Schlagt sie tot! Martin Luther på Malmö Opera

Fotograf: Lars Krantz

Schlagt sie tot! är en opera om reformationens kontroversiella frontman Martin Luther. Han hade ambitionen att förändra kyrkan i grunden och hans tankar hade till en början stor framgång. Men när ett blodigt bondeuppror bryter ut fäller Luther de ord som sedan kom att förfölja honom: Schlagt sie tot! – Dräp dem!

AKT I

Barnen och kören bjuder in till berättelsen om Martin Luther och reformationen.

”Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort.”

(Luk 1:51-53)

 Slottskyrkan i Wittenberg med körer, reliker och rökelse.

Kurfurste Fredrik den Vise av Sachsen och hans sekreterare Spalatin visar den unge lantgreve Philip av Hessen, 14 år, den berömda reliksamlingen. Intäkterna finansierar det nya universitetet, där kurfursten vill samla tidens skarpaste hjärnor. Där finns också den ryktbare Martin Luther. Världens undergång tycks nära. Kanske är Luther en sann profet?

Utanför kyrkan

Spalatins nästa uppgift är att välkomna den nya professorn i grekiska, Philip Melanchthon, 21 år, som ledsagas av Luthers kollega, Andreas Karlstadt. Upprymda studenter vill att Melanchthon också ska möta deras hjälte, doktor Luther.

I konstnärens ateljé

Spalatin fortsätter till Barbara och Lucas Cranachs verkstad för att på kurfurstens order beställa ett porträtt av Luther. Hos Cranachs inspireras Luther och medan Cranach avbildar honom, inleds det samarbete som genom åren ska skapa bilden av Martin Luther.

Natt i Köln och Wittenberg

Efter valet av kejsare Karl V har Europas dignitärer samlats i Köln. Kurfursten vill från Erasmus av Rotterdam få råd om ”problemet Luther”. Erasmus varnar för att Luthers hetsighet kan utlösa våld och oro. Han ger rådet att lugnt låta honom komma till tals vid nästa riksdag i Worms. I Wittenberg skriver samtidigt Luther brev till påve Leo X.

 Bokbål och upptåg i Wittenberg

Som reaktion på att Luthers skrifter har bränts, arrangeras bokbål i Wittenberg. Påvens kanoniska lag och bannbullan kastas i lågorna. Ett upptåg följer, där radikala studenter hånar påven och Rom. Melanchthon känner obehaget komma krypande.

Erasmus svarar Luther

Luther har bett den store Erasmus om stöd. Men han svarar nej och uppmanar Luther att dämpa sig. Rasande insisterar Luther på Guds ord som krig och sig själv som tysk apostel.

Bildstorm och propaganda

Ute på gatan kör Karlstadt bort nedrivna helgonbilder. Barbara och Lucas Cranach insisterar på bilders värde och visar ett nytt milt Lutherporträtt som ska säljas på gatorna i Worms, för att påverka den riksdag som Luther nu i skräck ser fram mot.

Lammet i Worms

Resan till Worms blir ett triumftåg, där Luther predikar för massorna och spelar luta på krogarna. Natten innan förhöret ber han till Gud.

Nästa dag står han inför riksdagen och kejsare Karl V. Han uppmanas att ta tillbaka innehållet i böckerna som ligger framför honom: ”Revoco!”      men han vägrar.

Efteråt spänner reaktionerna från beundran till förfäran, medan Luther själv bryter samman i sin cell. Spalatin försäkrar att han ska beskyddas och för i hemlighet bort honom.

Frihet i Kristus!

Luthers tal om frihet har utlöst en svärm av drömmar, radikala tolkningar och extremism: Massan är i rörelse i tro på förändring. Men var är Luther?

I Slottskyrkan i Wittenberg river Karlstadt ner bilder när Luther plötsligt kommer tillbaka efter nästan ett års exil. Luther återställer ”ordningen” och Karlstadt lämnar Wittenberg.

Triumfer och motgångar

Luthers bibelöversättning trycks och sprids över världen. Nio nunnor som flytt från sitt kloster anländer, inklusive Katharina von Bora. En triumf för den nya tron!

Den fria viljan

Melanchthon påminner om sviktande stöd från de lärda, och är upprörd över Luthers nya angrepp på Erasmus och hans skrift om den fria viljan. Bönderna åberopar också Luthers lära när de gör uppror, och det stora bondekriget har nu nått Luthers hemstad, Eisleben.

 Schlagt sie tot!

I Eisleben har klostret Helfta bränts ned av bönderna, och förtvivlade nunnor är spridda i ruinerna. Philip av Hessen leder furstarnas angrepp på bönderna. En förvirrad gestalt eller ”helig dåre” anklagar Luther för att ha förorsakat upproret och förödelsen. Luther svarar:  – Schlagt sie tot! – Dräp dem!

AKT II

Sorg och död

Barnet och kören betraktar världen genom Cranachs målningar. Begravning i kyrkan – kurfursten är död. Spalatin rapporterar om böndernas totala nederlag, en massaker, och han har fått nog.

Nollpunkt och Musica mundana

Melanchthon stannar hos Luther som ber hela natten, jagad av demoner. Luther beordrar barnen och kören att sjunga; att med musik jaga bort det onda. Gud finns i musiken!

 Ett nytt liv – ett vardagsliv

Luther är nära att förtvivla, men Cranachs sjunger vardagslivets lov och arrangerar en tröstande sång av de tre nunnor som bor hos dem. Katharina von Bora vill bara gifta sig om hon får Martin Luther som make.

Vår!

Studenter strömmar sjungande till Wittenberg och möts av sina flickor medan det skvallras om munkens och den förrymda nunnans giftermål.

Luther omfamnar sin Katharina: I äktenskapet blir den syndiga lusten gudomligt skapande – utan lust inget liv!

Splittring eller enighet

Men tanken på alla strider förmörkar Luthers sinne: Lantgreve Philip av Hessen vill ena de olika protestantiska grenarna inför riksdagen i Augsburg, framförallt Luther och schweizaren Zwingli. Han inviterar alla ledande teologer till sitt slott i Marburg, men oenigheten om nattvarden kan inte lösas. Protestanterna fortsätter splittrade, och Melanchthon får uppdraget att vara Wittenbergs man i Augsburg.

Luther väntar på nyheter från riksdagen och skriver brev till Katharina (Käthe) och till Melanchthon.

Åren går

15 år senare levererar Cranach en ny omgång porträtt och Luthers och Käthes bord är dukat för middag och “bordssamtal”. Melanchthon, som kommer med besked om viktiga gäster, avspisas. Ensam kvar med Käthe söker Melanchthon hennes stöd.

Att kämpa till slutet

Luther vill ha träsnitt till en ny hatpamflett mot påven. Cranach gör vad som beställs, men som vän ber han Luther att sluta – ingen lyssnar längre. Luther gör sorti i raseri.

 Den lilla värphönan

Luther bryter samman – djävlarna river och klöser. Genom ett ingripande finner han ro och uppmanar oss att, liksom han själv, söka skydd hos Kristus som under en värphönas varma vinge. Kan vi undkomma Gud stora vrede?

Magnificat och Tumultus

Kören och barnen påminner om inledningsorden från början. Men kaos och förvirring uppstår. Kriget har kommit och kejsaren och de katolska trupperna belägrar Wittenberg. Käthe, med Luthers dödsmask i ett knyte, tröstas av Barbara.

Käthe ger dödsmasken vidare till Melanchthon, som står öga mot öga med krigsfången Philip av Hessen. Har de misslyckats? Var allt förgäves?

Upphovspersoner

Musik: Bo Holten|Libretto: Eva Sommestad Holten