Trollflöjten på Malmö Opera – synopsis

Trollflöjten på Malmö Opera - synopsis Trollflöjten på Malmö Opera - synopsis

Det första utkastet till librettot var föga lockande, ett hopkok av äldre verk utan spår av konstnärlighet. Schikaneder vill skapa ett folkligt lustspel i den vanliga sagostilen, med komiska scener och sceneffekter och med en stor och bra roll för honom själv. Under samarbetets gång undergick librettot emellertid en avsevärd förändring. Den fick en estetisk idé och en idealistisk prägel. Ryktet säger att Mozart och Schikaneder under arbetet med Trollflöjten ska ha fått kunskap om att ett annat teatersällskap arbetade med ett liknande verk, Der Zauberzither, och att dessa kommit avsevärt längre i sitt arbete. På grund av tidsbrist blev därför Mozart och Schikaneder nödda att omarbeta såväl handlingen som rollfigurernas karaktärer, för att på så sätt hinna före konkurrenterna. Därav de många inkonsekvenser som står att finna i dess skeende. Men sådana sammanträffanden var mycket vanliga på den tiden och det finns inga konkreta bevis för att det påverkade Schikaneder och Mozart i arbetet. Både Schikaneder och Mozart var frimurare och det var idéer ur denna ordens ceremonier som kom att genomsyra handlingen. Operan blev symbolisk. Ytligt sett en burlesk fars, i realiteten inte så litet av förkunnelse. Ur denna synpunkt är det lätt att förstå att Mozarts entusiasm för Schikaneders uppslag växte under arbetets gång. Teaterdirektören var också en glad sällskapsbroder och samarbetet innebar ett av de ljusaste inslagen under Mozarts sista, mörka år. Medan hans hustru Konstanze var bortrest, bodde Mozart i ett litet hus bakom Schikaneders teater och där skrevs operan.

AKT 1

Tamino, en japansk prins, har gått vilse och överfalls av en orm. Han svimmar men räddas av tre damer. När han vaknar möter han fågelfängaren Papa- geno och tror att denne räddat honom från ormen.Papageno förnekar inte detta varför de tre damerna straffar fågelfängaren genom beslå honom med ett gyllene munlås.

De tre damerna visar Tamino ett porträtt av Pamina,dotter till Nattens drottning, som han genast förälskar sig i. Damerna berättar att Pamina har rövats bort av den onde Sarastro. Nattens drottning beskriver sin nöd och ger Tamino uppdraget att befria Pamina. Till sin hjälp får han en magisk flöjt. Papageno, som befrias från munlåset, blir hans följeslagare. Även han får ett hjälpmedel att använda vid fara, ett klockspel. Tre gossar visar vägen de ska ta.

I Sarastros palats överfalls Pamina av sin fångväktare, Monostatos. Papageno hittar av en slump Pamina och räddar henne. Han berättar att Tamino älskar henne och är på väg för att bistå henne. De enas om att kärleken är det högsta i livet.

De tre gossarna visar Tamino vägen till Vishetens tempel. Han möter Talaren som påstår att Sarastro inte ärond. Tamino får också veta att Pamina lever. Med hjälp av trollflöjten kallar han på Papageno men istället lockar han till sig olika djur.

Papageno och Pamina är på flykt och tillfångatas av Monostatos och hans slavar, men med hjälp av klockspelet lyckas Papageno förtrolla dem.

Sarastro och hans prästerskap kommer. Sarastro förlåter Pamina hennes flyktförsök men låter henne inte gå till sin mor. Monostatos släpar in Tamino. Sarastro straffar Monostatos för vad hon gjort mot Pamina. Tamino och Pamina möts som hastigast innan prästerna för in Tamino och Papageno i Prövningarnas tempel.

Akt II

Sarastro och brödraskapet finner att Tamino är värdig att bli invigd och att han och Pamina är bestämda för varandra. Men för att bli värdig henne måste Tamino utstå en rad prövningar. Papageno lockas att följa prinsen, även han ska få en hustru, Papagena.

Den första prövningen består i att tiga.De frestas att tala av de tre domerna, men står emot.

Monostatos försöker åter tvinga sig på Pamina, som i sista stund räddas av Nattens drottning. Pamina tror att Tamino har övergivet henne för att bli en invigd. Drottningen ger sin dotter en dolk och beordrar henne att döda Sarastro och ge henne solcirkel, symbolen för en högre makt, som en gång tillhörde hennes man, Paminas far.

Monostatos tar ifrån Pamina dolken och hotar henne till livet. Sarastro räddar Pamina. Hon bekänner att hennes mor befallt henne att mörda honom och ber om förlåtelse.

Prästerna begär ytterligare tystnad av Tamino och Papageno. Papageno träffar en gammal gumma som säger att hon heter Papagena. Han är inte intresserad. De tre gossarna kommer förbi och återlämnar trollflöjten och klockspelet. Pamina hör Taminos flöjt och hittar honom, men möts av hans tystnad. Hon tror att hans kärlek till henne är förbi.

Prästerna sjunger till Isis och Osiris ära.

Papageno, som har svårt att respektera prövningarna är nöjd om hon får ett glas vin och en flicka. Men hellre än att dö väljer han att följa den gamla gumman – som då förvandlas till Papagena innan hon försvinner.

Pamina är förtvivlad över Taminos tystnad och vill ta sitt liv, men hindras av de tre gossarna som berättar att Tamino älskar henne.

Pamina återförenas med Tamino och tillsammans genomgår de sista prövningarna, genom eld och vatten. De invigs i Isis mysterier.

Under tiden försöker Papageno i förtvivlan hänga sig men stoppas ov de tre gossarna och med hjälp av sitt klockspel förenas hon med Papageno.

Nattens drottning, de tre damerna och Monostatos försöker störta Sarastro men istället slungas de ner avgrunden.

Tamino och Pamina är nu ett par och hyllas som jämlikar av Sarastro och hans krets.

upphovspersoner

Musik: W.A. Mozart|Text: Emanuel Schikaneder

Libretto