Richard Wagner tysk kompositör 1813-83

Margareta Dellefors
85 / 100

Richard Wagner,hans far dog ett halvår efter Richards födelse, men redan året därpå gifte modern om sig med målaren och skådespelaren Ludwig Geyer, som Wagner en tid trodde var hans biologiske far.

Richard Wagner tysk kompositör 1813-83

Familjen flyttade från Leipzig till Dresden, och som barn kom Richard Wagner till Webers hem. Det bidrog till att han bestämde sig för att bli tonsättare. Ett annat skäl var Beethovens symfonier som han lärde känna sedan familjen 1828 flyttat tillbaka till Leipzig. Där gick Richard Wagner i den berömda Thomaskolan, vars elever Bach hade haft i sin kör i Thomaskyrkan, och 1831 skrevs han in vid universitet. Samtidigt fick han privatlektioner i komposition.

Prag

Vid ett besök i Prag 1832 skrev Richard Wagner libretton till sin första opera Die Hochzeit, men kasserade nästan hela musiken. Året därpå gjorde han ett nytt försök med Die Feen, som han visserligen skrev färdig 1834 men som refuserades av operan i Leipzig. Den blev aldrig uppförd i Wagners egen livstid.

Det tredje operaförsöket, Das Liebesverbot efter Shakespeares Lika för lika, kom till 1835 och Richard Wagner dirigerade själv det första och enda uppförandet, som ägde rum i Magdeburg den 26 mars 1836.

Ett par månader senare följde Richard Wagner med sin fästmö, skådespelerskan Minna Planer, till Königsberg där han blev chef för teatern, och 1837 fortsatte han till Riga där han hade fått posten som musikalisk ledare för operan. Utöver att dirigera ett större antal operor och symfonikonserter fick han också tid att arbeta på sin nya opera, Rienzi, men 1839 måste Richard Wagner lämna Riga i förtid för att undgå sina fordringsägare.

På vägen till London råkade fartyget ut för storm och måste söka skydd i Sandvika I Norge. Händelsen återkallade minnet av Heines berättelse om den flygande holländaren, som han kort därpå skulle använda som stoff för sin femte opera.

Från London fortsatte Richard Wagner till Paris, där han träffade Meyerbeer och även språkforskaren Samuel Lehr som fäste hans uppmärksamhet vid de gamla tyska sägnerna om Tannhäuser och Lohengrin.

Under vistelsen i Paris skrev Richard Wagner både text och musik till den Flygande Holländaren /Der fliegende Holländer), som han hade med i bagaget då han våren 1842 for till Dresden med anledning av uruppförandet av Rienzi på hovteatern. Premiären blev en triumf för Wagner och övertygande teaterns ledning om att även Den flygande holländaren borde antas för uppförande.

Efter premiären på denna opera i januari 1843 utnämndes Richard Wagner till kapellmästare i Dresden och tog på sommaren det året itu med Tannhäuser, som uruppfördes på hovteatern i Dresden 1845 men genomgick flera ändringar innan den fick sin slutgiltiga form.

Sommaren 1846 tillbringade Richard Wagner i Graupa utanför Dresden och arbetade på Lohengrin, men då partituret var färdigt i april 1848 tedde sig musiken så ny och främmande att ledningen för hovteatern i Dresden inte kunde bestämma sig för att uppföra verket.

Innan det kom till ett avgörande blev Richard Wagner tvungen i all hast att lämna Dresden, där han hade gett uttryck för radikala åsikter under revolutionen i maj 1849.

Richard Wagner gick i exil i Zürich men förmådde Liszt att uruppföra Lohengrin i Weimar, dock utan att han själv kunde vara närvarande.

Först 1861 i Wien fick Richard Wagner tillfälle att höra sitt verk. Under sina första år i landsflykt arbetade han mest med litterära verk såtillvida att han skrev Oper und Drama (1851) och även texterna till Das Rheingold, Die Walküre, Der junge Siegfried och Siegfrieds Tod.

Den sistnämnda hade Richard Wagner arbetat på sedan 1848 och på Liszts uppmaning även påbörjat musiken, dock utan att fullfölja den. Nu när den kompletta texten till Nibelungens ring (Der Ring des Nibelungen) var färdig satte Wagner i gång med att skriva musiken och kunde efter ett år avsluta arbetet på Rhenguldet (Das Rheingold) i september 1854.

Då hade Richard Wagner redan börjat på första akten av Valkyrian (Die Walküre), och inspirerad av förälskelsen i sin mecenat Wesendonks hustru Mathilde hade han också gjort upp planer på en opera över sägnen om Tristan och Isolde.

I mars 1856 var Valkyrian färdig, och efter att ha ändrat titeln från Der junge Siegfried till bara Siegfried återupptog han detta verk. Efter andra akten avbröt han emellertid arbetet och koncentrerade sig i stället på Tristan och Isolde. Första akten blev klar sommaren 1858 men kort därefter måste han lämna Zürich och reste till Venedig, där han skrev andra akten.

Richard Wagner tvingades lämna även Venedig och slog sig ner i Luzern, där han avslutade Tristan och isolde i augusti 1859. Från Luzern fortsatte han till Paris, där han reviderade Tannhäuser som skulle uppföras på befallning av Napoleon III, och från Paris till Wien där han slutligen med 13 års försening fick möjlighet att se Lohengrin.

I Wien ordnade han uppläsningar av sin just färdigställda text till Mästersångarna i Nürnberg, som han haft i tankarna sedan 1845 men som nu också började ta musikalisk form. Än en gång drev fordringsägarna Wagner på flykten och han fick brådstörtat lämna Wien, men denna gång hade han turen med sig: han fick besked om att kung Ludvig II av Bayern erbjudit sig att betala alla hans skulder och ge honom ett honorar för att han skulle återuppta arbetet på Nibelungens ring.

Tristan och Isolde

Richard Wagner tackade ja och i juni 1865 fick han Tristan och Isolde uruppförd på hovoperan. Innan året var slut hade han instrumenterat andra akten av Siegfried, som hade legat i åtta år. På grund av intriger måste Richard Wagner lämna München och reste till Schweiz där han avslutade partituret till Mästersångarna i Nürnberg ( Die Meistersinger von Nürnberg) som uruppfördes i juni 1868 på hovoperan i München under ledning av Hans von Bülow.

Fem månader senare flyttade von Bülows maka, Liszts dotter Cosima, ihop med Richard Wagner i villan Triebschen utanför Luzern och födde i juni 1869 sonen Siegfried.

Samma år genomdrev Ludvig II mot Richard Wagners vilja att Rhenguldet uruppförde och 1870 även Valkyrian, vilket ledde till att Richard Wagner temporärt upphörde att arbeta på Siegfried. Det slutliga partituret var dock klart 1871.

Samtidigt började han se sig om efter ett lämpligt ställe för en speciell Wagnerscen. Idén var inte ny utan hade sysselsatt honom redan i Zürich,och det fanns också ritningar till ett festspelshus i München,men efter ett besök i Bayreuth, där Richard Wagner hade inspekterat markgrevens operahus och underkänt det, beslöt han att bygga sin teater där.

Han började genast samla ihop pengar till projektet, och än en gång trädde Ludvig II generöst in även om Richard Wagner måste finansiera en del av bygget själv. Den 24 november 1874 kunde Richard Wagner avsluta partituret till Ragnarök (Götterdämmerung) och satte därmed definitivt punkt för arbetet med Ringen som hade sysselsatt honom i nästan 25 år.

Redan sommaren 1875 inleddes orkesterrepetionerna och sommaren 1876 samlades de handplockade sångarna och musikerna till slutrepetitionerna på en av operahistoriens största bedrifter, det först kompletta uppförandet av Nibelungens ring 13-20 augusti.

Den musikaliska succeén motsvarades dock inte av någon kassasuccé. Underskottet var så stort att Richard Wagner övervägde att sälja både teaterbyggnaden och sin egen villa Wahnfried, men än en gång räddades han av Ludvig II.

Nu kunde Richard Wagner koncentrera sig på Parsifal, vars första textutkast gick tillbaka ända till 1857. De tjugo år gamla skisserna reviderades, och på några månader var texten färdig. Det tog däremot Wagner fem år att utarbeta partituret, som han avslutade i januari 1882 i Palermo där han vistades för sin hälsas skull.

För premiären i Bayreuth den 26 juli 1882 ställde Ludvig II hela ensemblen på hovoperan i München till Wagners förfogande, och han biföll också Richard Wagner begäran om att Parsifal skulle vara förbehållen Bayreuth till 30 år efter kompositörens död.

Richard Wagner avled redan sju månader senare i Venedig, och kistan fördes till Bayreuth och bisattes i Villa Wahnfrieds trädgård.

Hans operor

Svensk titel Premiär
Die Feen 1834
Kärleksförbudet 1836
Rienzi 1842
Den flygande holländaren 1843
Tannhäuser 1845
Lohengrin 1850
Tristan och Isolde 1865
Mästersångarna från Nürnberg 1868
Nibelungens ring 1868-1876
Rhenguldet 1869
Valkyrian 1870
Siegfried 1876
Ragnarök 1876
Parsifal 1882

Läs mer