Turandot på Kungliga Operan – synopsis

Turandot på Kungliga Operan - synopsis

Turandot på Kungliga Operan – synopsis

Kompositör och librettister

Musik: Giacomo Puccini. Text: Giuseppe Adami och Renato Simoni efter Carlo Gozzi och Schiller

Premiär

Urpremiär i Milano 1926. Svensk premiär: Stockholm 1927. Sett föreställningen: 17.11.2013 Kungliga Operan i Stockholm

Akt 1

Prinsessan Turandot måste förbli orörd och har bestämt med sin far, kejsare Altoum, att hon endast ska gifta sig med den friare som kan lösa hennes tre gåtor. Den som svarar fel halshuggs. Prinsen av Persien har just misslyckats. Girigt väntar folkmassan på bödeln och det skådespel som avrättningen utgör. Där finns också den åldrade kung Timur, som lever i exil med sin trogna slavinna Liù. När Timur plötsligt faller ihop kommer en främling till undsättning. Det visar sig vara sonen Calaf, likaså i exil, och som Timur trodde var död.

Vid avrättningen av den persiske prinsen vänds folkmassans blodtörst till medlidande och de bönfaller Turandot om nåd, men hon låter sig inte bevekas. Calaf är trollbunden av hennes uppenbarelse samtidigt som Timur och Liù avråder honom att anmäla sig som friare. Tjänstemännen Ping, Pang och Pong skildrar de fruktansvärda konsekvenserna som hans förtrollning kan leda till, och rösterna från redan avrättade besvärjer honom. Calaf lyssnar inte, utan skyndar till gonggongen för att få höra gåtorna.

Akt II

Ping, Pang och Pong är uttröttade av alla avrättningar. De drömmer om ett bättre Kina, där en man härskar och det grymma maskineriet upphör. Först när Turandot gifter sig kan landet komma till ro.Man förbereder nästa omgång med gåtor. Folket hyllar den åldrade kejsaren och försöker sedan avråda främlingen, men Calaf står fast vid sitt beslut. Turandot förklarar sina bevekelsegrunder: ingen ska äga henne, eftersom hennes anmoder Lo-u-Ling en gång blivit våldtagen och dödad av en främmande prins. Tills dess hade hon levt lyckligt.

Calaf svarar rätt på de tre gåtorna. Folket jublar. Turandot vägrar dock att hålla sitt löfte och försöker beveka sin far att inte ge bort henne som en slavinna åt denne främling. Calaf, som inte vill att hon ska äkta honom av tvång utan av kärlek, ger Turandot en gåta att lösa: tills nästa morgon ska hon ha listat ut hans namn. Om hon svarar rätt, ska han befria henne från löftet och själv gå i döden.

Akt III

Turandot har med hot om dödsstraff beordrat folket att ingen får sova förrän främlingens namn är avslöjat. Skräcken härskar. Förälskad drömmer Calaf om hur Turandot befriar honom från ensamheten. Ping, Pang och Pong väcker honom ur hans dröm och försöker muta honom. Han ska avslöja sitt namn och sedan fly. Folkmassan instämmer: säg oss ditt namn, annars dödar vi dig. Man försöker sedan få Timur och Liù att avslöja namnet. Turandot ger order om att Timur ska torteras. För att skydda Timur hävdar Liù att endast hon vet namnet, men hon vägrar att avslöja det. Efter tortyren frågar Turandot Liù vad som får henne att hålla ut. Hon svarar att det är hennes kärlek och bestämmer sig för att offra sitt eget liv. Hon säger att Turandot endast kan besegras av prinsens flammande kärlek”. Liùs självmord tystar hånet och mordlusten. Timur meddelar att de skyldiga måste straffas. Folket rörs och vänder sig till prinsessan och den främmande prinsen. I morgonrodnadens sken syns Turandot och Calaf tillsammans.

Eva Clementi

Redaktör

turandot ht13

Läs mer om uppsättningen här eller på Operans hemsida

Related posts

Kommentera