Richard Laby svensk baryton

Richard Laby svensk baryton

Richard Laby har sin examen från Operahögskolan i Stockholms masterutbildning. Sedan tidigare har Richard även en treårig kandidatexamen från Operahögskolan i Göteborg, Under studietiden i Göteborg och i Stockholm har han sjungit roller som: Tokfursten ur Tokfursten...