Trollflöjten på Confidencen – synopsis

Trollflöjten på Confidencen andras recensioner Trollflöjten på Confidencen

Det första utkastet till librettot var föga lockande, ett hopkok av äldre verk utan spår av konstnärlighet. Schikaneder vill skapa ett folkligt lustspel i den vanliga sagostilen, med komiska scener och sceneffekter och med en stor och bra roll för honom själv. Under samarbetets gång undergick librettot emellertid en avsevärd förändring. Den fick en estetisk idé och en idealistisk prägel. Ryktet säger att Mozart och Schikaneder under arbetet med Trollflöjten ska ha fått kunskap om att ett annat teatersällskap arbetade med ett liknande verk, Der Zauberzither, och att dessa kommit avsevärt längre i sitt arbete. På grund av tidsbrist blev därför Mozart och Schikaneder nödda att omarbeta såväl handlingen som rollfigurernas karaktärer, för att på så sätt hinna före konkurrenterna. Därav de många inkonsekvenser som står att finna i dess skeende. Men sådana sammanträffanden var mycket vanliga på den tiden och det finns inga konkreta bevis för att det påverkade Schikaneder och Mozart i arbetet Både Schikaneder och Mozart var frimurare och det var idéer ur denna ordens ceremonier som kom att genomsyra handlingen. Operan blev symbolisk. Ytligt sett en burlesk fars, i realiteten inte så litet av förkunnelse. Ur denna synpunkt är det lätt att förstå att Mozarts entusiasm för Schikaneders uppslag växte under arbetets gång. Teaterdirektören var också en glad sällskapsbroder och samarbetet innebar ett av de ljusaste inslagen under Mozarts sista, mörka år. Medan hans hustru Konstanze var bortrest, bodde Mozart i ett litet hus bakom Schikaneders teater och där skrevs operan.

Paminas far som är kung över landet och Isistemplet snidar en stormig natt en magisk flöjt åt Pamina. Den Helgas åt Isis, den goda himladrottningen.

Efter att den onde trollkarlen Sarastro har erövrat både rike och tempel och fört Pamina i fängenskap ger Paminas olyckliga mor prins Tamino i uppdrag att med svärd i band rädda Pamina och vinna hennes hand.

Pamina hotas till döds, inte bara av Sarastros lidelse, utan blir nästan våldtagen av fångvaktaren Monostatos, förnedras av prästerna och drabbas till slut av sin moders hat då hon själv inte vill sticka kniven i Sarastro.

Då Tamino söker efter Sarastro i templet blir han fångad av mysterierna kring gudinnan Isis och väljer bort svärdet. I stället får han en glimt av ett möjligt paradis på jorden då han istället låter trollflöjten ljuda.

Sagan slutar i drömmen om en värld där kärlekens lekfulla musik får ljuset att skingra hatets mörker.

Upphovspersoner

Musik: W.A. Mozart| Text: Emanuel Schikaneder|Synopsis av Arnold Östman

Libretto