Siegfried första ringen på Wermland Opera

Siegfried första ringen på Wermland Opera

Efter två fantastiska föreställningar blev det något av ett bakslag med andra dagen i ”Nibelungens ring” dvs ”Siegfried”. Till den mindre fantastiska föreställningen bidrog Pär Lindskog som ”Siegfried”. Jag kan inte nöjaktigt förklara det hela, möjligtvis kan det ha...