Guntram – synopsis till Strauss första opera

Guntram – synopsis till Strauss första opera

Ämnet hämtade han från en tidningsartikel i den österrikiska tidningen Neue Freie Presse sommaren 1887. Artikeln handlade om olika hemliga sällskap som fanns i Österrike på medeltiden. Några av dessa strävade mot både både religiösa och kulturella mål, vilket helt...