Otello på Malmö Opera – och Musikteater – synopsis

Otello på Malmö Opera - och Musikteater - synopsis

Otello på Malmö Opera – och Musikteater – synopsis

Kompositör och librettist

Musik: Giuseppe Verdi|Text: Arrigo Boito efter Shakespeare|

Libretto

Här kan du hämta hem librettot till Otello på italienska DEUTSCH ESPANOL

Premiär

Urpremiär på Teatro alla Scala i Milano den 5 februari 1887.Sett föreställningen: 31.10.2003 Malmö Opera- och Musikteater

I en hamnstad på ön Cypern i slutet av 1400 – talet

AKT 1

På grund av ett fruktansvärt oväder oroar sig cyprioterna och anhöriga till den venetianska trupperna för fältherren Otello och hans män, som är på väg hem efter framgångsrika strider mot turkarna. Otellos skepp löper oskadat in i hamnen och hälsas med jubel. Men en man deltar inte i det allmänna glädjen – fänriken Jago. Denne känner sig åsidosatt av Otello, som har befordrat Cassio istället för honom. Han ruvar på hämnd. Som verktyg för sina intriger väljer han Roderigo, som är förälskad i Otellos hustru Desdemona. Han lockar Cassio att dricka sig berusad och lyckas sedan provocera fram ett bråk mellan Cassio och Roderigo. När den tidigare ståthållaren Montano försöker skilja dem åt, såras han av Cassio. Allt fortlöper enligt Jagos planer och Otello, som blivit varskodd om bråket, håller Cassio ansvarig för det skedda och degraderar honom. Desdemona lindrar Otellos vrede. Otello blir åter medveten om hoten mot deras kärlek. Äktenskapet mellan en morisk soldat av oviss härkomst och en vacker, rik venetianska av ädel börd.

AKT 11

Jago fullföljer målmedvetet sina intriger. Han råder den förtvivlade Cassio att be Desdemona lägga ett gott ord för honom hos Otello. jago motiverar sina djävulska hämndplaner med den lilla oförrätt han anser sig ha blivit utsatt för.Han är medveten om sin makt över människornas öden och han känner till den viljestarke Otellos svaga punkt: rädslan för att förlora Desdemonas kärlek. Inför Otello låter Jago relationen mellan Desdemona och Cassio framstå i tvivelaktig dager, så att moren uppfattar Desdemonas vädjan å Cassios vägnar som ett bevis på hennes otrohet. Jago stjäl Desdemonas näsduk, som en gång fått som brudgåva av Otello. Och när Otello kräver bevis för Desdemonas otrohet, säger sig Jago ha sett näsduken i Cassios ägo. Lögnen provocerar Otello till att svära en ed. Han avsäger sig all lycka och kräver hämnd.

AKT 111

När Desdemona ber Otello visa Cassio nåd, skymfar han henne och kallar henne sköka. Jago lockar Cassio att tala om sin älskade Bianca och styr samtalet på så vis att Otello, som smyglyssnar, tror annat än att samtalet handlar om Desdemona. När han sedan får se Cassio ta fram Desdemonas näsduk, blir han övertygad om hennes otrohet och beslutar sig för att döda henne. Jago får i uppdrag att röja undan Cassio och skall som belöning bli befordrad. Från Venedig anländer en delegation som meddelar att Otello, skall lämna sitt ämbete och att Cassio skall efterträda honom.Otello förödmjukar öppet sin hustru, varefter han bryter samman. Jago triumferar.

AKT 1V

Desdemona förbereder sig inför den livsavgörande uppgörelsen med Otello. Hon erinrar sig en gammal visa, som tröstar henne. Hon ber sedan en bön och lägger sig att sova. Otello träder in i rummet och anklagar henne för att ha varit honom otrogen. Hon bedyrar sin oskuld, men Otello vägrar att tro på hennes ord och dödar henne. Jago har övertalat Roderigo att mörda Cassio, men mordet misslyckas. Emilia, Desdemonas kammarjungfru och Jagos hustru, avslöjar sin makes intriger. Otello tar sitt liv, men innan han dör kysser han Desdemona och beseglar deras kärlek.

Related posts

Kommentera