Un ballo in maschera original till Maskeradbalen

Un ballo in maschera Verdi´s original till Maskeradbalen Gustav III - porträtt av Alexander Roslin 1777

Un ballo in maschera Verdi´s original till Maskeradbalen

Akt I

Scen 1

Audienssalen på Stockholm slott. Lever hos Gustav III. Adelsmän och deputerade beviljas audiens, däribland greve Ribbing (Anckarström) och greve Horn samt andra konspiratörer som planerar ett attentat mot kungen. Pagen Oscar (Otto) överräcker till kungen gästlistan för maskeradbalen. Bland gästerna befinner sig Amelia, hustrun till kungens rådgivare och bäste vän, greve Anckarström (Holberg). Kungen är i hemlighet förälskad i Amelia. När hennes make varnar honom för en sammansvärjning blir han endast lättat över vännens ovetskap om hans kärlek till Amelia och avfärdar varningarna. Spåkvinnan Ulrica anklagas för att vara i pakt med djävulen och en biskop kräver att hon döms till landsflykt. Kungen ombeds underteckna domen. Oscar (Otto) tar dock Ulrica i försvar. Gustav III blir nyfiken och bestämmer sig för att söka upp spåkvinnan.

Scen 2

Spåkvinnans hus. Många vill låta sig spås av Ulrica, däribland en matros som undrar om han kommer att belönas för sina många år i kungens tjänst. Spådomen som ges honom säger att han kommer att gynnas av lyckan. Den förklädde Gustav III sticker i smyg till honom pengar och en officersfullmakt. En adelsdam blir spådd. Kungen lyssnar i smyg. Det är Amelia som säger sig hysa otillbörlig kärlek till en man och frågar Ulrica hur hon skall övervinna den. Ulrica säger att det på galgbacken växer en ört som skänker glömska, om den plockas vid midnattstimmen.

Amelia bestämmer sig för att gå dit samma natt. Gustav III som inser att det är honom som Amelia är förälskad i bestämmer sig för att följa efter henne. Men först låter han sig spås. Ulrica spår att han kommer att mördas av den som först räcker honom handen. När Anckarström (Holberg) blir den förste som räcker kungen handen ses detta som ett tecken på att Ulrica inte är ofelbar. Hon inser förskräckt vem det är hon har spått men det lättade hovfolket stämmer upp en lovsång till kungen. Folket stämmer in i jublet och det planerade attentatet misslyckas. Ulrica varnar förgäves Gustav III för att nonchalera spådomen.

Akt II

Ett ödsligt område vid foten av en kulle strax utanför Stockholm. Amelia letar efter örten. Gustav III som har följt henne dit, bekänner sin kärlek till henne och hon besvarar hans känslor. Anckarström (Holberg) har följt efter kungen för att varna honom för det planerade attentatet. Han byter mantel med kungen och följer den beslöjade damen tillbaka till staden utan att fråga henne om hennes namn. De sammansvurna tror att Amelias följeslagare är kungen och angriper honom. Amelia går emellan och avslöjar därigenom sin identitet. De sammansvurna hånar den bedragne äkte mannen som blir galen av svartsjuka.

Akt III

Scen 1

Anckarströms (Holbergs) arbetsrum. Anckarström (Holberg) vägrar tro på sin hustru när hon bedyrar sin oskuld och tänker döda henne. Hon får dock tillåtelse att se sitt barn en sista gång. Fristen är tillräcklig för att hennes make nu skall vända sin vrede mot kungen. Han ansluter sig till de sammansvurna. Lotten skall avgöra vem som skall döda kungen. Den faller på Anckarström (Holberg). Pagen Oscar (Otto) kommer med en inbjudan till maskeradbalen, och Amelia misstänker att balen kommer att bli kungens undergång.

Scen 2

Kungens privata rum på Operan. Gustav III som slits mellan kärleken till Amelia och vänskapen till Anckarström (Holberg) bestämmer sig för att ge vännen en hög befattning och sända honom och hans hustru utomlands. Amelia varna i en anonym biljett kungen för attentatet. Men inte heller vid den här varningen fäster kungen någon vikt.

Scen 3

En stor festlig balsal. Maskeraden är i full gång. De sammansvurna blandar sig med gästerna. Genom att hota pagen får Anckarström (Holberg) veta bakom vilken mask kungen döljer sig. Amelia försöker förgäves förmå kungen att lämna balen. Gustav III mördas av Anckarström (Holberg). Den döende kungen visar vännen dokumentet med den kungliga befallningen om att sända honom och hans hustru utomlands, svär på att inget otillbörligt har förekommit mellan honom och Amelia, förlåter sin mördare och dör.

Operaroll, rösttyp

Roll Rösttyp
Gustav III tenor
Renato Anckarström baryton
Amelia sopran
Greve Clas Horn bas
Greve Adolf Ribbing bas
Oscar sopran
Ulrika Arfvidsson alt
Kristian bas
En domare tenor
Amelias tjänare tenor

Läs mer