Parsifal synopsis

Parsifal på Den Kongelige Opera 2012 Parsifal på Det Kongelige Teater Operaen i Köpenhamn -synopsis

Inspirerad av en vårdag i april 1857 (inte på Långfredagen, utan bara försatt i en “Långfredagsstämning”) skissade Wagner på ett drama, som skulle komma att bli det första prosautkastet till Parsifal. Själva ämnet hade Wagner sysselsatt sig med ända sedan 1845, då han under en sommarvistelse i Marienbad kom i kontakt med Wolfram von Eschenbachs medeltida versepos Parzival från 1210.

Parsifal synopsis

Wagner har också lånat trollkarlen Klingsor från ETA Hoffmanns parafras Der Kamp der Sänger, einer alten Chronik nacherzählt (=Sångarnas kamp återberättad efter en gammal krönika) från Serapions-Brüder (del II), som han använt som underlag för Tannhäuser.

1.akt

På den heliga graalens område i gryningen.

Gurnemanz väntar tillsammans med väpnarna på den sjuka gralskungen Amfortas. Kundry, som uppträder som en “vild ryttarinna” på ett “djaevleög”, kommer med en arabisk balsam till kungen. Amfortas blir buren ner till sjön i hopp om att ett bad kan lindra hans smärtor. Väpnarna jagar Kundry som ett vilt djur. Men Gurnemanz går emellan han försöker tänka ut denna märkliga, viljelösa tjänande kvinnas väsen, börjar han att tänka på gralsriddarordens historia: Titurel, den fromma hjälten, fick en gång av Frälsarens sändebud anförtrott gralen och det heliga spjutet.

Gralen är den skål, som Frälsaren drack av vid den sista nattvarden, och i vilken han utgjöt sitt blod på korset; spjutet är det vapen, med vilken den korsfästes blod blev tömt. Gralen skänker sina ridddare mirakulösa ämnen till de högsta frälsargärningar.

Klingsor kom engång som botfärdig och begärde att få bli upptagen i den heliga grals orden, Men då han för att kunna leva upp till ordens ideal om absolut kyskhet hade han kastrerat sig själv blev han avvist av riddarna. Uppfyllt av hat mot orden grundlade han ett förförelsens rike “till liderlig lust och helvetets härd” och strävar nu efter att själv komma i besittning av den heliga gralen. Han har allaredan lockat många av glansriddarna.

När Amfortas blev gralskung, ville han sätta stopp för Klingsors verksamhet, men nära Klingsors trollslott blev han förförd av en “förfärlig skön kvinna”. Medan han låg i hennes armar stal Klingsor det heliga spjutet, och sårade Amfortas med detta.

Sedan dess har Amfortas lidit av såret, som inte vill läkas. Men genom ett helig drömsyn har lovat honom: Durch Mitleid wissend, der eine Tor harre sein´, den ich erkor” (den oskyldiga idioten, skall genom medlidande vänta på honom som jag har utvalt!)

Gurnemanz berättelse avbryts: en främmande man har trängt in på gralsområdet och dräpt en vild svan. Det är Parsifal, som bara kan lämna få upplysningar om sig själv och sin härkomst. I skogen och på den vilda ängen växte han upp hos sin mor, intill han en dag drog ut i världen för att liksom “de strålande män” på “vackra djur”, som han såg rida förbi. I hopp om att Parsifal är den utlovade befriaren, tar Gurnemanz honom till den heliga gralsfesten. I gralstemplet samlas ridderskapet.

Amfortas vägrar att öppna gralen. Han önskar bara dö, men gralens livsgivande kraft förökar och förlänger endast hans lidande. Han ger dock efter för riddarnas och Titurels, hans fars böner och uppenbarar tillslut helgedomen. Parsifal som övervar det hela, känner sig ganska gripen, men har ändå inte möjlighet att förstå vad som händer. Besviken knuffar Gurnemanz ut honom.

2.akt

Klingsors trollrike.

Parsifal närmar sig. Klingsor väcker Kundry ur hennes förstenade tillstånd.Kundry är tvingad att leva ett “oändligt liv under ständigt växande återfödslar”, därför att hon en gång log åt Frälsaren; hon är dömd till “att bringa älskogsförförelsen lidelser över männen”. Hon kan först bli befriad när en “vacker ung orörd man” motstår hennes förförelsekonster. Nu lever hon ett dubbelliv: hon tjänar gralsriddarna som tjänsteflicka, och samtidigt är hon driven av sin längtan efter att bli förlöst av en man, Klingsors redskap.

Det var hon som förförde Amfortas. ännu värjer hon sig mot Klingsors befallning om att hon skall utöva sin förföriska makt också över Parsifal, men hennes “vanvettiga begär efter en sista, högsta älskogsnjutning”, hennes hopp om att befrielse genom älskogsakten är starkare.

Parsifal besegrar Klingsors män, tidigare gralsriddare, som Klingsor har fått i sin makt. Blomsterflickornas erotiska lockande betraktar han i sin oberördbarhet som en barnslig lek. Då kallar Kundry honom vid namn. Det lyckas henne att väcka Parsifals minnen om modern och barndomen.

Parsifal känner sig drabbad av smärta vid tanke på att han är skyldig till moderns död, därför att han lämnade henne ensam. Kundry erbjuder honom sin kärlek som tröst: ” als Muttersegens letzten Gruss der Liebe -ersten Kuss”. Med Kundrys kyss, det första intima mötet med en kvinna, genomgår Parsifal en stark förändring.

Nu kan han förstå, vad det är för ett sår, Amfortas lider av, nu erkänner han Amfortas lidelser: splitten mellan det absoluta kyskhetslöftet och älskogslängtans kval. Parsifal blir medveten om sin mission. Han avvisar Kundry och hennes omätliga åtrå. Kundry tror dock, att hon kan finna befrielsen i älskogsomfamningen. Hon förbannar Parsifal och kallar på Klingsors hjälp. Parsifal återvinner det heliga spjutet. Klingsors makt är bruten.

3.akt

På gralens område. Många år senare. Långfredag.

Gralsriddarordens nedgång är vida framskriden. I långa tider har Amfortas inte uppenbarat gralen. Han vill dö. Ridderskapet har tappat sin forna handlingskraft. Gurnemanz, som nu är en gamling, lever som en enstöring. Han finner Kundry och väcker henne ur en dödlig sömn. I en svart krigsrustning återvänder Parsifal efter en lång tids flackande och motgångar tillbaka till gralsområdet.

Först när han har tagit av sig vapnen, känner Gurnemanz igen honom i den yngling som han själv engång förviste från gralsområdet. Samtidigt känner han igen det heliga spjutet, som Parsifal har återfunnit.

Parsifal har i livets kamp uppnått fullständig erkännande. Gurnemanz smörjer honom till gralskung. Som sin första ämbetshandling döper Parsifal Kundry. Tillsammans beger sig Parsifal, Gurnemanz och Kundry till gralstemplet, där gralen med anledning av dödshögtidligheten för Titurel ännu en gång skall uppenbaras.

Med brutalt våld kräver riddarna av Amfortas, vilkens enda önskan är att kunna dö, att han skall uppenbara gralen. Då anländer Parsifal. Med det heliga spjutet bringar han Amfortas den längtansfullt förväntade förlösningen. Parsifal uppenbarar gralen, upphäver ordens tillintetgörande isolering och visar ridderskapet vägen till handlingskraftiga dåd.

Barry Millington. Översättning av Mogens H Andersson.

Upphovspersoner

Musik och text: Richard Wagner

Libretto

Mer att läsa om Parsifal

Läs mer