Parsifal Metropolitan Opera – synopsis

parsifaljonaskaufmann
Jonas Kaufmann som Parsifal

Parsifal Metropolitan Opera – synopsis

Kompositör och librettist

Musik och text: Richard Wagner

Libretto

Här kan du hämta librettor till Parsifal eller/or IN ENGLISH eller/or ESPANOL

Mer att läsa om Parsifal

Läs mer om bakgrund och handling till verket på Wikipedia

Premiär

Premiär på Festspielhaus i Bayreuth den 26 juli 1882. Sett föreställningen:

Produktionsteam

|Dirigent: Daniele Gatti|Regissör: François Girard |Scenografi: Michael Levine|Kostym: Thibault Vancraenenbroeck |Ljusdesign: David Finn|Rörelseinstruktör: Carolyn Choa|Dramaturg: Serge Lamothe|TV Director: Barbara Willis Sweete|

Operaroll, rösttyp och sångare

RollRösttypSångare
ParsifaltenorJonas Kaufmann
GurnemanzbasRené Pape
AmfortasbarytonPeter Mattei
KundrymezzosopranKatarina Dalayman
TiturelbasRúni Brattaberg
KlingsorbasbarytonEvgeny Nikitin
RöstMaria Zifchak
Förste GraalsriddaretenorMark Schowalter
Andre GraalsriddarebarytonRyan Speedo Green
Förste väpnaresopranJennifer Forni
Andre väpnaremezzosopranLauren McNeese
Tredje väpnaretenorAndrew Stenson
Fjärde väpnarebarytonMario Chang
Första blomsterflickasopranKiera Duffy
Andra blomsterflickasopranLei Xu
Tredje blomsterflickamezzosopranIrene Roberts
Fjärde blomsterflickasopranHaeran Hong
Femte blomsterflickasopranKatherine Whyte
Sjätte blomsterflickamezzosopranHeather Johnson

Akt I

Platsen är skogen utanför slottet som tillhör Den Heliga Graalens brödraskap. Den äldre graalriddaren Gurnemanz och två väpnare förrättar morgonbön medan de andra riddarna förbereder ett bad för den svårt sårade kung Amfortas. Plötsligt dyker Gundry upp med medicin åt Amfortas. Hon är en mystisk kvinna i obestämbar ålder som är bunden till graalen. Kungen bärs fram på bår. Han talar om profetian som sagt att han endast kan räddas av “en ren dåre som blivit vis av medlidande”. Därefter bärs kungen bort igen. Väpnarna vill veta mer om Klingsor, den onde trollkarlen som vill förgöra graalriddarna, och Gurnemanz berättar historien. Amfortas far Titurel grundade ett brödraskap av riddare att vaka över två heliga reliker: Den Heliga Graal – bägaren som Jesus Kristus använde under den sista måltiden – och Ödets spjut – det vapen som genomborrade frälsarens sida på korset. Klingsor sökte sig en gång till brödraskapet, men plågades så svårt av syndiga tankar att han kastrerade sig själv. Han nekades att vara med och svor att hämnas. På andra sidan bergen byggde han då ett slott med en förtrollad trädgård fylld av vackra kvinnor satta att förföra riddarna. Amfortas försökte angripa Klingsor men blev förförd av en “fruktansvärt vacker kvinna”. Klingsor tog ifrån kungen Ödets spjut och stack sedan ner honom. Endast “den rene dåren” sägs kunna bota kungen. Plötsligt störtar en död svan till marken, genomborrad av en pil. Riddarna släpar in en yngling som skryter om sin skicklighet med bågen. Gurnemanz skäller ut honom för att han dödat på helig mark. Ynglingen skäms men kan inte förklara sig eller ens berätta vad han heter. Allt han kommer ihåg är att hans mor heter Herzeleide. Kundry vet mer om ynglingens bakgrund: hans far var en riddare som dog i strid och hans mor fick uppfostra pojken i skogen. Nu är modern död. Gurnemanz anar att ynglingen kan vara den profetian nämner och tar honom med sig till slottet.

Graalriddarna samlas i stora slottssalen för att fira nattvard. Titurel befaller Amfortas att avtäcka Den Heliga Graal för att vederkvicka riddarna, men Amfortas vägrar. Bara åsynen av graalen får honom att våndas. Det blir istället väpnarna som får ta fram den. Graalens sken lyser upp salen. Ynglingen betraktar häpet allt detta men säger sig inte förstå något av det. Efter nattvarden kör Gurnemanz besviket iväg ynglingen. En okänd röst upprepar profetian.

Akt II

Platsen är Klingsors slott. Den onde trollkarlen kallar till sig Kundry, som står under hans kontroll och lever ett dubbelliv. Kundry beordras förföra ynglingen som vandrat in i trädgården så att Klingsor kan döda honom. Klingsor anar att ynglingen kan bli graalriddarnas räddning. Kundry protesterar förgäves.

I den förtrollade trädgården försöker sköna jungfrur förgäves förföra ynglingen. Jungfrurna ger plats åt Kundry, som förvandlats till en vacker kvinna. Hon ropar på honom med hans sanna namn: Parsifal. Han minns då att hans mor kallat honom det i drömmen. Kundry försöker förföra honom genom att återskapa minnen från hans barndom. Till slut kysser hon honom. Parsifal känner då Amfortas smärta och han förstår medlidandets sanna natur. Han inser att det var Kundry som förrådde Amfortas och att det nu är hans uppgift att rädda graalriddarna. Hans förvandling förbluffar Kundry och hon försöker få honom att förstå vilket eländigt liv hon levat allt sedan den dag hon då skrattade åt Jesus på korset. Parsifal förskjuter henne. Kundry förbannar honom: må han evigt vandra och utan att hitta tillbaka till graalriddarna. Hon kallar på Klingsor som slungar Ödets spjut mot Parsifal. Som genom ett mirakel fångar Parsifal spjutet i luften och Klingsors rike faller sönder.

Akt III

Gurnemanz är nu gammal och lever som eremit inte långt från graalslottet. Han finner den utmattade Kundry i skogen. Plötsligt närmar sig en okänd riddare som Gurnemanz snart känner igen som Parsifal med Ödets spjut i hand. Parsifal berättar att han irrat runt i åratal utan att hitta tillbaka. Gurnemanz säger att han kommit i rättan tid: Amfortas vill bara dö och vägrar använda graalen, brödraskapet förtynar och Titurel är död. Kundry tvättar Parsifals fötter och Gurnemanz utropar honom till kung. Hans första uppgift blir att döpa Kundry. Parsifal förundras över naturens skönhet denna dag och Gurnemanz berättar att det är Långfredagen. På avstånd hörs klockor ringa in Titurels begravning och de går till slottet.

Graalriddarna bär in graalen, Amfortas bår och Titurels kista i den stora slottssalen. Amfortas kan inte utföra ritualen och ber de andra riddarna göra slut på hans lidande. Då kommer Parsifal och läker Amfortas sår genom att vidröra det med spjutet. Han avtäcker graalen, tar emot riddarnas hyllning som kung och frälsare, och välsignar dem alla. Den Heliga Graal och Ödets spjut har återförenats och riket är räddat.

Related posts

Kommentera