Altsångare i hela världen 1900 – lista

Altsångare i hela världen 1900 - lista

Detta är en lista i alfabetisk ordning där du kan hitta alla altsångare som du kan läsa mer om på min hemsida. Alt, av latinets altus, alta vox, d.v.s. hög röst. På medeltiden var contratenor altus en högre stämma än motstämman tenor. I modernt språkbruk är alten den den djupaste kvinno- eller gossrösten med ett ungefärligt omfång i operasammanhang från d till b².Om du hittar några fel är du välkommen att kontakta mig via e-post info@operalogg.com This is a list of altos – contraltos you can find on my web-site…

 

Altsångare i hela världen 1900 – lista

Läs mer