Turandot 1924 synopsis

Turandot. En mandarin tillkännager prinsessan Turandots kungörelser: varje man som vill be om hennes hand måste lösa tre gåtor. Om han misslyckas, avrättas han, så som nu skall ske med den unge prinsen av Persien. Prins Calaf möter plötsligt sin far. Han är liksom sonen på flykt ifrån sitt land med slavinnan Liù. Liù har följt med honom av kärlek till Calaf. När månen visar sig förs prinsen av Persien till avrättningsplatsen. Folkmassan vädjar till Turandot att hon skall benåda honom. Calaf slås av Turandots uppenbarelse och säger att han vill anta utmaningen. Fadern och Liù försöker få honom att avstå. Men förgäves – Calaf slår på gonggongen.

Turandot 1924 synopsis

MALMÖ OPERA

AKT 1 HOPP

En kejserlig mandarin deklarerar att prinsessan Turandot kommer att gifta sig med den man av kungligt blod som svarar rätt på hennes tre gåtor. Misslyckas han betyder det döden.

Utanför palatset i Peking har en folkmassa samlats. Den persiska prinsen ska mista sitt huvud eftersom han inte lyckats svara på prinsessan Turandots tre gåtor. Bland åskådarna finns den avsatte tatarkungen Timur och slavinnan Liú. Den blinde Timur faller omkull och blir hjälpt upp av en okänd man som visar sig vara hans son Calaf, som han inte mött sedan de drevs i landsflykt.

När Turandot uppenbarar sig för folket blir Calaf så betagen av hennes skönhet att han beslutar sig för att försöka vinna hennes kärlek.Timur, Liú och de tre ministrarna Ping, Pong och Pang försöker avråda honom, men han är orubblig i sitt beslut, och för att tillkännage sin önskan att besvara gåtorna slår han på gonggongen.

AKT 11 BLOD

I sitt hörn av palatset samlas de tre ministrarna Ping, Pong och Pong. De leds över sitt liv i palatset, ett liv som inte blev som de önskat. De är nu “Dödens Ministrar”, och räknar igenom de otaliga prinsar som gått bet på Turandots tre gåtor och därmed förlorat sina liv. De drömmer sig tillbaka till det forna fria livet, långt, långt bort.

I det kejserliga palatset har hovet samlats för att höra den nye främmande friaren försöka lösa prinsessans tre gåtor.

När Turandot träder fram berättar hon om sin anmoder Lou-Ling som vanärats och dödats. Turandot bär på hennes hämnd och ställer därför sina svåra gåtor till alla prinsar som kommer för att fria till henne. Ingen har klarat proven hittills, och de alla har fått möta bödelns svärd. Hon läser sedan upp sina gåtor och till allas häpnad löser Calaf dem omedelbart. Svaren är Hopp, Blod och Turandot.

Turandot blir förtvivlad och ber sin far att avvisa friaren, men han hänvisar till hennes löfte. Calaf ger henne då en egen gåta; om hon före gryningen kan finna hans namn ska han dö enligt hennes önskan.

AKT 111 Turandot

Påbudet från palatset lyder: ingen får sova denna natt. Alla ska söka efter namnet på den okände prinsen. Timur och Liú, som setts tala med Calaf förs in till förhör. Liú säger att endast hon vet främlingens namn och att hon aldrig kommer att yppa det. Turandot beordrar tortyr. Liù tar då dolken ur handen på en av soldaterna och tar sitt liv.

Nu är Turandot ensam med Calaf. Han närmar sig henne fast besluten att tränga igenom hennes ispansar och ger henne sin kärleksförklaring. Turandot veknar av hans närhet och känner dessa främmande känslor gripa tag i henne. Hon är rädd. Då Turandot ber honom gå, berättar han frivilligt för henne att han är prins Calaf. Turandot triumferar.

Kejsaren väntar i palatset på resultatet. Turandot kommer ut och berättar att hon nu vet vem friaren är; hans namn är Kärlek.

Turandot synopsis

Turandot på Malmö Musikteater – synopsis

DEN NORSKE OPERA

Gozzis komedi var skriven i upplysningstidens och rationalismens anda. De här dragen fördjupade Friedrich von Schiller ytterligare i sin bearbetning för scenen (1802). Titelrollens känslomässiga utveckling skildras som ett noggrant motiverat stegvist skeende – som en inre kamp mellan högmod och spirande kärlek. Turandots amasonnatur och hennes motvilja mot det manliga könet har sin grund i att hon protesterar mot att vara utlämnad åt kvinnans ställning, familjeintressen och männens ära. Turandots hela förhållningssätt är ett uttryck för hennes stolta försvar av privilegiet att själv kunna välja sin äkta make.

Byen er i en tilstand av frykt og terror. Folkemengden har samlet seg og venter på henrettelsen av enda en ekteskapskandidat for prinsesse Turandot. For å få gifte seg med henne må hver av kandidatene løse tre gåter. Hvis en kandidat ikke finner løsningen, blir han halshugd.

I mengden støter den avsatte, lutfattige og hjemløse gamle kong Timur på sin sønn Calaf, som har vært savnet lenge. Faren er helt blind og må stole på hjelpen fra den uselviske unge slavepiken Liù. Hun er hemmelig forelsket i sønnen hans og ofrer seg selv for ham.

Da Calaf får se prinsessen, blir han umiddelbart bergtatt og bestemmer seg for å ta utfordringen, på tross av at faren bønnfaller ham om å la være. I tillegg prøver Liù og de tre ministrene Ping, Pang, Pong å appellere til hans medfølelse.Ping, Pang og Pong klager over sin skjebne i det inhumane spillet om liv og død.

Mengden samler seg igjen. Den gamle keiseren, Turandots far, prøver å overtale Calaf til å gi opp vågestykket, men til ingen nytte. I konfrontasjonen med Turandot lykkes Calaf i å løse gåtene. Folket feirer sin nye helt.

Turandot nekter å gifte seg med Calaf, som sier at hvis hun kan løse hans gåte, og finne ut hva han heter innen daggry neste morgen, vil han overgi seg til bøddelen uten kamp. Turandot godtar utfordringen, men forlanger at folket må skaffe henne den fremmedes navn, hvis ikke venter dødsstraff dem alle.

Ping, Pang og Pong og det truede folket bønnfaller Calaf om å forlate byen, men forgjeves.

Liù og Timur blir tatt til fange. Siden de har blitt observert sammen med Calaf, blir Turandot tilkalt for å forhøre dem. For å beskytte Timur hevder Liù at hun alene vet hva den fremmede heter. Men for å holde på hemmeligheten, begår hun selvmord …

DALHALLA OPERAFESTIVAL

AKT 1

Den kinesiska prinsessan Turandot har lovat att gifta sig med den man som kan besvara hennes tre gåtor. Men de som inte lyckas svara rätt, blir halshuggna. Mitt i en folkmassa återser prins Calàf plötsligt sin far Timur. Som enda följeslagare under sin landsflykt har Timur slavinnan Liù. Hon har förälskat sig i Calàf då han en gång log mot henne i deras palats. Den senaste i raden som har misslyckats att besvara Turandots gåtor är prinsen av Persien. Denne förs in, Turandot visar sig och avrättningen kan börja.

Calàf ser Turandot och grips av ett plötsligt begär att anta utmaningen.Timur och Liù försöker övertala honom att avstå, liksom de tre anländande ministrarna Ping, Pang och Pong. Men inget hjälper Calàf slår på gonggongen som tecken på att  han vill försöka besvara gåtorna.

AKT 2

Ping, Pang och Pong minns den goda tiden i Kina, innan de tvingades agera ministrar åt bödeln. Calàf förs in inför Turandot och hela hovet. Turandot berättar om sin anmoder Lou-u-ling, som dödades av främmande män.Därför hämnas hon nu anmoderns död på alla främmande prinsar. Hon ställer gåtorna till Calàf, och till allas förvåning svarar han rätt på alla tre. Turandot blir förskräckt och bönfaller sin far, kejsar Altoum, att slippa gifta sig med prinsen.

Altoum säger sig dock vara bunden vid sin ed. Då ställer Calàf ett motförslag: om Turandot före gryningen lyckas avslöja vad han heter, ska han gå med på att avrättas. Altoum hoppas dock att han nästa dag ska kunna kalla honom sin svärson.

AKT 3

Turandot förbjuder hela befolkningen att sova  alla måste till varje pris få fram den okände prinsens namn. Ping, Pang och Pong lockar Caláf med allsköns härligheter, bara han lämnar landet. En folkmassa försöker få ur honom hans namn, då plötsligt Timur och Liù släpas in. De måste väl veta hans namn? Turandot anländer och Liù säger sig vara den enda som vet prinsens namn, men hon vägrar att yppa det trots att hon hotas av tortyr. Turandot frågar henne varifrån hon hämtat sin styrka, varpå svaret blir: ”Av kärleken”. Hellre än att avslöja namnet tar Liù sitt eget liv.

Alla blir bestörta och den förtvivlade Timur lämnar platsen. Till sist blir bara Turandot och Calàf kvar. Han beskyller henne för det oskyldiga blod som spillts för hennes skull. Han uppmanar henne att kliva ner från sin höga himmel. De kysser varandra. Turandot förklarar att så fort hon såg honom, greps hon av skräck och slets mellan att segra och besegras. Calàf avslöjar sitt namn och triumferande tar hon med sig honom in till hovet och folket för prövningens timme. Men väl där, meddelar hon att prinsens namn är ”kärlek”.Text: Göran Gademan

KUNGLIGA OPERAN

AKT 1

Prinsessan Turandot måste förbli orörd och har bestämt med sin far, kejsare Altoum, att hon endast ska gifta sig med den friare som kan lösa hennes tre gåtor. Den som svarar fel halshuggs. Prinsen av Persien har just misslyckats. Girigt väntar folkmassan på bödeln och det skådespel som avrättningen utgör. Där finns också den åldrade kung Timur, som lever i exil med sin trogna slavinna Liù. När Timur plötsligt faller ihop kommer en främling till undsättning. Det visar sig vara sonen Calaf, likaså i exil, och som Timur trodde var död.

Vid avrättningen av den persiske prinsen vänds folkmassans blodtörst till medlidande och de bönfaller Turandot om nåd, men hon låter sig inte bevekas. Calaf är trollbunden av hennes uppenbarelse samtidigt som Timur och Liù avråder honom att anmäla sig som friare. Tjänstemännen Ping, Pang och Pong skildrar de fruktansvärda konsekvenserna som hans förtrollning kan leda till, och rösterna från redan avrättade besvärjer honom. Calaf lyssnar inte, utan skyndar till gonggongen för att få höra gåtorna.

AKT II

Ping, Pang och Pong är uttröttade av alla avrättningar. De drömmer om ett bättre Kina, där en man härskar och det grymma maskineriet upphör. Först när Turandot gifter sig kan landet komma till ro.Man förbereder nästa omgång med gåtor. Folket hyllar den åldrade kejsaren och försöker sedan avråda främlingen, men Calaf står fast vid sitt beslut. Turandot förklarar sina bevekelsegrunder: ingen ska äga henne, eftersom hennes anmoder Lo-u-Ling en gång blivit våldtagen och dödad av en främmande prins. Tills dess hade hon levt lyckligt.

Calaf svarar rätt på de tre gåtorna. Folket jublar. Turandot vägrar dock att hålla sitt löfte och försöker beveka sin far att inte ge bort henne som en slavinna åt denne främling. Calaf, som inte vill att hon ska äkta honom av tvång utan av kärlek, ger Turandot en gåta att lösa: tills nästa morgon ska hon ha listat ut hans namn. Om hon svarar rätt, ska han befria henne från löftet och själv gå i döden.

AKT III

Turandot har med hot om dödsstraff beordrat folket att ingen får sova förrän främlingens namn är avslöjat. Skräcken härskar. Förälskad drömmer Calaf om hur Turandot befriar honom från ensamheten. Ping, Pang och Pong väcker honom ur hans dröm och försöker muta honom. Han ska avslöja sitt namn och sedan fly. Folkmassan instämmer: säg oss ditt namn, annars dödar vi dig. Man försöker sedan få Timur och Liù att avslöja namnet. Turandot ger order om att Timur ska torteras. För att skydda Timur hävdar Liù att endast hon vet namnet, men hon vägrar att avslöja det. Efter tortyren frågar Turandot Liù vad som får henne att hålla ut. Hon svarar att det är hennes kärlek och bestämmer sig för att offra sitt eget liv. Hon säger att Turandot endast kan besegras av prinsens flammande kärlek”. Liùs självmord tystar hånet och mordlusten. Timur meddelar att de skyldiga måste straffas. Folket rörs och vänder sig till prinsessan och den främmande prinsen. I morgonrodnadens sken syns Turandot och Calaf tillsammans.

Eva Clementi

Redaktör

Turandot på Kungliga Operan 2013

Turandot på Kungliga Operan ännu en stor operaupplevelse

GÖTEBORGSOPERAN

AKT 1 HOPP

En kejserlig mandarin deklarerar att prinsessan Turandot kommer att gifta sig med den man av kungligt blod som svarar rätt på hennes tre gåtor. Misslyckas han betyder det döden.

Utanför palatset i Peking har en folkmassa samlats. Den persiska prinsen ska mista sitt huvud eftersom han inte lyckats svara på prinsessan Turandots tre gåtor. Bland åskådarna finns den avsatte tatarkungen Timur och slavinnan Liú. Den blinde Timur faller omkull och blir hjälpt upp av en okänd man som visar sig vara hans son Calaf, som han inte mött sedan de drevs i landsflykt.

När Turandot uppenbarar sig för folket blir Calaf så betagen av hennes skönhet att han beslutar sig för att försöka vinna hennes kärlek. Timur, Liú och de tre ministrarna Ping, Pong och Pang försöker avråda honom, men han är orubblig i sitt beslut, och för att tillkännage sin önskan att besvara gåtorna slår han på gonggongen.

AKT 11 BLOD

I sitt hörn av palatset samlas de tre ministrarna Ping,Pong och Pong. De leds över sitt liv i palatset, ett liv som inte blev som de önskat. De är nu “Dödens Ministrar”, och räknar igenom de otaliga prinsar som gått bet på Turandots tre gåtor och därmed förlorat sina liv. De drömmer sig tillbaka till det forna fria livet, långt, långt bort.

I det kejserliga palatset har hovet samlats för att höra den nye främmande friaren försöka lösa prinsessans tre gåtor.

När Turandot träder fram berättar hon om sin anmoder Lou-Ling som vanärats och dödats. Turandot bär på hennes hämnd och ställer därför sina svåra gåtor till alla prinsar som kommer för att fria till henne. Ingen har klarat proven hittills, och de alla har fått möta bödelns svärd. Hon läser sedan upp sina gåtor och till allas häpnad löser Calaf dem omedelbart. Svaren är Hopp, Blod och Turandot.

Turandot blir förtvivlad och ber sin far att avvisa friaren, men han hänvisar till hennes löfte. Calaf ger henne då en egen gåta; om hon före gryningen kan finna hans namn ska han dö enligt hennes önskan.

AKT 111 TURANDOT

Påbudet från palatset lyder: ingen får sova denna natt. Alla ska söka efter namnet på den okände prinsen. Timur och Liú, som setts tala med Calaf förs in till förhör. Liú säger att endast hon vet främlingens namn och att hon aldrig kommer att yppa det. Turandot beordrar tortyr. Liù tar då dolken ur handen på en av soldaterna och tar sitt liv.

Nu är Turandot ensam med Calaf. Han närmar sig henne fast besluten att tränga igenom hennes ispansar och ger henne sin kärleksförklaring. Turandot veknar av hans närhet och känner dessa främmande känslor gripa tag i henne. Hon är rädd. Då Turandot ber honom gå, berättar han frivilligt för henne att han är prins Calaf. Turandot triumferar.

Kejsaren väntar i palatset på resultatet. Turandot kommer ut och berättar att hon nu vet vem friaren är; hans namn är Kärlek.

Turandot på Göteborgsoperan

Fotograf: Mats Bäcker

METROPOLITAN OPERA

Om han misslyckas, avrättas han, så som nu skall ske med den unge prinsen av Persien. Prins Calaf möter plötsligt sin far. Han är liksom sonen på flykt ifrån sitt land. Liù har följt med honom av kärlek till Calaf. När månen visar sig förs prinsen av Persien till avrättningsplatsen. Folkmassan vädjar till Turandot att hon skall benåda honom. Calaf slås av Turandots uppenbarelse och säger att han vill anta utmaningen. Fadern och Liù försöker få honom att avstå. Men förgäves – Calaf slår på gonggongen.

AKT 1

Utanför det kejserliga palatset i Peking.Prinsessan Turandots senaste friare, prinsen av Persien, ska avrättas eftersom han inte svarade rätt på de tre gåtor som måste besvaras av de som önskar gifta sig med prinsessan.

Bland åskådarna finns slavflickan Liú. och hennes gamle ägare Timur. Den unge mannen Calaf känner plötsligt igen Timur som sin sedan länge förlorade far, kungen av Tartar. När Timur, berättar att endast Liu varit honom trogen under alla år frågar Calaf varför Liu svarar att en gång för länge sedan log Calaf åt henne.

Avrättningen närmar sig och åskådarna ber prinsessan att skona prinsen av Persien. Turandot träder fram och beordrar kallt att avrättningen ska fullföljas. Samtidigt som offret ger upp sitt dödsskrik blir Calaf uppslukad av den ouppnåeliga Turandots skönhet och han försöker ta sig fram för att anmäla sig som näste friare.

Turandots tre ministrar Ping, Pong och Pong förstår vad Calaf är på väg att göra och  försöker hindra honom. Timur och en tårfylld Liu bönfaller honom att inte riskera sitt liv “Signore, ascolta!”.

Calaf försöker trösta Liu “Non piangere,Liu” men sedan slår han på gonggongen vid palatset och tillkännager därmed sin önskan att föras till prinsessan.

AKT 2

Inne i palatset beklagar sig Ping, Pang och Pong över Turandots blodtörst och ber att kärleken ska erövra hennes hjärta. De tre ministrarna drömmer om sina fridfulla hus på landet “Ho una casa nell’Honan” men åskådarnas sorl avbryter dem.

Den gamle kejsaren ber Calaf att dra tillbaka sitt frieri men han vägrar prinsesan Turandot kommer in och sjunger om den vackra prinsessan Lou-Ling som för länge sedan rövades bort och mördades av en rivaliserande prins. Som hämnd har Turandot vänt sig emot män och beslutat sig för att ingen man någonsin ska äga henne “In questa reggia”.

Inför Calaf ställer hon den första frågan:Vad föds varje natt och dör varje morgon? ‘Hoppet’ svarar Calåf. – Vad flämtar rött och varmt som en låga, men inte är eld? ‘Blodet’ svarar Calåf. Skakad över de rätta svaren ställer Turandot den sista frågan: – Vad är som is men bränns? Turandot’ svarar Calaf triumferande.

Åskådarmassorna skriker av lycka och prinsessan bönfaller förgäves sin far att inte ge bort henne till en främling.

I hopp om att vinna hennes kärlek erbjuder Calaf Turandot en väg ut: om hon före gryningen kan lista ut hans namn så överlämnar han sitt liv i hennes händer.

AKT 3

I kejsarens trädgårdar hör Calaf påbudet från Turandot, att ingen i Peking får sova förrän namnet på främlingen uppdagats. Calaf är säker på att vinna “Nessun dorma” men Ping, Pang och Pong försöker muta honom att fly staden.

Tidigare har kejsarens soldater uppmärksammat Calàfs samtal med Timur och Liú nu förs de bort till tortyrkammaren.Calaf försöker övertyga alla om att de två inte alls vet vem han är. Turandot beordrar Timur att avslöja främlingens namn, men Liu griper in och berättar att den enda som kan främlingens namn är hon och hon kommer aldrig att avslöja det. Hon torteras men förblir tyst.

Turandot blir imponerad av hennes styrka och frågar vad som gör henne så stark.Kärlek, svarar Liu. När soldaterna fortsäter tortyren säger Liu till Turandot att även hon kommer att få uppleva kärlek “Tu, chei gel sel cinta”. Sedan sliter Liu dolken ur handen på en av soldaterna och sticker sig själv till döds. åskådarna bildar en begravningsprocession och kroppen tas iväg.

Turandot lämnas ensam med Calaf som häftigt kysser henne “Principessa di morte!”. Turandot gråter för första gången av sina starka känslor “Del primo pianto”.Calaf, som nu är säker på att vinna hennes hjärta, avslöjar sitt namn.

Åter vid kejsarens tron: Turandot deklarerar att hon nu vet vem främlingen är: hans namn är Kärlek.

Säsongspremiär för opera på bio

Turandot

FOLKOPERAN

AKT 1

Om den kinesiska prinsessan Turandot ska gifta sig, måste friaren kunna besvara hennes tre gåtor. Annars blir han halshuggen. Prins Calàf möter plötsligt sin far Timur. Han är liksom sonen på landsflykt och har med slavinnan Liù som sällskap. Hon är förälskad i Calàf som en gång log mot henne. Han minns henne knappt. Prinsen av Persien förs in. Han har inte lyckats svara på gåtorna och ska nu avrättas. Turandot visar sig. Calàf slås av henne uppenbarelse och säger att han vill anta utmaningen. Timur och Liù försöker få honom att avstå. Men förgäves – Calàf slår på gonggongen. Han tänker försöka besvara gåtorna.

AKT 2

Ping, Pang och Pong minns tiden innan de blev ministrar och bödelsdrängar hos Turandot. Calàf förs in. Turandot berättar historien om sin anmoder som mördades av en främling. Detta hämnas hon nu för på alla främmande friare. När Calàf ska besvara gåtorna, svarar han till allas förvåning rätt på alla tre. Turandot får panik och ber sin far, kejsar Altoum, att slippa gifta sig med Calàf. Altoum säger dock att eden gäller. Men Calàf erbjuder Turandot en utväg: om hon före gryningen lyckas ta reda på hans namn, får hon avrätta honom. Altoum hoppas dock att äktenskapet ska bli av.

AKT 3

Ingen får sova denna natt – alla måste se till att Turandot får fram den okände prinsens namn. Ping, Pang och Pong försöker få Caláf att lämna landet. En folkmassa vill tvinga ur honom hans namn. Då släpas Timur och Liù in. De måste väl veta namnet? Turandot kommer. Liù säger att hon är den enda som vet prinsens namn, men hon kommer inte att avslöja det, inte ens under tortyr. Turandot undrar vad som ger henne denna styrka. Liù svarar: ”Kärleken”. Liù tar sitt liv och går i döden med namnet. Förfärade lämnar alla platsen. Turandot och Calàf blir ensamma kvar. Han vill att hon ska kliva ner från sin höga himmel, alltför många oskyldiga har dödats.

De kysser varandra. Turandot beskriver att mötet med Calàf fått henne att med fasa för första gången uppleva hur det kan kännas att besegras. Calàf ger henne sitt namn. Avgörandets stund är inne och hon ställer honom inför folket. Jag vet hans namn, säger hon. Och det är: ”Kärlek”.

Turandot på Folkoperan med Alfano-slutet 2017

Kjetil Støa (Calaf) och Sirener – Fotograf: Mats Bäcker

DEN KONGELIGE OPERA

1. AKT

En offentlig plads i Peking

En mandarin forkynder for folket, at prinsesse Turandot vil gifte sig med den mand af kongeligt blod, der er i stand til at løse hendes tre gåder. Og at straffen for ikke at kunne besvare gådern er henrettelse. Prinsessens seneste tilbeder er prinsen af Persien, og han kunne ikke besvare gåderne og står nu derfor overfor sin henrettelse. I trængslen bliver en gammel blind mand væltet til jorden af den oprørte folkemængde. Den pige, der ledsager den gamle mand, råber om hjælp, og en ung mand kommer dem til undsætning.

Dette viser sig at være et lykkeligt gensyn mellem den gamle tartarkonge Timur og hans søn Calaf. Der begge er på flugt fra dem, der har berøvet Timur tronen. Den unge pige er slavepigen Liu, der,siden Calaf engang smilede til hende, har besluttet at dele familiens skæbne.

Nu fører bødlen den unge smukke prins af Persien mod skafottet, og Calaf forbander prinsesse Turandot for hendes grusomhed. Men da Turanot kommer til syne, bliver han blændet af hendes skønhed. Han styrter hen for at slå på den gong-gong, der er signalet til, at en tilbeder ønsker at pröve sin lykke med de tre gåder. Både Timur og Liu samt Turandots tre ministre Ping, Pang og Pong prøver at stoppe Calaf, men han er som besat, og han slår tre gange på gong-gongen.

2.AKT

Scene I – En pavillon

Ping, Pang og Pong er i gang med forberedelserne til både bryllup og begravelse; noget de efterhånden har prøvet et utal af gange. De er godt trætte af, at de, siden Turandot er kommet til magten er blevet degraderede fra ministre til håndlangere for bødlen.  De længes tilbage til rolige tider i deres respektive hjemegne i Kina.

Scene 2 – Pladsen foran kejserpaladset

Turandot fortæller Calaf, hvordan en af hendes forfædre blev voldtaget og myrdet af en fremmed hær, og at mindet om hendes skæbne gør, at hun selv ikke ønsker at tilhøre nogen mand. Hun stiller Calaf de tre svære gåder, og især den tredje volder Calaf store vanskeligheder, men han gæter dem alle tre og folket jubler.

Prinsesse Turandot er ydmyget og beder Kejseen om lov til at bryde sin ed, men han nægter og kræver at hun nu skal ægte prins Calaf. Men Calaf vil kun have Turandot, hvis hun frivilligt giver sig hen til ham, og derfor giver han hende en mulighedd for at undslippe. Han stiller hende overfor en gåde: Hvis hun inden næste morgen har gættet hans navn, vil han lade sig henrette.

3.AKT

Kejserpaladsets haver ved nattetide

Turandot har dekreteret, at ingen skal sove, før navnet på den ukendte prins er fundet, men Calaf sværger for sig selv, at han vil sejre. Ping, Pang* Pong forsøger at lokke Calaf fra sit forehavene med bestikkelse i form af skønne kvinder og penge, men Calaf er ikke til at rokke fra sin belutning. Nu kommer paladsets vagter slæbende med Timur og Liu, som de har pågrebet, fordi de har en fornemmelse af, at de måske kender Calaf hemmelighed.

Da bødlens mænd begynder at pine den gamle Timur for at få ham til at afsløre Calafs navn, udbryder Liu, at det kun er hende, der kender prinsens hemmelighed. Men hun tar hemmehgheden med sig i graven, for efter at vagterne har pint hende tilstrækkeligt, begår hun selvmord. Alle er rystede over hendes selvmord,og prinsesse Turandot, der nu har oplevet denne grænseløse kærlighed, mærker selv kærligheden strømme igennem sig, men er bange for at give sig hen til prinsen.

Calaf giver hende nu det endelige valg; lige inden dagen gryr, fortæller han hende, at hans navn er Calaf, og det er nu op til hende, om han skal leve eller dø. Turandot beder Calaf møde folket sammen med hende, og hun erklærer for folket og den gamle kejser, at hun nu kender den fremmedes, navn; Kærlighed.

UPPHOVSPERSONER

Musik: Giacomo Puccini Text: Giuseppe Adami och Renato Simoni efter Carlo Gozzi och Schiller

Premiär

Urpremiär i Milano 1926, Svensk premiär: Stockholm 1927.

Libretto

Mer att läsa

Om Giacomo Puccini

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner