Det hemliga äktenskapet – synopsis

Det hemliga äktenskapet – synopsis

Vid sidan om Baldassare Galuppi, Pasquale Asfossi, Giuseppe Sarti, Niccolò Piccinni och Antonio Salieri var Cimarosa en av de mest framgångsrika företrädarna för den tonsättargeneration som bidrog till buffaoperans blomstringstid under 1700-talet. Det hemliga...