i dag landets største kulturinstitusjon, målt ut fra budsjett og antall årsverk. Selskapets totalomsetning utgjorde i 2010 580 millioner kroner, og i 2011 636 millioner kroner. Finansieringen er i praksis tredelt mellom stat (cirka 75 prosent), publikum (cirka 15 prosent) og kommersielle/øvrige inntekter (cirka 10 prosent).

Visjon og verdi

Den Norske Opera & Ballet er en visjons- og verdistyrt virksomhet som gjennom sin filosofi har formulert et felles ståsted. Filosofien setter navn på hva organisasjonen ønsker å få til, og uttrykker også noe om hvem Den Norske Opera & Ballett ønsker å være overfor omverden.

  • Visjon: Vi skal gjøre livet større.
  • Misjon: Den Norske Opera & Ballett skal være hele Norges operahus.
  • Verdier: Profesjonell – Uredd – Sjenerøs

Länk till operahuset

 

Related posts