Sergej Prokofiev rysk kompositör 1891-1965

Sergej Prokofiev rysk kompositör 1891-1965

Sergej  Prokofiev skrev sin första opera vid bara nio års ålder,och innan han blev antagen på konservatoriet i S:t Petersburg 1904 hade han skrivit fyra operor.Efter avslutad utbildning reste han 1914 till London, där han träffade Djagilev och såg flera av Stravinskys stora baletter som gjorde djupt intryck på honom. Året därpå började han arbeta på en opera över Dostojevskijs Spelaren, som låg färdig för uppförandet på Marinskijteatern i dåvarande Petrograd 1917. Partituret var emellertid så svårt och kontroversiellt att musiker och sångare protesterade, och då ryska revolution bröt ut samtidigt ställdes föreställningarna in.

Sergej Prokofiev rysk kompositör 1891-1965

1918 lämnade Sergej Prokofiev Ryssland och begav sig till USA. På resan dit skrev han libretton till Kärleken till de tre apelsinerna. Hans konserter i Chicago var så lyckade att operaledningen där beställde och så småningom satte upp operan. Det skedde under den korta period då Mary Garden var operachef, och premiären 1921 blev en stor framgång. Redan året innan hade han rest till Paris eftersom han hoppades att Ryska baletten skulle uppföra verk av honom, och han hade också gett sig in på ett nytt operaprojekt, Eldängeln(1954) som skulle komma att sysselsätta honom i många år och revideras flera gånger utan att Prokofiev någonsin själv fick se resultatet på scenen.
Efter två konsertturnéer i Sovjetunionen 1927 och 1929 intensifierades kontakten med hemlandet,och från 1936 var Prokofiev åter officiellt bosatt i Moskva.1939 fick han idén till en opera med ett sovjetiskt ämne, Semjon Kotko (1940), och redan innan den hade haft premiär var han i gång med den komiska operan Förlovningen i klostret (1946) efter Sheridans pjäs The Duenna.

Han hade också planer på att skriva en kammaropera på Tolstoys Krig och fred där han skulle inrikta sig på några av personernas öden, men då Sovjetunionen trädde in i andra världskriget ändrade han operans karaktär till ett heroiskt verk av enorma dimensioner där den fosterländska aspekten markerades kraftigt.

Sergej Prokofiev arbetade resten av sitt liv på en revidering av Krig och fred i hopp om att få den uppförd, men efter kriget minskade chanserna ännu mer då det sovjetiska kommunistpartiets centralkommittée stämplade Prokofievs musik i allmänhet och Krig och fred i synnerhet som formalistik och perverterad. Inte heller hans andra operaprojekt som handlade om en sovjetisk krigshjälte, Historien om en verklig människa, fann nåd för partiets ögon, och båda operorna uppfördes först efter kompositörens död, Krig och fred 1957 och Historien om en verklig människa 1960.

läs mer / read more