Armida 1817 synopsis

Armida 1817 synopsis Armida med Renée Fleming

Armida. Några veckor efter uruppförandet av Den tjuvaktiga skatan på La Scala i Milano for Rossini tillbaka till Neapel. Där påbörjade han i början av augusti 1817 arbetet med sin nästa opera, vilken skulle spelas vid återöppnandet av Teatro San Carlo som hade eldhärjats vid en brand i februari 1816. Han valde historien om riddare Rinaldo och trollkvinnan Armida från Tassos epos Det befriade Jerusalem, som tidigare framgångsrikt hade tonsatts av både Lully, Gluck, Händel och Haydn. Schmidts libretto höll sig tämligen fri från originaltexten och hitta på några egna bihandlingar. Rossinis opera Tancredi byggde också på Tassos epos men med Armida hade han lämnat sin ungdoms idylliska värld för romantikens passion för exotism och övernaturliga fenomen, samtidigt som han visade fram mänsklig passion hos sina rollgestalter. Verket hade från början svårt att slå igenom, inte minst på grund av stora svårigheter med rollbesättningen. Huvudrollen Armida är en av Rossinis längsta och mest krävande sopranpartier med svåra koloraturpassager av alla slag genom hela operan, dessutom krävs det inte mer än sex tenorer varav tre är av huvudrollskaraktär.

Armida 1817 synopsis

Akt 1
Utanför Jerusalem. Korstågens tid.

Goffredo, de kristna styrkornas härförare,tröstar och samlar ihop i korsriddarna som sörjer sin ledares död.En adelskvinna framträder och presenterar sig som den rättmätiga ledaren av Damaskus. Hon hävdar att hennes tron tagits i anspråk av hennes onde farbror Idraote och ber de kristna styrkorna om hjälp och skydd.

Egentligen är hon trollkvinnan Armida som agerar i maskopi med den förklädde Idraote. Deras plan är att försvaga korsriddarna genom att ta deras bästa soldater och förvandla dem till slavar.

Korsriddarna blir så förblindade av Armidas skönhet att de övertalar Goffredo hjälpa henne. Goffredo beslutar att de kristna styrkorna måste välja en ny ledare, som i sin tur ska välja ut tio riddare att följa med Armida.De väljer Rinaldo, mycket på grund av avundsjukan mot riddaren Gernando ’Non soffriro l´offesa’.

Armida och Rinaido, som är korsriddarnas bäste krigare, har träffats en gång förut och Armida är hemligt förälskad i honom.

Hon konfronterar nu Rinaldo och påminner honom om hur hon tidigare räddat hans liv. När hon anklagar honom för att vara otacksam erkänner han att han är förälskad i henne ’Amor… possente nome!’.

Gernando upptäcker paret och förolämpar Rinaldo genom att kalla honom för en förförare och kvinnotjusare inför de andra männen. De duellerar och Rinaldo dödar Gernando. Förskräckt över vad han gjort, flyr Rinaldo tillsammans med Armida innan Goffredo får en chans att straffa honom.
Akt 2
Astarotte, en av helvetets prinsar, har lett en grupp av demoner in i skogen för att hjälpa Armida.

Hon anländer till mötesplatsen tillsammans med Rinaldo, som är helt trollbunden av henne ’Dove son io!’. Till och med då hon berättar om hennes och Idraotes ondskefulla plan vänder han sig inte ifrån henne. Rinaldo häpnar då Armida förvandlar skogen till ett enormt palats med trädgårdar. Armida grubblar över kärlekens kraft’ D’Amore al dolce impero’och bjuder Rinaldo på en underhållande pantomin om en krigare som förförs av nymfer.

Rinaldo, som helt glömt bort sin heder som korsriddare, ger sig totalt till Armidas förtrollning.
Akt 3
Två av Rinaldos korsriddarkamrater, Ubaldo och Carlo, har skickats ut för att rädda honom. När de anländer till Armidas förtrollade trädgårdar överrumplas dom av skönheten, trots att de vet att det är en illusion.

Med hjälp av en magisk gyllene stav avvärjer dom nymfernas försök att förföra dem.Dom gömmer sig när Armida och Rinaldo anländer.

Rinaldo är fortfarande förtrollad av Armida,men så fort han blir ensam konfronterar Ubaldo och Carlo honom. När de visar honom hans egen spegelbild i en blank sköld blir han skräckfyllt medveten om att han inte längre känner igen sig själv som den hedervärde krigare han tidigare varit ’Inquale aspetto imbelle’.

Fortfarande med starka känslor av kärlek till Armida beslutar sig Rinaldo att be till Gud om styrka för att kunna lämna henne.Stärkt av sina böner ger han sig så av tillsammans med Ubaldo och Carlo.

Armida kallar i sin tur på helvetets krafter för att få tillbaka sin älskade men inser att de är kraftlösa. Hon rusar istället iväg för att hinna ikapp männen själv.

Armida når de tre korsriddarna. Hon bönfaller Rinaldo att inte överge henne och erbjuder sig till och med att gå i strid vid hans sida. Ubaldo och Carlo håller fast Rinaldo,kämpar för att han ska förbli stark och lyckas till slut dra bort honom från Armida.

Armida är kluven och kämpar med viljan att hämnas gentemot sin kärlek ’Dove son io?… Fuggil’ Hon väljer så hämnden,förstör det förtrollade palatset och flyr i raseri.
IN ENGLISH

Time: The Crusades
Place: Near Jerusalem

Act 1 
Goffredo, commander of the Christian forces, comforts and rallies the Frankish soldiers, who are mourning the recent death of their leader. A noblewoman appears and introduces herself as the rightful ruler of Damascus. She claims that her throne has been usurped by her evil uncle Idraote and asks for help and protection. In fact she is the sorceress Armida and in league with Idraote, who has entered with her in disguise.

Their plan is to weaken the Crusaders by enslaving some of their best soldiers. The men are so dazzled by Armida’s beauty that they convince Goffredo to help her. Goffredo decides that the Franks must choose a new leader, who will then pick ten soldiers to go with Armida.

They elect Rinaldo, much to the jealousy of the knight Gernando (”Non soffrirò l’offesa”). Armida and Rinaldo, who is the Crusaders’ best soldier, had met once before, and she is secretly in love with him. She now confronts him and reminds him how she saved his life on that occasion. When she accuses him of ingratitude, he admits that he’s in love with her (Duet: ”Amor… possente nome!”). Gernando sees them together and insults Rinaldo as a womanizer in front of the other men. They duel and Rinaldo kills Gernando. Horrified by what he has done, he escapes with Armida before Goffredo can punish him.
Act 2 
Astarotte, one of the princes of Hell, has led a group of demons into a forest to help Armida. She arrives there with Rinaldo, who’s completely enthralled by her (Duet: ”Dove son io!”). Even when she tells him about Idraote’s plot, he doesn’t turn against her. To Rinaldo’s amazement, Armida then turns the forest into a vast pleasure palace. Armida muses on the power of love (”D’Amore al dolce impero”) and offers for Rinaldo’s entertainment a pantomime about a warrior being seduced by nymphs. Rinaldo, having lost all thoughts of military honor, gives himself over to Armida’s enchantment.
Act 3 
Two of Rinaldo’s fellow knights, Ubaldo and Carlo, have been sent on a mission to save him. When they arrive in Armida’s enchanted gardens, they are overwhelmed by the beauty of them, even though they know it’s all an illusion. With the help of a magical golden staff, they ward off the nymphs that try to seduce them, then hide when Rinaldo and Armida appear.

Rinaldo is still captivated by the sorceress, but once he is alone, Ubaldo and Carlo confront him. When they show him his reflection in a shield, he’s horrified to realize that he no longer recognizes himself as the honorable warrior he once was (Trio: ”In quale aspetto imbelle”). Still torn by his love for Armida, Rinaldo prays for strength, then leaves with his comrades. Armida calls upon the powers of Hell to bring her lover back but finds herself helpless. She rushes off in pursuit of the men.

Armida reaches the three soldiers before they can sail away. She begs Rinaldo not to desert her and even offers to go into battle with him. Ubaldo and Carlo restrain Rinaldo, trying to bolster his strength, and ultimately drag him away from her. Armida struggles between love and desire for revenge (”Dove son io?… Fuggì!”). She chooses revenge, destroying the pleasure palace and flying away in a rage.


UPPHOVSPERSONER
Musik: Gioacchino Rossini.Libretto av Giovanni Schmidt, som är baserad på den episka dikten Gerusalemme Liberta av Torquato Tasso.

Premiär

Uruppförande på 11 november 1817 på Teatro San Carlo i Neapel.

Operaroll, rösttyp

Roll Rösttyp
Armida sopran
Rinaldo tenor
Goffredo tenor
Gernando tenor
Carlo tenor
Ubaldo tenor

Libretto

Mer att läsa

Operalogg