Linda Mallik regissör

Linda Mallik regissör

Mallik är utbildad pianist vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, samt dirigering vid S:t Petersburgs Statliga Musikkonservatorium. Linda Mallik har de senaste åren regisserat opera och har en mastersexamen i operaregi från Operahögskolan i Stockholm.  Linda Mallik...