Tristan och Isolde på GöteborgsOperan – synopsis

Tristan och Isolde på GöteborgsOperan - synopsis

Tristan och Isolde på GöteborgsOperan – synopsis

Kompositör och librettist

Musik och text: Richard Wagner

Premiär

Premiär på Nationaltheatret i München 10 juni 1865 den 28 augusti 1867.Sett föreställningen den 9 februari 2013 på GöteborgsOperan

AKT 1

När akt I tar sin början befinner vi oss på det skepp som står under Tristans befäl och som ska föra den irländska drottningen Isolde som brud till Marke, kung av Cornwall.

I ETT KRIG mellan Irland och Cornwall, har Cornwall segrat och Tristan har i strid dödat Isoides trolovade Morold, men sjalv blivit svart sårad. Isoide, som är mycket läkekunnig, tar hand om Tristan ovetande om vem han är. När hon inser vem hon vårdar på sjukbädden lyfter hon Tristans eget svärd för att döda honom och hämnas Morolds död. Men hennes ögon möter Tristans och hon avstår från sitt uppsåt och skonar honom. Såren läker och Tristan reser tillbaka till Cornwall och Kung Marke. Av pliktkänsla och i sin kärlek till Marke erbjuder Tristan sig att föra Isolde till Cornwall.

Isolde ÄR RASANDE över Tristans svek. Hon som har räddat hans liv, förs nu i förnedring till Märke i Cornwall för att stå brud. Hon skickar sin tjänarinna Brangäne till Tristan och kräver att möte för att få en förklaring. Tristan lyckas slingra sig undan mötet.

Brangäne försöker lugna Isolde och få henne att se ljusare på tillvaron. Hon tar fram ett skrin med olika drycker, som Isoldes mor har gett dem och som skall hjälpa dem genom svårigheter. . Brangäne föreslår att Isolde ger av kärleksdrycken till Marke, för att göra äktenskapet lyckligt. Isolde däremot, ser till Brangänes fasa dödsdrycken som den enda utvägen.

Tristans trognaste vän, meddelar att skeppet snart är framme i Cornwall. Isolde kräver återigen att få möta Tristan för att dricka försoning för den skuld som han står i till henne.

Tristan går med på att möta Isolde, som anklagar honom för hans svek. Han ger henne ytterligare en chans att döda honom med hans svärd, men hon avböjer och erbjuder i stället en dryck till försoning.Skeppet närmare sig allt hastigare land, samtidigt som Tristan inser att den dryck hon erbjuder är dödlig. Isolde manar Brangäne att reda drycken och de båda dricker av den i vrede och i förakt för döden. Där, på andra sidan av livet vaknar de till sans och deras blickar möts igen, precis som förra gången då Isolde försökte döda Tristan. De släpper fram alla sina känslor och inser att de är förbundna i kärlek till varandra.

Skeppet ankrar på redden och Kung Märke stiger ombord för att hämta sin brud. Brangäne, som räddat Tristans och Isoldes liv genom att som räddat Tristans och Isoides liv genom att byta ut dödsdrycken mot kärlebdryck, inser vilket livslångt lidande hon åsamkat dem.

AKT 2

Isolde och Tristan, som måste hålla sin kärlek hemlig, har bestämt möte i natten.Brangäne varnar Isolde för det jaktsällskap vars jakthorn de hör ute i skogen. Det eftertraktade bytet är egenligen de två älskande. Melot, Tristans vän, ska ha förrått dem och röjt deras kärlek för Marke. Isolde tror inte för ett ögonblick på Brangäne. Hon släcker facklan som är tecknet på att kusten är klar och att Tristan kan komma.Brangäne sätter sig på vakt.

Tristan och Isoide faller hängivet i varandras armar, men känner samridigt en stark oro. Dagens förpliktelser och livet självt håller dem ifrån varandra. De ser ett liv framför sig tillsammans, men ändå för evigt åtskilda. Det är bara i natten och i döden som de skulle kunna leva ut sin käriek tillsammans, fullständigt och evigt.De ber den eviga natten sänka sig över dem och de försjunker i den i hänryckning. Men Brangänes varningsrop når Isolde och hon känner oron igen. Kommer inte döden att skilja dem åt? Kommer de att förbli Tristan och Isoide även i döden? Tristan svarar, att om han så gärna kan tänka sig att dö för kärlekens skull, hur skulle då kärleken kunna dö med honom? För attt stilla Isoldes oro över att de skall förlora varandra, ser han framför sig att de ska dö tillsammans. Oskiljaktiga, i evighet förenade. Ännu en gång, i stegrad extas, försjunker de i natten och kärleken.

Plötsligt bryter sig Märkes jaktsällskap in. Dagen gryr och Tristan och Isoide har ertappats i sin käriek, förrådda av Melot. Marke är förtvivlad över Tristans förräderi, den Tristan som han betraktar som sin son.

Tyngd av anklagelser och insikten att deras käriek är omöjlig, frågar Tristan Isolde om hon är beredd att följa honom in i natten. När Isolde svarar ja, utmanar Tristan Meelot. Han drar sitt svärd, men släpper det och låter Melot såra honom dödligt.

AKT 3

Tristan har förts hem rill sitt slott på ön Kareol av Kurwenal, som har tvingats inse att Tristan är döende.Han har därför som en sista utväg skickat bud efter Isoide, trots att hon och Tristan är dömda att leva åtskilda. Men Isolde dröjer och hennes skepp visar sig inte på det ödsliga havet. Tristan som varit medvetslös kommer till sans, men inser att döden lurat honom igen. Natten har kastat honom tillbaka i dagen och där finns bara den överväldigande smärtan att behöva leva utan Isolde. Kurwenal gör allt för att lindra Tristans plågor men står maktlös. Inte förrän Isoldes skepp visar sig återvänder hoppet. Kurwenal rusar iväg för att hjälpa Isolde ta sig upp till Tristan. Men hon anländer för sent och Tristan dör i hennes armar. Hon sjunker som livlös över honom.

Ett andra skepp visar sig på havet. Det är Markes skepp och Kurwenal bestämmer sig för att försvara slottet mot det som han ser som ett anfall och ett försök att hålla Isolde och Tristan från varandra. Melot faller och Kurwenal dör i striden. När Marke anländer möts han av död.Hans son och vän Tristan har slutgiltigt lämnat honom. Isolde öppnar sina ögon och Brangäne förklarar att hon har berättat allt för Marke och att han har kommit för att avstå henne och låta henne gifta sig med Tristan.

Men Isolde tycks inte höra. Hon ser bara hur Tristan ler mot henne och förenar sig så med honom i den oändliga kärlekens eviga natt.

Wilhelm Carlsson

Läs mer om uppsättningen här  eller GöteborgsOperans hemsida

Related posts

Kommentera