Daniel Ralphsson tenor

Daniel Ralphsson tenor

Daniel Ralphsson är en dynamisk och engagerad tenor med en säregen förmåga att tolka komplexa karaktärer i operalitteraturen. Han har fått en flygande start på karriären sedan debuten på Kungliga Operan i Stockholm 2012.

Daniel Ralphsson tenor

Daniel Ralphsson har en mycket gedigen musikutbildning; han avslutade sina studier med en Masterexamen från Operahögskolan i Stockholm och studerade även komposition vid Malmö Musikhögskola. Han har dessutom studerat kördirigering vid Kungliga Musikhögskolan och tagit examen som sångpedagog samt kandidat i klassisk sång.

Under sina studieår medverkade Daniel Ralphsson i flera operaproduktioner i roller som En Sjöman i Dido och Aeneas på Confidencen, som Tim Jones i uruppförandet av Bridgend Blues (Olov Olofsson), Litjek Pantero i uruppförandet av Nätverket av Sven-David Sandström och även som Tom Rakewell i Rucklarens Väg.

Daniel Ralphsson gjorde sin debut på Kungliga Operan i Stockholm i rollen som Dr Blind i Strauss opera Läderlappen och därefter fortsatte han sin karriär på samma scen i roller så som Ädling i WagnersLohengrin, Pang i Turandot samt Monostatos i en ny produktion av Trollflöjten.

Daniel är flitigt anlitad som kyrkosångare över hela landet i verk av Mozart, Bach, Schubert, Charpentier, Monteverdi med flera och har även framträtt i romansaftnar med en repertoar som spänner från Schubert till Ives. Utöver detta var Daniel under flera år medlem i Operaimprovisatörerna som framför improviserad opera på olika scener och i olika sammanhang runt om i Sverige.

Daniel Ralphssons kommande engagemang inkluderar Basilio i Figaros Bröllop, Bardolfus i Falstaff och Pong i Turandot på Kungliga Operans scen i Stockholm. Dessutom ska han sjunga John/Ängel 3 igen, den här gången i Italien samt Roberto i Le Villi (Puccini) på Årsta Folkets Hus.

Tidigare roller:

 • Dr Blind i Läderlappen (Strauss), Kungliga Operan 2012
 • Förste Jude i Salome (Strauss), Kungliga Operan 2014
 • Förste Ädling i Lohengrin (Wagner), Kungliga Operan 2012
 • Florestan i Fidelio (Beethoven), Årsta Folkets Hus 2014
 • Gastone i La Traviata (Verdi), Kungliga Operan 2015
 • Goro i Madame Butterfly (Puccini), Kungliga Operan 2014 och Folkoperan 2011
 • Gran Sacerdote i Idomeneo (Mozart), på Drottningholms Slottsteater 2014
 • John/Third Angel i Written on Skin (Benjamin), Kungliga Operan 2015
 • Maken, Brösten på Tiresias (Poulenc), Årsta Folkets Hus, Stockholm 2013
 • Luzio i Kärleksförbudet (Wagner), Årsta Folkets Hus, Stockholm 2015
 • Monostatos i Trollflöjten (Mozart), Kungliga Operan 2012
 • Pang i Turandot (Puccini), Kungliga Operan 2013
 • Pasquale i Orlando Paladino (Haydn), Drottningholms Slottsteater 2012
 • Roderigo i Otello (Verdi), Kungliga Operan 2015
 • Sailor i Dido och Aeneas (Purcell)
 • Soliman i Zaide (Mozart), Årsta Folkets Hus, Stockholm 2011
 • Spoletta i Tosca (Puccini), Kungliga Operan 2012
 • Tim Jones i Bridgend Blues (Olofsson)
 • Tom Rakewell i The Rake’s Progress (Stravinskij)
 • Zoliman i Zaide (Mozart)

Kungliga  Operan

Ralphsson har medverkat i 13 produktioner med 192 föreställningar mellan 2012-18

Upplevda föreställningar

Opera Roll Operahus Datum
Madame Butterfly Goro Folkoperan 14.9.2011
Madame Butterfly Goro Folkoperan 15.9.2011
Lohengrin Ädling Kungliga Operan Stockholm 7.4.2012
Läderlappen Dr Blind Kungliga Operan Stockholm 13.6.2012
Orlando Paladino Pasquale Drottningholms slottsteater 29.7.2012
Trollflöjten Monostathos Kungliga Operan Stockholm 9.10.2012
Turandot Pang Kungliga Operan Stockholm 16.2.2013
Brösten på Tiresias Maken Årsta Teater 18.6.2013
Turandot Pang Kungliga Operan Stockholm 17.11.2013
Fidelio Florestan Årsta Teater 28.6.2014
Idomeneo Översten Drottningholms slottsteater 6.9.2014
Madama Butterfly Goro Kungliga Operan Stockholm 30.11.2014
Written on Skin John/Angel Kungliga Operan i Stockholm 24.1. 2015
Otello Roderigo Kungliga Operan i Stockholm 26.3.2015
Kärleksförbudet Luzio Årsta Teater 22.6.2015
Madame Butterfly Goro GöteborgsOperan 14.2.2016
Häxorna Roberto Årsta Teater 20.6.2016
Kronbruden GöteborgsOperan 27.2.2017
Trollflöjten Monostatos GöteborgsOperan 14.4.2017
Herr Arnes penningar GöteborgsOperan 25.4.2017
Weill och Puccini GöteborgsOperan 22.10.2017
Norma GöteborgsOperan 3.12.2017
Rhenguldet Mime GöteborgsOperan 22.10.2017
Figaros bröllop Basilio GöteborgsOperan 1.9.2019

Läs mer