Vattnäs Konsertlada vänförening bli medlem

Att bli medlem i Vattnäs Konsertladas vänförening kostar 350 kr/år eller 550 kr för en familj eller ett par. Som medlem har du 10 % rabatt på biljetter och har möjlighet att delta i specialarrangemang. Det kan vara att vi träffas och går på konsert i Stockholm eller Göteborg, eller att vi anordnar resor till någon Europeisk stad där Pers Anna Larsson sjunger. Vi har också ofta ett “mingel ” i samband med Sångfest där vi träffar artisterna och varandra, får oss ett glas vin och samtalar.

Som medlem i vänföreningen stödjer du också verksamheten i Vattnäs Konsertlada. Många av oss vänner ställer upp som volontärer och hjälper till med biljettförsäljning, programutdelning, skjutsar och annat praktiskt samband med somrarnas Sångfest och konserter runt jul och nyår. I April 2015 besökte vi Wien och gick på Richard Strauss Elektra med Anna Larsson i rollen som Klytaimnestra. Just nu planerar vi en resa till London och Royal Opera Covent Garden för att se Anna i rollen som Zia Principessa i Puccinis Suor Angelica.

En del av vänföreningens uppdrag kan vara att sprida kunskap om den högkvalitativa konstnärliga verksamheten som bedrivs i Vattnäs konsertlada. Men man kan också vara medlem för att få träffa likasinnade och för att få information om Vattnäs Konsertladas verksamhet. Man kan också bli företagsmedlem för 1200 kr. Företagsmedlemmar och donatorer syns på webbplatsen och i programblad, samt får 2 biljetter till valfri föreställning. Bidrar du till bygget av kafé syns ditt namn på en plakett i huset. Alla bidrag, stora som små, är varmt välkomna! Vi ser gärna att företagsmedlemmar och donatorer öronmärker sina bidrag med våra prioriterade verksamheter: byggandet av ett kafé eller festivalen Sångfest tex. Vänföreningens Bankgiro 850-5257. Avgift: SEK 350 för enskilt medlemskap, SEK 550 för familj/par, SEK 1200 för företag . Gåvor och donationer mottages tacksamt. Ange mejladress och telefonnummer.

Styrelse

Styrelse: Karin Switz (ordförande), Bernd Janusch (kassör), Anna Sjögren (sekr), Sofia Nyblom (ledamot), Marianne Östlund (ledamot), Tomas Karlsson (ledamot), Jane af Sandeberg (ledamot) och Johan Cederlund (suppleant), Pers Anna Larsson och Göran Eliasson (ständiga ledamöter) samt Ola Blumenberg (revisor), Lars Wilhelmsson (revisorsuppleant).

Kontakt

Länk till Konsertladan i Vattnäs