Manon på Malmö Opera – synopsis

Manon på Malmö Opera – synopsis

Massenet fullbordade Manon i Haag, faktiskt i samma våning där abbé de Prévost ett och ett halvt sekel tidigare hade skrivit sin roman. Den här geografiska närheten kom att påverka Massenet desto starkare, eftersom han med sin opera egentligen ville åstadkomma ett...
Jules Massenets Manon på Malmö Opera

Jules Massenets Manon på Malmö Opera

Malmö Operas  uppsättning av Manon har tidigare gjort stor succé på Scottish Opera och sätts nu upp av samma radarpar som tidigare. Allmänt kan jag direkt konstatera att det är en ytterst elegant uppsättning som på alla sätt och vis skildrar en period i Frankrikes...
Manon Folkets Hus och Parker – synopsis

Manon Folkets Hus och Parker – synopsis

Massenet fullbordade Manon i Haag, faktiskt i samma våning där abbé de Prévost ett och ett halvt sekel tidigare hade skrivit sin roman. Den här geografiska närheten kom att påverka Massenet desto starkare, eftersom han med sin opera egentligen ville åstadkomma ett...