Rienzi synopsis 1834

Rienzi synopsis 1834 Rienzi opera by Richard Wagner - synopsis
82 / 100

Rienzi, originalpartituret skänktes 1939 till Adolf Hitler (Rienzi var hans favorit bland Wagners operor) och är nu försvunnet, liksom den kopia Cosima Wagner hade, så det råder en del tvivel om hur originalversionen tedde sig i vissa detaljer. Det finns nämligen olika varianter bland annat av slutet. 1956 gjorde Wieland Wagner en bearbetning där han skrev om Adrianos parti för en tenor och införde omfattande ändringar i handlingen.

Rienzi synopsis 1834

Akt I

En gata i Rom. Utanför Rienzis hus. Familjen Orsinis anhängare enleverar Rienzis syster Irene. Adriano Colonna älskar flickan och befriar henne. De båda fientliga patriciersläkterna Orsini och Colonna står stridsberedda mot varandra. Endast Rienzi lyckas förhindra att en strid utbryter. Folket hyllar Rienzi som Roms befriare och väljer honom till folktribun.

Akt II

En stor sal i Capitolium. Adeln planerar i hemlighet att låta mörda Rienzi. Denne har anordnat en försoningsfest.Adelssläkterna måste lova att leva i endräkt och svära en ed om detta. Under fredsfesten stöter Orsini sin dolk i Rienzis bröst, men en brynja räddar folktribunens liv. Folket kräver att Orsini skall straffas, men Rienzi låter nåd gå före rätt.

Akt III

Det stora torget på gamla Forum. Rienzi leder det beväpnade folket i kamp mot adeln, som har brutit sin ed. I striderna stupar huvudmännen för släkterna Orsini och Colonna. Adriano svär att hämnas.

Akt IV

Det stora torget utanför lateranen. Adriano hetsar de romerska medborgarna mot Rienzi. När folktribunen tillsammans med sin syster Irene vill besöka Laterankyrkan, blir han bannlyst av den påvlige legaten Raimondo. Även alla som förblir Rienzi trogna kommer att drabbas av bannbullan. Alla vänder sig från honom. Endast Irene står kvar vid broderns sida och tillbakavisar Adrianos frieri.

Akt V

En sal i Capitolium. Torget utanför Capitolium. Rienzi och Irene tar avsked av Rom och livet.Det upphetsade folket sätter Capitolium i brand. Adriano återvänder för att rädda sin älskade Irene, men i samma ögonblick störtar det brinnande tornet samman och begraver Rienzi, Irene och Adriano under sig.

IN ENGLISH

Overture 

Rienzi synopsis 1834 1

Act 4, last scene, in the Dresden Opera House (1842)

The opera opens with a substantial overture which begins with a trumpet call (which in act 3 we learn is the war call of the Colonna family) and features the melody of Rienzi’s prayer at the start of act 5, which became the opera’s best-known aria. The overture ends with a military march.

Act 1 

Outside Rienzi’s house

The patrician Orsini and his cronies attempt to kidnap Rienzi’s sister Irene. Stefano Colonna, also a patrician but inclined to support Rienzi, prevents them. Raimondo appeals to the parties in the name of the Church to stop their fighting; Rienzi’s eventual appearance (marked by a dramatic key shift, from D to E flat) quells the riot. The Roman people support Rienzi’s condemnation of the nobles. Irene and Adriano realise their mutual attraction (duet “Ja, eine Welt voll Leiden” – Yes, a world of sorrows). A gathering crowd of plebeians, inspired by Rienzi’s speeches, offers Rienzi the crown; he demurs, insisting that he wishes only to be a Tribune of the Roman people.

Act 2

A hall in the Capitol

The patricians plot the death of Rienzi; Adriano is horrified when he learns of this. Rienzi greets a group of ambassadors for whom an entertainment is laid on (a lengthy ballet). Orsini attempts to stab Rienzi, who however is protected by a vest of chain mail. Adriano pleads with Rienzi for mercy to the nobles, which Rienzi grants.

The act 2 ballet is noteworthy as Wagner made a clear attempt to make it relevant to the action of the opera (whereas in most Grand Operas the ballet was simply an entertaining diversion). The Rienzi ballet was intended to tell the tale of the ‘Rape of Lucretia’. This storyline (in which Tarquinius, the last king of Rome, attempts to rape the virtuous Lucretia), parallels both the action of Rienzi (Orsini’s attempt on Irene) and its background (patricians versus the people)In its original form the ballet lasts for over half an hour – in modern performances and recordings it is generally drastically cut.

Act 3

The Roman Forum

The patricians have recruited an army to march on Rome. The people are alarmed. Rienzi rouses the people and leads them to victory over the nobles, in the course of which Adriano’s father Stefano is killed. Adriano swears revenge, but Rienzi dismisses him.

Act 4

Before the Lateran Church

Cecco and other citizens discuss the negotiations of the patricians with the Pope and with the Emperor of Germany. Adriano’s intention to kill Rienzi wavers when Rienzi arrives together with Irene. Raimondo now announces that the Pope has laid a papal ban on Rienzi, and that his associates risk excommunication. Despite Adriano’s urgings, Irene resolves to stay with Rienzi.

Act 5 

Scene 1: A room in the Capitol

Rienzi in his prayer “Allmächt’ger Vater” (Almighty Father!) asserts his faith in the people of Rome. He suggests to Irene that she seek safety with Adriano, but she demurs. An apologetic Adriano enters and tells the pair that the Capitol is to be burnt and they are at risk.

Scene 2: The Capitol is ablaze

Rienzi’s attempts to speak are met with stones and insults from the fickle crowd. Adriano, in trying to rescue Rienzi and Irene, is killed with them as the building collapses.

In the original performances, Rienzi’s final words are bitter and pessimistic: “May the town be accursed and destroyed! Disintegrate and wither, Rome! Your degenerate people wish it so.” However, for the 1847 Berlin performance Wagner substituted a more upbeat rhetoric: “Ever while the seven hills of Rome remain, ever while the eternal city stands, you will see Rienzi’s return!”.

UPPHOVSPERSONER

Musik: Richard Wagner. Text: Richard Wagner efter Edward George Bulwer-Lyttons roman Rienzi, den siste tribunen (1834)

Premiär

Uruppförande: 20 oktober 1842 på Hoftheater i Dresden.
Tid och plats: Rom, 1300-talets mitt.

Roller och rösttyper

Roll Rösttyp
Cola Rienzi, påvlig notarie, tenor
Irene,hans syster, sopran
Steffano Colonna, släktens Colonnas överhuvud , bas
Adriano,hans son, mezzosopran
Paolo Orsini,släkten Orsinis överhuvud, bas
Raimondo, påvlig legat, bas
Baroncelli och Cecco del Vecchio, romerska borgare, tenor och bas
En fredsbudbärare, sopran
En härold, tenor
Romerska ädlingar, sändebud kör

Libretto

Läs mer