Romeo och Julia från New York

Romeo och Julia från New York

Romeo och Julia blev årets andra opera från Metropolitan Opera i New York som vanligt kunde upplevas på en biograf ansluten till FHP:s digitala biografkedja. Bravoropen skallade i salongen i New York, men det kändes som salongen bestod av idel högröstade Vittorio...