Lulu kostymprakt och scenografisk upplevelse

Lulu kostymprakt och scenografisk upplevelse

Kuhlaus Lulu har ingenting att göra med den mer berömda och kända Lulu i Bergs Lulu. I Kuhlau´s danska opera  från 1824 är Lulu närmast en exotisk prins. Det är nog inte fel att kalla Lulu för en dansk Trollflöjt. Precis som i Mozarts Trollflöjten är det en flöjt med...
Synopsis – alfabetisk ordning

Synopsis – alfabetisk ordning

Synopsis – alfabetisk ordning Aida på Malmö Opera Aida på Malmö Opera Aida på Malmö Opera Aida på Den Kongelige Opera i Köpenhamn Aida på Metropolitan Operabio Aida operabio från The Metropolitan Opera i New York Aida på Nasjonaloperaen i Oslo Albert Herring på...
Lulu – synopsis med länk till librettot

Lulu – synopsis med länk till librettot

Arbetet med musiken började 1928 men gick endast långsamt framåt, dels därför att Berg hade många andra förpliktelser, dels därför att han stötte på kompositionstekniska problem med utformningen av tolvtonsserierna. I början av 1934 var Berg nästan färdig med själva...
Lulu opera av Alban Berg – synopsis

Lulu opera av Alban Berg – synopsis

Vem är egentligen Lulu? Vi får nästan inte veta någonting om hennes barndom och härkomst. Samtliga män ger henne ett annat namn. Hos Wedekind kallas hon av medicinalrådet för Nelly (i operan är han extremt fåordig). För målaren är hon Eva, för dr Schön Mignon. Namnet...