Angela Rotondo sopran Kungliga Operan

Angela Rotondo sopran Kungliga Operan

Född i Stockholm 1965. Debuterade som barnsolist i uruppförandet av Sven David Sandströms Requiem i Berwaldhallen. Angela gick på Adolf Fredriks musikskola i födelsestaden Stockholm, därefter Kungl. Musikhögskolans sångsolistlinje. Utexaminerades från...