Händels Xerxes på Artiepelag – synopsis

Händels Xerxes på Artiepelag – synopsis

Med Xerxes provade Händel för första gången att framföra en opera med inslag av opera buffa i London. Försöket slog inte väl ut och operan lades ned efter endast fem föreställningar och förblev ospelad i nära 200 år. Under de senaste 100 åren har operan däremot varit...