Ragnarök med synopsis och libretto 2013

Ragnarök med synopsis och libretto 2013

Det fornnordiska ordet “ragnarök” består av två ord. “Ragna” betyder “frammana” och “trolla” och används ofta som ord för skapargudar och/eller gudamakter som har just detta som attribut. Det andra ordet, “rök”, är det som egentligen är det mer intressanta i tolkningen av myten. “Rök” har många betydelser och dessa är: “utveckling, ursprung, öde, koppling och verkan”.

Ragnarök med synopsis och libretto 2013

Traditionellt har man översatt Ragnarök antingen som “Makternas Undergång” eller “Gudarnas sista öde”. Dock tillåts alternativa översättningar. Ordet “rök” antyder mer än bara öde, utan mer ett resultat av handlingar, med tankarna riktade till “orsak och verkan”.

Detta skulle antyda att händelserna vid Ragnarök är resultaten av utvecklingen av gudarnas handlingar sedan de skapade världen: Frejs förlust av sitt magiska svärd, Lokes mord på Balder, att gudarna fjättrade Fenris osv. Dessutom kan ordet lika gärna betyda “Gudarnas Ursprung”.

FÖRSPEL

I nattens mörker spinner de tre nornorna Ödets tråd. De avslöjar att gudarnas herre Wotan har skickat sina hjältar att fälla Världsasken och stapla upp virket till ett väldigt bål kring Valhall. När bålet tänds står gudarnas välde inför sitt slut. Men när nornorna försöker ta reda på mer brister tråden. Deras visdom har nått sin gräns och de sjunker ner i jorden.

I gryningen uppenbarar sig Siegfried och Brünnhilde pä Valkyrieklippan, De jublar över sin karlek, men Brünnhilde vet att Siegfried måste dra vidare ut i världen för att utföra de stordåd som väntar honom.Hon har gjort honom osårbar med mäktiga besvärjelser och skänker honom sin häst, Grane. I gengäld ger han henne ringen som han tagit frän draken Fafncr, lyckligt okunnig om guldets förbannelse. Så ger han sig av på floden i en båt.

AKT 1

Vid stranden av Rhen ligger Gibichungarnas mäktiga hall, där syskonen Gunther och Gutrune håller hov tillsammans med sin halvbror Hagen, son till nibelungen sin halvbror Hagen, son till nibelungen Alberich. Hagen vet allt om den ödesdigra ringen och eftertraktar den för egen del. Nu råder han sina halvsyskon att ingå lämpliga giftermål och föreslår den sköna Brünnhilde och den lysande hjälten Siegfried som passande makar.

Gunther undrar hur han ska lyckas ta sig igenom elden som skyddar Brünnhildcs klippa, men Hagen har en lömsk plan. De ska ge Siegfried en trolldryck som får honom att glömma Brünnhilde och förälska sig i Gutrune istället, varefter de ska få hjälten att enlevera Brünnhilde åt sin blivande svåger.

Inom kort hör de Siegfrieds horn och Hagen hälsar hjälten välkommen i land.Den godtrogne Siegfried går rakt i fällan – han dricker av den erbjudna brygden, blir hopplöst förälskad i Gutrune och lovar beredvilligt att hämta Brünnhilde som nu,är helt utplånad ut hans minne. Han föreslår dessutom att han ska använda sin magiska töckhjälm för att anta Gunthers skepnad. besegla sin vänskap och Siegtrifti ger sig av.

På Valkyrieklippan får Brünnhilde besök av Waltraute, en annan valkyria. Waltraute är förskräckt över den katastrof som hotar Valhall och bönfaller Brünnhilde att ge tillbaka ringen till Rhendöttrarna för att häva förbannelsen och rädda gudarna. Men Brünnhilde vägrar, eftersom hon har fått ringen av Siegfried som ett tecken på hans kärlek, och Waltraute ger sig av med oförrättat ärende.

När Brünnhilde hör Siegfrieds horn springer hon honom giädjestrålande till mötes men blir skräckslagen när der är en främling som nalkas henne. I sin magiska förklädnad kräver Siegfried henne som brud åt Gunther och när hon försöker göra göra motstånd sliter han ringen av hennes finger.

AKT II

Om natten häller Hagen vakt utanför Gibichungarnas hall. Som i en dröm kommer Alberich till honom och påminner sonen om hans plikt att vinna tillbaka ringen. Gryningen randas och Gunther nalkas i Siegfrieds båt, där han omärkligt har bytt plats med hjälten under natten. Hagen blåser i sitt horn och kallar allt folket till vapen, men det visar sig vara falskt alarm – vi ska bara fira bröllop, förklarar han. Alla vrålar av skratt över den annars så bistre Hagens skämt och hälsar Gunther välkommen när han stiger i land med den motvilliga Brünnhilde.

När hon plötsligt känner igen Siegfried på stranden blir hon rasande, men eftersom han fortfarande är omtöcknad av, trolldrycken förstår han inte hennes vrede. Hon ser ringen pä hans finger och avslöjar att det är Siegfried som har vunnit henne, samtidigt som han stulit ringen. Gunther blir förödmjukad och Siegfried måste svära en helig ed att han inte har gjort något orätt.

Brünnhilde kräver hämnd. Hagen erbjuder sig att döda Siegfried men Brünnhilde invänder att hon har gjort honom osårbar “- utom i ryggen”, eftersom han aldrig skulle vända ryggen mot fienden. Gunther är tillintetgjord av skam och går motvilligt med på komplotten.

AKT III

Dagen efter bröllopet ger sig männen ut på en jakt. Siegfried kommer bort från de övriga i följet, och vid flodstranden träffar han på de tre Rhendöttrarna. De ber honom om ringen, men när de hotar honom med förbannelsen vägrar han bestämt,eftersom han trotsar allt vad fruktan heter.

Rhendöttrarna förurspår hans snara död och försvinner när Hagen, Gunther och de övriga jägarna kommer till platsen. Hagen ber Siegfried berätta om sin ungdom och ger honom under tiden ett motgift mot den glömskedryck som har fördunklat hans minnen. När Siegfried slutligen erinrar sig sitt första möte med Brünnhilde stöter Hagen sitt spjut i hjältens rygg. för att “hämnas hans mened”. Siegfried dör efter en sista hälsning till sin älskade.

I hallen irrar Gutrune rastlöst omkring och undrar varför Siegfried dröjer så länge. När jaktsällskapet återkommer med hjältens döda kropp anklagar hon sin bror för mordet men Gunther skyller på Hagen. De båda halvbröderna råkar i strid om ringen och Gunther faller. Men när Hagen griper efter ringen höjer den fallne Siegfried hotfullt sin arm och Hagen ryggar förskräckt tillbaka.

Nu anländer Brünnhilde, som har genomskådat allt. På hennes befallning bygger man ett gravbål åt Siegfried pä Rhens strand. Brünnhilde tar ringen från Siegfrieds finger och lovar att återbörda den till Rhendöttrarna. Så tänds bålet, Brünnhilde stiger till häst och rider in i elden. Hallen brinner och störtar samman, floden stiger över sina bräddar. I ett sista desperat försök att få tag i ringen kastar sig Hagen i vågorna, men han dras ner och dränks av Rhendöttrarna som sedan glatt simmar iväg med sin återfunna klenod. I bakgrunden har elden även nått Valhall, som uppslukas av flammorna. Gudarnas välde är över och människornas tidsålder är inne.

Upphovspersoner

Musik och text: Richard Wagner

Mer att läsa

Om Richard Wagner

Libretto

Vill du läsa sångtexten till Nibelungens ring? Beställs  genom att klicka på bilden

Sångtexterna till Nibelungens ring