Stockholms läns landsting kulturpolitik

Anders Nyström

Stockholms läns landsting kulturpolitik

Är det något ruttet i Stockholms Läns Landstings kulturpolitik eller är det ett ackumulerat budgetunderskott som stinker lite?

Detta är ett så viktigt och bra inlägg så jag vill gärna medverka till att det får en vidare spridning, vilket är en uppfattning, som jag hoppas min vän Anders Nyström delar.

Igår kom nödanropet via Facebook och TV. Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, konserthuset Musikaliska och Länsmusiken i Stockholm hotas av nedläggning. Bloggarna har stått som spön i backen från både Musikaliska och från politiskt håll, men det verkar som om de sist nämda plötsligt ändrat sig om att förskottera en del av nästa års anslag. På så sätt blir ett stort antal människor arbetslösa i Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Länsmusiken i Stockholm kommer att upphöra (?) och konserthuset Musikaliska (f.d. Musikaliska Akademiens stora sal på Blasieholmen) kommer troligen att försvinna och bli till ytterligare en hörsal för den finansiella sektorn. Visserligen ska Landstingsfullmäktige nu säga sitt, i dagsläget är det Kulturnämden som uttalat sig.

Det är ju inte underligt att man reagerar med ryggraden. Under de senaste åren har Kungliga Operan minskat de anställda med 10 % och Kungliga Operans Kör dessutom det senaste året minskats med 3 % – 2 individer av en tidigare numerär på 60 personer . Det kan ju också vara intressant att veta att kören i slutet av 80-talet bestod av 75 personer. Och ändå håller vi till skillnad från SLB , Länsmusiken och Musikaliska budgeten och säljer över 90% av våra biljetter…

Det är många frågor som man skulle vilja ha besvarade här. Turerna runt hur man nu plötsligt bestämt sig för att dra tillbaka sin finansiering. Landstinget har ju haft en representant i Styrelsen och givetvis haft möjligheten att avsätta ledningen om man varit missnöjd med verksamheten. Man försöker väl inte fly undan ansvaret? Att själva lokalen Musikaliska är dyr är väl känt – tro mig vi har samma hyresvärd på Operan… Men vill man verkligen från politiskt håll nu överlämna huset till den enda sektor som kommer att ha råd med de närmast drakoniska marknadsmässiga hyresnivåerna på Blasieholmen – finansvärlden? Och vad innebär förlusten av en förstklassig konsertlokal i centrala Stockholm för musiklivet?

Frågorna hopar sig, jag väntar på svar….

Ytterst är det helt riktigt och lagligt att det är politikerna som bestämmer som en förlängning av de fria val vi har i landet. Det är också de som har det fulla ansvaret, i den mån man nu ställs till ansvar mer än i ganska tandlösa termer jämfört med den skada man kan ställa till med. Men det är viktigt att besluten de fattar är rationella, rättvisa, förståeliga och vilar på en grund där man ser till allas bästa. Och i det läser jag in mycket mer än ekonomi. Om man nu befinner sig i ett system där kultur och nyttofastigheter hyresprissätts som bankpalatsen de är granne med får man se till att anslagen håller samma tempo som finansinstituten. Vinsten kommer ju ändå ut på baksidan av fastighetsverket. ( Hoppsan – det där kan ju missuppfattas. Statens Fastighetsverk är givetvis helt oskyldiga deltagare i det hela.)

Related posts