Johanna Nylund – Barbro Salén stipendiat 2022

johanna nylund
88 / 100

Johanna Nylund – Barbro Salén stipendiat 2022

Sopranen Johanna Nylund tilldelas i år stipendiet för unga begåvade operasångare från Stiftelsen Barbro Salén. Stipendiet är på 200 000 kronor och ska användas för fortsatta studier, gärna utomlands.Johanna är utbildad vid Musikkonservatoriet i Köpenhamn och Stockholms Konstnärliga Högskola. Utdelningen av stipendiet skedde vid nypremiären av Aida den 22 april på Kungliga Operan.

STIPENDIENÄMNDENS MOTIVERING

”Sångarglädje, musikalitet och känsla för texten, parad med en tät, vacker och fullständigt naturlig klang gör Johanna Nylund till en mycket intressant sångerska. Det finns något så självklart i hennes framtoning att man glömmer att sång kan vara svårt. Allt detta gör Johanna till vår stipendiat 2022.”

LYSSNARPROV

Puccini: Signore Ascolta (Turandot) – YouTube

LÄS MER