Rhenguldet Kungliga Operan synopsis 2008

Rhenguldet Kungliga Operan synopsis 2008 Rhenguldet på Kungliga Operan - synopsis

Förspelet till operan är berömt eftersom det inleds med hela 136 takter oavbrutet i Ess-dur, där ess hela tiden ligger i kontrabasarna som en bordun, ur vilken en vågrörelse som symboliserar floden Rhen så småningom frigör sig. Tanken på detta urtillstånd som vattnet symboliserar kom till Wagner under en middagslur den 5 september 1853 i Venedig:

Jag försjönk i ett slags somnambult tillstånd, i vilket jag plötsligt förnam att jag sänktes ned i ett häftigt forsande vattendrag. Dess brus framstod snart för mig i Ess-dur-ackordets klang, som oupphörligt böljade fram i brutna figurer…

Rhenguldet Kungliga Operan synopsis 2008

På botten av floden Rhen

Rhendöttrarna leker kring rhenguldet på flodens botten. Alberich får guldet i sin besittning genom att förbanna kärleken. Den som smider en ring av guldet får världsherravälde. Alberich försvinner med guldet.

På en öppen plats på ett berg nära Rhen

Wotan och Fricka betraktar Valhall, gudaborgen som jättarna Fafner och Fasolt just har fullbordat enligt ett avtal som de ingått med Wotan. Jättarna kräver som lön Freia, ungdomens och skönhetens gudinna. Freia söker skydd hos gudarna Froh och Donner som angriper jättarna. Wotan träder emellan med sitt spjut- han hoppas kunna rädda Freia med hjälp av Loges list. Loge hittar dock ingen som kan ersätta Freia. Han berättar för Wotan att Alberich smitt sig en ring av det stulna rhenguldet. Jättarna är redo att avstå från från Freia om de istället får får guldskatten. de håller Freia som gisslan tills Wotan överlämnar skatten.

De underjordiska gruvorna i Nibelheim

Mime, en skicklig smed, har av Alberich tvingats att smida en hjälm av rhenguldet, Tarnhelm, som gör bäraren osynlig. Osynlig plågar Alberich sin bror Mime. Nibelungarna piskas och befalls att gräva fram ständigt nytt guld ur gruvan. Loge som följt Wotan till Nibelheim lurar Alberich att börja bravera med sin trollkraft: med hjälp av hjälmen förvandlar denne sig först till en orm och sedan till en groda. Nu är det lätt att fånga honom och föra honom inför gudarna.

Den öppna bergsplatsen

Som pris för sitt liv måste Alberich återlämna hela skatten och i sin vrede förbannar han ringen.Wotan börjar tveka: borde han utöver guldskatten även ge jättarna ringen för att återfå Freia? Den allvetande Erda varnar Wotan för den förbannelse och undergång som bor i ringen. I samma stund kommer ringens fasansfulla kraft till synes: Fafner och Fasolt tvistar om hur skatten skall delas och Fafner slår ihjäl Fasolt.
Gudarna beger sig över regnbågen till Valhall. Rhendöttrarna klagar över förlusten av sin skatt.

upphovspersoner

Musik och text:  Richard Wagner

Libretto

Vill du läsa sångtexten till Nibelungens ring? Beställ genom att klicka på bilden

Sångtexterna till Nibelungens ring