Svenska sångare på Metropolitan Opera 1883-2020

Svenska sångare på Metropolitan Opera 1883-2020

Svenska sångare på Metropolitan Opera 1883 – 2020

Listan är ursprungligen framtagen av Sven Andersson och redigerad av redaktören med hjälp av aktuella webbsidor från Metropolitan Opera och inlägg på Wikipedia.

Metropolitan Opera redovisar tyvärr bara sångare direkt som har medverkat i 100 eller fler föreställningar.Övriga deltagare får man söka efter på Metropolitan Opera hemsida.

Det är visserligen inte helt enkelt alla gånger men det går. Själv har jag lyckats finna uppgifter om alla 53 sångare.

Några av de nämnda sångarna är födda i Sverige och emigrerade i unga år till USA. Till exempel Jenny Norelli och Marie Sundelius

The list

1904-1904 Jenny Norelli
1909-1910 John Forsell
1916-1928 Marie Sundelius
1917-1932 Julia Claussen
1924-1924 Martin Öhman
1924-1951 Karin Branzell
1932-1935 Göta Ljungberg
1938-1959 Jussi Björling
1945-1948 Torsten Ralf
1946-1949 Joel Berglund
1946-1956 Set Svanholm
1950-1951 Sven Nilsson
1957-1983 Nicolai Gedda
1959-1983 Birgit Nilsson
1960-1963 Kerstin Meyer
1967-1977 Barbro Ericson
1970-1974 Helge Brilioth
1973-1979 Ingvar Wixell
1974-1975 Bengt Rundgren
1975-1975 Berit Lindholm
1981-1981 Birgit Finnilä
1983-1998 Gösta Winbergh
1990-1995 Lars Magnusson
2000-2016 Nina Stemme
2002-2004 Camilla Tilling
2002-2020 Peter Mattei
2009-2014 Miah Persson
2011-2014 Susanne Resmark
2011-2016 Malin Byström
2013-2013 Lars Cleveman
2015-2018 Katarina Leoson

Läs mer

Metropolitan Opera

Hovsångare i Sverige