Szczecin stad i Polen med operahus

Panorama

Szczecin stad i Polen med operahus

Szczecin  eller Stettin (tyska och  äldre svenska) är en polsk hamnstad och huvudort i Västpommerns vojvodskap i nordvästra delen av landet. Stadskommunen hade 2014 cirka 408 000 invånare (727 000 inom hela storstadsområdet) och är därmed den största staden i vojvodskapet och Polens sjunde största stad, med administrativ powiatstatus. Szczecin är ett viktigt politiskt, kulturellt och ekonomiskt centrum för den nordvästra delen av landet, samt en universitetsstad och viktig transportknutpunkt.  Genom staden flyter floden Oder, som här utvidgas till Dąbiesjön och norrut har förbindelse med Östersjön via Oderlagunen.

Under den senare delen av medeltiden var staden Stettin medlem av det mäktiga handelsförbundet Hansan. Den var del av Svenska Pommern under den svenska stormaktstiden, ingick senare i Preussen och Tyska riket och kom efter andra världskriget att tillhöra Polen. Staden var fram till 1945 huvudsakligen tyskspråkig och känd som Stettin men bytte 1946 officiellt namn till det polska Szczecin i samband med att den tysktalande befolkningen tvångsförflyttades väster om den nuvarande gränsen, följt av en inflyttning av polsktalande från andra delar av Polen och dåvarande Sovjet.

From Wikipedia, the free encyclopedia
Szczecin  is the capital city of the West Pomeranian Voivodeship in Poland. In the vicinity of the Baltic Sea, it is the country’s seventh-largest city and a major seaport in Poland. As of June 2011 the population was 407,811.

Szczecin is located on the Oder River, south of the Lagoon and the Bay of Pomerania. The city is situated along the southwestern shore of Dąbie Lake, on both sides of the Oder and on several large islands between the western and eastern branches of the river. Szczecin borders directly with the town of Police and is the urban center of the Szczecin agglomeration, that includes communities in the German states of Brandenburg and Mecklenburg-Vorpommern.

The city’s history began in the 8th century as a Slavic Pomeranian stronghold, built at the site of today’s castle. In the 12th century, when Szczecin had become one of Pomerania’s main urban centres, it lost its independence to Piast Poland, Saxony, the Holy Roman Empire and Denmark. At the same time, the Griffin dynasty established themselves as local rulers, the population was converted to Christianity, and German settlers arrived from Western European states. The native Slavic population faced assimilation and discrimination in the following centuries. Between 1237 and 1243, the town was rebuilt, granted vast autonomy rights, and eventually joined the Hanseatic League.

After the Treaty of Stettin in 1630, the town came under the control of the Swedish Empire. It was fortified and remained a Swedish-controlled fortress until 1720, when it was acquired by the Kingdom of Prussia and became capital of the Province of Pomerania, which after 1870 was part of the German Empire. In the late 19th century, Stettin became an industrial town, and vastly increased in size and population, serving as a major port for Berlin. During the Nazi era, opposition groups and minorities were persecuted and treated as enemies. By the end of World War II Stettin’s status was in doubt, and the Soviet occupation authorities at first appointed officials from the city’s almost entirely German pre-war population. In July 1945, however, Polish authorities were permitted to take power. Stettin was renamed Szczecin and became part of the newly established People’s Republic of Poland, and from 1989 the Republic of Poland.

After the flight and expulsion of the German population and Polish settlement in the newly acquired territories, Szczecin became the administrative and industrial center of Polish Western Pomerania, the site of the University of Szczecin, Pomeranian Medical University, Maritime University of Szczecin, West Pomeranian University of Technology and Art Academy of Szczecin, and the see of the Roman Catholic Archdiocese of Szczecin-Kamień.

From 1999 onwards, Szczecin has served as the site of the headquarters of NATOs Multinational Corps Northeast.

Läs mer/read more

In English

Travel Guide

Länk till operahuset

Related posts