Synopsis alfabetisk ordning 1607 – 2020

Synopsis alfabetisk ordning 1607 – 2020

Synopsis, från grekiskans syn och optik (samskådande), kortfattad översikt och summering (över berättelse), av de stora händelsepunkterna i berättelsen eller som här en sammanfattning i akter av en operas handling Här en lista på verk som jag har upplevt på operahus,...
Enrico di Borgogna 1818 synopsis

Enrico di Borgogna 1818 synopsis

Enrico di Borgogna (Henrik av Burgund) är en opera eroica eller ”heroisk” opera i två akter med musik av Gaetano Donizetti. Bartolomeo Merelli (som senare, som intendent för La Scala, skulle komma att beställa Verdis första opera) skrev det italienska...
Lucio Silla 1772 synopsis

Lucio Silla 1772 synopsis

Lucio Silla. Succén med Mitridate 1770 hade renderat Mozart ännu en operabeställning till karnevalssäsongen i Milano, men under tiden hade den unge tonsättaren utvecklats så starkt att hans stil inte längre behagade den italienska publiken. Operan hade premiär på...
Livet med en idiot 1989 synopsis

Livet med en idiot 1989 synopsis

Livet med en idiot. Ämnet hade lockat Schnittke ända sedan 1985, då han lärde känna berättelsen vid en privat uppläsning av författaren Jerofejev. Han uppmanades gång på gång av sina vänner och sin förläggare att tonsätta berättelsen. Till slut var författaren beredd...
Den listiga lilla räven 1924 synopsis

Den listiga lilla räven 1924 synopsis

Den listiga lilla räven. Operan utspelar sig i en mährisk by med omgivande skog i en obestämd tid. Skogvaktaren hittar den lilla räven (barnsopran som unge, sopran som vuxen) och har den som husdjur tills den rymmer men blir skjuten av en tjuvskytt. Skogvaktaren...
La Wally 1892 synopsis

La Wally 1892 synopsis

La Wally är i sin sceniska och musikaliska uppbyggnad orienterad mot det sena 1800-talet franska operamodell. Det finns även vissa beröringspunkter med verismen. Den förbittrade lidelse som Gellner ger uttryck för i sina båda större solonummer i först och andra akten...