Piramo e Tisbe i Vadstena – synopsis

 hasseadolfJohann

Piramo e Tisbe i Vadstena – synopsis

Piramo och Tisbe har älskat varandra så länge de kan minnas. Deras kärlek är välsignad av bådas familjer och de är ämnade för varandra.

Men fiendskap utbryter mellan fäderna och Tisbes far bestämmer att Tisbe ska tvingas in i ett äktenskap med en annan man.

De unga älskande bestämmer sig för att fly för att undslippa Tisbes fars tyranniska beslut.De stämmer möte nästa natt på en plats i en närliggande skog.

Tisbe kommer först till platsen, rädd och ensam. Hon blir skrämd av ett plötsligt oväsen och flyr. I brådskan glömmer hon kvar några ägodelar, bland annat sin slöja. Fadern som är på jakt efter den flyende Tisbe rasar av vrede när han förstår att Tisbe undkommit honom.

Litet senare anländer Piramo. Glad och lycklig drömmer han om deras gemensamma framtid.Tisbe dröjer och efter en stund grips Piramo av oro. Piramos blick faller på Tisbes kvarglömda slöja som han känner igen som sin gåva till Tisbe. Slöjan är blodig och Piramo blir övertygad om att Tisbe dödats. Han bestämmer sig för att ta sitt eget liv.

När Tisbe återvänder från sitt gömställe får hon se den döende Piramo. Även Tisbe tar då sitt liv och de båda förenas i döden.

Länktips

Piramo e TisbeRelated posts

Kommentera