Vasa stad i Finland med operahus

Panorama över Vasa

Vasa stad i Finland med operahus

Vasa är en stad med omkring 66 357 invånare i landskapet Österbotten i Finland.

Vasa

Vaasa – In English

Vaasa – Travel Guide

Historia

Fram till 1852 låg Vasa i det område som nu kallas för Gamla Vasa, ungefär sju kilometer sydost om stadens nuvarande centrum. På 1300-talet sträckte sig havet in dit och platsen där Vasa senare grundlades var en ö som hette Mustasaari (Svartön).  Mustasaari socken nämns första gången 1348 i ett brev om handelsfrihet utfärdat av kung Magnus Eriksson.  På 1360-talet anlades Korsholms slott på en holme i närheten av handelsplatsen. Slottet blev förvaltningscentrum för Korsholms län som fram till 1441 omfattade hela området kring Bottenviken, både norra Sverige och norra Finland.

På handelsplatsen i Mustasaari eller Mussor, som den ofta kallades på svenska, anlades en stad 1606 av Karl IX. Staden erhöll sina första privilegier 1611 och tilldelades samtidigt namnet Vasa till åminnelse av Sveriges då regerande konungaätt, Vasaätten. Karl IX var den yngste sonen till Gustav Vasa.

Under finska kriget utkämpades på stadens gator den 25 juni 1808 en häftig strid mellan en avdelning landstigna svenska trupper under Bergenstråhles befäl och ryska ockupationstrupper. Efter striden slut skedde i staden en fem dagar lång våldsam plundring som genomfördes av de ryska trupperna.

Vy över staden Vasa från nordost, före branden 1852. En litografi av Johan Knutson, 1840-tal.

Efter att ha förstörts vid en brand den 3 augusti 1852 flyttades staden 7 km närmare havet. Kyrkoruinen och det fåtal stenbyggnader som kvarstod efter branden kan beses i Gamla Vasa. Genom kejserligt manifest 1855, med anledning av några enskilda stadsbors anhållan, förändrades den nya stadens namn till Nikolaistad; finska Nikolainkaupunki (efter tsar Nikolaj I av Ryssland). Alla försök att få ändringen att återgå var förgäves, intill dess efter ryska revolutionen 1917. Då återfick staden sitt gamla namn, som hela tiden fortlevt i dagligt tal.

I augusti 1855, under det pågående Krimkriget bombarderade den engelska flottan Brändö hamn.

Under finska inbördeskriget 1918 tog en del av landets regering sin tillflykt till Vasa, som blev det vita Finlands centrum. Den vita senaten, Finlands Senat, höll till i stadshuset. Som erkänsla för det understöd stadens invånare lämnat vid den lagliga ordningens återställande erhöll staden rätt att i sitt vapen föra Finlands frihetskors. På de rikssvenska frivilliga brigadmedlemmarnas hjältegrav i Vasa, den så kallade Svenska kullen, har på initiativ från Sverige rests ett monument med de stupades namn.

Isvägen över Kvarken från Umeå uthamn i Holmsund till Vasa utgjorde en viktig försörjningsrutt för Finland under vinterkriget 1939–1940, då Vasa utsattes för ryskt bombardemang. I Tiklasparken, mittemot Malmögården, har ett minnesmärke i form av en gyllene hand på en låg piedestal placerats till minne därav.

From Wikipedia, the free encyclopedia
Vaasa  is a city on the west coast of Finland. It received its charter in 1606, during the reign of Charles IX of Sweden and is named after the Royal House of Vasa. Today, Vaasa has a population of 66,581 (30 June 2015)  (approximately 90,000 in the Vaasa sub-region), and is the regional capital of Ostrobothnia (Swedish: Österbotten, Finnish: Pohjanmaa).

The city is bilingual with 69.8% of the population speaking Finnish as their first language and 24.8% speaking Swedish,  but the surrounding municipalities have much higher rates of Swedish-speakers than that. These circumstances make the region as well as the city an important centre for Finland-Swedish culture.

Läs mer/read more

Länk till operahuset

Related posts